Overleg:Henri Bogaerts: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
7.001 bytes toegevoegd ,  3 jaar geleden
 
::::::::Van zodra ik er tijd voor heb, zal ik reageren. Wat uw hakbijlen betreft, die wilde Gouwenaar al bovenhalen voordat ik nog maar over het vermanende vingertje gesproken had (mijn overlegpagina dd. 11/09/2019 om 13:17). Had hij eerst met mij overlegd over zijn bewerkingen, dan had dit niet op deze manier verlopen. Blijkbaar had ik wel met hem moeten overleggen vooraleer gebruik te maken van de goed en wel ter beschikking gestelde knop 'ongedaan maken', maar hij niet met mij vooraleer zijn bewerkingen door te voeren ... ? Nochtans heeft hij niéts redactioneel aan het artikel, dat ik ondertussen al zestien maanden opbouw, bijgedragen, geen van jullie trouwens. De (hakbijl)'interesse' ervoor is er pas gekomen omdat ik het lef heb gehad iemands niet-overlegde bewerking ongedaan te maken. [[Gebruiker:Ronny MG|Ronny MG]] ([[Overleg gebruiker:Ronny MG|overleg]]) 13 sep 2019 16:35 (CEST)
#Het is een merkwaardige opvatting dat over - mineure - wijzigingen van een artikel voorafgaand overleg nodig zou zijn. Zo werkt het natuurlijk niet. Overleg is pas nodig indien er kennelijk bezwaren zijn tegen een bepaalde wijziging. Dat overleg heb ik, zodra ik op de hoogte was van de kennelijke bezwaren, gestart (zie ter toelichting [[Wikipedia:Artikelbazen|"Artikelbazen"]]).
#Dat het commentaar geven op een artikel slechts voorbehouden zou zijn aan hen die daadwerkelijk meegeschreven hebben aan een artikel is uiteraaard flauwe kul. Het is aan degene die informatie op Wikipedia plaatst om aan te tonen dat de inhoud voldoet aan de richtlijnen van Wikipedia.
#Mijn wijzigingen waren conform de opmaakconventies van Wikipedia en/of waren een verbetering. Het is op z'n minst opmerkelijk dat [[:File:Portret van Wilhelmina van Oranje- Nassau (1880-1962).jpg|een kwalitatief betere afbeelding van het staatsieportret van Wilhelmina]] weer is vervangen door een afbeelding van [[:File:Schilderij van Koningin Wilhelmina, door Henricus Adrianus Bogaerts (Henri Bogaerts sr., 1897). Hoogte 205 cm x breedte 146 cm.jpg|een beduidend mindere kwalitait]]. Dat het onderschrift bij deze afbeelding werd aangepast heeft uiteraard te maken met [https://rkd.nl/explore/images/139993 de informatie die in de bron vermeld wordt] en die afweek van de informatie bij de andere afbeelding. Het zou heel vreemd zijn om andere informatie te vermelden dan het RKD in dit geval geeft.
#Het terugplaatsen van de term "rechts" is volstrekt overbodig want afbeeldingen worden automatisch rechts geplaatst.
#Voor wat betreft de schaalgrootte van afbeeldingen verwijs ik naar de [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3ADe_Wandschildering&type=revision&diff=54550146&oldid=54550058 eerder bijdrage] van [[Gebruiker:Ronn|Ronn]]. Ook [[Gebruiker:Lotje|Lotje]] was het kennelijk al opgevallen dat jouw layout kennelijk problemen oplevert.
#Wat betreft de uitgebreide tijdlijn zie [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg%3AHenri_Bogaerts&type=revision&diff=54563591&oldid=54563215 de bovenstaande bijdrage] van [[Gebruiker:Jeroen N|Jeroen N]]. Bovendien wekt die uitgebreide tijdlijn - waarbij hoofd- en bijzaken niet van elkaar worden gescheiden - de indruk van eigen verzameling van bijelkaar gesprokkelde informatie, rijp en groen, die niet eerder op deze wijze is gepubliceerd. Ook dat riekt naar [[WP:GOO|origineel onderzoek]].
#Die indruk wordt nog versterkt door de wijze waarop in de verschillende passages naar de bronnen wordt verwezen. Bij wijze van voorbeeld: ''Zo wordt bij de passage 1878 : Bogaerts ontwikkelt een procedé waarmee bestaande schilderijen in olieverf kunnen gereproduceerd worden (vanaf 1879 in de fabriek te Vught)'' [https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=dts:2748062:mpeg21 deze referentie] gegeven. Kennelijk wordt [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:2748062:mpeg21:0006 deze pagina] bedoeld (maar die wordt niet gelinkt). Er wordt in deze bron in het geheel niet gesproken over jaar en plaats, slechts dat er al eerder melding is gemaakt van de vinding van Bogaerts, boekdrukker te 's-Hertogenbosch. De zin in het Wikipedia-artikel vervolgt dan met ''en een procedé waarmee van zwart-wit foto's portretschilderijen in olieverf en in kleur kunnen gemaakt worden (vanaf 1892 in de fabriek te Vught)'', hiervoor wordt verwezen naar [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAEN01:000039621:mpeg21:a0014 een advertentie in de regionale krant Tubantia]. Aan een advertentie voor sinterklaasgeschenken van een plaatselijke winkelier kan toch niet een dergelijke passage in een encyclopedisch artikel worden ontleend. Even verder wordt een derde referentie gegeven bij ''Onder dezelfde naam Peinture Bogaerts zal het bedrijf, dat tussen 1879 en 1935 ...'', hierbij wordt verwezen naar een verslag in [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSADB01:000017146:mpeg21:a0042 de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant d.d. 23 mei 1935] waarbij de gemeentsecretaris van Schayk een door Peinture Bogaerts gemaakt schilderij van zijn vader kreeg aangeboden. Ook hier is in de referentie niets te vinden dat de bewering in het artikel ondersteunt.
#Nog een voorbeeld: bij 12/1882 wordt als referentie bij de zin ''Henri Bogaerts blijft directeur met een jaarlijkse bezoldiging van f 12.000'' een advertentie in De Echo van 24 decem 1882. Dat maakt nieuwsgierig. Waarom zou iemand zijn salaris een een advertentie vermelden? Het blijkt te gaan om [https://kranten.salha.nl/issue/EvZ/1882-12-24/edition/null/page/3 een ingezonden brief van Henri Bogaers] over de verkoop van zijn bedrijf. Een salaris komt daar echter in het geheel niet ter sprake.
#Dit is slechts een greep om te laten zien dat de inhoud van het artikel kennelijk niet spoort met de daarbij gegeven referenties. De lezer mag toch verwachten dat hij de in de passages vermelde informatie aantreft in de bij die passages genoemde bronnen?
#Als de waardeoordelen in de paragraaf "De betekenis van het werk van Henri Bogaerts", zoals """...een vooruitziend en baanbrekend uitgever en drukker met een uitzonderlijk grote dynamiek...". "...leverde werk van een uitzonderlijk hoge kwaliteit", "...zich met even grote ijver toe op de uitbating van zijn patent..." enz. het oordeel van derden is, dan dient klip en klaar vermeld te worden wiens oordeel dat is en waar dat oordeel gevonden kan worden. Er wordt bij deze passage geen bron vermeld. Ook inde paragraaf "Bronnen, noten en/of referenties" zijn geen algemene bronnen opgenomen. Er is wel een paragraaf "Literatuur', maar daarvan is volstrekt onduidelijk of die litaratuur ook als bron is gebruikt. Kortom de lezer moet maar raden. Daar komt nog bij dat een aantal literatuurverwijzingen ver onder de maat is. Wat is de bedoeling bij voorbeeld van [https://www.boekwinkeltjes.nl/s/?q=Bogaerts&t=0&n=0&sort=titel&order=0&prijsvan=0&prijstot=0&oud=0&img=0&p=1 deze link naar de website boekwinkeltjes.nl]? Ook linken als [https://rkd.nl/nl/explore/artists/309517 deze], [https://web.archive.org/web/20180510115438/http://gerardteulings.eu/ deze] en [http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=0212887.PN.&OS=PN/0212887&RS=PN/0212887 deze]. Dit kan echt niet op deze manier.
[[Gebruiker:Eissink|Eissink]] toonde hierboven al aan dat er overduidelijk sprake is van eigen gevolgtrekkingen. Ik voeg daar mijn bevindingen aan toe. Kortom ik herhaal mijn eerdere vraag of de schrijver zich wel in voldoende mate rekenschap heeft gegeven van wat al dan niet mogelijk is binnen de kaders van een neutrale encyclopedie als Wikipedia? Asl er niet de bereidheid is om het een en ander aan tepaasen, dan is er nog maar een conclusie mogelijk, t.w. het artikel op de [[Wikipedia:Te beoordelen pagina's|de lijst te beoordelen pagina's plaatsen. [[Gebruiker:Gouwenaar|Gouwenaar]] ([[Overleg gebruiker:Gouwenaar|overleg]]) 14 sep 2019 16:56 (CEST)

Navigatiemenu