SoortenNL

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

SoortenNL is een netwerkorganisatie die is voortgekomen uit de VOFF. Tussen 1996 en 2007 heeft de Vereniging VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) bestaan als het koepelorganisatie die namens de leden gezamenlijke projecten uitvoerde. Belangrijk in die tijd was de ontwikkeling en exploitatie van het natuurloket, het Netwerk Ecologische Monitoring en de start van de Nationale Databank Flora en Fauna. Van 2007 tot 2016 heeft de VOFF als Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna opgetreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de leden en als zodanig een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna en de Gegevensautoriteit Natuur. In 2016 is de VOFF omgevormd tot de netwerkorganisatie SoortenNL,[1] Sovon heeft daarop de organisatie verlaten. De PGO's, tegenwoordig aangeduid als Soortenorganisaties, verzamelen gegevens van zoveel mogelijk in Nederland voorkomende soorten planten en dieren zoals hogere planten, mossen, paddenstoelen en zoogdieren, vlinders, maar ook amfibieën, reptielen, vissen en allerlei andere groepen ongewervelden.

Bij de Soortenorganiaties verzamelen vrijwilligers het grootste deel van de gegevens, ondersteund door een (professionele) staf. De landelijke databanken van de Soortenorganisaties bevatten ca. 80% van alle digitaal beschikbare natuurgegevens in Nederland. De gegevens, de kennis en de expertise van de Soortenorganisaties worden ingezet ten behoeve van de natuur: voor voorlichting, beheer, beleid en onderzoek.

De volgende organisaties zijn lid van SoortenNL:

Externe link[bewerken]