Regionaal opleidingencentrum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Veel roc's, zoals hier het ROC Leiden, doen aanzienlijke investeringen in grootschalige huisvesting van hun opleidingen en stafdiensten

Een regionaal opleidingencentrum (ROC) of (roc) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de volwasseneneducatie in Nederland.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De roc's zijn halverwege de jaren negentig ontstaan als gevolg van (verplichte) fusies van diverse mbo-opleidingen. De ruim vijfhonderd mbo's zijn samengevoegd tot circa vijftig grote regionale opleidingencentra. Hierdoor zijn, net als in het voortgezet onderwijs, grote onderwijsinstellingen ontstaan.

Instituten met middelbaar economisch en administratief onderwijs (meao), middelbaar technisch onderwijs (mts) en middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs of mdgo (detailhandel, gezondheidszorg, activiteitenbegeleider) werden samengevoegd tot grote opleidingscentra. De agrarische scholen fuseerden tot agrarische opleidingscentra (aoc's). Het middelbaar toeristisch en recreatief onderwijs (mtro), voortgekomen uit het middelbaar economisch en administratief onderwijs, maakt tegenwoordig ook deel uit van de roc's. Een andere benaming van het MTRO is T&R (Toerisme en Recreatie). Sommige roc's herbergen bijzondere opleidingen: zo is de Nederlandse Musical Academie ondergebracht in het ROC Nijmegen.

Ook de volwasseneneducatie met haar vijf soorten opleidingen is als gevolg van de verplichte fusies ondergebracht in de roc's. Door de van overheidswege bepaalde verschillen in structuur, financiering, doelstellingen, didactiek, regeling van eindtermen en examinering zijn er overigens binnen de roc's weinig raakvlakken tussen volwasseneneducatie en beroepsonderwijs.

Verslag van de Make-Up Award bij het ROC van Twente

Kritiek[bewerken | brontekst bewerken]

Kessels en Keursten stellen in een artikel dat het huidige beroepsonderwijs met zijn didactiek van competentiegericht leren te weinig gericht is op het verwerven van kennis en dat leerlingen in het moderne onderwijs nog maar weinig behoeven te leren en te weten in de betekenis van uit het hoofd leren en onthouden. Voorstanders daarentegen vinden dat leerlingen uit het klassieke onderwijs geregeld moeite hebben geleerde kennis om te zetten in beroepsmatig handelen. Het is de bedoeling in het competentiegericht leren dat de scheiding tussen leren en werken verkleind wordt — leren (theorie) en werken (praktijk) moeten in die visie zo veel mogelijk gelijktijdig plaatsvinden en niet na elkaar.[1]
Lijst van roc's[bewerken | brontekst bewerken]

ROC A12, locatie Ede
Het roc in Tilburg
Roc-gebouw Nijmegen, bij het station

Een overzicht van alle roc's in Nederland:[2]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]