Slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Procentueel overzicht van het aantal gedode militairen en burgers van de geallieerden en asmogendheden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog heeft in absolute zin waarschijnlijk het grootste aantal dodelijke slachtoffers als gevolg gehad. Tientallen miljoenen doden waren het gevolg van conflicten over de hele wereld. De tabellen hieronder geven een gedetailleerd overzicht van de doden gerangschikt per land.

Omstreden getallen[bewerken | brontekst bewerken]

De statistieken over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog verschillen nogal van elkaar. Zo worden er aantallen van rond de 50 miljoen genoemd, maar ook van boven de 70 miljoen.[1] De gegevens hier zijn afkomstig van een primaire bron, indien aanwezig. Door de val van het communisme in de voormalige Sovjet-Unie, is er een beter beeld ontstaan over het aantal slachtoffers van de Sovjet-Unie. Het aantal zou liggen om en nabij de 26,6 miljoen doden.[2] Dit geldt voor de naoorlogse grenzen van de Sovjet-Unie. Het aantal slachtoffers van etnische Polen en Poolse Joden wordt geschat op 4,9 miljoen.[3] De Duitse historicus Rűdiger Overmans, publiceerde in 2000 in een rapport dat het aantal Duitse militaire doden en vermisten op 5,3 miljoen ligt.[4] De totale oorlogsdoden van de Britse Gemenebest is gebaseerd op een onderzoek door de Commonwealth War Graves Commission.[5] De slachtoffers die hier zijn geteld, zijn inclusief de 12 miljoen in hongersnood gestorven Chinezen, Indonesiërs en Indo-Chinezen.[6][7]

Slachtoffers per land[bewerken | brontekst bewerken]

Het aantal slachtoffers is onevenredig verdeeld over de landen. Dit is vooral het geval bij burgerslachtoffers. De volgende grafiek geeft gegevens in absolute cijfers, alsmede het relatieve verlies per land.

Land Inwoneraantal 1939 Militaire slachtoffers Burgerslachtoffers Joodse Holocaustslachtoffers Totaal aantal doden Doden in % van het inwoneraantal
Albanië 1.073.000 28.000 200 28.200 2,63%
Australië 6.998.000 40.400 100 40.500 0,58%
België 8.387.000 12.100 49.600 24.400 86.100 1,02%
Birma 16.119.000 22.000 250.000 272.000 1,16%
Brazilië 40.289.000 1.000 1.000 2.000 0,00%
Bulgarije 6.458.000 22.000 3.000 25.000 0,38%
Canada 11.267.000 45.300 45.300 0,40%
China 517.568.000 3.800.000 15.805.000 19.605.000 3,78%
Cuba 4.235.000 100 100 0,00%
Denemarken 3.795.000 2.100 1.000 100 3.200 0,08%
Duitsland 69.623.000 5.533.000 1.810.000 160.000 7.503.000 10,77%
Estland 1.134.000 40.000 1.000 41.000 3,62%
Ethiopië 17.700.000 5.000 200.000 205.000 1,16%
Finland 3.700.000 95.000 2.000 97.000 2,62%
Frankrijk 41.700.000 212.000 267.000 83.000 562.000 1,35%
Frans Indo-China 24.600.000 1.000.000 1.000.000 4,07%
Filipijnen 16.000.000 57.000 90.000 147.000 0,92%
Griekenland 7.222.000 20.000 220.000 71.300 311.300 4,31%
Hongarije 9.129.000 300.000 80.000 200.000 580.000 6,35%
IJsland 119.000 200 200 0,17%
Ierland 2.960.000 200 200 0,00%
India 378.000.000 87.000 1.500.000 1.587.000 0,42%
Iran 14.340.000 200 200 0,00%
Irak 3.698.000 1.000 1.000 0,03%
Italië 44.394.000 306.400 145.100 8.000 459.500 1,04%
Japan 71.380.000 2.041.000 580.000 2.621.000 3,67%
Joegoslavië 15.400.000 446.000 514.000 67.000 1.027.000 6,67%
Korea 23.400.000 60.000 60.000 0,26%
Letland 1.995.000 147.000 80.000 227.000 11,38%
Litouwen 2.575.000 212.000 141.000 353.000 13,71%
Luxemburg 295.000 1.300 700 2.000 0,68%
Maleisië 4.391.000 100.000 100.000 2,28%
Malta 269.000 1.500 1.500 0,56%
Marokko 258.000 1.350 1.350 0,54%
Mexico 19.320.000 100 100 0,00%
Mongolië 819.000 300 300 0,04%
Nederland 8.729.000 7.900 88.900 102.000 198.800 2,32%
Nederlands-Indië 69.435.000 83.000 4.000.000 503 4.000.000 5,76%
Newfoundland 300.000 1.000 100 1.100 0,37%
Nieuw-Zeeland 1.629.000 11.900 11.900 0,67%
Noorwegen 2.945.000 3.000 5.800 700 9.500 0,32%
Oostenrijk 6.653.000 doden zijn opgenomen bij Duitse slachtoffers 40.500 65.000 105.500 1,59%
Eilanden in Oceanië 1.900.000 57.000 57.000 3,0%
Polen 27.007.000 100.000 1.900.000 3.000.000 5.000.000 18,51%
Roemenië 19.934.000 300.000 64.000 469.000 833.000 4,22%
Singapore 728.000 50.000 50.000 6,87%
Sovjet-Unie 175.500.000 10.700.000 11.900.000 1.000.000 23.600.000 13,44%
Spanje 25.637.000 4.500 4.500 0,02%
Turkije 17.370.000 200 200 0,00%
Thailand 15.023.000 5.600 300 5.900 0,04%
Timor 500.000 55.000 55.000 11,0%
Tsjechoslowakije 15.300.000 25.000 43.000 277.000 345.000 2,25%
Verenigd Koninkrijk 47.760.000 382.600 67.800 450.400 0,94%
Verenigde Staten 131.028.000 407.300 11.200 418.500 0,32%
Zwitserland 4.210.000 100 100 0,00%
Zuid-Afrika 10.160.000 11.900 11.900 0,12%
Totaal 1.961.071.000 25.037.500 41.363.400 5.754.400 72.155.800 3,70%

Opmerkingen[bewerken | brontekst bewerken]

  • De getallen zijn afgerond op "100"
  • Inwoneraantal in 1939
  • Het inwoneraantal in 1939 van de Sovjet-Unie is inclusief de zeven miljoen etnische Oekraïners en Wit-Russen in Polen
  • Militaire slachtoffers - De slachtoffers zijn zowel degenen die in een gevecht zijn gesneuveld, als degenen die buiten een gevecht om zijn gesneuveld. Hierbij kan gedacht worden aan militairen die zijn gevangengenomen en zijn gestorven in krijgsgevangenschap. Het aantal militaire doden in nazi-gevangenschap ligt rond de 3,1 miljoen[8], terwijl het aantal gestorven militairen in Japanse krijgsgevangenschap ongeveer 540.000[9] bedraagt.
    • Tevens worden militairen gerekend tot het land waar ze in dienst waren. Neem als voorbeeld een Amerikaanse militair die voor de Britse luchtmacht vliegt. Als hij dan sterft, wordt hij opgenomen bij Groot-Brittannië.
  • Burgerslachtoffers - Hier worden zowel de burgers meegerekend die door militaire acties om het leven zijn gekomen, als de burgers die als gevolg van de oorlog (hongerdood, ziekte etc.) zijn omgekomen. Tevens worden hier de niet-Joodse burgers onder gerekend die door de Holocaust zijn omgekomen, die in totaal 12,1 miljoen bedragen. Joodse burgerslachtoffers zijn apart opgenomen. Deze bedragen in totaal 5,7 miljoen[9].
Bovendien worden de burgers die door Japanse oorlogsmisdaden en tijdens de annexaties van de Sovjet-Unie in 1939-1940 om het leven zijn gekomen, gerekend tot de burgerslachtoffers.

Grafiek[bewerken | brontekst bewerken]

Slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Militaire slachtoffers[bewerken | brontekst bewerken]

Militaire slachtoffers van de geallieerde gerangschikt bij dienstafdeling[bewerken | brontekst bewerken]

Land Afdeling Aantal in dienst Gedood/vermist Gewond Krijgsgevangenen Percentage gedood
Sovjet-Unie 41-45 Alle dienstafdelingen 34.476.700 8.668.400 14.685.593 4.059.000 25,1%
Sovjet-Unie 39-40 Alle dienstafdelingen 136.945 205.924
Voor militaire dienst opgeroepen reserves 1.500.000 1.200.000
Paramilitaren en Sovjet partizanen 400.000
Britse Gemenebest Alle dienstafdelingen 11.115.000 580.000 475.000 318.000 5,2%
Verenigde Staten Alle dienstafdelingen 11.260.000 318.274 565.861 2,8%
United States Army Air Force (USAAF) (inbegrepen bij de Landmacht) (3.400.000) (54.700) (17.900) 1,61%
Marine 4.183.446 62.614 37.778 1,5%
United States Marine Corps 669.100 24.511 68.207 3,66%
United States Coast Guard 241.093 1.917 0,78%
Onbekend welke dienstafdeling 130.201

Militaire slachtoffers van de asmogendheden gerangschikt bij dienstafdeling[bewerken | brontekst bewerken]

Land Afdeling Aantal in dienst Gedood/vermist Gewond Krijgsgevangenen Percentage gedood
Duitsland Landmacht 13.600.000 4.202.000 30,9%
Luchtmacht 2.500.000 433.000 17,32%
Marine 1.200.000 138.000 11,5%
Waffen-SS 900.000 314.000 34,9%
Volkssturm en Politie 231.000
Sovjetburgers in Duitse militaire dienst 215.000
Onbekend welke dienstafdeling 6.035.000 11.100.000
Japan Landmacht 6.300.000 1.526.000 85.600 30.000 24,22%
Marine 2.100.000 414.900 8.900 10.000 19,76%
Roemenië (Tot 1944) Alle dienstafdelingen 200.000
Italië (Tot 1943) Alle dienstafdelingen 60.000
Vichy-Frankrijk Alle dienstafdelingen 1.200
Bulgarije (Tot 1944) Alle dienstafdelingen 9.000
Finland (Tot 1944; Officieel maakte Finland geen deel uit van de Asmogenheden, maar ze vochten wel mee aan hun zijde) Alle dienstafdelingen 82.000

Diagrammen[bewerken | brontekst bewerken]

Procentueel overzicht van het aantal gedode geallieerde militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Procentueel overzicht van het aantal gedode militairen van de asmogendheden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Andere slachtoffercategorieën[bewerken | brontekst bewerken]

Militairen en burgers die gehandicapt of met een trauma weliswaar levend maar niet wel uit de strijd kwamen, gezinnen en families van omgekomen militairen en burgers, holocaustoverlevenden, onderduikers, gezinnen en families van daders.