Simon van Leeuwen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel 'Voor de acteur, zie Siem van Leeuwen.'
Beeld voor de Hoge Raad.

Simon van Leeuwen (Leiden, 17 oktober 1626 - aldaar, 14 januari 1682) was een rechtsgeleerde in de 17de eeuw.

Simon van Leeuwen studeerde letteren en beide rechten aan de Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen in 1646 werd hij advocaat in Den Haag en later in Leiden. In 1681 werd hij benoemd bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Hij schreef belangrijke boeken:

  • 1652: Paratitula iuris novissimi
  • 1657: Notarius publicus, dat is, de practycke ende oeffeninge der notarissen waer inne by maniere van examinatie voor-gestelt ende verhandelt wert, alle het gunt een notaris, soo in generale wetenschap ende kennisse van de natuyr ende wetenschap van allerhande contracten ...Bevat ook: Woord-boeck, waer in alle de kunst-woorden des notarischaps, mitsgaders andere vreemde, soo Latijnsche als Fransche woorden werden verduytscht. - Desen lesten dr. meer als met de heft verm. ... / hier is noch by-gevoeght een tafel van alle de kunst-woorden der rechts-leleertheyt door Hugo de Groot ...
  • 1664: Het Rooms-Hollands-Regt, waarin de Roomse Wetten met het huydendaagse Neerlands Regt, in byzondere kortheit, so wel in vaste Regts-stoffen, als in de allerhand Ordonnantiën, Placaten, Hand-vesten, Keuren, Gewoonten, en gewijsdendeser en omliggende Landen, bevestigt (had 6de druk in 1720)
  • 1666: Manier van procederen in civile en criminele saaken
  • 1672: Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden
  • 1677: Proces Crimineel
  • 1678: Censura Forensis theoretico-practica
  • 1685: Batavia Illustrata
Simon van Leeuwen (1625-1682)

Tot het einde van de 18de eeuw werd zijn werk veel vertaald. Zij werden vooral in Zuid-Afrika veel gebruikt.

Er staat een bronzen beeld van hem bij het kantoor van de Hoge Raad in de Kazernestraat, gemaakt door Hildo Krop.

Aanhalingsteken openen

Notarius publicus, dat is, de practycke ende oeffeninge der notarissen waer inne by maniere van examinatie voor-gestelt ende verhandelt wert, alle het gunt een notaris, soo in generale wetenschap ende kennisse van de natuyr ende wetenschap van allerhande contracten ...Bevat ook: Woord-boeck, waer in alle de kunst-woorden des notarischaps, mitsgaders andere vreemde, soo Latijnsche als Fransche woorden werden verduytscht. - Desen lesten dr. meer als met de heft verm. ... / hier is noch by-gevoeght een tafel van alle de kunst-woorden der rechts-leleertheyt door Hugo de Groot ...[1]

Aanhalingsteken sluiten