Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK; Engels: Convention on the Rights of the Child, CRC) is gebaseerd op de Universele Verklaring van de
  7 kB (523 woorden) - 2 jul 2018 08:40
 • Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten
  10 kB (1.068 woorden) - 26 okt 2018 11:21
 • VN-verdragen voor de mensenrechten, namelijk het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische
  34 kB (4.158 woorden) - 31 mrt 2019 17:19
 • het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989), het Verdrag voor bescherming van werkende migranten en hun familie (1990), de VN-conventie inzake rechten
  26 kB (2.962 woorden) - 15 okt 2018 16:15
 • toepassing gewoon door. De bronnen van het oorlogsrecht zijn gelijk aan die van het internationale recht, namelijk het verdrag, internationaal gewoonterecht, algemene
  17 kB (1.950 woorden) - 9 nov 2018 14:56
 • de toegang tot de rechter in internationale gevallen. Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van
  6 kB (631 woorden) - 26 mrt 2019 19:55
 • Haags Adoptieverdrag (categorie Verdrag van de Verenigde Naties)
  uitwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Artikel 21) en beoogt dat interlandelijke adoptie alleen plaatsvindt als het kind daar het meeste
  6 kB (691 woorden) - 28 nov 2018 11:39
 • Latente Nederlanders (categorie Nationaliteit en recht)
  minderjarige kinderen te opteren voor het Nederlanderschap. Op 22 februari 1957 kwam in New York het Verdrag inzake de nationaliteit van de gehuwde vrouw
  14 kB (1.999 woorden) - 12 okt 2018 16:34
 • verdachte van mensenhandel, in aanmerking komen voor verlening van een tijdelijke verblijfsvergunning. Er is een Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding
  55 kB (4.182 woorden) - 26 mrt 2018 16:04
 • adoptie Haagse Conventie van 1980 over internationale kinderontvoering Haagse Conventies VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989 in werking treding
  4 kB (254 woorden) - 13 nov 2017 12:01
 • van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in
  8 kB (934 woorden) - 16 jun 2018 21:17
 • Dubbele nationaliteit (categorie Nationaliteit en recht)
  nationaliteiten rechten kan doen gelden. Volgens internationaal recht kan een vreemdeling in een bepaald land slechts gebruikmaken van de rechten die aan één
  15 kB (1.608 woorden) - 8 apr 2019 23:11
 • Het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid
  4 kB (307 woorden) - 18 sep 2018 11:31
 • grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (kortgezegd: op grond van het recht op eerbiediging van het gezinsleven) is door
  9 kB (942 woorden) - 16 apr 2019 22:55
 • binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van het kind. UNICEF is de
  8 kB (1.222 woorden) - 16 mrt 2019 11:44
 • kinderhandel, de gebrekkige implementatie van het Haags Adoptieverdrag en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de grote invloed van adoptieouders in de politiek
  2 kB (110 woorden) - 13 sep 2017 04:47
 • Genocide (categorie Internationaal strafrecht)
  in het internationale recht werd geïntroduceerd door de Poolse rechtsgeleerde Raphael Lemkin. De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming
  15 kB (1.440 woorden) - 19 mrt 2019 17:16
 • Paul Lemmens (jurist) (categorie Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven)
  over het toepassingsgebied van de artikelen 6, lid 1, van het Europees verdrag over de rechten van de mens en 14, lid 1, van het Internationaal verdrag inzake
  3 kB (330 woorden) - 4 mrt 2018 19:17
 • de Verenigde Naties, de Haagse Conventie voor Interlandelijke Adoptie geratificeerd in 1993 en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  6 kB (721 woorden) - 10 apr 2019 01:44
 • Het Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen of Haags Kinderontvoeringsverdrag is een verdrag van de Haagse
  3 kB (284 woorden) - 15 nov 2016 17:01

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.