Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. Het was een reactie
  63 kB (7.305 woorden) - 26 feb 2018 21:17
 • Getijdenenergie (doorverwijzing vanaf Getijde-energie)
  Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts
  4 kB (459 woorden) - 11 feb 2018 12:07
 • Reiki (subkop Energie)
  twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van
  16 kB (1.622 woorden) - 18 dec 2017 13:42
 • Universele energie is een term uit de new-age-stroming en is bedoeld als vertaling van prana of chi. Vooral healingsystemen gebruiken deze term, die op
  920 bytes (97 woorden) - 31 aug 2011 08:46
 • is met de grootte van de stroming. Een Sankey-diagram is een prima middel om de energie- of materiaalstromen te visualiseren en daarmee het spaarpotentiaal
  2 kB (135 woorden) - 18 mei 2017 14:57
 • tevens onafhankelijk is van tijd en plaats spreekt men van uniforme stroming. De door het verval opgewekte kinetische energie wordt in een dergelijke situatie
  678 bytes (66 woorden) - 15 okt 2017 21:05
 • elektrische potentiaalverschil – is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading. In het SI-stelsel wordt dit
  17 kB (2.362 woorden) - 19 nov 2017 11:14
 • Zonnecollector (categorie Zonne-energie)
  laag absorbeert zichtbaar licht en reflecteert het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. De warmte-energie kan niet uitstralen. Aan één uiteinde
  25 kB (3.335 woorden) - 15 mrt 2018 11:28
 • Panpsychisme (categorie Filosofische stroming)
  panpsychisme op basis van de onderstelling dat materie, hoe klein 'haar' massa of energie ook is, duur moet hebben. Dit is een voorbeeld van panpsychisme binnen
  4 kB (523 woorden) - 22 jul 2016 04:00
 • Een turbomachine is een machine waarin energie gewisseld wordt tussen een stroming van een vloeistof of een gas en een schoepensysteem dat een roterende
  2 kB (192 woorden) - 13 sep 2017 01:02
 • Shaktisme (categorie Hindoeïstische stroming)
  hindoefilosofieën en is ten laatste monistisch, hoewel er een rijke traditie aan bhakti-yoga met het shaktisme verbonden is. De vrouwelijke energie (Shakti) wordt
  3 kB (387 woorden) - 24 sep 2014 18:20
 • Groene Politiek (categorie Politieke stroming)
  Spinoza worden vaak aangehaald als vroege voorvaders van de Groene politieke stroming omwille van hun langetermijnvisie. Centraal in hun denken staat immers
  22 kB (2.158 woorden) - 5 mrt 2018 15:07
 • tot er een kust bereikt wordt. Golven worden in tegenstelling tot wind en stroming niet beïnvloed door de aardrotatie. Zeegolven kunnen worden beschreven
  14 kB (1.874 woorden) - 18 apr 2017 12:04
 • Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha, de "historische Boeddha"
  40 kB (5.232 woorden) - 27 nov 2017 20:43
 • Umbanda (categorie Religieuze stroming)
  Katholieke heiligen die optreden als goddelijke energie en natuurkrachten; geesten van overledenen die met hun raad en bijstand praktisanten door de problemen
  3 kB (349 woorden) - 17 jun 2016 06:09
 • venturi-windturbine in staat meer energie uit de wind te halen dan een windturbine met rechte wieken. De uiteindelijke verbreding van de stroming na de windturbine is
  2 kB (216 woorden) - 12 okt 2012 11:25
 • Procesfilosofie (categorie Filosofische stroming)
  proces-denken, is een filosofische stroming die de laatste dertig jaar opgang maakt binnen de geesteswetenschappen en er in bestaat dat alles (het universum
  5 kB (795 woorden) - 4 okt 2016 20:03
 • Nederland (subkop Energie)
  Nederlandse School was in de vijftiende en zestiende eeuw een grote stroming in de Renaissancemuziek. Jan Pieterszoon Sweelinck en Jacob van Eyck werden internationaal
  123 kB (13.241 woorden) - 7 mrt 2018 15:15
 • Tenrikyō (categorie Religieuze stroming)
  nagenoeg dezelfde betekenis als Yang in het Chinese Yin en Yang. Ki (氣) is "geest" of "energie", nagenoeg dezelfde betekenis als Qi in Chinees. Yusan (遊山)
  21 kB (2.924 woorden) - 3 sep 2017 12:39
 • die zorgen voor energie-uitwisseling met de stroming. Vroege voorbeelden van turbines zijn windmolens en watermolens. Gas-, stoom- en waterturbines hebben
  4 kB (463 woorden) - 21 dec 2016 13:48

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.