Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • natuurgebieden in Nederland. Het vormt een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Streven is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren
  7 kB (686 woorden) - 9 sep 2019 05:24
 • bestaande en toekomstige natuurgebieden dat wordt vormgegeven in het natuurbeleid van een bepaald land of regio en kan verwijzen naar: De ecologische hoofdstructuur
  395 bytes (48 woorden) - 5 jul 2017 19:13
 • verantwoordelijk voor natuurbeleid, de Wet Natuur in 2012 indiende, was een van zijn doelstellingen de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid meer dan voorheen
  4 kB (375 woorden) - 17 jan 2020 11:37
 • (tevens locoburgemeester) Tytsy Willemsma (FNP) - Financiën, Cultuur en Natuurbeleid Andries Bouwman (CU) - Welzijn, Jeugd en jongeren en Duurzaamheid In
  7 kB (213 woorden) - 2 jul 2020 16:22
 • milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren
  132 kB (13.888 woorden) - 21 jul 2020 10:19
 • dit niet de bedoeling was. In 2019 werkte SBB, in het kader van het natuurbeleid van de provincie, mee aan ruilingen en aan- en verkoop van gronden in
  5 kB (368 woorden) - 18 jan 2020 19:13
 • zijn doelsoorten, soorten waarop het natuurbeleid zich richt. Hierdoor sturen de Rode Lijsten het natuurbeleid mede aan. De categorieën kwetsbare en
  5 kB (236 woorden) - 23 jul 2019 22:39
 • verkeer en waterstaat en milieu- en klimaatbeleid, ruimtelijke ordening, natuurbeleid, sport, tuinbouw, drank- en horecawet, taxi- en groepsvervoer, jeugd
  11 kB (991 woorden) - 30 jul 2020 14:54
 • op de rode lijst zeggen iets over de effectiviteit van het nationale natuurbeleid. Vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de
  8 kB (303 woorden) - 11 dec 2018 09:40
 • discussie kwam er niet omdat de lijst onmiddellijk geaccepteerd werd. In het natuurbeleid werden nadien doelsoorten geïntroduceerd, die op bepaalde plaatsen verschilden
  5 kB (672 woorden) - 19 aug 2019 16:20
 • abiotische en biotische kenmerken. Het is een concept dat in het Nederlands natuurbeleid is ontwikkeld omstreeks 1990 na het verschijnen van de plannen voor de
  4 kB (422 woorden) - 5 aug 2020 13:59
 • waarop natuurbeleid gericht is. In de jaran 1980 vonden enkele overheden, waaronder de Nederlandse overheid, dat de doelen voor het natuurbeleid te vaag
  3 kB (311 woorden) - 29 jan 2020 18:32
 • Staatssecretaris Henk Bleker, die destijds verantwoordelijk was voor het natuurbeleid, trok in 2011 zijn conclusie uit het ICMO-advies. Het experimentele beheer
  41 kB (5.562 woorden) - 15 mei 2020 12:35
 • name door Frans Vera verwoord en deels overgenomen in het Nederlandse natuurbeleid. Harm van de Veen overleed begin 1991 op 45-jarige leeftijd. De Veluwe
  5 kB (450 woorden) - 31 jul 2020 14:34
 • Het Streekbos is een recreatiebos dat gelegen is net ten noorden van Bovenkarspel en ten westen van Enkhuizen. Het bos ligt voor een groot deel in de gemeente
  3 kB (349 woorden) - 16 sep 2018 16:19
 • werkzaam als projectmanager. In de Tweede Kamer was Kruijsen woordvoerder natuurbeleid en hield ze zich bezig met volkshuisvesting en milieu in de stad. In
  2 kB (201 woorden) - 20 nov 2019 11:23
 • tevens woordvoerster van onderwijs, volksgezondheid, welzijnsbeleid en natuurbeleid van de VVD-Tweede-Kamerfractie. Lid van het bestuur van de VVD afdeling
  2 kB (179 woorden) - 2 jun 2020 23:36
 • Oude Beek doorheen bossen, moerassen, hooi- en weilanden. Een gericht natuurbeleid zorgt ervoor dat niet alle gebieden verbossen. Hierbij worden paarden
  4 kB (237 woorden) - 20 nov 2018 12:31
 • land- en tuinbouwproducten uit de Europese Unie, uitvoering van Europees natuurbeleid, de situatie in de Europese staalindustrie, de vervolging van christenen
  10 kB (795 woorden) - 11 nov 2019 17:08
 • Bronnen, noten en/of referenties Bogaert, D. (2004). Natuurbeleid in Vlaanderen. Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen?, Nijmegen/Brussel:
  2 kB (178 woorden) - 30 jul 2020 08:14

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.