Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • registratie van misdrijven en bepaalde overtredingen. In Nederland bepaalt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens welke gegevens over iemand in het register
  9 kB (1.210 woorden) - 27 apr 2020 22:52
 • meer het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering van toepassing zijn. Ter zake van de in de bijlage bij de wet omschreven gedragingen zonder
  9 kB (970 woorden) - 29 okt 2019 01:37
 • opsporing en vervolging van strafbare feiten. In Nederland wordt de Wet politiegegevens (en ook de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) aangepast
  6 kB (651 woorden) - 2 okt 2018 16:59
 • verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit
  10 kB (1.174 woorden) - 2 feb 2020 14:54
 • opgericht. De wet is in januari 2000 gepubliceerd als het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. Artikel 4 lid 2 benoemt de gegevens die in de database
  6 kB (657 woorden) - 10 dec 2019 10:57
 • Dood van Anne Faber (categorie Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata)
  veroordeling deden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nader onderzoek naar de justitiële overplaatsingen van de verdachte
  25 kB (2.858 woorden) - 30 jan 2020 04:23
 • rijksrecherche. het team Internationaal en Expertise dat de justitiële samenwerking in internationaal verband bevordert en coördineert. Ook heeft het Landelijk
  22 kB (2.811 woorden) - 14 mrt 2020 07:21
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen ingevoerd. Deze strekte voornamelijk tot verbetering van de rechtspositie van jeugdigen die binnen een justitiële jeugdinrichting
  93 kB (13.506 woorden) - 22 mrt 2020 17:27
 • verklaring omtrent het gedrag afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en die niet ouder is dan drie maanden, dan wel indien betrokkene
  10 kB (1.328 woorden) - 6 feb 2020 12:42
 • bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) Persoonlijke gegevens nagaan in politionele, justitiële en openbare bronnen Gesprekken met mensen uit de omgeving
  50 kB (5.289 woorden) - 18 mei 2020 20:28

Resultaten van zusterprojecten