Scheepsnamen en hun voorvoegsels

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle (geregistreerde) schepen hebben een naam. Deze naam wordt vaak voorafgegaan door een lettercombinatie. Dit voorvoegsel is niet zoals vaak gedacht een onderdeel van de naam, maar een typeaanduiding of een aanduiding welke betrekking heeft op de taken van het schip.

MS is bijvoorbeeld een typeaanduiding voor een motorschip, en CV is een aanduiding voor een taak, namelijk het vervoeren van containers.

De meeste typeaanduidingen hebben door het internationale karakter van de scheepvaart hun oorsprong in de Engelse taal.

Koopvaardij en pleziervaart[bewerken | brontekst bewerken]

Voor koopvaardijschepen gelden specifieke regels over hoe groot, in welk lettertype en waar de scheepsnaam moet worden afgebeeld. Een paar van die regels zijn: op de boeg aan beide zijden, op de spiegel met daaronder de thuishaven. Ook dient de kleur van de letters licht te zijn op een donkere ondergrond en donker op een lichte ondergrond. Sommige schepen hebben ook hun IMO-nummer op de spiegel staan.

Soms wordt er een schuine streep (/) tussen de letters geplaatst, bijvoorbeeld MS en M/S. Dit verandert niets aan de betekenis.

Voorvoegsel Engelse betekenis Nederlandse betekenis
AHT Anchor Handling Tug ankerbehandelingssleepboot
AHTS Anchor Handling Tug Supply ankerbehandelingssleepboot in combinatie met een bevoorradingsschip
CF Car Ferry autoveer
CRV Coastal Research Vessel kustonderzoeksschip
CS Cable ship kabellegger
Club ship club/verenigingsschip
DB Derrick Barge kraanschip
DCV Deepwater Construction Vessel diepwaterconstructieschip
DEPV Diesel Electric Paddle Vessel dieselelektrisch radarschip
DLB Derrick Lay Barge kraanschip
DSS Double Screw Steam ship dubbelschroef-stoomschip
DSV Diving Support Vessel duikondersteuningsvaartuig
Deep Submergence Vehicle diep afzinkbaar vaartuig
DV Dead Vessel dood schip
ERRV Emergency Response Rescue Vessel noodbeantwoordingsreddingsboot
FB Ferryboot veerboot
FPSO Floating Production, Storage and Offloading drijvende productie, opslag en overslag
FPV Free Piston Vessel vrijezuigerschip
Fishery Patrol Vessel visserijpatrouilleschip
FT Factory stern Trawler fabriekshektrawler
FV Fishing Vessel vissersschip
GTS Gas Turbine Ship gasturbineschip
HLV Heavy Lift Vessel zwareladingschip
HSC High Speed Craft hogesnelheidsvaartuig
HSF High Speed Ferry hogesnelheidsveer
HTV Heavy Transport Vessel zwaartransportschip
HC Hovercraft hovercraft
IRV International Research Vessel internationaal onderzoeksvaartuig
LASH Lighter Aboard Ship lichter aan boord van een schip
LB liftboat tilschip
LNG/C Liquified natural gas carrier Lng-tanker
LPG/C Liquified petroleum gas carrier Lpg-tanker
MF Motor Ferry motorveerboot
MS Motor Ship motorschip
MSV Multi purpose support supply vessel multifunctioneel ondersteunings- en bevoorradingsschip
MSY Motor Sailing Yacht motorzeiljacht
MT Motor Tanker motortanker
MV Motor Vessel motorvaartuig
MY Motor Yacht motorjacht
NB Narrow boat narrowboat
NRV NATO Research Vessel NAVO-onderzoeksschip
NS Nuclear Ship atoomschip
OSV Offshore Supply Vessel offshore bevoorradingsschip
PS Paddel Steamer raderstoomboot
PSV Platform Supply Vessel platformbevoorradingsschip
QTEV Quadrupe turbo Electric Vessel
RV Research Vessel onderzoeksschip
SB Sailing Barge zeilend binnenvaartschip
SS Steam Ship (with propellers, can be either coal- or oil-fired) stoomschip (met schroeven, kan zowel kolen- als oliegestookt zijn)
Sailing Ship zeilschip
SSCV Semi-Submersibel Crane Vessel half-afzinkbaar kraanschip
SSV Sailing School Vessel zeilopleidingsschip
Submarine and Special Warfare Support Vessel onderzeeër en ondersteuningsvaartuig speciale oorlogsvoering
ST Steam Tug stoomsleepboot
STS Sail Training Ship zeilopleidingsschip
STV Sail Training Vessel zeilopleidingsschip
Steam Turbine Ship stoomturbineschip
SV Sailing Vessel zeilschip
Supply Vessel bevoorradingsschip
SWATH Small Waterplane Area Twin Hull Smalle waterlijnoppervlakte dubbele romp
SY Sailing Yacht zeiljacht
Steam Yacht stoomjacht
TEV Turbine Electric Vessel turbine-elektrisch schip
TIV Turbine Installation Vessel turbine-installatieschip
TS Training Ship opleidingsschip
Turbine Steamer/Ship turbinestomer/schip
TSS Turbine Steam Ship turbinestoomschip
Twin Screw Steamer dubbelschroefstomer
TT Turbine Tanker turbinetanker
TV Training Vessel opleidingsvaartuig
CSD Cutting Suction Dredger Snijkopzuiger

Marine[bewerken | brontekst bewerken]

Marineschepen hebben andere voorvoegsels.

Voorvoegsel Engelse betekenis Nederlandse betekenis
HMS His/Her Majesty's Ship[1]
HNLMS His/Her Netherlands Majesty's Ship[2]
Hr.Ms. Harer Majesteits[3]
Zr.Ms. Zijner Majesteits[4]
USS United States Ship[5]

Op de boeg van een marineschip staat niet de naam maar een pennantnummer. Dit nummer bestaat uit een letter gevolgd door een drie- of viercijferige code. Pennantnummers vinden hun oorsprong in de Britse marine, maar worden sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikt door vele marines in de wereld.

De letters van de pennantnummers zijn een type/klasseaanduiding, de cijfers zijn voor ieder schip anders.

De Nederlandse marine heeft de beschikking gekregen over de nummers 800 tot 899 en 8000 tot 8999 voor schepen met de classificatie Y.

voorvoegsel Engelse betekenis Nederlandse betekenis
A Auxilliary ondersteunend
C Cruiser kruiser
D (Torpedo Boat) Destroyer (torpedoboot)jager
F Frigate fregat
H Hydrographic hydrografisch
K Miscellaneous overige
L Amphibious warfare amfibische oorlogvoering
M Minesweeper mijnenveger
N Minelayer mijnenlegger
P patrol boat patrouillevaartuig
R aircraft carrier vliegdekschip
S Submarine onderzeeër
Y yard vessel havendienst

Zeilschepen[bewerken | brontekst bewerken]

Bij zeilschepen is het ook gebruikelijk om deze aan te duiden met het type zeilschip, bijvoorbeeld de klipper Stad Amsterdam en het spiegelretourschip Batavia.

Vissersschepen[bewerken | brontekst bewerken]

Vissersschepen dragen ook niet hun naam op de boeg maar een lettercode + cijfer (bijvoorbeeld ZK4). De letters van dit opschrift duiden de thuishaven van het vissersschip aan.

Trivia[bewerken | brontekst bewerken]

  • Van sommige rederijen hebben de schepen ook speciale naamgevingen. Zo dragen de schepen van de rederij 'Wagenborg' vaak een naam die eindigt op -borg. Schepen van de rederij 'Spliethoff' dragen bijna allemaal een naam die eindigt op -gracht. De schepen van de vroegere rederij 'Nedloyd' droegen de naam van de rederij allemaal als voorvoegsel in hun naam, bijvoorbeeld 'Nedloyd Rotterdam'. Schepen van de rederij 'Moller-Maersk' dragen het woord Maersk in hun scheepsnaam, voor of achter een andere naam. Bijvoorbeeld 'Emma Maersk'.