Rechtssubject

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten, deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. In de meeste hedendaagse rechtsstelsels worden twee soorten rechtssubjecten erkend: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen.

Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen) naargelang hun doel, dat ofwel privaat of publiek is. Private rechtspersonen dienen ter behartigiging van private belangen (zoals bv. winstbejag), terwijl publiekrechtelijke rechtspersonen het algemeen belang dienen. De woorden 'rechtspersoonlijkheid' en 'rechtspersoon' en moeten niet door elkaar worden gehaald: het eerste woord heeft betrekking op alle rechtssubjecten (personen), het tweede woord alleen op de rechtssubjecten die geen natuurlijke persoon zijn.

Een gezin of familie is geen rechtssubject, maar bestaat uit twee of meer natuurlijke personen die ieder afzonderlijk rechtssubject zijn. Vormen twee echtgenoten of geregistreerde partners een vennootschap onder firma (vof), dan is deze ook een rechtssubject. Naar de huidige Nederlandse wetgeving is een vennootschap onder firma echter geen rechtspersoon. In rechtszaken wordt zij echter wel geaccepteerd als ware zij een rechtspersoon doordat de vof een afgescheiden vermogen heeft dat anders niet vatbaar zou zijn voor verhaal. De vof is dan dus de procespartij, eventueel kunnen daarnaast ook de vennoten procespartij zijn.

Eenmanszaak Voordelen: 1. Geen wettelijk vereist minimum kapitaal 2. Alle winst is voor eigenaar-ondernemer Nadelen: 1. Geen scheiding tussen eigen vermogen en vermogen zaak + onbeperkte aansprakelijkheid 2. Beperkte bestaansduur

Vennootschap Voordelen: 1. vennootschap heeft eigen rechten en plichten 2. onbeperkte bestaansduur Nadelen: 1. zwaardere administratie en boekhoudkundige verplichtingen 2. Formele besluitvorming en procedures