Studentenvakbond AKKU

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Studentenvakbond AKKU
Studentenvakbond AKKU
Zetel Vlag Nijmegen Nijmegen[1]
Oprichting 8 december 1981[2]
Aansluiting Landelijke Studentenvakbond
Instellingen RU en de HAN
Doel Studentenbelangenbehartiging[3]
Werkgroepen AKKUraatd
UMP Nijmegen
AKKU Rechtswinkel
AKKUnieuws
AKKUzuur
Werkgroep HAN
Sponsor Werkgroep
Huisvestingswerkgroep
Openbaar Vervoer
Digitale Ondersteuning AKKU, AKKUtrainingsbureau
Website studentenvakbondakku.nl

Studentenvakbond AKKU behartigt de belangen van studenten in Nijmegen en is in die functie actief aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. AKKU is opgericht in 1981 als Nijmeegse Studenten Vereniging A.K.K.U. en is aangesloten bij de Landelijke Studentenvakbond. Het kantoor van AKKU bevindt zich sinds 2003 in het Gymnasion.

Werkgroepen[bewerken]

Een werkgroep wordt ingesteld en gecoördineerd door het bestuur. Werkgroepen houden zich bezig met één bepaald beleidsterrein. De samenstelling van de werkgroep wordt bepaald door het bestuur.[4]

AKKUraatd[bewerken]

AKKUraatd is de fractie van Studentenvakbond AKKU in de universitaire studentenraad van de Radboud Universiteit. De kandidatenlijst voor de studentenraadsverkiezingen wordt vastgesteld door de leden van AKKU. Vervolgens kunnen studenten van de universiteit hun stem uitbrengen op de lijst van een van de verschillende partijen. AKKUraatd richt zich in de studentenraad op onderwijs, faciliteiten en studentenleven. In haar beginselprogramma bepleit AKKUraatd maatschappelijk verantwoord, goed ingericht, toegankelijk en divers onderwijs.[5] Daarnaast wordt ingezet op voldoende rechten voor studenten en goede faciliteiten binnen en buiten de universiteit. Ook moeten studenten uitgebreid de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien in het studentenleven.

De naam AKKUraatd is een samenstelling van "AKKU" en "studentenraad". De aanvankelijke schrijfwijze was AKKUraa met daarachter gekanteld '[d/t]', maar dit bleek niet handig in het gebruik bij het aanvragen van een internet- en een e-mailadres. Om te voorkomen dat de naam gezien werd als een verbogen werkwoordsvorm is gekozen voor de naam AKKUraatd in plaats van AKKUraadt.

Studentenvakbond AKKU bezette in de studentenraad aanvankelijk een zogenaamde koepelzetel als vertegenwoordiger van studentenbelangenorganisaties. In 2002 besloten de leden van AKKU dat zo'n benoemde zetel niet genoeg democratisch was gelegitimeerd en kozen ervoor om mee te doen aan de verkiezingen voor de acht gekozen zetels. Hiervoor werd AKKUraatd opgericht. In de eerste verkiezing haalde AKKUraatd één zetel en verschilde de positie dus niet wezenlijk van voorgaande jaren. In de jaren nadien steeg het zetelaantal gestaag naar vijf sinds 2008/2009. In 2009/2010 zal AKKUraatd zes zetels bezetten.

AKKUraatd richt zich in de studentenraad op onderwijs, faciliteiten en studentenleven. In haar beginselprogramma[6] bepleit AKKUraatd maatschappelijk verantwoord, goed ingericht, toegankelijk en divers onderwijs. Daarnaast wordt ingezet op voldoende rechten voor studenten en goede faciliteiten binnen en buiten de universiteit. Ook moeten studenten uitgebreid de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien in het studentenleven.

De slogan van AKKUraatd is "AKKUraatd werkt".

AKKUraatd is de fractie van Studentenvakbond AKKU in de universitaire studentenraad. De kandidatenlijst voor de studentenraadsverkiezingen wordt vastgesteld door de leden van AKKU. Vervolgens kunnen studenten van de Radboud Universiteit hun stem uitbrengen op de lijst van een van de verschillende partijen. AKKUraatd heeft als werkgroep van AKKU een 'schaduwfractie': een groep studenten die de fractie bijstaat, met de fractie in discussie gaat en mede het verkiezingsprogramma schrijft. Een bestuurslid van AKKU is fractiecoördinator van AKKUraatd en coördineert de activiteiten van AKKUraatd binnen AKKU en verzorgt het contact tussen fractie en bestuur.

AKKUraatd vertegenwoordigt de belangen van studenten bij het College van Bestuur en andere onderdelen van de universiteit. Daarnaast organiseert AKKUraatd regelmatig discussieavonden over zaken als internationalisering en studiebegeleiding. Ook voeren leden van AKKUraatd actie, wanneer zij menen dat het College van Bestuur te weinig aandacht schenkt aan zaken als mastervoorlichting of veiligheid op de universitaire campus.

Duurzame student AKKU[bewerken]

Duurzame student AKKU (DuS!AKKU) is een studentenmilieuorganisatie die zich inzet voor een duurzame Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. DuS!AKKU is een werkgroep van Studentenvakbond AKKU en is aangesloten bij het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieuplatform.

De werkgroep die voorheen UMP Nijmegen heette, is in 1994 opgericht door Studentenvakbond AKKU, het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv), studievereniging Milieuprisma, de Progressieve Studenten Fractie, het Overleg Nijmeegse Studenten en Jongeren Milieu Actief. Al snel bleek dat AKKU de enige organisatie was die zich actief voor DuS!AKKU wilde inzetten, waardoor DuS!AKKU nu volledig onderdeel is van AKKU. Toch wordt DuS!AKKU vaak als een redelijk zelfstandig onderdeel gezien. Het heeft een geheel eigen website, e-mailadres en had tot 2006 een eigen telefoon- en faxlijn.

DuS!AKKU zet zich in voor een duurzame universiteit en hogeschool, door te lobbyen voor groene stroom, biologische producten, meer duurzaamheid in het onderwijs en nog veel meer. Verder organiseert DuS!AKKU allerlei activiteiten en voert het op ludieke wijze actie. DuS!AKKU staat vooral bekend om de biologische groentepakketten, die het distribueert voor de biologische tuinderij De Stroom aan veelal studenten en medewerkers van de universiteit en hogeschool. DuS!AKKU publiceert jaarlijks een Groene Gids met informatie voor studenten die duurzamer willen leven. In de Groene Gids staat bijvoorbeeld welke producten op dieren zijn getest, waar de natuurvoedingswinkels zijn in Nijmegen en welke groenten in welk seizoen worden geoogst.

Openbaar Vervoer[bewerken]

Leden van de werkgroep openbaar vervoer zetten zich in voor verbeteringen in de bereikbaarheid van de campus en de stad. Belangrijke punten hierbij zijn de aansluiting op het NS Nachtnet, een busverbinding met vliegveld Weeze en dubbel gelede bussen op de Heyendaalshuttle. Verder hebben een aantal leden van de werkgroep zitting in het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV) waardoor AKKU een formele partner is van de overheid en vervoerder.

AKKU Rechtswinkel[bewerken]

De rechtswinkel helpt studenten met het beantwoorden van soms eenvoudige, soms complexe problemen en vragen op verschillende gebieden (o.a. onderwijs, studiefinanciering en huisvesting) door middel van het geven van raad en ondersteuning. De rechtswinkel wordt ook weleens de klaagmuur van AKKU voor studenten genoemd.

AKKUnieuws/BONTD[bewerken]

AKKUnieuws is een maandelijks nieuws- en opinieblad over onderwijs en andere studentenonderwerpen. AKKUnieuws is net als ANS opgericht na protest tegen het opheffen van een eerder blad: het onafhankelijke KUNieuws verdween ten koste van het nieuwe universiteitsblad VOX. AKKUnieuws geeft zo objectief mogelijk nieuws over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, op de RU of in Den Haag. Met een maandelijkse oplage van ongeveer 1000 stuks wordt het AKKUnieuws breed verspreid. AKKUnieuws is nadrukkelijk geen promotieblaadje voor AKKU maar brengt kritisch nieuws over studie- en studentgerelateerde zaken. AKKUNieuws is eind 2011 omgedoopt in BONTD.

AKKUzuur[bewerken]

AKKUzuur, of kortweg de ZUUR, is het ledenblad van AKKU, dat vier keer per jaar naar alle leden wordt opgestuurd. De ZUUR is, anders dan de AKKUnieuws, vooral een intern blaadje met opiniestukken, interviews, quotes, ingezonden brieven en grappige foto's. In de tweede helft van 2011 heeft AKKU besloten AKKUzuur niet meer uit te geven.

Huisvestingswerkgroep[bewerken]

De huisvestingswerkgroep houdt zich bezig met de kamernood in Nijmegen. Ook houdt de werkgroep zich bezig met de kwaliteit van studentenkamers. Op lokaal niveau is er contact met de gemeentelijke politiek en Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN). Op deze manier probeert AKKU de kamernood op te lossen of onder de aandacht te brengen. Ook wordt er informatie verstrekt aan studenten over het zoeken, vinden en behouden van een kamer, maar ook over wettelijke kwaliteitseisen waaraan een studentenkamer moet voldoen. Dit gebeurt deels door het uitgeven van het boekje ‘Op Kamers In Nijmegen’ (OKIN). Op landelijk niveau neemt AKKU deel aan de huisvestingswerkgroep van de LSVb. De onderwerpen die hier worden behandeld verschillen jaarlijks doordat de werkgroep inspeelt op actuele onderwerpen.[7]

Werkgroep HAN en LijstAKKU[bewerken]

AKKU heeft ook een werkgroep die zich met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bezighoudt. AKKU’s werkzaamheden concentreerden zich lange tijd op de universiteit, maar sinds kort zet AKKU ook sterk in op de belangenbehartiging van HAN-studenten.[8] Sinds het voorjaar van 2011 neemt AKKU deel aan de medezeggenschapsverkiezingen aan de HAN onder de naam LijstAKKU. In tegenstelling tot aan de Radboud Universiteit gaan bij de HAN de verkiezingen per specifieke zetel, en niet per lijst. Twee van de drie kandidaten voor LijstAKKU haalden voor de periode 2011-2013 hun zetel binnen. In de periode 2013-2015 behaalden vier van de vier kandidaten een zetel.[9] [10] Daarnaast houdt werkgroep HAN zich bezig met het organiseren van activiteiten speciaal voor HAN studenten om onder andere de naamsbekendheid van AKKU op de HAN te vergroten.

Publicaties[bewerken]

  • Maandbladen: BONTD
  • Kwartaalbladen: Pleekrant, AKKUnieuws
  • Jaarbladen: De Groene Gids, Op Kamers in Nijmegen, Verkiezingskrant en Zoekkrant
  • Eenmalige uitgaven: Stagewijzer, Jubileumboek en Radboud Studenten Handleiding
  • Niet meer in publicatie: AKKUnieuws RU, AKKUnieuws HAN, AKKUzuur

Bekendheden[bewerken]

Bekende (oud-)leden van AKKU:

Externe links[bewerken]