Straatnaam

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Straatnaambordje in Spanje.
Oud straatnaambord in Diest: Infirmerijstraat.
Straatnaambord in Groningen (Wipstraat verwijst naar de wipbrug).
Straatnaambord Rozengracht, Amsterdam-Centrum, verkeerd gespeld als Rozen gracht.

Een straatnaam of hodoniem is een woord om wegen (straten, lanen, allees, enzovoort) te kunnen aanduiden. Het vormt een onderdeel van de toponymie. Het wordt in veel landen gebruikt voor het adresseren van post.

In Nederland[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Pas in de negentiende eeuw werd in Nederland een systeem van straatnamen en huisnummers ingevoerd. Toen werden ook straatnaambordjes aan de gevels bevestigd. Vaak werden in de volksmond ontstane namen van straten toen de officiële naam. Deze volksnamen duidden vaak de functie van de straat aan ('Veemarktstraat'), de ligging ('Poortstraat'), of degene(n) die er ooit gewoond had(den) ('Barteljorisstraat' of 'Minnebroederssteeg'). Ook heetten straten vaak naar uithangborden of gevelstenen van huizen die aan de straat stonden, zoals in Maastricht de Morenstraat, waar op de hoek het huis In den Moriaan staat.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het vernoemen van straten naar personen met een bepaalde staat van dienst in zwang. Toen na 1900 hele nieuwe wijken tegelijk werden gebouwd, bedacht men bepaalde thema's per wijk, zoals de Vogelwijk in Den Haag (en vele andere steden) of de Kruidenbuurt in Eindhoven (idem).

Vaststelling en keuze van de straatnaam[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook afzonderlijke verklarende lijsten voor Amsterdam, Rotterdam, Groningen en andere lijsten van straten.

In Nederland is de gemeente sinds de Gemeentewet van 1851 verantwoordelijk voor de straatnaamgeving. Het college van burgemeester en wethouders stelt de namen vaak vast in samenwerking met een '(advies)commissie straatnaamgeving'. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten hebben regelgeving hieromtrent vastgelegd in een 'straatnaamverordening'. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in verband hiermee ook richtlijnen opgesteld.[1]

Als een straat naar een persoon wordt vernoemd, kiest de gemeente vrijwel altijd voor overledenen. De periode tussen de naamgeving en de sterfdatum verschilt per gemeente. Bij sommige gemeenten is dat minimaal 25 jaar, bij anderen minimaal 5 jaar. Door deze periode in te stellen, wordt de kans kleiner dat de gemeente een straat naar iemand vernoemt die een 'besmet' verleden blijkt te hebben. Een pijnlijk voorbeeld hiervan was de in 1945 vernoemde Stalinlaan in Amsterdam-Zuid, die na de Hongaarse inval in 1956 werd omgedoopt in Vrijheidslaan.[2] Een uitzondering op deze regel wordt overal gemaakt voor leden van het Koninklijk Huis. Er zijn echter meer uitzonderingen; zo werd al in 1964 in Enschede een straat naar Jozef Cals genoemd en in Utrecht naar judoka Anton Geesink. Daar ging de judoka later ook nog eens zelf wonen.

Straat in de Vogelbuurt.

In een wijk of buurt probeert de gemeente meestal de straatnamen op elkaar af te stemmen. Zo zullen bijvoorbeeld de straten die naar componisten vernoemd zijn, vaak in dezelfde wijk te vinden zijn. Ook kennen veel steden en dorpen een bloemenbuurt, vogelbuurt, dichterswijk, schilderswijk, rivierenbuurt, Indische Buurt, Transvaalbuurt, etc. Zoekt men de Beethovenstraat, dan weet men dat men moet zoeken in de buurt van de Bachlaan en de Mozartstraat. Dat werkt natuurlijk minder goed als de straat genoemd is naar een minder bekend persoon. In het buitenland wordt ook wel naar data van belangrijke historische gebeurtenissen genoemd (de Via XX Settembre in veel Italiaanse steden; het gaat daar om de Val van Rome in 1870), maar dat is in Nederland niet zo gebruikelijk, met uitzondering van enkele pleinen (zoals Plein 1960 in Amstelveen naar het opleveringsjaar van het plein, Plein '40-'45 in Amsterdam-Slotermeer naar de Tweede Wereldoorlog, Plein 1813 in Den Haag naar het einde van de Franse overheersing, Plein 1944 in Nijmegen ter herinnering aan het bombardement en de bevrijding van die stad, Plein 1992 in Maastricht, naar het Verdrag van Maastricht en Plein 1953 in de Rotterdamse wijk Pendrecht naar de Watersnoodramp).

Straat in Oostende

De meeste oudere straatnamen eindigen op de aanduiding voor het type weg. Straten zijn van oudsher gelegen binnen een stad en meestal verhard ('bestrating'); wegen liggen daarbuiten. Voorbeelden van dit soort achtervoegsels zijn de 'Larixstraat', de 'Zamenhofsingel' en de 'Frankrijklei'. In Nederlandse nieuwbouwwijken wordt het type weg ook wel achterwege gelaten. Men krijgt dan straatnamen als 'Tilligterbeek', 'Fioringras' en 'Hazelaar'. Ook gebruikt men vaak fantasievolle achtervoegsels als '-strook', '-weide-' -landen-' of '-Heerd-'. Ingewijden weten aan het achtervoegsel in welke buurt een straat gezocht moet worden, en zelfs uit welke tijd een wijk stamt. Zo duiden '-dreven' vaak op een ontstaan in de jaren 60 - denk aan de wijk Bijlmermeer in Amsterdam, Overvecht in Utrecht, of aan Lelystad.

Gemeenten geven meestal alleen namen aan wegen waar adressen aan gelegen zijn. Autosnelwegen krijgen daarom zelden een straatnaam. Voorbeelden van autosnelwegen die wel een straatnaam hebben, zijn de A10 die in Amsterdam-West de naam Einsteinweg draagt en de A9 die binnen de gemeente Amstelveen de 'Burgemeester van Sonweg' heet en binnen Amsterdam Zuidoost de Gaasperdammerweg.

Geen straatnamen, maar straatnummers[bewerken]

In de Nijmeegse stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, in sommige wijken in Wijchen en in grote delen van Lelystad zijn geen straatnamen te vinden, maar straatnummers. Deze straatnummers worden gebruikt in combinatie met de wijknaam (of buurtnaam). Iemand kan dan wonen op het adres Malvert 3316 (Malvert 33e straat, huisnummer 3316) in Nijmegen of op het adres Kempenaar 12-9 in Lelystad.

De Hoofddorpse wijk Graan voor Visch kent alleen huisnummers, zonder streepje. Zij beginnen bij 13000 en eindigen rond 19900. De gedachte hierachter stamt uit de jaren 70 van de 20e eeuw, toen werd besloten dat nieuw te bouwen wijken alleen nog voorzien zouden worden van een wijknaam en huisnummers. Graan voor Visch, als eerste nieuwbouwwijk in de stad, kreeg nummers die alle met 1 begonnen. Bij later gebouwde wijken is de systematiek niet voortgezet, en in de wijk Graan voor Visch zijn decennialang stemmen opgegaan om alsnog tot straatnaamgeving over te gaan. Nog steeds bestaan er in bepaalde computersoftware invulformulieren waarbij voor de NAW-gegevens slechts vier posities zijn gereserveerd.

Er zijn kleine dorpen met alleen huisnummers. In postcodelijsten lijkt het of zo'n dorp een straat heeft met de naam 'Nr'.

Straatnaam veranderen[bewerken]

Het veranderen van een straatnaam kost een gemeente veel geld. Niet alleen moet de Gemeentelijke Basisadministratie worden aangepast, ook veranderingen in kadastrale en andere bestanden zijn nodig. Ten slotte doet zich de vraag voor of bewoners de gemeente zelfs niet kunnen aanspreken voor de kosten die de vervanging van huisnummerborden en briefpapier met zich meebrengt.[bron?]

Het komt wel eens voor dat er fouten worden gemaakt bij de toekenning van straatnamen en vanwege de kosten wordt dan toch besloten de fout te handhaven. Zo is er in Hengelo een 'Libellestraat', die niet genoemd is naar het tijdschrift maar naar een insect - het had 'Libelstraat' moeten zijn. In Rotterdam heeft men besloten de spelfout in 'Melanchtonweg' (het moest Melanchthonweg zijn) niet officieel te verbeteren.

In Hengelo is er een 'Parijsstraat' (in de stedenbuurt) en een 'Patrijsstraat' (in de vogelbuurt), wat garant staat voor vergissingen. Toch kiest men er niet voor een van deze namen te veranderen.

Tweetalige straatnamen[bewerken]

Haags straatnaambord met traditioneel Chinees eronder.
Straatnaam in het Engels en Frans, op Guernsey.
Straatnaamborden in het Frans-Vlaamse dorp Oxelaëre (département du Nord, Frankrijk), met rechts een tweetalig bord Vlaams-Frans
Tweetalig straatnaambord in Perpignan

Soms worden straatnamen in twee talen op straatnaamborden vermeld. Bijvoorbeeld in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam en in de Chinese wijk van Den Haag zijn een aantal straatnaambordjes niet alleen van hun gebruikelijke straatnaam voorzien, maar tevens van Chinese lettertekens. Dit vanwege de vele Chinezen in deze buurt.

In regio's met minderheidstalen zijn de straten vaak in twee talen aangeduid zoals bijvoorbeeld in Catalonië en Perpignan in het Spaans resp. Frans en Catalaans; in Bretagne in het Bretons en Frans. In Friesland zijn veel straatnamen in zowel het Fries als het Nederlands aangegeven.

Het tweetalige Brussel heeft straatnamen in het Frans en in het Nederlands aangegeven waarbij meestal de naam in het midden staat bijvoorbeeld Rue ... Straat.

In het Nederlands-Limburgse Kerkrade bevindt zich een straat die tevens de grens met de Duitse plaats Herzogenrath vormt. Hierdoor heeft deze straat ook een dubbele naam: Nieuwstraat/Neustraße.[3] Eenzelfde verschijnsel is de Heelweg/Hellweg die de grens vormt tussen het Nederlandse Dinxperlo en het Duitse Suderwick.

Langste straatnamen[bewerken]

In Nederland[bewerken]

Wat de langste straatnaam is, hangt af van de bron en de rekenmethode. Om de lengte van een straatnaam te bepalen volstaat het niet om op de straatnaamborden te kijken, want soms hangen er in één straat al borden met verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam. Het is beter om uit te gaan van de officiële schrijfwijze van de straatnaam zoals die is vastgelegd in de BAG, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Als we alleen kijken naar straatnamen uit één woord en zonder leestekens, dan is volgens de BAG de Haaldersbroekerdwarsstraat in Zaandam (Noord-Holland) met 26 tekens de langste naam, gevolgd door de Blindeliedengasthuissteeg in Dordrecht, de Reijmerstokkerdorpsstraat in Reijmerstok, de Noordhollandschkanaaldijk in Amsterdam-Noord en de Gasselterboerveenschemond in Gasselternijveenschemond met 25 tekens.

Tellen namen die uit meerdere woorden bestaan wel mee, dan zijn de langste namen de Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen (48 tekens in totaal, 41 tekens zonder punten en spaties), de Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat in Gramsbergen (46 resp. 41 tekens), de Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade in Katwijk (45 resp. 40 tekens), de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg (43 resp. 38 tekens), de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in Laren (42 resp. 38 tekens), de Burgemeester van Hövell tot Westerflierpad in Halfweg (42 resp. 38 tekens), de Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan in Scherpenzeel (41 resp. 38 tekens) en de Anthonij Michielsz van Voorthuijsenstraat in Den Helder (41 resp. 38 tekens).

Soms worden de Burgemeester Jhr. E. Tj. van Starkenborgh Stachouwerstraat in Leens en de Burgemeester Jonkheer Hesselt van Dinterstraat in Pijnacker als langste straatnamen genoemd, maar volgens de BAG heten die officieel de van Starkenborghstraat en de Burgemeester Jhr. H. van Dinterstraat en daarmee zijn ze dus minder lang dan de namen hierboven.

De kortste straatnamen zijn de A en de B in het Zuid-Hollandse Ottoland, de D in het Groningse Midwolde en E in zowel het Drentse Zuidlaren als het Groningse Oostwold.

In België[bewerken]

In België strijkt de Burgemeester Charles Rotsaert de Hertainglaan (41 tekens, de spaties niet meegerekend) in het Oost-Vlaamse Maldegem met de eer van de langste straatnaam van het land. Op plaats 2 staat ook een lange straatnaam Zeventiende Escadrille Lichtvliegwezenlaan in Balen met 40 letters.

Vreemde straatnamen[bewerken]

In Enkhuizen is er een Hoerejacht. In december 2005 is die door de luisteraars van het BNN radioprogramma 'Wout!' op 3FM gekozen tot 'Lelijkste Straatnaam van Nederland'. De Brommy en Tommystraat in Almere en de Slettenhaarsweide in Nijverdal eindigden op nummer 2 en nummer 3. In Zutphen is er een Naadzak.

In Vlaanderen verkozen de luisteraars van Donna in 2006 de Pispot in Maldegem tot lelijkste straatnaam.[4] Andere kanshebbers waren onder meer de Befferstraat [N 1] in Mechelen en de Bruine Broekstraat in Langemark-Poelkapelle. In het televisiemagazine 1000 zonnen in de zomer van 2013 kwamen een aantal burgemeesters de betekenis uitleggen van vreemde straatnamen in hun gemeente; dat was onder meer het geval voor de Hersenplank in Ronse, de Wijvestraat in Zonhoven, Verloren Kost in Leuven en de Bekafstraat in Aarschot. In Londerzeel en Menen is er een Pikstraat.

Sommige straatnamen lijken een contradictio in terminis. Zo is er een Grote Steeg (Grotesteeg) in Katwijk, Woerden en Weert, een Brede Steeg in Oisterwijk, een Oude Nieuwstraat in Amsterdam en een Lang Grachtje in Maastricht. Ook komen pleonasmen voor: de Laanweg in Amsterdam en een groot aantal Steegstraten, de Smallesteeg in Nijmegen, de Kleine Steeg in Sittard, het Klein Grachtje in Maastricht en de Hollekeldersstraat in Kalmthout. De Grote en Kleine Staat in Maastricht worden vaak misspeld (als "Straat"). Daarnaast leveren de vele Dorp- en Dorpsstraten in Nederland en Vlaanderen nogal eens verkeerde spelwijzen op.

Straatnamen noch huisnummers[bewerken]

In Midden-Amerikaanse landen, zoals Nicaragua,[5] is het fenomeen straatnaam nauwelijks bekend of in gebruik. Straten hebben namen noch nummers, maar worden aangeduid met lokaal bekende herkenningspunten zoals een school, kerk, of bioscoop. Huisnummering ontbreekt ook; dus de plaatsaanduiding wordt aangevuld met hoeveel meter ten noorden of enige andere windstreek, van het herkenningspunt het pand gelegen is. Deze vorm van adressering, die eigenlijk meer een routebeschrijving is, vult vaak de gehele voorzijde van een envelop, zodat de postbode noodzakelijkerwijs veel moet lezen. Deze adressering leidt in het algemeen tot een hoop gezoek en gegis, zeker voor vreemdelingen die de algemeen bekende herkenningspunten niet kennen. Bovendien komt het voor dat de herkenningspunten zijn afgebroken of van functie veranderd.

Twee voorbeelden uit Managua:

  • de Nederlandse ambassade is weliswaar gevestigd aan een straat met een naam - de Calle Erasmus de Rotterdam - maar het adres is "Carretera a Masaya km 5, del Colegio Teresiano 1c sur, 1c abajo". Oftewel "5 kilometer over de weg naar Masaya, bij het Colegio Teresiano 1 blok naar het zuiden en dan 1 blok naar beneden".
  • het Belgische consulaat is gevestigd aan een straat met naam die ook gebruikt wordt; maar een huisnummer heeft het niet: "Calle 27 de Mayo, frente a gasolinera Esso": tegenover de Esso-pomp op Calle 27 de Mayo.

Straatnummers per blok[bewerken]

Hoek Fifth Avenue en East 57th Street in New York

In veel Noord- en Zuid-Amerikaanse steden, zoals New York, Denver, San Francisco en Bogota zijn veel van de straten genummerd. In dit systeem is het in sommige opzichten makkelijker om een straat te vinden.

Straatnaam J7 in Mannheim

In het in een schaakbordpatroon gebouwde centrum van Mannheim in Duitsland zijn de straten sinds 1811 benoemd door middel van een letter en een cijfer (A3, B5 enzovoort) in plaats van een straatnaam.

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  1. Benoemen, nummeren en begrenzen. Handboek van gemeenteambtenaren die zijn belast met het benoemen van de openbare ruimte, het nummeren van vastgoedobjecten en het begrenzen van gebieden (2005). R.B.M. ten Kroode en J. Brouwer (eds). Tweede, gewijzigde druk, VNG Uitgeverij, Den Haag, p.78-85.)
  2. /Geschiedenis Nieuws: Het einde van de Stalinlaan in Amsterdam
  3. grenzen.150m.com
  4. Nieuwsblad.be, 11 maart 2006
  5. vianica.com, uitleg adressen in Nicaragua (en)

Voetnoten[bewerken]

  1. De Befferstraat is aan de Mechelse Grote Markt het begin van de oeroude baan naar Putte, welke gemeente ooit Befferen geheten was al werd ook wel onderscheid gemaakt tussen Putte en het Hof van Befferen. De 'hoofdbank' van Befferen had jurisdictie over dorpen in het Land van Mechelen, van Schelle tot Grootlo en van Mortsel tot Rijmenam een landstreek apart van de stad en de heerlijkheid Mechelen. Zie Coutumes de Befferen et de Putte. De namen Badfride en Befferen voor Putte kwamen al sinds meer dan duizend jaar voor. Zie Historiek gemeente en gemeentehuis (Putte). Daarentegen is het Nieuwnederduitse 'beff' (aan de basis van het Bargoens voor vulva), amper half zo oud. Zie beffen (Etymologie.nl)