Benelux-parlement

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Benelux Interparlementaire Assemblee, kortweg Benelux-parlement of Benelux-raad genoemd en tot 2015[1] bekend als Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (IPR), is een parlementair instituut van de Benelux zonder beslissingsbevoegdheid.

Historie[bewerken]

Het Benelux-parlement werd opgericht op 5 november 1955 door België, Nederland en Luxemburg. Het parlement behandelt meer onderwerpen dan waarvoor de Benelux Unie bevoegd is. Dit komt doordat het eerder is opgericht dan de Benelux. Naast aangelegenheden eigen aan de Benelux, behandelt het parlement onder meer zaken aangaande culturele toenadering en samenwerking op het gebied van buitenlands beleid. De twee officiële talen van het Benelux-parlement zijn Nederlands en Frans. Het Benelux-parlement komt afwisselend en voor twee opeenvolgende jaren bijeen in Brussel, Den Haag en Luxemburg. Men komt drie maal per jaar bij elkaar. Het parlement beschikt over een vast secretariaat, dat zetelt in het Paleis der Natie te Brussel.

Het Benelux-parlement vervult drie rollen:

  1. Het houdt de nationale regeringen van de deelnemende landen op de hoogte van de meningen die leven in de verschillende parlementen.
  2. Het adviseert de drie regeringen op het gebied van economische en grensoverschrijdende samenwerking, maar eventueel ook andere zaken.
  3. Het stimuleert de samenwerking tussen de Benelux-landen én in internationaal verband.

Hervorming Beneluxparlement[bewerken]

Op zijn zomerzitting van 12 en 13 juni 2009 heeft het Benelux-parlement eenparig een voorstel tot aanbeveling aangenomen om zijn werking te moderniseren en de betreffende overeenkomst tussen de drie Benelux-landen te herzien. Na enige jaren van discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van het Beneluxparlent werd op 20 januari 2015 een volledig nieuw Benelux-parlement-verdrag[2] ondertekend door de drie landen. Hierin wordt onder andere het interpellatierecht versterkt en de werking van het parlement verbeterd. Er werd (nog) niet besloten om de huidige adviserende bevoegdheid uit te breiden naar een (mede)-beslissingsrecht (ook niet op deelgebieden). De laatste jaren ontwikkelt zich echter een discussie over het recht tot (mede)-beslissing; waarbij wordt gerefereerd aan het subsidiariteitsbeginsel zoals dit eveneens wordt toegepast in de Europese Unie. Tevens werd middels dit verdrag de officiële naam van het Benelux-parlement veranderd van "Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad" in "Benelux Interparlementaire Assemblee".

De samenwerking in de vernieuwde Benelux Interparlementaire Assemblee betreft, overeenkomstig artikel 3 van het nieuwe verdrag, onderwerpen die rechtstreeks verband houden met:

  • De grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus;
  • Het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie;
  • De duurzame ontwikkeling;
  • De samenwerking op de gebieden van justitie en binnenlandse zaken;
  • De externe samenwerking van de Benelux Unie met andere staten en deelstaten, in het bijzonder met lidstaten van de Europese Unie en regionale samenwerkingsverbanden van deze lidstaten;
  • De samenwerking tussen de drie partijen op het gebied van het buitenlands beleid en van Europese vraagstukken.

De Benelux Interparlementaire Assemblee zal ook andere vraagstukken kunnen bespreken die de drie landen aangaan, indien twee derde van de leden van het Beneluxparlement daarmee instemt.

Samenstelling[bewerken]

Voorzitter[bewerken]

De voorzitter van het Benelux-parlement wordt voor twee jaar gekozen. De huidige voorzitter is André Postema.

Leden[bewerken]

In het Benelux-parlement nemen 49 leden van de parlementen van de drie landen zitting: 21 Belgische, 21 Nederlandse en zeven Luxemburgse leden.

Fracties[bewerken]

De leden van het Benelux-parlement groeperen zich niet naar nationaliteit, maar volgens hun politieke gezindheid. Er zijn drie fracties.

Een erkende fractie dient uit ten minste vijf leden te bestaan. Enkel de PVV maakt geen deel uit van een fractie.

Huidige leden[bewerken]

Onderstaande lijst is niet meer volledig.

Naam Land Partij Nationaal Parlement
Joseph Arens Vlag van België België CDH Waals Parlement
Frank Arndt Vlag van Luxemburg Luxemburg LSAP Kamer van Afgevaardigden
Henk Beckers Vlag van Nederland Nederland VVD Eerste Kamer
Jan Bertels Vlag van België België sp.a Vlaams Parlement
Ingrid de Caluwé Vlag van Nederland Nederland VVD Tweede Kamer
Machiel de Graaf Vlag van Nederland Nederland PVV Tweede Kamer
Pierre-Yves Dermagne Vlag van België België PS Franstalig Parlement
Maya Detiège Vlag van België België sp.a Kamer van Volksvertegenwoordigers
Wouter De Vriendt Vlag van België België Groen Kamer van Volksvertegenwoordigers
Christoph D'Haese Vlag van België België N-VA Kamer van Volksvertegenwoordigers
Remco Dijkstra Vlag van Nederland Nederland VVD Tweede Kamer
Carla Dik-Faber Vlag van Nederland Nederland ChristenUnie Tweede Kamer
Willem Draps Vlag van België België MR Brussels Parlement
Anthony Dufrane Vlag van België België PS Waals Parlement
Manon Fokke Vlag van Nederland Nederland PvdA Tweede Kamer
Gusty Graas Vlag van Luxemburg Luxemburg Demokratesch Partei Kamer van Afgevaardigden
Marc Hendrickx Vlag van België België N-VA Vlaams Parlement
Ward Kennes Vlag van België België CD&V Vlaams Parlement
Josée Lorsché Vlag van Luxemburg Luxemburg Déi Gréng Kamer van Afgevaardigden
Marit Maij Vlag van Nederland Nederland PvdA Tweede Kamer
Maria Martens Vlag van Nederland Nederland CDA Eerste Kamer
Erik Meijer Vlag van Nederland Nederland SP Eerste Kamer
Richard Miller Vlag van België België MR Kamer van Volksvertegenwoordigers
Roger Negri Vlag van Luxemburg Luxemburg LSAP Kamer van Afgevaardigden
Marcel Oberweis Vlag van Luxemburg Luxemburg CSV Kamer van Afgevaardigden
Astrid Oosenbrug Vlag van Nederland Nederland PvdA Tweede Kamer
Sébastian Pirlot Vlag van België België PS Kamer van Volksvertegenwoordigers
André Postema Vlag van Nederland Nederland PvdA Eerste Kamer
Nanneke Quik-Schuijt Vlag van Nederland Nederland SP Eerste Kamer
Roy Reding Vlag van Luxemburg Luxemburg ADR Kamer van Afgevaardigden
Tobias Reynaers Vlag van Nederland Nederland PVV Eerste Kamer
Gilles Roth Vlag van Luxemburg Luxemburg CSV Kamer van Afgevaardigden
Gerard Schouw Vlag van Nederland Nederland D66 Tweede Kamer
Daniel Senesael Vlag van België België PS Kamer van Volksvertegenwoordigers
Michiel Servaes Vlag van Nederland Nederland PvdA Tweede Kamer
Louis Siquet Vlag van België België Sozialistische Partei Duitstalig Parlement
Bart Somers Vlag van België België Open VLD Vlaams Parlement
Karin Straus Vlag van Nederland Nederland VVD Tweede Kamer
Joost Taverne Vlag van Nederland Nederland VVD Tweede Kamer
Sophie van Bijsterveld Vlag van Nederland Nederland CDA Eerste Kamer
Yoleen Van Camp Vlag van België België N-VA Kamer van Volksvertegenwoordigers
Jef Van den Bergh Vlag van België België CD&V Kamer van Volksvertegenwoordigers
Vincent Van Quickenborne Vlag van België België Open VLD Kamer van Volksvertegenwoordigers
Sabine Vermeulen Vlag van België België N-VA Vlaams Parlement
Jean-Paul Wahl Vlag van België België MR Franstalig Parlement
Veerle Wouters Vlag van België België N-VA Kamer van Volksvertegenwoordigers

Externe link[bewerken]