Surinaamse parlementsverkiezingen 1904

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1904 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden vijf leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van C.J. Heylidy (voorzitter), K.H. Bergen, I. da Costa, D. Coutinho, en J.A. Dragten. Hiervan stelde alleen Heylidy zich niet herkiesbaar.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
K.H. Bergen 192 x
I. da Costa 344 gekozen
D. Coutinho 362 gekozen
J.A. Dragten 374 gekozen
F.W. Hensen 266 gekozen
R.A.P.C. O'Ferrall 20 x
C.F. Schoch 314 gekozen
H.J. van der Sluys 16 x
Th.J.V. Smith 48 x
tientallen andere personen met minder dan 10 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 469 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vijf zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 235 stemmen). Precies vijf kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
I. da Costa 1910 voorzitter
F.C. Gefken 1906 vicevoorzitter
F.C. Curiel 1906
J.B. Nassy 1906
R.A. Tammenga 1906
T.L. Ellis 1908
A. van 't Hoogerhuys 1908 in 1905 opgevolgd door J.C. Juda
F.W. Morren 1908 in 1905 werd H. Benjamins verkozen als opvolger, maar deze besloot de benoeming niet aan te nemen waarna Morren later in 1905 uiteindelijk opgevolgd werd door R. Fabriek
A.F. Wilmans 1908
D. Coutinho 1910
J.A. Dragten 1910
F.W. Hensen 1910
C.F. Schoch 1910 in 1905 opgevolgd door K.H. Bergen die enkele maanden later overleed, later in 1905 opgevolgd door J.R. Thomson