Sjabloon:Taxobox2

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Gebruik

Naam
Fossiel voorkomen: Fossiel
Afbeeldingtekst
Afbeeldingtekst
Taxonomische indeling
Domein:Domein
Superrijk:Superrijk
Rijk:Rijk
Onderrijk:Onderrijk
Superstam:Superstam
Stam:Stam
Onderstam:Onderstam
Infrastam:Infrastam
Microstam:Microstam
Superklasse:Superklasse
Klasse:Klasse
Onderklasse:Onderklasse
Infraklasse:Infraklasse
Superorde:Superorde
Orde:Orde
Onderorde:Onderorde
Infraorde:Infraorde
Clade:Clade
Superfamilie:Superfamilie
Familie:Familie
Onderfamilie:Onderfamilie
Geslachtengroep:Tribus
Subtribus:Subtribus
Geslacht:Geslacht
Ondergeslacht:Ondergeslacht
Supersectie:Supersectie
Sectie:Sectie
Reeks:Reeks
Soortengroep:Soortengroep
Soort:Soort
Nothospecies:Nothospecies
Ondersoort:Ondersoort
Taxon
Wetenschappelijke naam
(Niemand, 1900)
Originele combinatie
Originele combinatie
Typesoort
Typesoort
Typegeslacht
Typegeslacht
Rang

Onderverdeling

AfbeeldingIItekst
AfbeeldingIItekst
Synoniemen
  • Synoniem 1
  • Synoniem 2
Portaal  Portaalicoon   Biologie

Zie Help:Gebruik van de taxobox voor meer informatie over het gebruik. Hiernaast is een voorbeeld gegeven van een ingevulde taxobox.

{{Taxobox
| type = dier
| naam = Naam
| titelweergave = 
| status = Status
| in = In (jaar uitgestorven)
| rl-id = Redlist
| fossiel = Fossiel
| afbeelding = Afbeelding.jpg
| afbeeldingtekst = Afbeeldingtekst
| domein = Domein
| auteur domein = 
| datum domein = 
| superrijk = Superrijk
| auteur superrijk = 
| datum superrijk = 
| rijk = Rijk
| auteur rijk = 
| datum rijk = 
| onderrijk = Onderrijk
| auteur onderrijk = 
| datum onderrijk = 
| superstam = Superstam
| auteur superstam = 
| datum superstam = 
| stam = Stam
| auteur stam = 
| datum stam = 
| onderstam = Onderstam
| auteur onderstam = 
| datum onderstam = 
| infrastam = Infrastam
| auteur infrastam = 
| datum infrastam = 
| microstam = Microstam
| auteur microstam = 
| datum microstam = 
| superklasse = Superklasse
| auteur superklasse = 
| datum superklasse = 
| klasse = Klasse
| auteur klasse = 
| datum klasse = 
| onderklasse = Onderklasse
| auteur onderklasse = 
| datum onderklasse = 
| infraklasse = Infraklasse
| auteur infraklasse = 
| datum infraklasse = 
| clade = Clade
| auteur clade = 
| datum clade = 
| superorde = Superorde
| auteur superorde = 
| datum superorde = 
| orde = Orde
| auteur orde = 
| datum orde = 
| onderorde = Onderorde
| auteur onderorde = 
| datum onderorde = 
| infraorde = Infraorde
| auteur infraorde = 
| datum infraorde = 
| parvorde = Parvorde
| auteur parvorde = 
| datum parvorde = 
| superfamilie = Superfamilie
| auteur superfamilie = 
| datum superfamilie = 
| familie = Familie
| auteur familie = 
| datum familie = 
| onderfamilie = Onderfamilie
| auteur onderfamilie = 
| datum onderfamilie = 
| tribus = Tribus
| auteur tribus = 
| datum tribus = 
| subtribus = Subtribus
| auteur subtribus = 
| datum subtribus = 
| geslacht = Geslacht
| auteur geslacht = 
| datum geslacht = 
| ondergeslacht = Ondergeslacht
| auteur ondergeslacht = 
| datum ondergeslacht = 
| supersectie = Supersectie
| auteur supersectie = 
| datum supersectie = 
| sectie = Sectie
| auteur sectie = 
| datum sectie = 
| reeks = Reeks
| auteur reeks = 
| datum reeks = 
| soortengroep = Soortengroep
| auteur soortengroep = 
| datum soortengroep = 
| soort = Soort
| auteur soort = 
| datum soort = 
| nothospecies = Nothospecies
| auteur nothospecies = 
| datum nothospecies = 
| ondersoort = Ondersoort
| auteur ondersoort = 
| datum ondersoort = 
| variëteit = Variëteit
| auteur variëteit = 
| datum variëteit = 
| vorm = Vorm
| auteur vorm = 
| datum vorm = 
| taxon = Taxon
| w-naam = Wetenschappelijke naam
| auteur = Auteur
| datum = Datum
| origineel = Originele combinatie
| typesoort = Typesoort
| typegeslacht = Typegeslacht
| onderverdeling = Onderverdeling
| rang = Rang
| afbeeldingII = AfbeeldingII.jpg
| afbeeldingIItekst = AfbeeldingIItekst
| afbeeldingIII = AfbeeldingIII.jpg
| afbeeldingIIItekst = AfbeeldingIIItekst
| afbeeldingIV = AfbeeldingIV.jpg
| afbeeldingIVtekst = AfbeeldingIVtekst
| afbeeldingV = AfbeeldingV.jpg
| afbeeldingVtekst = AfbeeldingVtekst
| afbeeldingVI = AfbeeldingVI.jpg
| afbeeldingVItekst = AfbeeldingVItekst
| afbeeldingVII = AfbeeldingVII.jpg
| afbeeldingVIItekst = AfbeeldingVIItekst
| afbeeldingVIII = AfbeeldingVIII.jpg
| afbeeldingVIIItekst = AfbeeldingVIIItekst
| afbeeldingIX = AfbeeldingIX.jpg
| afbeeldingIXtekst = AfbeeldingIXtekst
| afbeeldingX = AfbeeldingX.jpg
| afbeeldingXtekst = AfbeeldingXtekst
| synoniem = 
}}

TemplateData

Het sjabloon taxobox dient om rechts bovenaan de pagina over een taxon (soort, geslacht, familie enz.) van organismen uit de levende natuur, gegevens over naam, auteur, taxonomische positie, fossiel voorkomen, beschermingsstatus, en eventueel enkele typerende afbeeldingen, overzichtelijk bij elkaar te zetten. Het sjabloon heeft daartoe parameters waarmee iedere denkbare rang in de systematiek kan worden aangegeven. Dat moet absoluut niet gezien worden als een uitnodiging om elke rang dan ook maar in te vullen. Doorgaans is de hoofdindeling (rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht) voldoende, aangevuld met het eerst hogere taxon als dat niet al op die manier genoemd wordt (bij een geslacht kan dan bijvoorbeeld de subtribus en/of tribus worden genoemd; bij een tribus de onderfamilie, enzovoort). Bovenaan deze pagina is een link te vinden naar een uitgebreidere handleiding voor het gebruik: "Help:Gebruik van de taxobox".

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Typetype

Hier de naam van de hogere groep waar het behandelde taxon bij hoort: dier, plant, schimmel, protist, Eukaryota, bacterie of Archaea.

Default
dier
Stringrequired
Naamnaam

De Nederlandse standaardnaam; als die niet beschikbaar is, de wetenschappelijke naam. De naam is over het algemeen gelijk aan de paginatitel. Deze parameter krijgt, als hij niet wordt ingevuld, dezelfde waarde als de paginatitel; als dat de gewenste waarde is, kan deze parameter weggelaten worden.

Stringsuggested
Titelweergavetitelweergave

Alleen te gebruiken voor het cursiveren van de titel van wetenschappelijke namen voor het niveau van geslacht en lager (ondergeslacht, soort, ondersoort). Vul hier "cursief" in om de titel (zonder een eventueel achtervoegsel tussen haakjes) cursief te maken. Bij meer complexe gevallen kan je zelf de titel van de pagina invullen en delen cursief maken met wikisyntax.

Stringoptional
Statusstatus

De beschermingsstatus.

Stringoptional
Inin

In (jaar uitgestorven)

Numberoptional
Rl-idrl-id

Rode lijst id

Numberoptional
Rl-id2rl-id2

Numberoptional
Statusbronstatusbron

Stringoptional
Fossielfossiel

Het fossiele voorkomen van de groep, bijvoorbeeld "[[Mioceen]] tot heden."

Stringoptional
Afbeeldingafbeelding

Hier de bestandsnaam van een afbeelding (niet de volledige link).

Filesuggested
Afbeeldingbreedteafbeeldingbreedte

Indien de afbeelding een afwijkend formaat heeft, kan hier de grootte van de afbeelding eventueel aangepast worden, bijvoorbeeld "200px" SVP terughoudend gebruiken, bij voorkeur niet.

Stringoptional
Afbeeldingtekstafbeeldingtekst

Hier kan een onderschrift voor de afbeelding ingegeven worden. Het verdient aanbeveling dit kort te houden.

Stringsuggested
Domeindomein

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur domeinauteur domein

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum domeindatum domein

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Clade domein1clade domein1

no description

Stringoptional
Auteur clade domein1auteur clade domein1

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Clade domein2clade domein2

no description

Stringoptional
Auteur clade domein2auteur clade domein2

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Niet courantniet courant

no description

Unknownoptional
Indeling van virussen naar hun DNA/RNAgroep

Groepsclassificatie: i-vii

Lineoptional
Superrijksuperrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur superrijkauteur superrijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum superrijkdatum superrijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Rijkrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur rijkauteur rijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum rijkdatum rijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Onderrijkonderrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur onderrijkauteur onderrijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum onderrijkdatum onderrijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Superstamsuperstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur superstamauteur superstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum superstamdatum superstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Stamstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur stamauteur stam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum stamdatum stam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Onderstamonderstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur onderstamauteur onderstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum onderstamdatum onderstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Infrastaminfrastam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur infrastamauteur infrastam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum infrastamdatum infrastam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Microstammicrostam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur microstamauteur microstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum microstamdatum microstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Cladestam1cladestam1

no description

Stringoptional
Cladestam2cladestam2

no description

Stringoptional
Cladestam3cladestam3

no description

Stringoptional
Superklassesuperklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur superklasseauteur superklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum superklassedatum superklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Klasseklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur klasseauteur klasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum klassedatum klasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Clade1clade1

no description

Unknownoptional
Clade2clade2

no description

Unknownoptional
Clade3clade3

no description

Unknownoptional
Clade4clade4

no description

Unknownoptional
Clade5clade5

no description

Unknownoptional
Clade6clade6

no description

Unknownoptional
Onderklasseonderklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur onderklasseauteur onderklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum onderklassedatum onderklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Infraklasseinfraklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur infraklasseauteur infraklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum infraklassedatum infraklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Clade infraklasseclade infraklasse

no description

Stringoptional
Auteur clade infraklasseauteur clade infraklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum clade infraklassedatum clade infraklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Superordesuperorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur superordeauteur superorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum superordedatum superorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Ordeorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur ordeauteur orde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum ordedatum orde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Informele groep ordeinformele groep orde

no description

Stringoptional
Onderordeonderorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur onderordeauteur onderorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum onderordedatum onderorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Clade onderordeclade onderorde

no description

Stringoptional
Auteur clade onderordeauteur clade onderorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum clade onderordedatum clade onderorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Infraordeinfraorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur infraordeauteur infraorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum infraordedatum infraorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Clade infraordeclade infraorde

no description

Stringoptional
Auteur clade infraordeauteur clade infraorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum clade infraordedatum clade infraorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Parvordeparvorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur parvordeauteur parvorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum parvordedatum parvorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Superfamiliesuperfamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur superfamilieauteur superfamilie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum superfamiliedatum superfamilie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Familiefamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur familieauteur familie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum familiedatum familie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Onderfamilieonderfamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur onderfamilieauteur onderfamilie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum onderfamiliedatum onderfamilie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Tribustribus

Let op: een tribus is hetzelfde als een geslachtengroep; vul dus maar een van deze twee in! Daarnaast bij voorkeur alleen in te vullen bij een artikel over een geslacht of een subtribus, niet bij een soort, omdat de indeling van geslachten in subtribus en tribus vaak instabiel is, en het aanpassen van taxoboxen van soorten veel werk is bij een verandering hierin.

Stringoptional
Auteur tribusauteur tribus

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum tribusdatum tribus

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Geslachtengroepgeslachtengroep

Let op: een geslachtengroep is hetzelfde als een tribus; vul dus maar een van deze twee in! Zie verder onder tribus.

Stringoptional
Auteur geslachtengroepauteur geslachtengroep

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum geslachtengroepdatum geslachtengroep

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Subtribussubtribus

Bij voorkeur alleen in te vullen bij een artikel over een geslacht of een subtribus, niet bij een soort, omdat de indeling van geslachten in subtribus en tribus vaak instabiel is, en het aanpassen van taxoboxen van soorten veel werk is bij een verandering hierin.

Stringoptional
Auteur subtribusauteur subtribus

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum subtribusdatum subtribus

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Geslachtgeslacht

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringsuggested
Auteur geslachtauteur geslacht

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum geslachtdatum geslacht

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Ondergeslachtondergeslacht

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur ondergeslachtauteur ondergeslacht

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum ondergeslachtdatum ondergeslacht

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Supersectiesupersectie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur supersectieauteur supersectie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum supersectiedatum supersectie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Sectiesectie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur sectieauteur sectie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum sectiedatum sectie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Reeksreeks

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur reeksauteur reeks

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum reeksdatum reeks

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Soortengroepsoortengroep

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur soortengroepauteur soortengroep

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum soortengroepdatum soortengroep

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Soortsoort

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur soortauteur soort

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum soortdatum soort

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Nothospeciesnothospecies

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur nothospeciesauteur nothospecies

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum nothospeciesdatum nothospecies

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Ondersoortondersoort

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur ondersoortauteur ondersoort

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum ondersoortdatum ondersoort

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Variëteitvariëteit

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur variëteitauteur variëteit

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum variëteitdatum variëteit

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Vormvorm

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Stringoptional
Auteur vormauteur vorm

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Stringoptional
Datum vormdatum vorm

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Numberoptional
Taxontaxon

Hier staat over welke taxonomische rang het artikel gaat, bijvoorbeeld [[soort]], [[geslacht (biologie)|geslacht]] of [[familie (biologie)|familie]]. Als deze parameter niet wordt ingevuld, komt er automatisch "Soort" te staan.

Default
[[Soort]]
Linesuggested
W-naamw-naam

Wetenschappelijke naam

Stringsuggested
Auteurauteur

Met deze variabele kan de auteurcitatie opgenomen worden, bijvoorbeeld [[Carolus Linnaeus|Linnaeus]].

Stringsuggested
Datumdatum

Hier komt het jaar dat de naam gepubliceerd is, bijvoorbeeld 1758.

Numbersuggested
Haakjeshaakjes

Deze parameter is alleen voor soorten en ondersoorten van dieren. Vul "ja" in als auteur en jaartal tussen haakjes geplaatst moeten worden; dat dient te gebeuren als de auteur van de naam het taxon oorspronkelijk in een ander geslacht plaatste dan waarin het nu wordt geplaatst.

Lineoptional
Origineelorigineel

Wetenschappelijke naam waaronder een soort of ondersoort oorspronkelijk gepubliceerd is. Graag invullen indien bekend. Wordt alleen getoond als de naam niet dezelfde is als de waarde van de parameter w-naam.

Stringoptional
Typesoorttypesoort

Hier kan de typesoort ingevuld worden (voor geslachten en ondergeslachten van dieren).

Stringoptional
Typegeslachttypegeslacht

Hier kan het typegeslacht ingevuld worden (voor taxa van het niveau subtribus en hoger).

Stringoptional
Onderverdelingonderverdeling

Hier kan de onderverdeling in bijvoorbeeld soorten voor een geslacht, geslachten voor een familie, enzovoorts worden opgenomen. Het verdient aanbeveling deze zo weinig mogelijk te gebruiken.

Stringoptional
Rangrang

Hier komt de rang die boven de onderverdeling komt te staan, bijvoorbeeld "[[Soort]]en".

Lineoptional
AfbeeldingIIafbeeldingII

Extra placeholder voor een afbeelding, die onderaan in de taxobox komt. Goede plek voor bijvoorbeeld een verspreidingskaartje, een afbeelding van een jong dier of de andere sekse dan in de afbeelding helemaal bovenaan al wordt getoond.

Fileoptional
AfbeeldingIIbreedteafbeeldingIIbreedte

Een breedte in pixels. De standaardwaarde is 264px. Alleen gebruiken bij problemen, als een afbeelding niet goed wordt weergegeven; anders leeg laten.

Lineoptional
AfbeeldingIItekstafbeeldingIItekst

Een bondige beschrijving van wat de afbeelding toont. De tekst mag links naar andere artikelen bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingIIIafbeeldingIII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingIIIbreedteafbeeldingIIIbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingIIItekstafbeeldingIIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingIVafbeeldingIV

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingIVbreedteafbeeldingIVbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingIVtekstafbeeldingIVtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingVafbeeldingV

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingVbreedteafbeeldingVbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingVtekstafbeeldingVtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingVIafbeeldingVI

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingVIbreedteafbeeldingVIbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingVItekstafbeeldingVItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingVIIafbeeldingVII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingVIIbreedteafbeeldingVIIbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingVIItekstafbeeldingVIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingVIIIafbeeldingVIII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingVIIIbreedteafbeeldingVIIIbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingVIIItekstafbeeldingVIIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingIXafbeeldingIX

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingIXbreedteafbeeldingIXbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingIXtekstafbeeldingIXtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
AfbeeldingXafbeeldingX

Extra placeholder voor een afbeelding.

Stringoptional
AfbeeldingXbreedteafbeeldingXbreedte

no description

Unknownoptional
AfbeeldingXtekstafbeeldingXtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Stringoptional
Commonscommons

Hier kan een link naar Commons worden toegevoegd; daarvoor moet de naam van de betreffende pagina op Commons worden ingevoerd. Wel controleren of er inderdaad een categorie op Commons is.

Lineoptional
Speciesspecies

Hier kan een link naar Wikispecies worden toegevoegd; daarvoor moet de naam van de betreffende pagina op Species worden ingevoerd. Wel controleren of er inderdaad een categorie op Species is en of daar geen onzin staat :)

Lineoptional
Wormsworms

no description

Unknownoptional
Commonsnaamcommonsnaam

no description

Unknownoptional
Speciesnaamspeciesnaam

no description

Unknownoptional
Portaal2portaal2

no description

Unknownoptional
Portaal3portaal3

no description

Unknownoptional