Sneller dan het licht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sneller dan licht (Faster Than Light, FTL, superluminaal) is het transport van informatie, elektromagnetische straling of materie met een snelheid groter dan de lichtsnelheid. Dit concept komt veel voor in sciencefiction, maar wordt in het algemeen als onwaarschijnlijk beschouwd door de wetenschap, vanwege de speciale relativiteitstheorie die dit verbiedt. Volgens de theoretische natuurkunde zijn er echter in principe mogelijkheden om FTL te bereiken.

Beperkingen[bewerken]

Binnen de theorie van Einstein is het niet mogelijk dat een voorwerp (of informatie) een snelheid heeft die hoger is dan de lichtsnelheid, 299.792.458 m/sec. Omdat de dichtstbijzijnde sterren, niet zijnde onze eigen zon, op enkele lichtjaren (de afstand die een voorwerp op lichtsnelheid aflegt in een jaar) afstand van ons verwijderd zijn, zou een voorwerp dat minder dan de lichtsnelheid heeft, er jaren over doen het dichtstbijzijnde zonnestelsel te bereiken. Ook een communicatiesignaal zou deze tijd nodig hebben om de regio te bereiken, zodat communicatie vrijwel onmogelijk is. Bovendien zou het behalen van de lichtsnelheid door een voorwerp oneindig veel energie kosten. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij efficiënte methoden van energieomzetting deze energie bij het afremmen weer teruggewonnen zou kunnen worden.

Oplossingen[bewerken]

Er bestaan verscheidene natuurkundige theorieën die het, in theorie althans, mogelijk maken de beperkingen van de lichtsnelheid te omzeilen. De meeste methoden zijn gebaseerd op het buigen van ruimte, dan wel het gebruikmaken van bestaande buigingen in (tijd)ruimte. Met de huidige theoretische en technische kennis is heden nog niet uit te maken of FTL ooit wel of niet te verwezenlijken is. Er zijn veel natuurkundigen die het nu al onmogelijk achten maar er zijn er ook die het nog te vroeg achtten om dit zo stellig te beweren. Enkele voorbeelden die wellicht in de toekomst bruikbaar zouden kunnen zijn:

Enkele in sciencefiction gebruikte fictieve sneller-dan-licht technieken/apparaten zijn:

De Hitchhiker's Guide to the Galaxy bevat diverse satirische voortstuwingsmethoden:

Zie ook[bewerken]

  • CERN Neutrinos to Gran Sasso, een experiment waarbij aanvankelijk een snelheid hoger dan het licht werd gemeten. Het bleek later dat dit op een meetfout berustte.

Externe link[bewerken]

Faster Than Light volgens de NASA (gearchiveerd op archive.org)