Stadsprefectuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Stadsprefectuur
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 地级市
Traditioneel 地級市
Pinyin dìjíshì
Jyutping (Standaardkantonees) dei6 kap1 si5
Standaardkantonees Tèej K'áp Sìe
HK-romanisatie (Standaardkantonees) Tei Kap Si
Yale (Standaardkantonees) deih kāp síh
Andere benamingen prefectuurstad
Bestuurlijke indeling
van de Volksrepubliek China
Provincieniveau
Provincie (省)
Stadsprovincie (直辖市)
Autonome regio (自治区)
Speciale Administratieve Regio (特别行政区)
Prefectuurniveau
Prefectuur (地区)
Stadsprefectuur (地级市)
Subprovinciale stad (副省级市)
Autonome prefectuur (自治州)
Liga (盟)
Arrondissementniveau
Arrondissement (县)
Autonoom arrondissement (自治县)
Stadsarrondissement (县级市)
District (区)
Stadsdistrict (市辖区)
Vendel (旗)
Autonome vendel (自治旗)
Gemeenteniveau
Gemeente (乡)
Etnische gemeente (民族乡)
Grote gemeente (镇)
Subdistrict (街道)
Sumu (苏木)
Etnische sumu (民族苏木)
Dorpsniveau
Dorp (村)
Inwonersgemeenschap (社区)
Dorpsgemeenschap (村民小组)
Andere
Subprovinciale stad (副省级城市)
Subprovinciale autonome district (副省级自治州)
Hoofdstad (首都)
Provinciehoofdstad (省府)
SEZ (经济特区)

Een stadsprefectuur is een bestuurlijke vorm in de volksrepubliek China. Het betreft een stad of gemeente die op hetzelfde bestuurlijke niveau staat als een prefectuur, liga of autonome prefectuur en ligt dus een bestuurslaag lager dan een provincie. Sinds de jaren tachtig hebben stadsprefecturen de eerder genoemde bestuurlijke vorm van prefectuur bijna volledig vervangen.

Een stadsprefectuur is geen stad in de striktste zin van het woord, maar een bestuurlijk gebied dat gewoonlijk zowel een stedelijke kern omvat (een stad in de striktste zin van het woord) als omliggend platteland of minder stedelijk gebied (vaak vele malen groter dan de centrale, bebouwde kern). Stadsprefecturen omvatten bijna altijd meerdere arrondissementen, stadsdistricten en andere gelijksoortige bestuurlijke onderdelen. Dit is het resultaat van het feit dat de vroegere, dominante prefecturen, die vandaag de dag bijna allemaal zijn vervangen door stadsprefecturen, op zichzelf al grote bestuurlijke eenheden waren, die meerdere steden, kleine dorpen en landelijke gebieden omvatten. Om een stadsprefectuur als geheel te onderscheiden van haar eigenlijke stedelijke gebied, wordt in China de term 市区 shìqū ("stedelijk gebied") gebruikt.

De eerste stadsprefecturen werden gecreëerd op 5 november 1983. In de daaropvolgende decennia hebben stadsprefecturen het grootste deel van de voormalige, traditionele prefecturen vervangen; een proces dat nog steeds gaande is.

De meeste Chinese provincies bestaan geheel of bijna geheel uit stadsprefecturen. Van de 22 provincies en 5 autonome regio's hebben slechts 3 provincies (Yunnan, Guizhou, Qinghai) en 2 autonome regio's (Sinkiang, Tibet) meer dan drie bestuurlijke divisies van het twee na hoogste niveau die geen stadsprefecturen zijn.

De criteria waaraan een traditionele prefectuur moet voldoen om een stadsprefectuur te worden zijn:

  • Een stedelijk centrum met een niet-landelijke bevolking van 250.000 inwoners of meer
  • De industrie heeft een bruto product van 200.000.000 RMB
  • De opbrengsten van de tertiaire sector (dienstverlening) overstijgen die van de primaire sector (landbouw) en zijn meer dan 35% van het bbp

15 grote stadsprefecturen hebben de status van sub-provinciale stad, hetgeen deze steden grotere autonomie geeft.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]