Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • tevens onafhankelijk is van tijd en plaats spreekt men van uniforme stroming. De door het verval opgewekte kinetische energie wordt in een dergelijke situatie
  694 bytes (68 woorden) - 5 sep 2017 10:31
 • Universele energie is een term uit de new-age-stroming en is bedoeld als vertaling van prana of chi. Vooral healingsystemen gebruiken deze term, die op
  920 bytes (97 woorden) - 31 aug 2011 09:46
 • Een turbomachine is een machine waarin energie gewisseld wordt tussen een stroming van een vloeistof of een gas en een schoepensysteem dat een roterende
  2 kB (192 woorden) - 13 sep 2017 02:02
 • politieke noodzaak en de technische mogelijkheid voor zekere en schone energie sterk toegenomen. Bij de presentatie van de Energie-unie op 25 februari
  9 kB (846 woorden) - 5 sep 2017 12:27
 • die zorgen voor energie-uitwisseling met de stroming. Vroege voorbeelden van turbines zijn windmolens en watermolens. Gas-, stoom- en waterturbines hebben
  4 kB (463 woorden) - 21 dec 2016 14:48
 • Getijdenenergie (doorverwijzing vanaf Getijde-energie)
  Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts
  4 kB (460 woorden) - 6 sep 2017 00:22
 • rotatie en weinig kinetische of potentiële energie. De uitlaatbuis van de stator kan speciaal vormgegeven zijn om de stroming af te remmen en zo de kinetische
  5 kB (545 woorden) - 5 sep 2017 19:46
 • Reiki (subkop Energie)
  twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van
  16 kB (1.622 woorden) - 21 sep 2017 13:38
 • venturi-windturbine in staat meer energie uit de wind te halen dan een windturbine met rechte wieken. De uiteindelijke verbreding van de stroming na de windturbine is
  2 kB (216 woorden) - 12 okt 2012 12:25
 • Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. Het was een reactie
  62 kB (7.235 woorden) - 20 sep 2017 21:54
 • relativiteitstheorie worden massa en energie aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet (annihilatie) en energie in massa kan worden omgezet
  3 kB (338 woorden) - 15 mrt 2017 00:17
 • is met de grootte van de stroming. Een Sankey-diagram is een prima middel om de energie- of materiaalstromen te visualiseren en daarmee het spaarpotentiaal
  2 kB (135 woorden) - 18 mei 2017 15:57
 • verschijnsel dat optreedt bij stroming van een gas of een vloeistof langs een wand. Dicht bij de wand wordt de stroming afgeremd door viskeuze wrijving
  4 kB (433 woorden) - 9 aug 2017 13:59
 • Warmteoverdracht, warmtetransport of warmtestroming is de flux (stroming) van energie in de vorm van warmte van locaties met een hogere temperatuur, naar
  5 kB (654 woorden) - 7 mrt 2017 22:03
 • inkomende hydraulische energie geassocieerd aan de inkomende grondwaterstroming, energie geassocieerd aan de uitgaande stroming, energieomzetting in warmte
  5 kB (687 woorden) - 9 jan 2015 06:36
 • zwevend in het water leven, en zodoende voor hun (passieve) verplaatsing vooral afhankelijk zijn van de heersende stromingen, in tegenstelling tot nekton
  2 kB (202 woorden) - 28 mrt 2016 14:19
 • onder de drukken en temperaturen die in de mantel heersen plastisch deformeert kan er in de mantel, in tegenstelling tot de korst, stroming van vast gesteente
  10 kB (1.166 woorden) - 31 mrt 2016 12:24
 • oceaanwater, voor het grootste deel veroorzaakt door de energie van de zon. Deze stromen vormen een complex en veranderlijk verschijnsel. Ze worden onderscheiden
  9 kB (1.007 woorden) - 7 feb 2017 15:45
 • de behoudsvergelijkingen voor massa, impuls en energie is er, als er temperatuurverschillen in de stroming voorkomen, ook een thermodynamische toestandsvergelijking
  4 kB (510 woorden) - 16 aug 2016 19:30
 • beschikt en dus zelf een stuwkracht kan realiseren, verkrijgt het projectiel dat vanuit een vuurmond wordt afgevuurd zijn kinetische energie ter plaatse
  1 kB (204 woorden) - 24 jan 2008 00:43

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.