Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • de betekenis van "wettelijk voorschrift" in artikel 184 Sr — niet voldoen aan een ambtelijk bevel krachtens wettelijk voorschrift. Verdachte deed dienst
  3 kB (277 woorden) - 6 nov 2017 17:05
 • van Accountants (NBA). Deze inschrijving geeft de registeraccountant de wettelijke bevoegdheid om een verklaring (controleverklaring) af te geven over de
  4 kB (496 woorden) - 10 dec 2019 19:36
 • Een loopplank is een onderdeel van de uitrusting van een schip. Gewoonlijk van een binnenschip, in de koopvaardij en bij de marine gebruikt men een vergelijkbare
  3 kB (434 woorden) - 14 mrt 2013 22:27
 • Sekse (doorverwijzing vanaf Wettelijk geslacht in Nederland)
  Sekse of geslacht is het onderscheid bij organismen gebaseerd op het biologische verschil in voortplantingsorganen, fysiologie en gedrag. Daarmee onderscheidt
  14 kB (1.532 woorden) - 13 mrt 2020 18:30
 • algemeen verbindende voorschriften niet van het wettelijk voorschrift mag worden afgeweken. Ten derde behoeven beleidsregels geen wettelijke grondslag, terwijl
  4 kB (548 woorden) - 26 jul 2018 11:13
 • Strafrecht Artikel: 207 Omschrijving: Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt
  3 kB (309 woorden) - 31 dec 2018 14:18
 • Algemeen verbindend voorschrift (afgekort avv) is een term uit het Nederlandse recht. Met de term wordt een door de overheid op basis van haar regelgevende
  12 kB (1.407 woorden) - 11 apr 2019 09:02
 • pensioenfondsen, hebben een dergelijke regeling (wettelijk afgedwongen). Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen
  4 kB (597 woorden) - 22 apr 2019 13:39
 • specifieke voorschriften voor de balans. Activa Passiva Nederlandse wettelijke voorschriften omtrent de balans van een rechtspersoon, en voorschriften voor
  10 kB (1.077 woorden) - 13 dec 2018 20:55
 • Huisartsen al geklaagd dat ze zich genoodzaakt zagen om tegen betaling een voorschrift voor het anti-virale middel Tamiflu aan risicopatiënten (bejaarden, kinderen
  18 kB (1.350 woorden) - 28 mrt 2020 22:19
 • voor elektrische voertuigen. NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van de NEN 1010 wordt in de wetgeving op verschillende plaatsen
  9 kB (1.101 woorden) - 5 mrt 2020 11:12
 • zonder de RDW op de hoogte te stellen. Het VIN is in Nederland een wettelijk voorschrift en wordt wereldwijd door fabrikanten van voertuigen als identificatie
  6 kB (589 woorden) - 17 sep 2019 17:16
 • ieder geval binnen acht weken na de aanvraag (art. 4:13 Awb). Bij wettelijk voorschrift of besluit van het bevoegde bestuursorgaan kan worden bepaald dat
  8 kB (1.261 woorden) - 29 jan 2019 14:25
 • Aflatoxine in pinda's). De wettelijke rechtvaardigingsgronden zijn: overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr), wettelijk voorschrift (art. 42 Sr), bevoegd
  5 kB (655 woorden) - 19 jan 2018 21:14
 • Grondwet bepaalt dat 'voorschriften door straffen te handhaven' (oftewel: geboden of verboden) in ministeriële regelingen een wettelijke grondslag behoeven
  3 kB (305 woorden) - 1 apr 2016 18:47
 • besluit over te gaan: Het oordeel over de toepasselijkheid van een wettelijk voorschrift is zelfstandig en definitief bedoeld. Er valt op korte termijn geen
  2 kB (249 woorden) - 16 okt 2015 14:31
 • belang zijn. Nederlandse wettelijke voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening van een rechtspersoon, en de voorschriften voor de toelichting daarop
  8 kB (934 woorden) - 26 okt 2018 22:39
 • gebonden aan wettelijke voorschriften, zoals wetten die door de Staten-Generaal zijn vastgesteld en daarop gebaseerde wettelijke voorschriften. Diverse bepalingen
  5 kB (479 woorden) - 17 dec 2019 12:02
 • worden. De dekking wijkt op de hierna genoemde punten af van de wettelijke voorschriften doordat het verzekerd bedrag doorgaans hoger is (€ 2.500.000) en
  11 kB (1.373 woorden) - 19 mrt 2020 18:04
 • waarin bepaald is dat een Nederlands wettelijk voorschrift geen toepassing vindt indien dat wettelijke voorschrift niet verenigbaar is met een ieder bindende
  17 kB (2.167 woorden) - 5 mrt 2020 11:24

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.