Reglement van Orde van de Tweede Kamer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden.

Het Reglement van Orde is daarmee een belangrijk document. Goede kennis ervan is nuttig voor Kamerleden. Procedures kunnen bijvoorbeeld bepalend zijn voor de vraag of een onderwerp wel of niet aan de orde kan worden gesteld. In die zin heeft het reglement politieke betekenis. In totaal zijn er 15 hoofdstukken.

 • Begripsbepalingen
 • Begin en einde van het lidmaatschap
 • Voorzitter, ondervoorzitters en presidium
 • Raming
 • Fracties
 • Personeel
 • Commissies
 • Plenaire vergadering
 • Behandeling van (Rijks)wetten, initiatiefvoorstellen, andere stukken en verdragen
 • Verzoekschriften en burgerinitiatief
 • Vragen van inlichtingen aan de regering
 • Vragen van inlichtingen aan kabinets(in)formateur(s)
 • Enquête
 • Drukken van stukken
 • Bezoekers en toehoorders
 • Slotbepalingen

Reglementen van de Staten-Generaal zijn geen wetten of AMvB's maar vormen een categorie op zichzelf.

Sluiting van de beraadslaging op een bepaald tijdstip[bewerken]

Artikel 68, Sluiting van de beraadslaging op een bepaald tijdstip, luidt:

Op voorstel van de Voorzitter of van een in de vergaderzaal aanwezig lid kan de Kamer ook besluiten, dat de beraadslaging van de zijde van de Kamer over een onderwerp op een in dat voorstel te vermelden tijdstip zal worden gesloten. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd. Wordt het aangenomen, dan heeft de Voorzitter de bevoegdheid de nog beschikbare tijd naar billijkheid te verdelen.

Dit wordt onder meer toegepast bij filibusteren.

Externe link[bewerken]