Sociale klasse: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
145 bytes toegevoegd ,  7 maanden geleden
geen bewerkingssamenvatting
(Definitieve eindoplossing van dit - met recht genoemde - " zinsbouw- oftewel syntaxis-probleem")
Een '''sociale klasse''' is, in een groepering[[maatschappij van(sociologie)|maatschappij]], menseneen opgroep basismensen vanmet een soortgelijkevergelijkbare economische positie, en demet daaruitdaardoor volgendevergelijkbare levenskansen.
 
De levenskansen van een individu worden bepaald door onder meer [[meritocratie|prestaties]], maar ook door bezit. Hiermee onderscheidt dehet begrip ''klasse'' zich van dehet begrip ''[[Stand (maatschappelijk)|stand]]'', die vooral door [[afkomst]] en [[sociale status]] wordt bepaald. Binnen dedeze verschillendedrie maatschappelijke klassen is minderhet gemeenschapsgevoel lager dan binnen, een sociaal homogenere, stand. waarDeze gevoelsverwantschap leidt een sterkesterkere tendens is totvan [[sociale uiting]]. Vaak worden de sociale klassen verdeeldonderverdeeld in een [[bovenklasse]], [[middenklasse]] en een [[onderklasse (maatschappij)|onderklasse]].
 
Het begrip 'klasse' is oorspronkelijk afkomstig uit de [[economie]], maar is sinds eindongeveer 19e eeuw1900 vooral onderwerp van studie in de [[sociologie]].
 
In principe kan men iedere menselijke eigenschap gebruiken om een maatschappij op te delen in verschillende sociale klassen.{{Bron?|Ongetwijfeld kan men een bevolking langs allerlei lijnen onderverdelen, maar bij mijn weten wordt niet van 'klasse' gesproken tenzij de verdeling langs sociaaleconomische lijnen plaatsvindt.|2017|04|07}} Voorbeelden zijn beroep, opleidingsniveau, inkomen, politieke invloed, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 
== Klassieke economen ==
Het klassenbegrip is te herleiden tot de [[Klassieke economie|klassieke economen]] (eindrond 18e, begin 19e eeuw1900). Bij deze denkers was het begrip klasse gekoppeld aan de [[Productiefactor|productiefactorenproductiefactor]]en grond, arbeid en kapitaal, en aan de [[Distributie (verdeling)|verdelingmate]] vanwaarin hetieder nationaal inkomen tussenvan deze drie factoren bijdraagt aan het [[nationaal inkomen]]. De klassieke econoom [[David Ricardo]] begint zijn belangrijkste werk met een samenvatting van dit klassenbegrip:<blockquote>De opbrengst van de aarde – al wat verkregen wordt uit haar oppervlak door de vereende inzet van arbeid, machines en kapitaal, wordt verdeeld tussen de drie klassen van de maatschappij; namelijk, de eigenaar van de grond, de eigenaar van de voorraad/het kapitaal die nodig is voor de bewerking daarvan, en de arbeiders door wier ijver de bewerking plaatsvindt.<ref>{{Citeer boek|auteurlink=David Ricardo|auteur=David Ricardo|titel=On The Principles of Political Economy and Taxation|uitgever=John Murray|plaats=Londen|datum=1821|pagina's=|ISBN=|bezochtdatum=|citaat=The produce of the earth - all that is derived from its surface by the united application of labour, machinery, and capital, is divided among three classes of the community; namely, the proprietor of the land, the owner of the stock or capital necessary for its cultivation, and the labourers by whose industry it is cultivated.}}</ref></blockquote>Het voornaamste verschil tussen deze drie klassen is de manier waarop hun inkomen tot stand komt. Volgens Ricardo (die vooral een landbouweconomie voor ogen had) trekken de grondbezitters [[Grondrente|rente]] uit hun bezit en is de hoogte van deze rente vooral afhankelijk van de vruchtbaarheid van de grond. De kapitaalbezitters behalen [[Winst (onderneming)|winst]], die afhankelijk is van hun vermogen om [[Kapitaalaccumulatie|kapitaal te vergaren]] en van de bevolkingsdichtheid (de beschikbaarheid van arbeidskrachten). De arbeiders, tot slot, behalen een loon dat afhankelijk is van hun vaardigheid. Doel van de economische wetenschap was om een verklaring voor de inkomensverdeling tussen de verschillende klassen te vinden.
 
== Marx ==
6.010

bewerkingen

Navigatiemenu