Scoliosebrace

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een scoliosebrace of scoliosecorset wordt aangemeten bij een scoliosepatiënt die in de groei is, dat wil zeggen, dat de groeischijven van de botten nog niet gesloten zijn. Door de groei zal de bocht van de scoliose nog toenemen. Dit probeert men met een brace tegen te gaan om een operatie te voorkómen.

Indicaties en bijwerkingen[bewerken]

Het doel van zo’n corset is te voorkomen dat de bocht van de scoliose verder toeneemt als de patiënt groeit en een operatie onnodig te maken. Daarbij wordt betrokken hoe groot de bocht nu is, en hoe groot de bocht zal zijn als de patiënt(e) is uitgegroeid. Ingrijpen met een brace wordt aanbevolen bij een progressieve (in de tijd toenemende) bocht van meer dan 25 graden; bij 40-45 graden is een operatie nodig. Van elke 100.000 kinderen hebben er 250 een brace nodig en 25 een operatie.

Bij heel jonge kinderen kan het corset ook gebruikt worden om tijd te kopen: door de progressie van de ziekte te vertragen kan de operatie uitgesteld worden tot de groei verder gevorderd is. Soms wordt een corset voorgeschreven als pijnbestrijding, bijvoorbeeld als bij een oudere scoliosepatiënt de ribbenboog het bekken raakt.

Voor de Cheneau brace is in verschillende onderzoeken aangetoond dat het een effectief middel is om de scoliose te verbeteren. In onderzoeken is aangetoond dat een bocht van 50 graden progressief toeneemt. Surgery for Idiopathic Scoliosis: Currently Applied Techniques

Het dragen van een brace brengt emotioneel en lichamelijk ongemak met zich mee. Bewegen wordt moeilijker doordat de brace druk uit oefent op de buik en de ademhaling bemoeilijkt. Gewichtsverlies komt nogal eens voor.

Op de tweede foto een Chêneaubrace; op de derde een Milwaukee

Uitvoeringen[bewerken]

Bostonbrace[bewerken]

De Bostonbrace is een lichtgewicht symmetrisch kunststof corset dat door middel van pelottes druk uitoefent op de ribben en zo de zijdelingse bocht, de scoliose, en de draaiing van de wervelkolom, de torsie, tracht te voorkomen.
Meestal wordt het corset aangebracht van de stoel tot boven de schouderbladen; bochten in de nek en afwijkende stand van de heupen kunnen er niet mee worden tegengegaan. Het corset moet 20-23 uur per etmaal gedragen worden.

Chêneaubrace[bewerken]

Sinds 1978 is de Chêneaubrace geïntroduceerd die veel effectiever is dan de Boston brace. De Chêneaubrace wordt aangemeten met behulp van CAD/CAM. Het moet minstens 16 uur, per etmaal worden gedragen. De brace moet tot het 17/18 levensjaar gedragen worden. In Duitsland en diverse andere landen ter wereld is de Cheneau Brace de standaard voor de behandeling van ideopatische scoliose. In Nederland wordt de Chenau Brace niet voorgeschreven door kinderartsen. Inmiddels is de belasting voor het dragen van de brace dusdanig verlaagd dat het een goede behandeling is geworden.

Al in 1985 werd het eerste positieve effect van de brace gepubliceerd. Langzeitergebnisse der konservativen Behandlung der Skoliose mit dem Chêneau-Korsett

Het centrum voor scoliose behandeling in Europa is Bad Sobernheim in Duitsland. De combinatie van de Cheneau brace tezamen met een intensieve fysiotherapie kan de scoliose in bepaalde gevallen verbeteren. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd die de effectiviteit van de brace met fysiotherapie bevestigen. Veel onderzoeken waarbij twee groepen met elkaar werden vergeleken (zonder en met brace) konden niet volledig worden afgerond doordat de ouders van de kinderen die zonder brace aan het onderzoek meededen ook een brace wilden waardoor de onderzoeken niet volledig konden worden uitgevoerd.....

Wel afgeronde studies geven een positief beeld voor fysiotherapie in combinatie met een brace.

In het gepubliceerde onderzoek uit 2011 Effectiveness of Chêneau brace treatment for idiopathic scoliosis: prospective study in 79 patients followed to skeletal maturity is gebleken dat bijna 50% van de kinderen baat bij de behandeling hadden. Een ander onderzoek uit 2012 Outcome of Rigo-Chêneau type brace treatment foradolescent idiopathic scoliosis - using the ScoliosisResearch Society brace studies inclusion criteria ziet een vergelijkbaar effect van de behandeling. Een rapport uit 2014 The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific exercise programme on idiopathic scoliosis curvature: a comparative study: geeft aan dat bij het dragen van de brace oefeningen belangrijk zijn. Een vergelijkend onderzoek uit 2015 onderschrijft de positieve effecten va de Cheneau Brace. Efficacy of the Osaka Medical College (OMC)brace in the treatment of adolescent idiopathicscoliosis following Scoliosis Research Societybrace studies criteria. Ook in het amerikaanse onderzoek wordt het effect onderschreven Brace treatment during pubertal growth spurt in girls with idiopathic scoliosis (IS): A prospective trial comparing two different concepts

Het nog niet volledig vrijgegeven rapport uit 2014 Bracing and exercise-based treatment for idiopathic scoliosis geeft ook aan dat de effectiviteit wordt verhoogd door oefeningen in combinatie met een brace.

Diverse zorgverzekeraars uit Nederland vergoeden de Brace uit de basis verzekering ook als deze uit Duitsland komt. Er zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars.

Milwaukeebrace[bewerken]

Ooit was de Milwaukeebrace het meest gedragen scoliosecorset. Het bestaat uit een harnas ter hoogte van de heupen, een stalen staaf die naar een kinondersteuner loopt, en een paar pelottes die daar tussenin druk uitoefenen op de grootste bochten.
De Milwaukee wordt nog gebruikt als de bocht heel hoog in de wervelkolom zit. Ook dit hulpmiddel moet 20-23 uur per etmaal worden gedragen.

Literatuur[bewerken]

  • I.J. Korfage,R.E. Juttmann, B.V. Das, A.F.M. Diepstraten, A.A.J.M. Hazebroek-Kampschreur en P.J. van der Maas (2002). Idiopathische scoliose bij adolescenten; inventarisatie van mogelijkheden van onderzoek naar de effectiviteit van screening en behandeling. NTvG 146: 1228-33 .
  • M Rigo, S Negrini, HR Weiss, TB Grivas, T Maruyama, T Kotwicki, and the members of SOSORT Scoliosis (2006). `SOSORT consensus paper on brace action: TLSO biomechanics of correction (investigating the rationale for force vector selection)`. Scoliosis. 1 (11) (BioMed Central Ltd.). PMC: 1553475. DOI: 10.1186/1748-7161-1-11.
  • Weiss HR: Best Practice in conservative scoliosis care. Pflaum Company, 3rd. edition, Munich 2010; September 2010
  • Weiss HR, Werkmann M, Stephan C, Correction effects of the ScoliOlogiC "Chêneau light" brace in patients with scoliosis; Scoliosis vol 2; bladz 2; 2007
  • Weiss HR, Werkmann M, Stephan C Brace related stress in scoliosis patients – Comparison of different concepts of bracing Scoliosis 2, bladz 10, 2007
  • Er is gebruikgemaakt van de Engelse artikelen scoliosis en Back brace.