Rechtsstelsel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Rechtsstelsels in de wereld:

██ Continentaal recht

██ Common law

██ Gemengd continentaal recht en common law

██ Gewoonterecht

██ Fiqh (islamitisch recht)

Een rechtsstelsel is het geheel van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, zoals deze gelden in een of meer landen op een bepaald tijdstip. Aan de basis van een bepaald rechtsstelsel ligt meestal een historisch gegroeid geheel van opvattingen omtrent recht en rechtvaardigheid die rechtsfilosofie worden genoemd.

Westerse rechtsstelsels[bewerken]

In de meeste Europese landen geldt het continentaal recht. Deze rechtsstelsels zijn voornamelijk gebaseerd op een reeks wetboeken die abstracte regels bevatten (bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek). De rechter dient deze te gebruiken om een oplossing te vinden in de rechtszaken die hem of haar worden voorgelegd. Het continentaal recht kent over het algemeen geen strikte precedentwerking: de continentale rechters zijn hoofdzakelijk niet gebonden door de oudere rechtspraak.

De common law is het rechtsstelsel dat geldt in de Anglo-Amerikaanse wereld. Dit rechtsstelsel is voornamelijk gebaseerd op een historisch geheel van rechterlijke uitspraken. Rechters moeten zelf abstracte regels putten uit dit geheel en moeten dan deze regel toepassen op de rechtszaak die voorligt. De common law kent een strenge precedentwerking, ook wel bekend als stare decisis, die ervoor zorgt dat een common law rechter bijna volledig gebonden is door de oudere rechtspraak.