Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • behoefte, zodat zij beter kunnen presteren. Door de Wet BIG is de beroepsuitoefening van de diëtist niet meer beschermd. Dat betekent dat iedereen onderzoeken
  3 kB (409 woorden) - 6 nov 2018 08:30
 • ongelijke behandeling op grond van burgerlijke staat bij de arbeid en beroepsuitoefening, het aanbieden van goederen en diensten en bij het geven van advies
  2 kB (170 woorden) - 22 jan 2019 16:08
 • gebaseerd op regels die in het belang van de patiënt een behoorlijke beroepsuitoefening door artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers moeten garanderen
  369 bytes (29 woorden) - 4 mrt 2019 00:38
 • (vooroordelen) vormen een valkuil bij de toepassing van dit begrip in de beroepsuitoefening. Binnen de methodologie wordt de stelling "absence of evidence is
  6 kB (815 woorden) - 6 mei 2019 22:02
 • professionele belangen van haar leden. Zij bewaakt de kwaliteit van beroepsuitoefening van haar leden door middel van een register. Voor opname in dit register
  10 kB (1.178 woorden) - 15 mei 2019 18:35
 • moeten blijven. De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet
  12 kB (682 woorden) - 5 mrt 2019 17:03
 • beschrijft taken en competenties en het werkveld van het betreffende beroepsuitoefening. Een bekend voorbeeld van een beroepscode is de eed van Hippocrates
  979 bytes (131 woorden) - 9 okt 2015 06:57
 • invulling en handhaving wordt veelal neergelegd bij een Orde of Kamer. De beroepsuitoefening is onderworpen aan een beroepsstatuut. Dit beroepsstatuut beoogt het
  4 kB (472 woorden) - 1 jun 2019 14:16
 • lid 3 van de statuten van het Opus Dei staat dat de leden “in hun beroepsuitoefening, op maatschappelijk, politiek gebied, etc. binnen de grenzen van het
  28 kB (3.515 woorden) - 26 feb 2019 21:04
 • ef­fec­ten op de re­pro­duc­tie van stoffen waaraan mensen tijdens de be­roeps­uit­oe­fe­ning kunnen worden bloot­ge­steld. De Com­mis­sie Re­pro­duc­tie­toxi­sche
  22 kB (2.099 woorden) - 26 mei 2019 10:08
 • regels vast te stellen, waaraan de advocaat zich in het kader van de beroepsuitoefening dient te houden, zoals bijvoorbeeld de inrichting van diens financiële
  10 kB (1.284 woorden) - 17 mei 2019 14:22
 • speciaal ontworpen kleding: Het bieden van bescherming bij bepaalde beroepsuitoefening. Het herkenbaar maken van het uitoefenen van een beroep of bedrijfsimago
  10 kB (870 woorden) - 21 jun 2019 12:29
 • overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis
  4 kB (520 woorden) - 3 jun 2019 21:17
 • veelal als uitgangspunt dienen voor zowel marketingonderwijs als de beroepsuitoefening. De eerste P betreft het eigenlijke product ofwel datgene wat verkocht
  25 kB (2.554 woorden) - 21 feb 2019 06:01
 • financieel gewin; Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering; Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer; Bezoldigd
  7 kB (773 woorden) - 11 mei 2019 14:28
 • binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter. Automatisering heeft het werkveld van de landmeetkunde
  4 kB (455 woorden) - 6 mrt 2019 08:41
 • waren belangenbehartiging van de beroepsgroep, ondersteuning bij de beroepsuitoefening en beheer van het accountantsregister. Registeraccountants zijn werkzaam
  3 kB (403 woorden) - 13 dec 2018 10:54
 • en/of referenties H.M. de Vocht, J.H.J. de Jong, Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1999, p.141.
  3 kB (217 woorden) - 19 okt 2016 14:40
 • trekpaden in diverse delen van Nederland herinneren nog aan deze beroepsuitoefening. De jagers verenigden zich in sommige plaatsen in scheepsjagersgilden
  5 kB (506 woorden) - 16 mei 2019 14:27
 • en stadsfarmacopees invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en via belastingen op de prijzen van geneesmiddelen. De opleiding
  8 kB (935 woorden) - 25 mei 2019 18:14

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.