Stare decisis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Stare decisis is een (Latijnse) term die betekent: 'blijf bij de besloten zaken'.

In het recht betekent dit dat, in sommige rechtsstelsels, voorafgaande rechterlijke beslissingen precedentwerking hebben en dus bindend zijn voor latere lagere rechters.

In common law, in tegenstelling tot civil law, geldt dit systeem. In civil law zijn rechterlijke beslissingen van hogere rechters niet bindend, maar genieten wel van groot gezag waardoor lagere rechters toch vaak de rechtspraak van de hogere rechters zullen volgen om zo de verbreking van hun arrest te vermijden.