RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Dit is een oude versie van deze pagina, bewerkt door Pelikana (overleg | bijdragen) op 2 apr 2014 om 17:35. (hoewel dit uit het voorafgaande blijkt, toch duidelijker maken dat vooral documentatie verzameld wordt en niet: originele kunstwerken)
Deze versie kan sterk verschillen van de huidige versie van deze pagina.
Ingang bij de Koninklijke Bibliotheek

Het RKD-Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (ook: RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) in Den Haag is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt voor de bestudering van de Nederlandse beeldende kunst. Het RKD beheert een grote collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal met betrekking tot de westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden. De nadruk ligt hierbij op de Nederlandse kunst. Het RKD voert een actief verzamelbeleid, zowel op het gebied van documentatie over schilder-, teken- en beeldhouwkunst als op het gebied van documentatie over monumentale kunst, moderne media en vormgeving.

Tot de collecties behoren uitputtende en veelzijdige verzamelingen, te onderscheiden in beeldmateriaal, technische documentatie, persdocumentatie en klein drukwerk, archivalia en de bibliotheekcollectie. Het RKD beschikt over de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland en de omvangrijkste beelddocumentatie over de beeldende kunsten van de Nederlanden.

Geschiedenis

In 1932 opende het RKD zijn deuren in Den Haag. De basis van de collectie werd gelegd door de kunsthistoricus dr. Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930). Bij zijn dood liet hij een uitgebreide verzameling documentatie na, die onder andere ca. 100.000 foto's met betrekking tot de zeventiende-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse beeldende kunst omvatte. Nog voor de opening voegde de verzamelaar en kunstkenner Frits Lugt (1884-1970) zo'n 100.000 reproducties, 22.000 veilingcatalogi en enkele duizenden boeken toe aan de collectie. Daarnaast bracht jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn (1876-1948) zijn materiaal op het gebied van het Nederlandse portret onder bij het RKD.

In de loop der jaren werd het verzamelgebied van het RKD uitgebreid. De traditionele kern- de Oude Nederlandse Schilderkunst- werd kort na de Tweede Wereldoorlog aangevuld met een collectie Buitenlandse Kunst en een verzameling Moderne en Hedendaagse Nederlandse en Belgische Kunst. Ook werd het verzamelterrein uitgebreid met persdocumentatie, archivalia en beeldhouwkunst. Sinds 1995 is het RKD een zelfstandige stichting. Met de introductie van het digitale publicatieplatform RKDmonographs en de uitgebreide vernieuwde website verlegt het RKD het accent steeds meer naar digitale ontsluiting en dienstverlening met een internationale uitstraling.

Taken en missie

Het RKD maakt kennis en informatie over Nederlandse kunst in internationale context wereldwijd toegankelijk voor wetenschap en publiek. Kerntaak van het RKD is het verzamelen, ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal. Het instituut vervult een belangrijke ondersteunende functie voor musea, universiteiten, veilinghuizen, galeries, kunsthandels en andere instellingen, alsmede voor zelfstandige onderzoekers, vakspecialisten, verzamelaars en overige belangstellenden. Door een steeds intensievere samenwerking met verwante instellingen vervult het RKD een centrale rol in de Nederlandse kunst- en cultuursector.

Het RKD is gehuisvest in het gebouwencomplex van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Van 1990 tot 2012 was Rudi Ekkart directeur van het RKD. Hij is eind 2012 opgevolgd door Chris Stolwijk.

Externe links