Syzygie (astronomie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Met een syzygie wordt in de astronomie een configuratie van drie hemellichamen bedoeld, waarbij deze zich in een rechte lijn ten opzichte van elkaar bevinden, collineair in de hemel staan. Meer in het bijzonder is het van toepassing op de Zon en de Aarde en anderzijds de Maan of een andere planeet binnen het zonnestelsel op dezelfde ecliptische lengte. Laatstgenoemde hemellichamen bevinden zich in dit geval in conjunctie of juist in oppositie.

Het optreden van syzygie gaat indien de Maan erbij betrokken is gepaard met een van de volgende verschijnselen: een zonsverduistering, een maansverduistering, nieuwe maan of volle maan. Wanneer een andere planeet een rol speelt, spreekt men meer in het algemeen van een overgang of occultatie.