Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Waterstaat. Tussen 1937 en 1959 zorgde deze instantie onder meer voor de vergunningverlening aan de verschillende openbaarvervoerbedrijven in Nederland.
  649 bytes (35 woorden) - 21 apr 2019 17:41
 • Er zijn 29 omgevingsdiensten waarin de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuwetgeving zijn gebundeld. Zes van
  7 kB (838 woorden) - 25 apr 2019 15:19
 • Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Gebiedsontwikkeling De Wiers, Vergunningverlening RO Wijkwethouder: Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer. Marieke Schouten
  16 kB (1.192 woorden) - 24 mrt 2019 22:55
 • archeologie, monumenten, woonwagenbeleid, licht, masterplan A-2, vergunningverlening, dienstverlening. Van april 2010 tot maart 2013 maakte ze als wethouder
  3 kB (260 woorden) - 10 apr 2018 14:35
 • Nel Haarsma (CDA) Wonen & Leefbaarheid Onderwijs Werkgelegenheid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Boukje Tol (SAM) Sociaal Domein (3 D's) Statushouders
  9 kB (323 woorden) - 18 mrt 2019 09:30
 • Echt-Susteren en Roerdalen. Hierin werken de gemeenten samen in de vergunningverlening en handhaving, in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. In augustus
  3 kB (137 woorden) - 25 jul 2017 04:32
 • eerst terechtkwam bij het Ministerie van Defensie, dat adviseert bij vergunningverlening aan vuurwerkbedrijven. Maar de Defensiedienst Milieuvergunning rekende
  24 kB (2.469 woorden) - 16 mrt 2019 22:54
 • burgemeester hield zich vooral bezig met kleinschalige zaken, zoals vergunningverlening, de burgerlijke stand en het bijhouden van het kadaster. Dat bestuur
  38 kB (4.184 woorden) - 10 feb 2019 15:25
 • artikelen 5 lid 1 (zorgvuldige besluitvorming) of 6 (nadere eisen vergunningverlening) Wafz bedoelde eisen zal worden voldaan, wordt de vergunning verleend
  25 kB (3.567 woorden) - 28 dec 2018 18:16
 • steeds geen reactie of beslissing van de gemeente komt treedt de "vergunningverlening van rechtswege" in werking en mag de aanvrager uitgaan van een LSP
  3 kB (452 woorden) - 21 okt 2018 13:35
 • op basis van wettelijk vastgestelde taken, zoals certificering, vergunningverlening, examinering, erkenning en bewijzen van bevoegdheid. Nagegaan wordt
  2 kB (245 woorden) - 11 jul 2012 14:45
 • vervoer coördinatie binnenstad cultuur ruimtelijke ordening grondbeleid omgevingswet WABO/vergunningverlening Volkshuisvesting gebiedsontwikkeling NOT
  21 kB (1.910 woorden) - 16 apr 2019 19:06
 • 2018 "hoogst onzeker" zou worden, omdat ook tijd is gemoeid met vergunningverlening en proefrijden en omdat er problemen zijn met de beveiligingssoftware
  22 kB (1.550 woorden) - 22 apr 2019 02:44
 • publiekrechtelijke bevoegdheid, zoals in dit geval het nemen van een besluit tot vergunningverlening (…), strekt tot behartiging van (een aspect van) het algemeen belang
  10 kB (1.359 woorden) - 1 nov 2016 20:31
 • Coördinatie burgerparticipatie, Ruimtelijke ordening en Omgevingswet, Vergunningverlening, Bouwen en wonen, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied
  29 kB (2.563 woorden) - 2 apr 2019 19:34
 • veiligheid, publieke gezondheid, de recente decentralisaties, en vergunningverlening en handhaving (regionale uitvoeringsdiensten). Tot de gemeentelijke
  9 kB (917 woorden) - 5 mrt 2018 17:51
 • Siebren Siebenga (VVD) wethouder. Portefeuilles: ruimtelijke ordening; vergunningverlening; verkeer en vervoer; bereikbaarheid (investeringsagenda, RSP), wonen;
  11 kB (659 woorden) - 12 jan 2019 22:27
 • verscherpen. Onder andere de Fast Forward Dance Parade kreeg met strengere vergunningverlening te maken. Verder kondigde korpschef Aad Meijboom aan dat hijzelf
  6 kB (518 woorden) - 11 jan 2019 13:58
 • land van herkomst. De aanvraag hiertoe moet binnen drie maanden na vergunningverlening worden ingediend. De reguliere eisen zijn niet van toepassing: het
  13 kB (1.686 woorden) - 28 jun 2018 00:23
 • Ordening en ontwikkeling • Coördinator Omgevingswet • Grondzaken • Vergunningverlening en handhaving • ICT • Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Wethouder Van
  12 kB (981 woorden) - 12 apr 2019 10:36

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.