RWE (energie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
RWE AG
Sleutelfiguren Peter Terium (CEO)
Hoofdkantoor Essen, Duitsland
Werknemers 70.208 (in fte's, eind 2012)
waarvan 3.600 in Nederland en België
Producten Elektriciteit en gas
Sector Nutssector
Industrie Energie
Omzet € 53,2 miljard (2012)
Winst € 1,3 miljard (2012)
Marktkapitalisatie € 19,1 miljard (per ultimo 2012)
Website (en) RWE.com
Portaal  Portaalicoon   Economie
Het Duitse net van TenneT, Elia, Commerz Real en EnBW

RWE (tot 1990 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) is een van oorsprong Duits energiebedrijf. Het heeft zijn hoofdvestiging in Essen. Op de Duitse thuismarkt neemt het qua grootte op de energiemarkt de tweede positie in; het bedrijf is actief in kernenergie, bruinkool, steenkool, gas, afvalverbranding en infrastructuur voor gas en elektriciteit. Het bedrijf is verder internationaal actief in Engeland, Nederland, België en diverse Oost-Europese landen. RWE werd wat betreft omvang in 2007 door Forbes gerangschikt als het 73e bedrijf ter wereld en als 3e utilities-bedrijf wereldwijd.

De belangrijkste aandeelhouders van RWE zijn een groot aantal Duitse gemeenten. Deze hebben hun belangen ondergebracht in RW Energie-Beteiligungsgesellschaft; deze heeft een aandelenbelang van 16% in RWE.

Bedrijfsbeschrijving[bewerken]

In 2010 produceerde RWE in totaal 225 terawattuur (TWh) aan elektricteit. Ongeveer 32% van de elektriciteit was afkomstig uit centrales die bruinkool als brandstof gebruiken, 24% uit steenkool gestookte centrales en 20% uit kernenergiecentrales. Het aandeel van elektriciteit uit schone bronnen, als bijvoorbeeld windenergie, was slechts 5%.[1] De totale capaciteit van het opgestelde vermogen van RWE was ruim 52 gigawatt (GW) per eind 2010. Vanwege het hoge aandeel van bruin- en steenkool in de totale elektricteiteitsproductie behoort RWE tot de grootste uitstoters van koolstofdioxide in Europa. In 2010 was de totale uitstoot bijna 165 miljoen ton CO2. De onderneming erkent het probleem van de hoge CO2 uitstoot en heeft de intentie de uitstoot van koolstofdioxide te verlagen van 0,8 ton per MWh in 2009 naar 0,45 ton in het jaar 2020.[2] Deze bijna halvering van de uitstoot wil RWE bereiken door te investeren in onder andere schone windenergie en in moderne centrales die oude en meer vervuilende centrales gaan vervangen.[3] RWE verkoopt ook veel gas; in 2010 werd voor ruim 395 miljard KWh aan gas verkocht.

In 2011 verkocht RWE 74,9% van netbeheerder Amprion aan investeringsmaatschappij Commerz Real. RWE blijft de overige 25,1% van Amprion aanhouden.[4]

RWE heeft een eigen olie en gas opsporings- en winbedrijf, genaamd RWE DEA. In maart 2014 maakte RWE de verkoop hiervan bekend. De koper is investeringsbedrijf LetterOne Group, dat in handen is van Michaïl Fridman, die er 5,1 miljard euro voor betaald.[5] Fridman is rijk geworden door de verkoop van zijn belang in TNK-BP aan Rosneft.[6] RWE gaat met de opbrengst zijn schulden aflossen. De verkoop van DEA moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders in verscheidene landen.

RWE in Nederland[bewerken]

RWE trad toe tot de Nederlandse markt door overname van de energiebedrijven Obragas medio 2002 en Haarlemmermeergas en de oprichting van RWE Energy Nederland (REN).

Stroometiket van de Nederlandse tak van RWE over 2007

In juni 2007 werden de twee netbeheerders, Obragas Net en Haarlemmermeer Net afgesplitst en verkocht aan de Eindhovense netwerkbeheerder NRE (Nutsbedrijven Regio Eindhoven). Het overgebleven leveringsbedrijf levert gas en/of elektriciteit aan ongeveer 350.000 particuliere en 30.000 zakelijke klanten.

RWE bouwt een nieuwe kolencentrale, met een capaciteit van 1.560 megawatt (MW) en met mogelijkheden voor CO2-afvang in de Eemshaven. Deze locatie is gunstig vanwege de haven die de aanvoer van steenkool met grote zeeschepen mogelijk maakt, de aanwezigheid van voldoende koelwater waardoor geen koeltorens nodig zijn en de directe aanwezigheid van lege aardagsvelden in het noorden van Nederland voor de - eventuele - opslag van CO2. De centrale krijgt ook een installatie die stroom uit biomassa kan produceren; deze krijgt een vermogen van 160 MW. Het rendement van de kolencentrale zal ongeveer 46% gaan bedragen, wat ongeveer 10%-punten beter is dan het Europese gemiddelde van bestaande kolencentrales. Als alles volgens planning verloopt, zal de centrale in 2013 in gebruik worden genomen en een investering vergen van ruim 2 miljard euro.[7]

De bouw leidde tot bezwaren van milieuorganisaties. Op 24 augustus 2011 heeft de Raad van State twee vergunningen vernietigd die essentieel zijn voor de bouw en ingebruikname van de centrale. De vergunningen met betrekking tot de natuur waren in 2008 verleend, maar de Raad van State oordeelde dat de milieugevolgen van de centrale niet voldoende onderzocht waren. Verder werd de verruiming van de vaargeul in de Eemshaven, om de aanvoer van steenkool naar de centrale in grote zeeschepen mogelijk te maken, tegengehouden.[8] Naar aanleiding van dit besluit is de vergunning opnieuw bestudeerd. Op 19 juni 2012 heeft RWE, wederom, een Natuurbeschermingswetvergunning gekregen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het energiebedrijf heeft de effecten op de natuur beter inzichtelijk gemaakt en extra natuurmaatregelen genomen. Daarmee voldoet RWE aan de voorwaarden voor deze laatste vergunning voor de energiecentrale in de Eemshaven.[9]

Begin maart 2015 vestigden de Waddenvereniging met Greenpeace en Natuur en Mileu wederom de aandacht op de voortgaande lozingen van kwik. Volgens de vergunningen mocht de centrale jaarlijks tot 96 kilo kwik in de lucht lozen. De overheid erkende wel, dat er een milieuprobleem was, maar aangezien de lozing slechts voor 2 procent bijdroeg aan de totale belasting van het oppervlaktewater door kwik, weigerden staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) en de provincie Groningen de vergunning voor RWE aan te passen. [10]

Overname van Essent[bewerken]

In januari 2009 deed RWE een bod van 9,3 miljard euro op Essent.[11] Op 20 februari 2009 werd het verkoopvoorstel getekend nadat de centrale ondernemingsraad zijn goedkeuring had gegeven aan de voorgenomen fusie.[12] De Provinciale Staten van Noord-Brabant waren eerst tegen de overname van Essent omdat zij twijfelden over de duurzaamheidplannen van RWE.[13] De verkoop betrof enkel de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf. De aandelen in het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, en het milieubedrijf, Essent Milieu, bleven in handen van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders.

Over de verkoop van het 50% belang van Essent in EPZ, waaronder de kernenergiecentrale Borssele, werd een rechtszaak gevoerd. Begin maart 2010 deed de rechter hierin uitspraak; RWE mocht dit belang niet overnemen. De gemeentelijke en provinciale aandeelhouders van Essent bleven daarmee - voorlopig - eigenaar van deze kernenergiecentrale. De overnamesom voor Essent werd, met deze uitspraak, met 950 miljoen euro verlaagd. Medio mei 2011 maakten DELTA, de oud-aandeelhouders en RWE bekend tot een overeenstemming te zijn gekomen. DELTA zou 20% extra aandelen krijgen en RWE kreeg een belang van 30%. Met een belang van 70% kon DELTA het publieke belang zekerstellen. De definitieve overeenkomst werd later in 2011 bereikt en de aangespannen bodemprocedure met betrekking tot het belang in EPZ werd gestaakt.[14]

Essent, Vopak en Gasunie deden een onderzoek naar de haalbaarheid van een LNG-terminal in de Groningse Eemshaven. RWE kreeg, na de overname van Essent, een belang van 50% in de terminal en de twee partners elk 25%. Volgens de plannen zou de terminal twee LNG opslagtanks krijgen van elk 180.000 m3 waarmee jaarlijks 10 tot 12 miljard m3 aardgas kan worden geproduceerd.[15] In 2010 werd echter duidelijk dat dit project financieel niet haalbaar was en de plannen zijn geschrapt.

Per 30 september 2009 maakt Essent onderdeel uit van RWE. Na de aansluiting bij RWE is Essent als zelfstandige organisatie, en onder de naam Essent, blijven opereren. Essent is binnen RWE verantwoordelijk voor de exploitatie van energie-activiteiten in Nederland en België. Met de overname neemt de productie capaciteit van RWE met 3,6 gigawatt (GW) toe. Per ultimo 2009 had RWE 2,15 miljoen klanten in Nederland en 172.000 in België voor elektriciteit en bijna 2 miljoen gasklanten.

Resultaten voor België en Nederland[bewerken]

In Nederland en België produceerde RWE in totaal 13,3 terawattuur (TWh) aan elektriciteit in 2013 (2012: 14,8 TWh). Hiervan was circa 44% afkomstig uit gasgestookte centrales, 50% uit kolencentrales en de rest uit schone energiebronnen. Het opgestelde productievermogen was per ultimo 2013 zo'n 4,7 GW. RWE leverde verder voor 83 TWh aardgas aan industriële klanten en aan consumenten in Nederland en België. Na Duitsland is dit de belangrijkste gasmarkt voor het concern. Over het gehele jaar werd een omzet behaald van 6,3 miljard euro, waarvan een derde deel elektriciteit en twee derde uit gasverkopen. RWE realiseerde een bedrijfswinst van 278 miljoen euro. Per ultimo 2011 nam RWE twee nieuwe gascentrales, de Clauscentrale-C in Maasbracht en de Moerdijk 2, in gebruik. De totale investering in deze twee centrales was 1,5 miljard euro. Tegen het einde van 2015 wordt eenheid 8 van de Amercentrale gesloten.

Jaar Omzet Bedrijfsresultaat Werknemers Geleverde elektriciteit idem aardgas
2010 € 6.510 miljoen € 391 miljoen 3.899 22,0 miljard KWh 112,8 miljard KWh
2011 € 5.818 miljoen € 245 miljoen 3.794 21,0 miljard KWh 87,7 miljard KWh
2012 € 5.942 miljoen € 228 miljoen 3.600 20,9 miljard KWh 81,0 miljard KWh
2013 € 6.308 miljoen € 278 miljoen 3.115 23,1 miljard KWh 83,2 miljard KWh

Zie ook[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. (en) RWE Annual report 2010, pag. 76
 2. (en) RWE Annual report 2009, pag. 35
 3. (en) RWE Annual report 2009, pag. 36
 4. (en) RWE completes sale of majority shareholding in Amprion, rwe.com, 6 september 2011
 5. NOS Russen kopen olie/gasdivisie RWE, 17 maart 2014, geraadpleegd op 18 maart 2014
 6. NU.NL RWE sluit deal met Russische tycoon, 18 maart 2014, geraadpleegd op 18 maart 2014
 7. (en) Website RWE: Nieuwbouw in Eemshaven
 8. Persbericht Raad van State: Vergunning voor RWE centrale in Eemshaven vernietigd Geraadpleegd op 2011-08-27
 9. Nieuwsbericht provincie Groningen: RWE voldoet aan voorwaarden vergunning natuur, 19 juni 2012 Geraadpleegd op 2012-06-21
 10. Nu.nl (10 maart 2015) Milieuclubs boos om kwiklozing kolencentrale bij Waddenzee
 11. RWE biedt 9,3 miljard voor Essent, 12 februari 2009
 12. Essent en RWE ondertekenen overnamecontract, 20 februari 2009
 13. Noord-Brabant tegen overname van Essent door RWE
 14. Persbericht DELTA overeenkomst met RWE, datum: 17 mei 2011 Geraadpleegd op 2011-07-15
 15. Website Eemshaven LNG-terminal (dode link)