Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
| ''[[Genezing van de bloedvloeiende vrouw|De bloedvloeiende vrouw]]''
| Matteüs 9:20–22
* Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed raakte Jezus' kleding aan in de hoop te genezen.
* A woman who had been bleeding for 12 years touched Jesus' cloak, hoping to be healed.
* JesusJezus sawzag herhaar anden saidzei: 'TakeHoud couragemoed, daughterdochter, youruw faithgeloof hasheeft healedu yougered.'
* AndEn fromvanaf thatdat moment thewas womande wasvrouw healedgenezen.
| Marcus 5:25–34
* Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed en alles wat ze had vergeefs gespendeerd had aan artsen, maar er alleen slechter op was geworden, hoorde over Jezus en raakte zijn kleding aan in de hoop te genezen.
* A woman who had been bleeding for 12 years, and spent all she had on physicians to no avail, heard about Jesus and touched his cloak, hoping to be healed.
* Haar bloedingvloeiing stopte meteen en ze voelde het.
* Her bleeding stopped immediately and she felt it.
* Jezus voelde dat er kracht van hem was uitgegaan en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?'
* Jesus felt power had gone out of him and asked: 'Who touched my clothes?'
* Discipelen: 'U ziet toch dat de menigte zich om u verdringt, dus waarom vraagt u dat?'
* Disciples: 'You see people crowding against you, so why ask?'
* Jezus bleef rondkijken om te zien wie het had gedaan.
* Jesus kept looking around to see who did it.
* De vrouw viel aan zijn voeten en vertelde de waarheid terwijl ze trilde van angst.
* The woman fell at his feet and, trembling in fear, told the truth.
* JesusJezus: 'Daughter,Uw yourgeloof faithheeft hasu healedgered, you.dochter; Goga in peacevrede, u bent and/ bewees freedvan fromuw yourkwaal sufferinggenezen.'
| Lucas 8:43–48
* A woman who had been bleeding for 12 years, whom nobody could heal, touched Jesus' cloak.

Navigatiemenu