Regering-Carton de Wiart

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zetelverdeling in de Kamer van de bestuursmeerderheid van Carton de Wiart
Zetelverdeling in de Kamer van de bestuursmeerderheid van Carton de Wiart na het vertrek van de socialisten

De regering-Carton de Wiart regeerde van 20 november 1920 tot 20 november 1921.

Vorming[bewerken]

De voorgaande regering had haar ontslag ingediend op 3 november. Op 8 november benoemde de koning Henry Carton de Wiart tot formateur. Op 20 november stelde hij zijn nieuwe regering voor.

Het ging andermaal om een regering van nationale eenheid of tripartite, met 5 ministers van de Katholieke Partij, 4 van de BWP-POB en 3 liberale ministers.

Maatregelen[bewerken]

De regering loodste de grondwetsherziening, met onder meer het algemeen enkelvoudig stemrecht en een hervorming van de Senaat, door het parlement. Socialistische verwezenlijkingen waren de invoering van de achturige werkdag (wet van 14 juni 1921) en de afschaffing van artikel 310 van het Strafwetboek, dat werd gezien als een belemmering van het stakingsrecht (wet van 24 mei 1921). Een andere eis van de socialisten, de beperking van de dienstplicht tot zes maanden, haalde het echter niet. De katholieken haalden een slag binnen met de toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan verenigingen zonder winstoogmerk (wet van 27 juni 1921), van belang voor religieuze gemeenschappen, caritatieve en onderwijsinstellingen. Daarnaast wisten zij zich door de wet op de vrijheid van vereniging (wet van 24 mei 1921) gevrijwaard van socialistische monopolisering van de vakbonden.

Einde[bewerken]

Op 15 oktober 1921 werd de grondwetsherziening door de koning afgekondigd, wat de ontbinding van de Kamers impliceerde. De socialisten begonnen daarop onmiddellijk te mobiliseren voor de op handen zijnde verkiezingen volgens het nieuwe systeem, en verlieten de regering op 24 oktober 1921.

De regering bood haar ontslag aan na de verkiezingen van 20 november 1921. Zij bleef de lopende zaken waarnemen tot de installatie van de regering-Theunis I op 16 december 1921.

Samenstelling[bewerken]

Minister Naam Partij Mandaat
Premier en Binnenlandse Zaken Henri Carton de Wiart Katholieke Partij Kamerlid
Buitenlandse Zaken Henri Jaspar Katholieke Partij Kamerlid
Kunsten en Wetenschappen Jules Destrée BWP Kamerlid
Justitie Emile Vandervelde BWP Kamerlid
Financiën Georges Theunis Katholieke Partij extra-parlementair
Landbouw Albéric Ruzette Katholieke Partij senator
Nijverheid, Arbeid en Ravitaillering Joseph Wauters BWP Kamerlid
Openbare Werken Edward Anseele BWP Kamerlid
Spoorwegen, Posterijen en Telegrafie Xavier Neujean Liberalen Kamerlid
Landsverdediging Albert Devèze Liberalen Kamerlid
Koloniën Louis Franck Liberalen Kamerlid
Economische Zaken Aloys Van de Vyvere Katholieke Partij Kamerlid

Herschikkingen[bewerken]