Saeftinghedok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Saeftinghedok is een voorgesteld dok in de Antwerpse haven op de linker Scheldeoever op het grondgebied van Beveren-Waas. Het dok zou via de Beneden-Schelde rechtstreeks (zonder sluizen) in verbinding komen te staan met de Noordzee. Het betekent ook dat het water in het dok onder invloed zou staan van de getijden. Het dok leent haar naam van de nabijgelegen verdronken plaats Saeftinghe (gelegen in het natuurgebied Verdronken Land van Saeftinghe).

Het voorgestelde dok zou een oppervlakte van 1073 hectare krijgen en zou 4100 meter lang en 600 meter breed zijn.[1] De mogelijke aanleg van dit dok is zeer omstreden omdat hiervoor het polderdorp Doel moet verdwijnen. Het is niet zeker of dit dok er komt omdat er nog geen vergunning is verworven en er tevens een ruimtelijk uitvoeringsplan voor nodig is.

Tegenstand[bewerken]

Er zijn verschillende stemmen die betwisten dat het dok een zegen zou zijn voor de regio. Filip Anthuenis (burgemeester van Lokeren), voormalig Oost-Vlaams gouverneur André Denys, Bruno Stevenheydens (voormalig eerste schepen van Beveren), Luc Maes (Open-VLD gemeenteraadslid Beveren) en eresenator Ferdinand De Bondt betwijfelen of de bouw van een nieuw containerdok wel een goed idee is. Zij wijzen op het mobiliteitsprobleem van de Vlaamse wegen en de impact van een nieuw containerdok hierop. Volgens hen moet eerst dit probleem worden aangepakt vooraleer er sprake kan zijn van havenuitbreiding. Ook stelt Filip Anthuenis dat de gronden die worden aangewend voor containertrafiek zeer inefficiënt worden ingezet omdat daar juist de kleinste toegevoegde waarde, de grootste overlast en de minste arbeidsplaatsen gegenereerd worden.[2][3][4][5][6]

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Electrabel hebben ook hun bezwaren geuit bij de huidige plannen voor het Saeftinghedok. Er zouden verschillende veiligheidsgebreken bestaan die de veiligheid van de kerncentrale van Doel in gevaar kunnen brengen.[7]

Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, betwijfelde in april 2008 ook of er binnen de komende 10 jaar wel behoefte was aan een nieuw containerdok. Volgens hem is er wel degelijk voldoende containercapaciteit beschikbaar om de groei van minstens 10 jaar op te vangen. Hij pleit er ook voor om de havenuitbreiding voor grote megacarriers te laten plaatsvinden in Zeebrugge, omdat de haven van Antwerpen hiervoor ongeschikt is[8].

Uitvoering[bewerken]

Op 30 april 2013 werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen goedgekeurd.[9] Deze plannen omvatten het Saeftinghedok en het verdwijnen en compenseren van grote natuurgebieden in en rond de haven. Er werd onmiddellijk protest aangetekend door uiteenlopende groepen en verenigingen bij de Raad van State, waaronder Doel 2020, het FANC, Electrabel, gemeente Beveren, gemeente Sint-Gillis-Waas en verschillende landbouwers uit de streek.

Begin december 2013 schorste de Raad van State de plannen waardoor de uitvoering werd stilgelegd. Er was niet voldoende rekening gehouden met de natuur die zal verdwijnen door de havenuitbreiding, stelde de Raad van State.[10] Om de schorsing te verhelpen werd op 4 april 2014 een nieuw decreet goedgekeurd dat de Vlaamse regering in staat stelt om in te grijpen in een gerechtelijke procedure voor de Raad van State. Zij is nu in staat om de plannen te wijzigen en deze onmiddellijk goed te keuren zonder openbaar onderzoek of andere controle vanuit het middenveld. Gebruik makend van dit nieuw decreet heeft de Vlaamse regering de plannen gewijzigd en goedgekeurd op 24 oktober 2014.[11]

In 2014 nam de Regering-Bourgeois de progressieve aanleg van de zone Saefthinge, inclusief het Saefthingedok, op in haar regeerakkoord. Zij menen dat er een grote kans is dat Vlaanderen tegen 2021 over bijkomende behandelingscapaciteit moeten kunnen beschikken.[12]