Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) was een Nederlandse wet die in 1995 werd vastgesteld. In deze wet was het recht van patiënten om een klacht
  2 kB (226 woorden) - 16 okt 2019 15:44
 • zich registreren in het BIG-register. Zij moeten op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) ook bij een klachtencommissie zijn aangesloten
  5 kB (616 woorden) - 16 jun 2020 16:43
 • Schiphol geregeld moet worden. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) bevat de randvoorwaarden van het klachtrecht voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren
  5 kB (608 woorden) - 20 jan 2020 12:12
 • middel van openbaarheid van zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling (nevenfunctieregisters), maar in de
  22 kB (2.726 woorden) - 3 jul 2020 23:50
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). In België (Vlaanderen) is het gebruik van
  17 kB (2.042 woorden) - 29 jul 2020 20:55
 • het stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht (bij internationale organisaties) worden niet genoemd. Evenmin wordt
  34 kB (4.159 woorden) - 15 apr 2020 11:26
 • Aansprakelijkheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Wet klachtrecht cliënten zorgsector Volledige wettekst WGBO (Burgerlijk wetboek, Boek
  3 kB (379 woorden) - 20 jun 2018 23:30
 • medebewoner dat doen. Naast dit speciale klachtrecht op grond van de Wet Bopz, gold voor iedereen ook de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Sinds 2004 bestaat
  9 kB (1.005 woorden) - 15 apr 2020 10:08
 • recht van de burger, maar een plicht van de overheid. De Vereniging voor Klachtrecht noemt het recht op vrije nieuwsgaring een behoorlijkheidsnorm waaraan
  10 kB (1.136 woorden) - 11 jun 2020 19:40
 • Europese volkspartij, EVP) 2015-heden - penningmeester Vereniging voor Klachtrecht 2014-heden - lid werkgroep Europese Beweging Nederland (EuroDéfense Nederland)
  8 kB (876 woorden) - 17 dec 2019 18:12
 • van patiënten vastlegt. Wet van 17 november 1994, Staatsblad 837. Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), die het recht op klachtbehandeling betreft
  3 kB (265 woorden) - 29 mrt 2019 02:44
 • schade. Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. We maken onderscheid tussen het interne klachtrecht (bij het bestuursorgaan
  67 kB (10.074 woorden) - 14 jul 2020 11:44
 • Staten die partij bij het verdrag zijn (groen) en tevens het individueel klachtrecht erkennen (lichtgroen); staten die alleen getekend hebben (geel). Afkorting(en)
  5 kB (273 woorden) - 15 apr 2020 11:24
 • veiligheidsdiensten 2017 (NL) WKA Wet ketenaansprakelijkheid (NL) WKCZ Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995) (NL) W.Kh. Wetboek van Koophandel (BE) Wlz
  12 kB (902 woorden) - 25 jun 2020 15:30
 • nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg, zullen naast de medezeggenschap o.a. ook het klachtrecht en de rechten rondom de behandelovereenkomst worden geregeld.
  9 kB (1.152 woorden) - 30 dec 2019 10:31
 • dat niemand vraagt waarom.' Kwesties als abortus, de doodstraf, het klachtrecht, de rechten van minderheden en de vrijheid van drukpers zijn uitvoerig
  24 kB (2.450 woorden) - 9 mei 2020 20:43
 • volgende elf op: Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen Decreet van 18 juli 2003 kaderdecreet
  5 kB (492 woorden) - 14 feb 2019 14:29
 • eventueel misbruik van het klachtrecht. De verwachting was toen dat er niet snel sprake zal zijn van misbruik van klachtrecht. Aldus valt te lezen in de
  11 kB (1.487 woorden) - 21 aug 2019 19:36

Resultaten van zusterprojecten

 • jeugdrecht jodenrecht kamprecht kerkrecht kiesrecht kinderrecht klachtenrecht klachtrecht kopijrecht kwekersrecht landingsrecht landrecht leenrecht leerrecht lozingsrecht