Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Tevens is dit de hoogste operationele opschaling, er kan nog alleen bestuurlijk opgeschaald worden. Het Regionaal Operationeel Team (ROT) komt bijeen (dit
  24 kB (1.952 woorden) - 21 apr 2019 18:41
 • districten kent de regio een vijftal regionaal werkende ondersteunende diensten: Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) Meldkamer Politie Real Time
  2 kB (221 woorden) - 6 feb 2019 22:35
 • opvolgen van de operationele doelstellingen van hun regio, alsook voor het beheren van de regionale middelen. Enkel de regionale diensten van het departement
  5 kB (367 woorden) - 20 feb 2019 17:10
 • werd op alle drie de eilanden een Regionaal Service Centrum (Regional Service Centre, Sentro di Servisio Regional) geopend. In september 2010 werden
  2 kB (234 woorden) - 6 dec 2016 00:41
 • Klein: Links Ecologie Vrijheid · Democratisch Centrum Micro: Italiaanse Socialistische Partij Regionaal: Zuid-Tiroler Volkspartij · Gematigden voor Piemonte
  27 kB (3.488 woorden) - 17 apr 2019 10:56
 • Districten Dienst Regionaal Operationeel Centrum Dienst Regionale Recherche Dienst Regionale Informatieorganisatie (incl. TCI en RID) Dienst Regionale en Operationele
  50 kB (5.473 woorden) - 5 mrt 2019 22:41
 • ondersteuning aan de operationele eenheden van de Lokale Politie. De politiezone Antwerpen richtte in 2007 een LCCU op. De dienst LCCU is onderdeel van
  7 kB (835 woorden) - 17 dec 2018 14:16
 • de volgende wijzigingen plaats: de oprichting van de Dienst Informatieverwerking als IT-centrum voor Rijkswaterstaat, van de directie Noordzee voor het
  394 kB (2.741 woorden) - 31 aug 2018 14:43
 • maanden waren de voertuigen zo vervuild en verroest dat ze niet meer operationeel inzetbaar waren. Pas met de oplevering van 40 mobilisatiecomplexen in
  13 kB (1.594 woorden) - 20 sep 2018 18:04
 • الثريا) betekent in het Arabisch Zevengesternte of Pleiaden. Thuraya is een regionaal satellietcommunicatienetwerk, eigendom van en beheerd door het gelijknamige
  10 kB (1.193 woorden) - 21 sep 2018 09:30
 • groeicijfers in omzet en winst standaard.be, 31/03/2015, Infrabel boekt meer operationele winst officieel symbool van het SI (basiseenheden, BIPM) afkorting, geen
  94 kB (1.060 woorden) - 11 apr 2019 19:25
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (categorie Nederlandse geheime dienst)
  slotte werkt de AIVD nauw samen met de Regionale Inlichtingendiensten (RID's) van de politie, die op lokaal en regionaal niveau inlichtingen verzamelen en
  48 kB (4.525 woorden) - 24 apr 2019 06:52
 • wetenschappelijke organisaties en beheersorganen, de overheid (zowel regionaal als federaal), de visserijsector en de consument. Het ILVO is actief betrokken
  7 kB (759 woorden) - 10 sep 2018 10:22
 • overstap op tramlijn 5 is komen te vervallen. De vroegere route door het centrum van Amstelveen liep over de openbare weg, waardoor de dienstregeling niet
  24 kB (2.335 woorden) - 24 jan 2019 11:11
 • Het stationsgebouw op Schiphol-Oost wordt verlaten voor het Schiphol centrum. In 1957 waren reeds de eerste voorzieningen voor transferpassagiers ontwikkeld
  12 kB (1.505 woorden) - 6 okt 2018 16:38
 • Wijlre nog operationeel als blokpost. Het waren de laatste twee klassieke posten in Nederland die op een spoorlijn met reizigersvervoer buiten dienst werden
  28 kB (1.951 woorden) - 11 mrt 2019 16:55
 • De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is een regionale openbare dienst die in het westelijke deel van de provincie Vlaams-Brabant de brandweer en medische
  16 kB (1.718 woorden) - 27 dec 2018 06:28
 • Categorie Y-diensten werkten meestal met zowel beroepslieden als vrijwilligers en moesten over minstens twee ambulances beschikken. Categorie Z-diensten moesten
  62 kB (8.440 woorden) - 21 apr 2019 20:00
 • over de kwaliteit van de zorg. Alle ambulances moeten 24 uur op 24 uur operationeel zijn, beschikken over minstens twee hulpverleners-ambulanciers, voldoen
  38 kB (4.341 woorden) - 14 mrt 2019 11:30
 • Stuurgroep Ontwikkeling KING. Het instituut, dat sinds 1 januari 2010 operationeel is, wil de gemeentelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven op
  8 kB (966 woorden) - 27 dec 2018 00:23

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.