Rampenbestrijding

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vuurwerkramp Enschede

Rampenbestrijding is de verzamelterm voor alle werkzaamheden die nodig zijn om de oorzaken (bron) en gevolgen van een ramp op te heffen en de omstandigheden zo te veranderen dat er weer een enigszins normaal leven geleid kan worden door de betrokkenen.

In principe zijn de hulpdiensten de eerste partijen die betrokken zijn in de rampenbestrijding. Daarnaast hebben in Nederland bijvoorbeeld ook de gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, Rijkswaterstaat en de krijgsmacht taken in de rampenbestrijding.

Vaak heeft de brandweer de taak om de bron te bestrijden, maar bij bijvoorbeeld een dijkdoorbraak zullen de waterschappen en Rijkswaterstaat de belangrijkste taak hebben in de bronbestrijding.

Nederland[bewerken]

In Nederland wordt de bestrijding van de gevolgen van een ramp door de verschillende hulpdiensten volgens Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) gecoördineerd. Aan de hand van het effect van een ramp wordt aan de hand van vier fasen op operationeel en bestuurlijk niveau opgeschaald.

Belgie[bewerken]

In Belgie wordt de bestrijding van de gevolgen van een ramp geregeld in het KB van 2006 op de noodplanning. Daarin wordt zowel de beleidsmatige als de operationele coördinatie geregeld.

Bestuurlijke coördinatie[bewerken]

De bestuurlijke coördinatie gaat over het effectgebied en regelt dus de effecten van het incident, zoals de evacuatie van woonwijken, de media, ... De bestuurlijke coördinatie kent drie niveaus:

Niveau Beleidsverantwoordelijke
Gemeentelijke fase Burgemeester
Provinciale fase Gouverneur
Federale fase Bevoegd minister

De afkondiging van een fase kan enkel gebeuren door de bevoegde beleidsverantwoordelijke. Bij afkondiging van een fase wordt op dat niveau een coördinatiecentrum (CC) opgestart. In dit coördinatiecentrum wordt de bevoegde beleidsverantwoordelijke bijgestaan door adviseurs van verschillende diensten, zoals de brandweer en de politie.

Operationele coördinatie[bewerken]

De operationele coördinatie gaat over het brongebied (de oorsprong van het probleem). Hier is de commandopost voor de operationele coördinatie (CP-OPS) verantwoordelijk. Deze staat onder leiding van de directeur (DIR) CPOPS. Deze DIR CP-OPS is in principe de hoogste brandweerofficier, maar kan in bepaalde gevallen ook een politiecommissaris of een dokter zijn. In bepaalde grotere steden zoals Antwerpen is de DIR CP-OPS geregeld in een wachtrol.

De wetgeving laat ook toe om enkel de operationele coördinatie op te starten bij een incident waarbij geen of slechts een beperkte bestuurlijke impact is, maar waar wel afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is.

Externe link[bewerken]