Selection sort

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Animatie van selection sort.

Selection sort is een sorteeralgoritme. Selection sort is een eenvoudige maar ook inefficiënte sorteermethode. Zij heeft een complexiteitsgraad van O(n2).

Werking[bewerken]

De methode werkt als volgt:

 1. Zoek de kleinste waarde in de lijst.
 2. Verwissel het met de eerste waarde in de lijst.
 3. Herhaal de bovenstaande stappen met de rest van de lijst.


In Java[bewerken]

Een voorbeeld in Java van Selection Sort.

for (int i = 0; i < array.length; i++) {        // invoer = array met integers	

	int minIndex = i;                // zoek kleinste in de rest van de array
	for (int j = i + 1; j < array.length; j++) {
		if (array[j] < array[minIndex]) { 
			minIndex = j;
		}
	}

	int temp = array[i];              // verwissel waarden
	array[i] = array[minIndex];
	array[minIndex] = temp;
}

In C++[bewerken]

for (int i = v.size() - 1; i >= 0; i--)
{
	T max = v[0];
	int maxpos = 0;
	int j;
	for (j = 1; j < i; j++)
	{
		if (v[j] > max){
			max = v[j];
			maxpos = j;
		}
	}
	swap(v[maxpos], v[i]);
}


In C#[bewerken]

Een voorbeeld in Csharp van Selection Sort.

public void SelectionSort(int[] T)
{
 for (int I = 0 ; I < T.Length - 1 ; I++){ //Loop door de hele array
  int MinIndex = I; //Hou de kleinste waarde bij, als we beginnen is die gelijk aan het element dat we proberen te sorteren
  for (int J = I + 1 ; J < T.Length ; J++){ //Loop door het ongesorteerde deel
    if (T[J] < T[MinIndex]){            
      MinIndex = J;
    }
  }
  //Zet het kleinste element uit de rij op positie I
  Int temp = T[I];
  T[I] = T[MinIndex];
  T[MinIndex] = temp;
 }
}/*SelectionSort*/

In Python[bewerken]

def SelectionSort(lst):
  
  
  for i in range(len(lst)):
    kleinste=lst[i]
    te_wisselen=i
    for n in range(i,len(lst)):
      if lst[n]<kleinste:
        kleinste=lst[n]
        te_wisselen=n

    lst[te_wisselen]=lst[i]
    lst[i]=kleinste   

  return lst