Synoptische tabel van de voornaamste prehistorische culturen van de Oude Wereld

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Synoptische tabel van de voornaamste prehistorische culturen van de Oude Wereld
Periode West-Europa Centraal-
en Oost-Europa
Noord-,
West-Afrika en Sahara
Centraal-,
Zuid- en Oost-Afrika
Midden-Oosten Indië en
Centraal-Azië
Verre Oosten
Na het jaar 1000Middeleeuwen IJzertijd van het tsjadische
bekken
1000


Begin Middeleeuwen

Einde van de oudheid
IJzertijd


IJzertijd in Niger
IJzertijd in Kenia, Oeganda,
Tanzania, Zambia, Rhodesië
oude Rome
1 v.Chr.IJzertijd
oude Rome
IJzertijd Nigeria, Grote meren
Late periode
Eerste landbouwers
van het equatoriaal woud
Rijk van Alexander
Perzische Rijk
Feniciërs
Mauryaanse Rijk (Indië)
Scythen op de steppen
IJzertijd in Indië

Chinese IJzertijd
Zhou-periode
1000 v.Chr.
Bronstijd

Klokbekercultuur
Bronstijd
Myceense beschaving
Kopertijd in Niger
Nieuwe Rijk

Ontstaan van de landbouw
in Oost-Afrika


Hittieten
Assyriërs
Ontstaan van de
veeteelt in Indië
steden in Bactrië
Chinese Bronstijd
Shang-dynastie
2000 v.Chr.

Chalcolithicum
Touwbekercultuur


domesticatie van het paard
Neolithicum van Tichitt
Oude Rijk

Akkadische Rijk
koninkrijk van Sumer
Indusbeschaving

schrift
Chinees Neolithicum
van Longshan
3000 v.Chr.

ommuurde dorpen

eerste megalieten


Chalcolithicum
van Centraal-Europa

Thinitische periode in Egypte
Begin van de Jager-verzamelaars
van Zuid-Afrika
Bronstijd
4000 v.Chr.Oude Neolithicum

Neolithicum van de Donau

Mediterraan
Neolithicum
Pre-dynastieke periode

Chalcolithicum
kopermetallurgieKelteminarcultuur
Neolithicum
van Yangshao
rijstcultuur (?)
5000 v.Chr.
Cardiaal-Impresso-cultuur
(landbouw, veelteelt, pottenbakken)

Tardenoisien”-culturen


landbouw, veeteelt (varkens, runderen, schapen)


Tenereen

Saharisch-Soedanees Neolithicum
geïrrigeerde landbouw
Neolithicum
van Iran
en van de Kaukasus

irrigatie
gierstteelt
varkensteelt
6000 v.Chr.Sauveterrien”-culturen
(verzamelen van peulgewassen)
in Griekenland
en Oostelijk Middellandse Zeegebiedkeramiek
Keramisch Neolithicum
veeteelt
van schapen/bokken
eind van het Prekeramisch B
Prekeramische periode van Iran
van Afghanistan en van
Beloetsjistan
Noord-Chinees Neolithicum

7000 v.Chr.
Kiffian Wiltonien Prekeramisch B
(tarwe, gerst)
Neolithicum
Prekeramisch A
Jager-verzamelaars
van het oude Jomon (Japan)
8000 v.Chr.

Azilien

en Asiloïde-culturen
Capsien Hoabinien van Zuidoost-Azië
9000 v.Chr.Laat-Gravettien
Laat-Gravettien complex
van de vlaktes (Mezine
Kostienki)

Magosien


Natufien


Khandivili

10.000 v.Chr.
Magdalénien
Solutréen
Epi-Gravettien


Epi-Gravettien

Ibero-Mauretanische cultuur

Sebilien
LupembienKebarien
Athlitien

Pre-Jomon keramiek (Japan)
20.000 v.Chr.


Gravettien

Aurignacien (kunst)


Pavlovien

Aurignacien (kunst)


Aurignacien (kunst)
30.000 v.Chr.


Châtelperronien


SzeletienAtérien


Stillbayen
Émiréen
Sen-Doki
40.000 v.Chr.
Amoudien


50.000 v.Chr.Moustérien
(eerste graven)Moustérien
MoustérienFauresmithien


Jabroudien

Moustérien
SoanienNgandongcultuur
80.000 v.Chr.


MicoquienMicoquien
Moustérien

Ordosian
100.000


Laat-Acheuléen
Laat-AcheuléenSangoen


Acheuléen

Soanien


Fencultuur
200.000Tayacien
Acheuléen
Acheuléen

Acheuléen

300.000

Midden-AcheuléenClactonien

Midden-AcheuléenPre-Soanien
500.000
Vroeg-Acheuléen
Choppercultuur
Vroeg-Acheuléen
Choppercultuur
Vroeg-Acheuléen
Padjitanien
1.000.000
Choppercultuur
Choppercultuur


Choppercultuur


Vroeg Acheuléen


Oldowan


Choppercultuur


2.000.000
Periode West-Europa Centraal-
en Oost-Europa
Noord-,
West-Afrika en Sahara
Centraal-,
Zuid- en Oost-Afrika
Midden-Oosten Indië en
Centraal-Azië
Verre Oosten