Spaans alfabet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Spaanse alfabet bestaat uit de 26 letters van het klassiek Latijns alfabet, uitgebreid met drie tekens:

Hoofdletter Kleine letter Naam IPA
A a a a
B b be
C c ce ðɪ

CH ch che t͡ʃɪ
D d de
E e e ɪ
F f efe ɛfɪ
G g ge
H h hache at͡ʃɪ
I i i
i-latina
i
J j jota ɣota
K k ka ka
L l ele ɛlɪ
LL ll elle ɛjɪ
M m eme ɛmɪ
N n ene ɛnɪ
Ñ ñ eñe ɛɲɪ
O o o o
P p pe
Q q cu
R r ere ɛɾɪ
RR rr r doble ɛrɪ doblɪ
S s ese ɛsə
T t te
U u u u
V v uve uβɪ
W w v doble uβɪ doblɪ
X x equis eqis
Y y i-griega iˈʁrijɛʀa
Z z zeta
ceta
ðɛta

In het verleden werden de ch en ll apart gealfabetiseerd, respectievelijk tussen c en d en tussen l en m, maar dat is in 1994 veranderd. De ñ houdt wel nog altijd haar eigen positie in het woordenboek.

Omstreden is de status van de rr, die in het Spaans anders wordt uitgesproken dan de r. De Real Academia de la Lengua Española beschouwt de rr niet als een aparte letter, maar in het dagelijks gebruik wordt de klank wel vaak apart van de r beschouwd. Ook de Spaanse versie van het bordspel Scrabble bevat aparte steentjes voor de rr.

De letters 'k' en 'w' komen in het Spaans zelden voor, alleen in een paar leenwoorden als kamikaze en kiwi.