Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen verandering in de grootte, 4 jaar geleden
De rondweg van Weert is een belangrijk onderdeel van het wegennet in en rond Weert. De weg wordt drukker door het toenemende verkeer, en op enkele plaatsen dreigen knelpunten te ontstaan. De gemeente Weert heeft daarom recentelijk een ‘structuurvisie ringbanen’ opgesteld.
 
De Ringbaan Noord, met name rond aansluiting met de Eindhovenseweg dreigt al op korte termijn dicht te slibben vanwege de aanleg van nieuwe woongebieden en industrieterreinen in het noorden van de stad. Deze kruising wordtis momenteelinmiddels al omgevormd tot een [[turborotonde]] waarbij fiets- en voetgangersoversteekplaatsen gedeeltelijk als tunnels uitgevoerd worden. Ook op andere kruisingen in de Ringbaan Noord zal de verkeerssituatie met name voor voetgangers en fietsers verbeterd worden door verbeteringen aan verkeerslichten of door de aanleg van fietsbruggen.
 
Tevens bestaan er plannen om het gedeelte Ringbaan Noord tussen de aansluiting met de Eindhovenseweg en de Suffolkweg uit te breiden van 2 x 1 rijstroken naar een 2 x 2 rijstroken. Vooralsnog zijn deze plannen niet concreet.
Anonieme gebruiker

Navigatiemenu