Raad voor het Openbaar Bestuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement. De Raad werd in 1996 ingesteld met als doel regering en parlement gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Het doel van deze adviezen is steeds het verbeteren van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het overheidsoptreden.

De raad kent tien leden die bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Hij geeft adviezen uit, maar tracht evenzeer door publicaties en andere uitingen deel te nemen aan het publieke debat.

Geschiedenis[bewerken]

Samen met de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) werd de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in 1996 geïnstalleerd. Hiermee vulden ze de gaten in het Nederlandse adviesstelsel die de Raad voor de Territoriale Decentralisatie (1964-1980), Raad voor het Binnenlands Bestuur (1980-1997) en Raad voor de gemeentefinanciën (1961-1997) hadden achtergelaten.[1]

De eerste voorzitter van de Rob werd Joan Leemhuis-Stout. Op 15 december 1999 werd Leemhuis-Stout opgevolgd door Harm Bruins Slot, die de functie kort bekleedde tot zijn benoeming tot secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2000. Vanaf dat moment stond de Rob onder het voorzitterschap van Jos van Kemenade. Op 1 juli 2009 werd hij opgevolgd door Jacques Wallage.[2]

Per 1 juli 2017 veranderde de samenstelling van de raad door het samengaan van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Han Polman werd voorzitter van de vernieuwde Raad voor het Openbaar Bestuur, nu met drie kapitalen geschreven. Leden van deze ROB kwamen voort uit zowel de oude Rob en Rfv, als enkele nieuwe leden. De ROB heeft daarmee de adviesfunctie van de Rfv overgenomen.

Werkwijze[bewerken]

Adviesaanvragen kunnen van alle ministeries en van de Staten-Generaal komen. In de voorbereiding voor het adviseren betrekt de raad vaak personen en organisaties die veel met het openbaar bestuur te maken hebben of die over relevante inhoudelijke deskundigheid beschikken. Ook met publicaties, onderzoek en bijeenkomsten levert de raad een bijdrage aan het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat. ‘Vertrouwen’ is daarbij voor de komende jaren het centrale thema: het vertrouwen tussen burgers en bestuur, maar ook het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende overheden.

Raad[bewerken]

Voorzitter:

  • Han Polman, commissaris van de Koning in provincie Zeeland

Plaatsvervangend voorzitter:

Leden:

  • Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van onderzoeksinstituut COELO
  • Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 is zij houder van de Dr. J.M. Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam
  • Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  • Huri Sahin, projectleider ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
  • Katrien Termeer, Leerstoelhouder Bestuurskunde, Wageningen University & Research
  • Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur
  • Kees Jan de Vet, vanaf 1 september 2017 dijkgraaf van Brabantse Delta
  • Albertine van Vliet-Kuiper, waarnemend burgemeester van Enkhuizen

Historische voorzitters[bewerken]

Raad voor het openbaar bestuur:

Raad voor de financiële verhoudingen:

Externe link[bewerken]