Lijst van scriptieprijzen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Scriptieprijs)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In België en Nederland bestaan diverse scriptieprijzen, die de schrijver van de beste scriptie of thesis op een bepaald gebied belonen met bijvoorbeeld een geldbedrag, publicatie of stageplaats. Scriptieprijzen worden meestal uitgereikt om onderzoek naar een bepaald onderwerp te stimuleren: een aantrekkelijke beloning moet studenten overhalen hun scriptie te schrijven over een onderwerp dat interessant is voor de organisatoren van de scriptieprijs.

Vlag van België België[bewerken]

De Vlaamse Scriptieprijs[bewerken]

De Vlaamse Scriptieprijs wordt uitgereikt sinds 2002 door Scriptie vzw, een spin-off van het Fonds Pascal Decroos). De inzendingen voor de Vlaamse Scriptieprijs worden beoordeeld op nieuwswaarde, journalistieke bruikbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit. De scriptie van elke afstuderende aan een Vlaamse hogeschool of universiteit maakt kans op de prijs ter waarde van € 2.500.[1]

Winnaars waren: Lars Bové, Delphine Hajaji en Joris Van Campenhout (2002); Koen De Vlieger-De Wilde (2003); Frederik Backelandt (2004); Mélanie Surmont (2005); Jan Boesman (2006); Evelien Jonckheere (2007); Korneel De Rynck en Ward Jonckheere (2008); Hannes Pieters (2009); Marina Verhoeven (2010); Giselle Nath (2011); Lynn Verrydt (2012); Paulien Smets (2013); Alexandra Vanvooren (2014); Jan Fockedey (2015 ook winnaar AGORIA-prijs); Kristof Jakiela (2016)[2]; Niels Verborgh (2017).[3]

De Klasseprijs[bewerken]

Prijs van € 500 uitgereikt door het Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen voor Vlaamse scripties die pedagogisch, agogisch of didactisch van aard zijn.[4]

Winnaars waren:

Stijn Seys (2003); Leen Mast (2004); An Bogaerts (2005); Bram Spruyt (2006); Ihsane Chioua Lekhli (2007); Annelies Raes (2008); Annick de Vylder (2009); Koen De Couck (2010), Roos Van Gasse en Christel Van Cauteren (2011); Gwen Muylaert (2012); Sander Verwerft (2013); Jolien De Cuyper (2014); Lauranne Harnie (2015)

KVIV-Ingenieursprijzen[bewerken]

Prijzen van € 2.000, uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging voor eindwerken van pas afgestudeerde burgerlijke en bio-ingenieurs.[5]

EOS-prijs[bewerken]

De redactie van het wetenschapsmagazine Eos bekroont de beste eindverhandeling uit de zogenoemde exacte wetenschappen (zoals geologie, biologie, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, technische wetenschappen of wiskunde) of bèta-wetenschappen met een EOS-scriptieprijs.[6]

Winnaars waren:

Maarten Breckpot (2009, tevens ook winnaar AGORIA-prijs); Sofie Thijs (2010); Mieke Van Bockstal (2011); Frederik Soetaert (2012); Caroline Eykens (2013); Robin Verschueren (2014); Thijs Van de Vyver (2015); Vincent Stevens (2016)

AGORIA-prijs[bewerken]

Agoria Vlaanderen, de sectororganisatie voor technologische industrie, is bekommerd om de popularisering en de promotie van creatief technologisch onderzoek van jonge wetenschappers. Hiertoe reikt zij sinds 2008 een scriptieprijs uit ter waarde van 500 euro aan de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs voor Technologie en Innovatie, de Agoriaprijs. De jury van de Agoriaprijs bestaat hierbij uit professionals uit de technologische industrie.[7]

Winnaars waren:

Brecht Van Hooreweder (2008); Maarten Breckpot (2009, tevens ook winnaar EOS-prijs); Nick Van den Broeck (2010); Frederik Leys (2011); Jonas Joos (2012); Ken Vanherpen (2013); Jasper Van Hoorick (2014); Jan Fockedey (2015, tevens ook winnaar Vlaams scriptie-prijs)

Vlag van België België en Vlag van Nederland Nederland[bewerken]

Scriptieprijs Online Hulp[bewerken]

Stichting e-hulp.nl[8] organiseert de scriptieprijs online hulp. Zo stimuleert het kenniscentrum het ontwikkelen en verspreiden van kennis over online hulpverlening. De winnende schrijver ontvangt naast de eer een geldbedrag van 1250 euro. De scriptieprijs staat open voor studenten van HBO en Universiteit uit Nederland en België. De onafhankelijke jury maakt aan het eind van het jaar de winnende scriptie bekend.

Tiele Stichting Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 1.000, uitgereikt door de Dr. P.A. Tiele-Stichting voor een Nederlandse of Vlaamse scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords.[9]

Taalunie Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 1.500 uitgereikt door de Taalunie voor een Nederlandse of Vlaamse scriptie over een taalkundig of letterkundig onderwerp.[10]

Scriptieprijs Leesbevordering[bewerken]

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen). De prijs, ter waarde van €1.000, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste afstudeerscriptie op het gebied van leesbevordering.[11]

Six-penning voor jonge onderzoekers[bewerken]

De zilveren Six-penning beloont jong academisch talent met een zilveren erepenning en een geldsom van € 1.000. Deze stimuleringsprijs, die wordt uitgereikt door de KNOB, is bedoeld voor jonge academici die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in een van de vakgebieden van de KNOB, in het bijzonder architectuurontwerp, kunst, erfgoed, architectuur- en bouwgeschiedenis en archeologie. Alle jong afgestudeerden uit het Nederlands taalgebied, dus zowel uit Nederland als Vlaanderen, komen hiervoor in aanmerking.[12]

Wouter Achterberg Scriptieprijs[bewerken]

Eerste prijs € 1000, tweede prijs € 250, en derde prijs € 100. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de masterstudent met de beste scriptie op het gebied van de milieufilosofie.[13]

Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'[bewerken]

Prijs van € 2000 uitgereikt voor een thesis (Master of doctoraat) of een gepubliceerd onderzoeksartikel van tenminste 3000 woorden in het veld van de ornithologie. De prijs wordt uitgereikt door de Universiteit Antwerpen en na review van de ingezonden bijdragen door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De doelstelling van de Wim Dings 'De Wielewaal' prijs voor ornithologie is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België te ondersteunen via een financiële aanmoediging en een verhoogde visibiliteit.[14]

Vlag van Nederland Nederland[bewerken]

Africa Thesis Award[bewerken]

Het Afrika-Studiecentrum (ASC) en Radio Netherlands Worldwide (RNW) reiken jaarlijks de Africa Thesis Award uit aan een Nederlandse of Afrikaanse student die de beste scriptie over een Afrika-gerelateerd onderwerp heeft geschreven. De prijs bestaat uit € 1000 en een publicatie in de ASC African Studies Collection. Daarnaast interviewt RNW enkele deelnemers voor hun website.[15]

Blenheim Scriptieprijs[bewerken]

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste masterscriptie over het vennootschapsrecht. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen. Blenheim werkt bij het organiseren van de Blenheim Scriptieprijs samen met Celsus juridische uitgeverij. De prijs is onder meer het uitgeven van de scriptie als boek en een geldprijs van € 500,--.[16]

De Anton Došen Scriptieprijs[bewerken]

De Anton Došen Scriptieprijs is een scriptieprijs gericht op onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie. De Anton Došen Scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij deze doelgroep. De scriptieprijs is door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland ingesteld in samenwerking met Tranzo van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. De scriptieprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt, voor de winnaar wordt een bedrag van €5000 beschikbaar gesteld.[17]

De Scriptieprijs[bewerken]

Deze prijs, waar een geldprijs van € 3.000 aan vasthangt, wordt uitgereikt door Studenten.net en Scriptiewinkel.nl voor scripties van alle studenten aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.[18]

ERP Scriptieprijs[bewerken]

SAPIENS looft 2.000 euro uit voor de winnende scriptie, 1.000 euro voor de tweede plaats en 500 euro voor de derde plaats. De scriptiewedstrijd SAPIENS wordt georganiseerd door HEO Kennisnetwerk, SAP-University Competence Center (SAP-UCC), 2B Interactive en SAP AG.[19]

Hollandse Maatschappij Prijzen voor jong talent[bewerken]

Drie prijzen van elk € 5.000, uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Voor scripties over Informatica en Informatiekunde, Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde en Life Science.[20]

Internet Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 1.500, een stage en publicatie, uitgereikt door XS4ALL en Brinkhof voor een juridische masterscriptie over internet en recht.[21]

Leo Polak Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 1.250, uitgereikt door de Universiteit voor Humanistiek voor scripties over persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving.[22]

NBN Rabobank Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 1.000 uitgereikt door Netwerk Bedrijfsethiek Nederland en de Rabobank voor scripties over bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid.[23]

Nationale Scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 3.500, uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam en Het Parool, voor een scriptie die de beste wetenschappelijke kwaliteit koppelt aan journalistieke bruikbaarheid.[24]

Nederlandse Gasindustrie Prijs[bewerken]

Prijs van € 6.000, uitgereikt door de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. Wordt uitgeloofd voor afstudeerscripties die opmerkelijk, bijzonder en innovatief zijn voor de gasindustrie.[25]

Professor Henk Meij Scriptieprijs[bewerken]

Eerste prijs € 2500, tweede prijs: € 500,-. Jaarlijkse scriptieprijs voor alle studenten van de postdocatorale opleiding tot registercontroller aan de Vrije Universiteit Amsterdam.[26][27]

Scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Energierecht[bewerken]

Ter bevordering van de interesse in en de verspreiding van de kennis van het energierecht in de breedste zin rijkt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht een prijs uit van € 1.000. In aanmerking komen eindscripties geschreven aan een Nederlandse universiteit over (een onderdeel van) het energierecht, beoordeeld met een cijfer 7,5 of hoger.[28]

Scriptieprijs Visies op Vrede[bewerken]

Prijs van € 1.500, zowel als een publicatie in het vakblad Vrede en Veiligheid. De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse vredesorganisatie IKV Pax Christi en Stichting VredesWetenschappen. De organisaties willen met deze prijs het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van vrede en veiligheid bevorderen. De geldprijs wordt mogelijk gemaakt door de ASN Bank.

SER Scriptieprijs[bewerken]

Een prijs van € 2.000 uitgereikt door de SER, voor de beste masterscriptie over een sociaal-economisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.[29]

Scriptieprijs Academie voor Wetgeving[bewerken]

Prijs van € 2.000, uitgereikt door de Academie voor Wetgeving, voor afstudeerscripties over een voor wetgeving relevant onderwerp.[30]

Scriptieprijs Innovaties in de Zorg[bewerken]

Prijs van € 2.500 en publicatie van de scriptie, van FWG voor scripties die een bijdrage aan de Nederlandse zorgsector leveren.[31]

ScriptiePrijs Wijn[bewerken]

Prijs van € 1.500 uitgereikt door het Productschap Wijn voor een scriptie over wijn.[32]

StudentenSTAALprijs[bewerken]

Prijs van € 750 uitrereikt door de vereniging Bouwen met Staal, voor scripties van studenten Bouwkunde en Civiele Techniek aan Hogescholen, Technische Universiteiten, Academies van Bouwkunst en de opleiding Staalconstructeur BmS.[33]

Tsuru Corporate Wellness Onderzoeksprijs[bewerken]

Eerste prijs: €1.000,- tweede prijs: €500,- derde prijs €250,-. Tsuru reikt drie geldprijzen uit aan studenten en promovendi die onderzoek hebben gedaan naar de effecten van corporate wellness.

UvA-scriptieprijs[bewerken]

Prijs van € 3.000, uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam voor scripties van UvA-studenten.[34]