Betrouwbaarheid (informatie): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
2.361 bytes toegevoegd ,  8 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
 
== Onderzoek ==
Betrouwbaarheid kan gemeten worden door allerhande onderzoeken zoals Sociaalwetenschappelijke onderzoekers zoals sociologen, criminologen, politicologen, psychologen stellen allerhande boeiende vragen over verschijnselen in onze samenleving.
'''enkele voorbeelden''':
Welk effect hebben mediaboodschappen op het gedrag van mensen?
Zoeken naar antwoorden: belang van beschrijven én van verklaren (op basis van bestaande theorieën, dit is theorievorming)
 
Wetenschappelijke kennis is dus niet hetzelfde als alledaagse kennis.
Wetenschappelijke onderzoekers houden zich aan strikte regels om de kwaliteit van onderzoek te waarborgen.
Methoden van onderzoek bestrijken een gehaal van procedures die onderzoekers in de sociale wetenschapen dienen te volgen om tot geldige en betrouwbare kennis van de te bestuderen verschijnselen.
 
== Fasen ==
In een onderzoek worden verschillende fasen doorlopen. Hieronder wordt kort samengevat
 
1) [[Onderzoeksplan]]: probleemstelling en onderzoeksvragen Wat waarnemen? Bij wie waarnemen? Waar wordt er waargeomen?
 
2) [[Operationaliseren]]: hierin gaat men operationaliseren van onderzoekseenheden, kenmerken, relaties tussen de kenmerken,verbanden tussen eenheden, ruimte en tijd, betrouwbaarheid en ook de geldigheid van het onderzoek worden in deze fase nagegaan.
 
3) [[Steekproefselectie]]: in deeze fase wordt nagegaan wordt er steekproefselectie gemaakt.
 
4) [[Dataverzameling]]: alle data wordt verzameld door middel van vb. de [[gestandaardiseerde]] vragenlijst,
gestandaardiseerde interviews, zelf-in-te-vullen vragenlijsten of open interviews.
 
5) [[Dataanalyse]]: (statistiek)
 
6) [[Rapportage]]: gegevens correct rapporteren.
 
 
De betrouwbaarheid van [[media]] wordt afgemeten aan de betrouwbaarheid van informatie verkregen via die media. In de praktijk integreren mensen betrouwbaarheid en relevantie van mediaberichten tot een [[subjectiviteit|subjectief]] ervaren betrouwbaarheidsgevoel.
Ieder onderzoeker probeert naar degelijk en betrouwbare uitkomsten van het onderzoek te streven. Om het uitvoeren van een betrouwbaar onderzoek moet het oa voldoen aan volgende creteria:
 
* Op een [[systematisch]], volledig en op [[efficiënte]] manier uitvoeren van onderzoeken;
 Onderzoekstechniek is gericht op het verkrijgen van de volledige en juiste informatie.
 
 Alle factoren oa omgevingsfactoren, worden op juiste manier meegenomen in het onderzoek.
* Onderzoekstechniek is gericht op het verkrijgen van de volledige en juiste informatie.
 
* Alle factoren oa omgevingsfactoren, worden op de juiste manier meegenomen in het onderzoek.
 
== Betrouwbaarheid en validiteit ==
 
== Verschillende onderzoeken ==
'''[[diepte-interview]]'''
Een diepte-interview is een diepgaand gesprek tussen één respondent en de onderzoeker.
Hierin kan men nauwkeurig achter halen wat er zich afspeelt bij die persoon.
Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een gesprekspuntenlijst. (bij sommige gesprekken en vooral bij jongeren is het zinvol om interviews met twee respondenten te organiseren, jongeren spreken makkelijker wanneer er een vriend of vriendin aanwezig is) Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Het interview kan plaats vinden bij de respondent thuis, op de werkvloer of op een onderzoekslocatie.
Vaak ontbreekt het echter aan tijd en middelen om een groot aantal diepte-interviews af te nemen.
 
 
 
[[Categorie:Journalistiek]]
[[Categorie:Informatiewetenschap]]
 
== Literatuur ==
Boers, C.C. (1981) Wetenschap, techniek en samenleving, Bouwstenen voor een kritische wetenschapstheorie, Boom, Meppel.
Chalmers, A. (1999) Wat heet wetenschap, Amsterdam.
Heilbron, J. (2005) Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen, KNAW, Amsterdam
Jasanoff, S., G.E. Markle, & J.C. Petersen (Eds.) (1995) Handbook of Science and Technology Studies, SAGE.
Koningsveld, H. (1982) Het verschijnsel wetenschap, Meppel, Boom.
Merton, R.K. (1973) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago.
Vries, G. de (1995) De ontwikkeling van wetenschap, Wolters-Noordhoff, Groningen.
[[Wetenschappelijk_onderzoek|wikipedia]]
112

bewerkingen

Navigatiemenu