Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) was een Nederlandse wet die in 1995 is vastgesteld. In de wet was het recht van patiënten om een klacht
  2 kB (226 woorden) - 31 jul 2018 17:06
 • medebewoner dat doen. Naast dit speciale klachtrecht op grond van de Wet Bopz, geldt voor iedereen ook de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Sinds 2004 bestaat
  10 kB (1.150 woorden) - 28 okt 2018 14:04
 • Aansprakelijkheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Wet klachtrecht cliënten zorgsector Volledige wettekst WGBO (Burgerlijk wetboek, Boek
  3 kB (379 woorden) - 20 jun 2018 23:30
 • Schiphol geregeld moet worden. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) bevat de randvoorwaarden van het klachtrecht voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren
  5 kB (609 woorden) - 16 mei 2016 11:47
 • middel van openbaarheid van zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling (nevenfunctieregisters), maar in de
  21 kB (2.738 woorden) - 15 apr 2019 18:58
 • schade. Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. We maken onderscheid tussen het interne klachtrecht (bij het bestuursorgaan
  67 kB (10.038 woorden) - 4 apr 2019 17:19
 • veiligheidsdiensten 2017 (NL) WKA Wet ketenaansprakelijkheid (NL) WKCZ Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995) (NL) W.Kh. Wetboek van Koophandel (BE) Wlz
  11 kB (776 woorden) - 2 mrt 2019 09:25
 • van patiënten vastlegt. Wet van 17 november 1994, Staatsblad 837. Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), die het recht op klachtbehandeling betreft
  3 kB (264 woorden) - 29 mrt 2019 02:44
 • het stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht (bij internationale organisaties) worden niet genoemd. Evenmin wordt
  34 kB (4.158 woorden) - 31 mrt 2019 17:19
 • 2015 bestuurslid en penningmeester van de landelijke Vereniging voor Klachtrecht. Sinds 2017 is hij vice-voorzitter van EUCDW-Nederland, de Nederlandse
  5 kB (612 woorden) - 15 mrt 2019 22:29
 • zich registreren in het BIG-register. Zij moeten op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) ook bij een klachtencommissie zijn aangesloten
  5 kB (563 woorden) - 14 apr 2019 14:51
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). In België (Vlaanderen) is het gebruik van
  17 kB (2.071 woorden) - 16 apr 2019 08:21
 • volgende elf op: Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen Decreet van 18 juli 2003 kaderdecreet
  5 kB (492 woorden) - 14 feb 2019 14:29
 • nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg, zullen naast de medezeggenschap o.a. ook het klachtrecht en de rechten rondom de behandelovereenkomst worden geregeld.
  9 kB (1.152 woorden) - 21 mrt 2019 14:51
 • Staten die partij bij het verdrag zijn (groen) en tevens het individueel klachtrecht erkennen (lichtgroen); staten die alleen getekend hebben (geel). Afkorting(en)
  5 kB (273 woorden) - 18 apr 2019 14:23
 • recht van de burger, maar een plicht van de overheid. De Vereniging voor Klachtrecht noemt het recht op vrije nieuwsgaring een behoorlijkheidsnorm waaraan
  10 kB (1.183 woorden) - 10 apr 2019 22:26
 • dat niemand vraagt waarom.' Kwesties als abortus, de doodstraf, het klachtrecht, de rechten van minderheden en de vrijheid van drukpers zijn uitvoerig
  24 kB (2.450 woorden) - 13 nov 2018 07:07

Resultaten van zusterprojecten

 • jeugdrecht jodenrecht kamprecht kerkrecht kiesrecht kinderrecht klachtenrecht klachtrecht kopijrecht kwekersrecht landingsrecht landrecht leenrecht leerrecht lozingsrecht