Regering-Lefèvre

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Regering-Lefèvre
Regeringsleider Théo Lefèvre in 1964
Coalitie CVP/PSC
BSP/PSB
Zetels Kamer 180 van 212 (26 maart 1961)
Premier Théo Lefèvre
Aantreden 25 april 1961
Einddatum 28 juli 1965
Voorganger G. Eyskens III
Opvolger Harmel
Portaal  Portaalicoon   België

De regering-Lefèvre (25 april 1961 - 28 juli 1965) was een Belgische regering. De regering bestond uit de CVP/PSC (96 zetels) en de BSP/PSB (84 zetels).

De overheid werd geconfronteerd met toenemende communautaire spanningen. De Vlaamse Beweging was in volle opleving. De mars op Brussel die op 11 oktober 1961 werd georganiseerd bracht 63.000 mensen samen. Ook de Waalse Beweging kwam versterkt naar voren uit de algemene staking tegen de Eenheidswet in de winter van 1960-1961.

Het is onder deze regering dat de taalgrens werd vastgelegd, wat leidde tot de wens om de provincies taalkundig te homogeniseren. De controverse rond de gemeente Voeren begon toen. Sommigen wilden dat de gemeente aan de provincie Limburg werd gehecht en anderen wilden dat ze binnen de provincie Luik bleef. Een volksraadpleging in Voeren gaf aan dat een grote meerderheid van de inwoners binnen de provincie Luik wilde blijven, ondanks de mogelijkheid om taalvoorzieningen in te voeren. De Vlaamse en Waalse Bewegingen begonnen elkaar op dit punt tegen te werken door grote demonstraties te organiseren. Uiteindelijk werd de taalgrens aangenomen op 31 oktober 1962. Voeren ging uiteindelijk naar de provincie Limburg.

Een ander moeilijke kwestie was de Brusselse Rand. Aangezien verschillende gemeentes in de Brusselse periferie een grote Franstalige minderheid hadden, werd er een wetsvoorstel ingediend om deze tot het Brusselse agglomeratie toe te voegen. De Vlaamse Beweging was hier tegen, evenals enkele Franstalige leden uit Waals-Brabant die vreesden dat bepaalde gemeentes in Waals-Brabant, met een grote Nederlandstalige minderheid, ook aan Brussel gehecht zou kunnen worden. Het Hertoginnedalcompromis probeerde de kwestie te beslechten. Het legde de gemeentes met taalkundige voorzieningen in de Brusselse periferie vast, maar legde het gebruik van het Nederlands op in de Vlaamse administraties en bedrijven en de bouw van Nederlandstalige scholen in Brussel. Het compromis slaagde er echter niet in de eisen van de Vlaamse Beweging te bedaren en leidde tot de oprichting van het FDF in 1964 en andere kleine Waalse partijen.

In 1961 verklaarde de president van Frankrijk Charles de Gaulle dat hij de politieke betrekkingen tussen de lidstaten van de EEG verder wilde institutionaliseren: zijn project was de oprichting van een door Frankrijk gedomineerd confederaal politiek Europa, dat een nieuw blok zou vormen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Gaulle stond dus tegenover de wens van België om een pro-Amerikaans supranationaal Europa te vormen. Frankrijk was ook tegen de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG, terwijl België het land steunde om een tegenwicht te bieden aan Frankrijk en Duitsland. Ten slotte zal noch het Franse Europese project, noch de toetreding van de Britten tot de EEG worden geaccepteerd, waardoor de opbouw van Europa werd vertraagd.

De regering-Lefèvre volgde de regering-G. Eyskens III op nadat ze was gevallen vanwege de winterstaking van 1960-1961 en werd opgevolgd door de regering-Harmel na de verkiezingen van 23 mei 1965.

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

De regering bestond uit 20 ministers. De CVP/PSC had 10 ministers en 1 adjunct-minister, de BSP/PSB had 7 ministers en 2 adjunct-ministers.

Ambtsbekleder Functie en bevoegdheden Termijn Partij
Kernkabinet
Théo Lefèvre
(1914-1973)
Premier
belast met de Economische Coördinatie en de Coördinatie van het Wetenschapsbeleid
25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
Paul-Henri Spaak
(1899-1972)
Vicepremier
Buitenlandse Zaken
25 april 1961 - 28 juli 1965 PSB-BSP
Ruanda-Urundi 25 april 1961 - 24 juli 1965
Buitenlandse Handel en Technische Bijstand ad interim 15 april 1965 - 28 juli 1965
Ministers
Piet Vermeylen
(1904-1991)
Justitie 25 april 1961 - 28 juli 1965 BSP-PSB
Paul-Willem Segers
(1900-1983)
Landsverdediging 25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
André Dequae
(1915-2006)
Financiën 25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
Charles Héger
(1902-1984)
Landbouw 25 april 1961 - 28 juli 1965 PSC-CVP
Antoon Spinoy
(1906-1967)
Economische Zaken en Energie 25 april 1961 - 28 juli 1965 BSP-PSB
Edmond Leburton
(1915-1997)
Sociale Voorzorg 25 april 1961 - 28 juli 1965 PSB-BSP
Arthur Gilson
(1915-2004)
Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt 25 april 1961 - 28 juli 1965 PSC-CVP
Joseph-Jean Merlot
(1913-1969)
Openbare Werken 25 april 1961 - 5 november 1962 PSB-BSP
Georges Bohy
(1897-1972)
5 november 1962 - 28 juli 1965 PSB-BSP
Maurice Brasseur
(1909-1996)
Buitenlandse Handel en Technische Bijstand 25 april 1961 - 15 april 1965 PSC-CVP
Victor Larock
(1904-1977)
Nationale Opvoeding en Cultuur 25 april 1961 - 31 juli 1963 PSB-BSP
Henri Janne
(1908-1991)
31 juli 1963 - 28 juli 1965 PSB-BSP
Hendrik Fayat
(1908-1997)
Adjunct voor Buitenlandse Zaken 25 april 1961 - 28 juli 1965 BSP-PSB
Léon Servais
(1907-1975)
Tewerkstelling en Arbeid 25 april 1961 - 28 juli 1965 PSC-CVP
Renaat Van Elslande
(1916-2000)
Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur 25 april 1961 - 12 juli 1962 CVP-PSC
Cultuur en Adjunct voor Nationale Opvoeding 12 juli 1962 - 28 juli 1965
Joseph Custers
(1904-1982)
Volksgezondheid en Gezin 25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
François Tielemans
(1906-1962)
Adjunct voor Financiën 25 april 1961 - 21 december 1962 BSP-PSB
Henri Deruelles
(1914-1993)
18 januari 1963 - 28 juli 1965 PSB-BSP
Alfred Bertrand
(1913-1986)
Verkeerswezen 25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
Albert De Clerck
(1914-1974)
Middenstand 25 april 1961 - 28 juli 1965 CVP-PSC
Marcel Busieau
(1914-1995)
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 25 april 1961 - 18 januari 1963 PSB-BSP
Edward Anseele jr.
(1902-1981)
18 januari 1963 - 28 juli 1965 BSP-PSB

Herschikkingen[bewerken | brontekst bewerken]

Aangenomen wetten[bewerken | brontekst bewerken]

  • Vastlegging van de taalgrens en aanpassing van de taalwetgeving in België:
  • Opdeling van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur volgens taalrol (eerste stap naar culturele autonomie, dat later bij de eerste echte staatshervorming werd ingevoerd)
  • Bij wet van 26 juni 1963 werd het Nationaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven (NILOS) ontbonden en kwam er het Nederlandstalige BLOSO (zie het huidige Sport Vlaanderen) en het Franstalige ADEPS
  • Wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie