Surpluswinst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Economische winst in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Surpluswinst of economische rente is een meer dan normale winst, een vergoeding voor een productiefactor die hoger is dan nodig om deze in voldoende mate te produceren. Een normale winst is een vergoeding voor het gebruik van kapitaal, de kapitaalkosten. Een hogere winst kan meerdere oorzaken hebben. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen:

  • Ricardiaanse rente kan voortkomen uit het aanwenden van schaarse middelen als land, natuurlijke hulpbronnen of patenten;
  • monopolierente kan optreden bij overheidsbescherming of samenspel;
  • entrepreneursrente of Schumpeteriaanse rente is een risicopremie, een vergoeding voor het nemen van een risico;
  • quasi-rente, ook wel Pareto of Marshalliaanse rente, is een voordeel dat kan ontstaan door productdifferentiatie.