Raad voor Dierenaangelegenheden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een raad van deskundigen die op verzoek van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en op eigen initiatief complexe, diergerelateerde beleidsvraagstukken bespreekt. Het resultaat van deze besprekingen heet een zienswijze. De zienswijzen van de Raad zijn in eerste instantie gericht aan de staatssecretaris van Economische Zaken, maar bevatten vaak ook aanbevelingen voor andere betrokkenen. De raad bestaat uit wetenschappers en deskundigen, de huidige voorzitter is Pauline Krikke.

Historie[bewerken]

De Raad voor Dierenaangelegenheden werd in 1993 opgericht als adviesraad voor het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het geeft adviezen betreffende dierenwelzijn, diergezondheid en biotechnologie aan de minister van LNV. In 2008 werd de Raad omgevormd van een overlegplatform voor organisaties in de dierhouderij naar een expertpanel van onafhankelijke deskundigen.

Samenstelling en werkwijze[bewerken]

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) bestaat uit maximaal 50 raadsleden. Alle raadsleden hebben op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak zitting in de Raad. De RDA komt tweemaal per jaar plenair bijeen. De huidige voorzitter van de Raad is Pauline Krikke[1].

De zienswijzen van de Raad worden voorbereid door werkgroepen van vijf tot tien raadsleden, eventueel aangevuld met externe experts. De opzet en het eindresultaat worden ter beoordeling aan de voltallige Raad voorgelegd. Een zienswijze is dan ook nadrukkelijk een product van de gehele RDA. De zienswijzen van de Raad zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en hebben betrekking op het beleid ten aanzien van alle dieren - gehouden, nietgehouden, hobby-, gezelschaps-, productie- en proefdieren.

Het doel van de Raad is het bij elkaar brengen van wetenschap, praktijk en politiek om tot maatschappelijk breed gedragen dierbeleid te komen.

Recente zienswijzen[bewerken]

Recente zienswijzen van de RDA zijn:

  • Verantwoord Houden, over de rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. gehouden dieren (2009)
  • Zichtbaar Beter, over de positie en de rol van de dierenarts (2009)
  • Fokkerij & Voortplantingstechnieken (2010)
  • Winstgevend Welzijn, over innovatie en economie als drivers voor dierenwelzijnverbeteringen (2012)
  • Zorgplicht Natuurlijk Gewogen, over welzijn en zorgplicht voor semi-en nietgehouden dieren (2012)
  • Richtsnoer Ganzendoden, een vergelijking van de aanvaardbaarheid van dodingsmethoden voor wilde ganzen (2012)

Alle zienswijzen van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn te downloaden van de website.[2]

Externe link[bewerken]