Tabel van Belgische gemeenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van hun oppervlakte, bevolkingsdichtheid en welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2018, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2016 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 telde België 2.359 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Bronnen[bewerken]

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2018 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente[bewerken]

In 2018 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.314 inwoners voor een oppervlakte van 51,8 km² en een bevolkingsdichtheid van 373 inwoners per km². De mediaangemeente (295e van de 589 gemeenten) is in 2018 Profondeville met 12.204 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 308 gemeenten met gemiddeld 21.276 inwoners op 43,9 km² met een dichtheid van 485 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,2 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2018 is Herselt met 14.537 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.834 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 215 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,2 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2018 is Jalhay met 8.590 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 63.091 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.428 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,4 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2018 is Sint-Gillis met 50.002 inwoners).

Grootste gemeente[bewerken]

 • naar inwoners: Antwerpen met 523.248 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 213,75 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.665 inwoners per km²

Kleinste gemeente[bewerken]

Arm & rijk[bewerken]

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 49,6 (2016) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 26,81% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2013) en slechts 3,03% meer dan 50.000 euro, terwijl dit voor respectievelijk België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld in 8,24% - 5,91% - 9,04% en 18,28% (nul belastbaar) en 14,02% - 15,92% - 12,41% - 8,80% (meer dan 50.000 euro) het geval is.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 159,0 (2016).

Afbeeldingen[bewerken]

Evoluties[bewerken]

Van de 589 gemeenten (situatie tot 31 december 2018) zijn er 60 waarvan het inwonertal in 2018 lager is dan in 1846, het gaat om 35 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 25 van de 308 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 60 gemeenten verloren over de periode 1846-2018 samen 73.444 inwoners (32.960 in Vlaanderen, 40.484 in Wallonië), dit is 17% van hun aantal inwoners in 1846 (16% in VL, 18% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.181 inwoners (-50%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.381 inwoners (-39%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met telkens -43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+6%) en is in 2018 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.110 in 2018 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2018 slechts met 38% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van ongeveer 466% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van -11% voor Brussel tot -23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2017, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+24% sinds 2000 en +11% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2017 met 1%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 5% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (-15% voor Charleroi, -19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2018 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Twee andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge en Namen, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een status quo, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, net als Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde.

Tabel[bewerken]

Gemeente 1846

Inwoners

1900

Inwoners

1947

Inwoners

2000

Inwoners

2018

Inwoners

1846

index

1900

index

1947

index

2000

index

2018

index

Opp.
km²
Inw.
per
km²
2016
Welv.-
index
Provincie of gewest
1 Antwerpen 118.682 383.557 526.396 446.525 523.248 100 323 444 376 441 204,51 2.558 88,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
2 Gent 128.828 222.895 254.216 224.180 260.341 100 173 197 174 202 156,18 1.667 102,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 54.694 198.837 233.737 200.827 201.816 100 364 427 367 369 102,08 1.977 73,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
4 Luik 89.943 206.384 231.502 185.639 197.355 100 229 257 206 219 69,39 2.844 81,4 Vlag Luik (provincie) Luik
5 Brussel 129.680 218.623 184.838 133.859 179.277 100 169 143 103 138 32,61 5.498 70,0 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
6 Schaarbeek 6.211 63.508 123.671 105.692 133.010 100 1.023 1.991 1.702 2.142 8,14 16.340 65,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
7 Anderlecht 5.966 47.929 86.412 87.812 118.382 100 803 1.448 1.472 1.984 17,74 6.672 63,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
8 Brugge 60.855 70.277 93.062 116.264 118.284 100 115 153 191 194 138,40 855 111,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
9 Namen 42.529 62.427 77.584 105.419 110.939 100 147 182 248 261 175,69 631 99,9 Vlag Namen (provincie) Namen
10 Leuven 35.334 58.523 67.322 88.014 101.396 100 166 191 249 287 56,63 1.790 113,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 12.065 58.445 63.922 71.219 97.005 100 484 530 590 804 5,89 16.464 57,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
12 Bergen 52.106 77.263 84.072 90.935 95.299 100 148 161 175 183 146,53 650 88,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
13 Elsene 14.251 58.615 90.711 73.174 86.513 100 411 637 513 607 6,34 13.636 89,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
14 Mechelen 36.915 64.781 72.232 75.438 86.304 100 175 196 204 234 65,19 1.324 104,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
15 Aalst 32.910 50.500 73.147 84.859 85.715 100 153 222 232 260 78,12 1.097 107,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
16 Ukkel 6.372 18.034 56.156 74.221 82.275 100 283 881 1.165 1.291 22,91 3.591 112,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
17 La Louvière 16.726 57.594 73.901 76.568 80.637 100 344 442 458 482 64,24 1.255 79,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
18 Hasselt 15.229 20.812 41.301 68.058 77.651 100 137 271 447 510 102,24 760 113,2 Vlag Limburg Limburg
19 Sint-Niklaas 29.966 42.672 57.846 68.290 76.756 100 142 193 228 256 83,80 916 99,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
20 Kortrijk 35.144 50.540 65.179 74.790 76.265 100 144 185 213 217 80,02 953 104,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
21 Oostende 16.022 41.547 56.514 67.279 71.332 100 259 353 420 445 37,72 1.891 100,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
22 Doornik 65.609 70.343 68.443 67.379 69.554 100 107 104 103 106 213,75 325 94,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
23 Genk 1.776 2.537 33.858 62.842 66.110 100 143 1.906 3.538 3.722 87,85 752 89,5 Vlag Limburg Limburg
24 Seraing 17.236 63.068 77.219 60.557 64.270 100 366 448 351 373 35,34 1.819 77,5 Vlag Luik (provincie) Luik
25 Roeselare 21.563 33.688 44.011 54.199 62.301 100 156 204 251 289 59,79 1.042 102,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
26 Moeskroen 13.713 28.773 52.245 52.492 58.234 100 210 381 383 425 40,08 1.453 84,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
27 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.182 3.468 26.344 46.528 56.303 100 293 2.229 3.936 4.763 7,22 7.793 94,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
28 Vorst 1.324 9.509 47.370 45.555 56.008 100 718 3.578 3.441 4.230 6,25 8.964 81,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
29 Verviers 34.463 69.094 60.634 53.148 55.198 100 200 176 154 160 33,07 1.669 77,9 Vlag Luik (provincie) Luik
30 Jette 1.981 10.053 29.484 39.749 52.201 100 507 1.488 2.007 2.635 5,04 10.350 82,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
31 Sint-Gillis 4.138 51.763 61.396 42.458 50.002 100 1.251 1.484 1.196 1.208 2,52 19.805 70,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
32 Beveren 24.723 29.847 35.829 44.977 48.192 100 121 145 182 195 150,18 321 113,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 3.084 20.838 50.040 39.404 47.786 100 676 1.623 1.278 1.549 3,15 15.173 81,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
34 Beringen 7.881 7.495 19.794 39.261 46.065 100 95 251 498 585 78,30 588 94,4 Vlag Limburg Limburg
35 Dendermonde 20.184 28.937 38.832 43.137 45.673 100 143 192 214 226 55,67 820 108,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
36 Turnhout 14.396 20.887 32.135 38.596 44.136 100 145 223 268 307 56,06 787 97,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
37 Vilvoorde 6.869 14.075 27.529 34.982 44.015 100 205 401 509 641 21,48 2.050 96,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
38 Heist-op-den-Berg 12.128 15.649 26.399 37.233 42.478 100 129 218 307 350 86,46 491 108,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
39 Dilbeek 6.727 8.471 16.685 37.722 42.434 100 126 248 561 631 41,18 1.031 119,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
40 Sint-Pieters-Woluwe 1.318 2.686 18.455 37.922 41.580 100 204 1.400 2.877 3.155 8,85 4.698 112,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
41 Lokeren 21.493 26.781 31.001 36.458 41.438 100 125 144 170 193 67,50 614 102,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
42 Evere 1.377 3.892 15.277 31.348 41.131 100 283 1.109 2.277 2.987 5,02 8.197 74,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
43 Sint-Truiden 17.861 23.240 30.726 37.147 40.473 100 130 172 208 227 106,90 379 103,8 Vlag Limburg Limburg
44 Herstal 10.654 24.273 35.998 36.292 39.958 100 228 338 341 375 23,54 1.697 80,2 Vlag Luik (provincie) Luik
45 Geel 10.234 13.070 22.295 33.677 39.923 100 128 218 329 390 109,85 363 108,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
46 Eigenbrakel 7.674 10.957 14.881 35.259 39.837 100 143 194 459 519 52,12 764 116,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
47 Halle 10.276 18.286 27.087 33.655 39.096 100 178 264 328 380 44,40 880 107,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
48 Ninove 19.188 23.809 30.397 34.559 38.692 100 124 158 180 202 72,57 533 106,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
49 Maasmechelen 4.949 6.433 20.176 35.430 38.193 100 130 408 716 772 76,28 501 85,1 Vlag Limburg Limburg
50 Waregem 11.387 13.592 22.045 35.839 38.125 100 119 194 315 335 44,34 860 106,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
51 Brasschaat 2.803 4.046 16.333 37.138 37.850 100 144 583 1.325 1.350 38,49 983 125,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
52 Grimbergen 6.834 8.258 15.906 32.930 37.355 100 121 233 482 547 38,61 967 118,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
53 Mol 5.220 7.514 19.083 31.683 36.544 100 144 366 607 700 114,26 320 105,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
54 Châtelet 7.365 29.741 37.684 35.452 36.101 100 404 512 481 490 27,03 1.336 74,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
55 Lier 15.860 25.292 32.167 32.191 35.712 100 159 203 203 225 49,70 719 109,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
56 Evergem 17.914 17.864 21.951 31.155 35.239 100 100 123 174 197 75,04 470 111,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
57 Ieper 30.050 31.434 30.776 35.071 34.964 100 105 102 117 116 130,61 268 100,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
58 Tienen 15.375 24.917 31.542 31.479 34.675 100 162 205 205 226 71,77 483 108,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
59 Schoten 1.836 4.229 16.937 32.733 34.462 100 230 922 1.816 1.877 29,55 1.166 118,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
60 Waver 8.152 11.773 12.728 31.033 34.305 100 144 156 381 421 41,80 821 114,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
61 Lommel 2.486 4.431 13.487 30.433 34.044 100 178 543 1.224 1.369 102,37 333 99,0 Vlag Limburg Limburg
62 Sint-Pieters-Leeuw 6.447 12.932 18.379 30.013 34.038 100 201 285 466 528 40,38 843 101,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
63 Zaventem 3.929 7.815 13.640 26.901 33.806 100 199 347 685 860 27,62 1.224 103,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
64 Oudergem 4.685 18.640 28.804 33.740 100 398 615 720 9,03 3.735 103,5 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
65 Binche 11.737 23.388 35.519 32.190 33.598 100 199 303 274 286 60,66 554 88,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
66 Heusden-Zolder 3.275 3.873 13.413 30.105 33.406 100 118 410 919 1.020 53,23 628 95,6 Vlag Limburg Limburg
67 Geraardsbergen 23.097 28.896 31.944 30.945 33.403 100 125 138 134 145 79,71 419 105,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
68 Menen 12.468 25.455 33.614 32.028 33.190 100 204 270 257 266 33,07 1.004 92,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
69 Knokke-Heist 4.074 7.771 21.072 33.148 33.097 100 191 517 814 812 56,44 586 137,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
70 Asse 8.514 11.127 16.841 27.931 32.958 100 131 198 328 387 49,64 664 109,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
71 Bilzen 9.343 11.271 17.852 29.355 32.318 100 121 191 314 346 75,90 426 100,4 Vlag Limburg Limburg
72 Wevelgem 11.449 15.911 23.433 31.374 31.412 100 139 205 274 274 38,76 810 102,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
73 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3.349 4.314 6.789 27.380 31.385 100 129 203 818 937 32,96 952 105,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
74 Courcelles 10.471 28.861 30.461 29.706 31.376 100 276 291 284 300 44,24 709 83,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
75 Oudenaarde 21.183 21.954 25.396 27.788 31.132 100 104 120 131 147 68,06 457 110,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
76 Deinze* 15.929 16.948 19.886 27.559 31.085 100 106 125 173 195 75,53 412 111,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
77 Tongeren 13.351 17.654 24.197 29.723 31.032 100 132 181 223 232 87,56 354 103,5 Vlag Limburg Limburg
78 Houthalen-Helchteren 2.223 2.220 8.430 29.215 30.623 100 100 379 1.314 1.378 78,27 391 90,5 Vlag Limburg Limburg
79 Waterloo 3.202 3.976 7.598 28.986 30.174 100 124 237 905 942 21,03 1.435 123,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
80 Aarschot 8.905 13.032 19.974 27.495 29.965 100 146 224 309 336 62,52 479 113,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
81 Aarlen 10.981 16.478 17.387 24.791 29.733 100 150 158 226 271 118,64 251 116,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
82 Temse 10.977 18.508 20.896 25.533 29.528 100 169 190 233 269 39,91 740 106,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
83 Aat 25.660 27.349 23.508 25.430 29.164 100 107 92 99 114 126,95 230 100,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
84 Brecht 3.681 6.238 11.097 25.091 29.010 100 169 301 682 788 90,84 319 114,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
85 Nijvel 10.388 13.457 13.853 23.751 28.521 100 130 133 229 275 60,60 471 113,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
86 Ans 6.887 12.293 21.752 27.528 28.238 100 178 401 400 410 23,35 1.209 90,4 Vlag Luik (provincie) Luik
87 Sambreville 7.537 18.946 25.556 27.197 28.211 100 251 339 361 374 34,20 825 87,0 Vlag Namen (provincie) Namen
88 Herentals 5.958 9.327 17.566 25.474 28.117 100 157 295 428 472 48,56 579 109,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
89 Harelbeke 8.276 11.112 18.243 26.320 27.886 100 134 220 318 337 29,14 957 102,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
90 Izegem 11.873 16.204 22.559 26.532 27.729 100 136 190 223 234 25,48 1.088 102,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
91 Zinnik 17.373 20.875 20.130 24.582 27.603 100 120 116 141 159 110,30 250 95,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
92 Sint-Joost-ten-Node 14.850 32.140 28.155 22.097 27.032 100 216 190 149 182 1,14 23.665 49,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
93 Andenne 12.335 20.750 21.284 23.529 27.017 100 168 173 191 219 86,17 314 90,8 Vlag Namen (provincie) Namen
94 Kapellen 2.504 4.072 9.680 25.671 26.771 100 163 387 1.025 1.069 37,11 721 126,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
95 Zottegem 15.151 18.591 22.629 24.574 26.373 100 123 149 162 174 56,66 466 118,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
96 Ronse 12.197 19.936 25.924 23.849 26.337 100 163 213 196 216 34,48 764 85,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
97 Willebroek 6.276 14.122 20.278 22.508 26.223 100 225 323 359 418 27,41 957 101,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
98 Flémalle 9.806 15.580 18.060 25.777 26.174 100 159 184 263 291 36,68 714 88,6 Vlag Luik (provincie) Luik
99 Gembloers 11.729 14.759 15.378 20.484 25.933 100 126 131 175 221 95,86 271 110,3 Vlag Namen (provincie) Namen
100 Tubeke 5.424 9.658 14.694 21.461 25.914 100 178 271 396 478 32,66 793 90,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
101 Mortsel 1.526 3.463 16.445 25.086 25.824 100 227 1.078 1.644 1.692 7,78 3.317 114,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
102 Lanaken 5.596 7.305 13.257 23.500 25.818 100 131 237 420 461 59,00 438 102,7 Vlag Limburg Limburg
103 Wetteren 10.954 16.849 22.071 22.795 25.477 100 154 201 208 233 36,68 695 107,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
104 Oupeye 8.063 11.126 12.905 23.720 25.297 100 138 160 294 314 36,11 700 95,6 Vlag Luik (provincie) Luik
105 Maaseik 6.384 7.613 13.161 22.852 25.201 100 119 206 358 395 76,91 328 97,0 Vlag Limburg Limburg
106 Overijse 4.904 6.249 9.610 23.738 25.169 100 127 196 484 513 44,43 566 130,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
107 Beersel 6.130 10.473 14.050 22.880 25.069 100 171 229 373 409 30,01 835 118,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
108 Watermaal-Bosvoorde 3.950 6.520 19.683 24.454 25.012 100 165 498 623 633 12,93 1.934 109,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
109 Westerlo 5.730 7.054 12.295 21.960 24.884 100 123 215 383 434 55,13 451 109,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
110 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 24.865 100 283 896 1.947 2.450 2,46 10.127 84,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
111 Sint-Agatha-Berchem 672 1.845 11.180 18.735 24.830 100 275 1.664 2.788 3.695 2,95 8.418 85,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
112 Hamme 13.038 17.834 21.043 22.685 24.829 100 137 161 174 190 40,21 617 100,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
113 Merelbeke 7.429 9.797 14.321 21.786 24.634 100 132 193 293 332 36,65 672 124,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
114 Zwevegem 15.145 14.959 17.543 23.489 24.619 100 99 116 155 163 63,24 389 106,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
115 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.171 24.251 100 599 677 606 636 6,84 3.544 74,2 Vlag Luik (provincie) Luik
116 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 23.824 100 111 128 175 189 58,20 409 112,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
117 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 23.689 100 124 151 184 198 94,64 250 103,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
118 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 23.580 100 130 146 214 237 79,65 296 111,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
119 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 23.335 100 147 170 196 207 70,18 333 94,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
120 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 23.325 100 134 198 351 398 42,83 545 130,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
121 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 23.122 100 362 436 491 520 19,60 1.180 80,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
122 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 22.952 100 141 242 359 379 50,50 454 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
123 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 22.813 100 132 292 483 540 39,09 584 108,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
124 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 22.738 100 180 201 222 225 59,28 384 87,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
125 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.635 100 140 169 271 279 60,34 375 108,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
126 Grâce-Hollogne 9.806 15.580 18.060 22.503 22.541 100 159 184 229 230 34,24 658 83,7 Vlag Luik (provincie) Luik
127 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 22.426 100 136 270 398 463 72,88 308 103,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
128 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 22.401 100 134 327 703 741 17,54 1.277 125,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
129 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 22.300 100 112 146 213 251 60,34 370 118,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
130 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 22.248 100 137 235 470 518 32,92 676 127,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
131 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 21.957 100 182 359 804 895 43,96 499 135,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
132 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 21.947 100 153 714 2.023 1.995 8,65 2.537 127,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
133 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 21.878 100 175 183 162 171 25,95 843 84,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
134 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 21.774 100 485 687 738 991 1,17 18.571 69,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
135 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 21.739 100 109 195 1.176 1.268 38,65 562 119,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
136 's-Gravenbrakel 10.509 13.231 14.786 19.084 21.649 100 126 141 182 206 84,68 256 101,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
137 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 21.632 100 166 258 388 446 32,73 661 136,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
138 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 21.333 100 118 177 278 335 105,32 203 99,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
139 Hoei 11.580 19.028 17.823 19.056 21.293 100 164 154 165 184 47,74 446 92,1 Vlag Luik (provincie) Luik
140 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 21.214 100 106 271 686 769 39,34 539 105,3 Vlag Limburg Limburg
141 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 21.186 100 126 170 209 222 45,76 463 118,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
142 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 21.074 100 135 243 456 484 23,67 890 126,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
143 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 20.976 100 113 143 178 183 33,06 635 97,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
144 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.935 100 156 181 398 404 25,52 820 129,3 Vlag Luik (provincie) Luik
145 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 20.890 100 144 189 214 234 30,05 695 100,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
146 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 20.870 100 145 269 344 378 36,12 578 116,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
147 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.762 100 180 179 139 140 13,62 1.525 72,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
148 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 20.671 100 126 239 455 536 89,43 231 104,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
149 Aalter* 12.675 13.342 11.739 18.509 20.548 100 105 93 146 162 81,92 251 117,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
150 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 20.530 100 120 144 222 242 45,23 454 103,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
151 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 20.454 100 130 243 412 463 65,61 312 93,0 Vlag Limburg Limburg
152 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 20.422 100 97 110 113 120 68,50 298 102,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
153 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 20.349 100 236 422 607 710 17,41 1.169 101,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
154 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 20.214 100 139 211 384 448 34,52 586 125,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
155 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 20.086 100 151 284 415 491 13,77 1.458 105,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
156 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 19.857 100 124 162 201 207 34,03 583 118,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
157 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 19.856 100 233 253 219 217 20,01 992 77,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
158 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.718 100 108 108 95 97 119,33 165 94,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
159 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.585 100 137 264 976 977 35,99 544 141,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
160 Eupen 15.996 17.516 19.526 100 110 134 103,74 188 98,2 Vlag Luik (provincie) Luik
161 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 19.371 100 136 190 268 313 75,65 256 103,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
162 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 19.273 100 132 150 191 213 54,98 351 109,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
163 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 19.195 100 156 226 239 267 26,92 713 108,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
164 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 19.164 100 97 116 308 322 34,82 550 132,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
165 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 19.137 100 142 276 616 686 41,19 465 106,1 Vlag Limburg Limburg
166 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 19.079 100 182 349 656 763 47,48 402 100,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
167 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 19.074 100 175 186 228 248 46,80 408 94,5 Vlag Namen (provincie) Namen
168 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 19.019 100 278 305 305 315 20,26 939 86,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
169 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 19.006 100 259 287 258 256 11,08 1.716 75,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
170 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 19.002 100 261 380 512 547 17,82 1.066 111,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
171 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 18.981 100 125 203 351 379 43,58 436 119,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
172 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.643 100 135 184 182 190 43,61 427 92,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
173 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 18.628 100 128 175 207 228 29,69 628 112,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
174 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 18.620 100 121 167 222 241 36,29 513 119,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
175 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 18.608 100 148 313 628 677 59,45 313 113,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
176 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.600 100 101 172 390 413 71,52 260 113,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
177 Lessen 17.237 21.341 20.571 17.178 18.552 100 124 119 100 108 72,29 257 92,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
178 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 18.529 100 209 277 686 741 21,51 862 114,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
179 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 18.514 100 124 245 484 567 51,35 361 108,5 Vlag Limburg Limburg
180 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 18.443 100 128 164 190 203 30,30 609 115,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
181 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 18.376 100 109 103 152 166 123,18 149 101,2 Vlag Namen (provincie) Namen
182 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 18.352 100 141 161 237 263 44,80 410 105,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
183 Sint-Genesius-Rode 2.813 4.632 8.166 17.998 18.296 100 165 290 640 650 22,77 803 133,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
184 Komen-Waasten 10.645 16.407 18.250 17.564 18.063 100 154 171 165 170 61,09 296 82,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
185 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 18.026 100 140 191 316 331 26,56 679 125,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
186 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 17.970 100 199 246 189 226 7,37 2.440 94,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
187 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 17.931 100 206 553 1.126 1.286 37,48 478 111,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
188 Bredene 2.509 3.173 7.292 14.076 17.828 100 126 291 561 711 13,08 1.363 104,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
189 Fontaine-l'Evêque 5.393 13.846 16.716 16.968 17.801 100 257 310 315 330 28,41 627 84,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
190 Wezet 7.752 9.469 12.599 16.617 17.767 100 122 163 214 229 27,99 635 94,2 Vlag Luik (provincie) Luik
191 Herzele 10.966 12.978 14.677 16.276 17.723 100 118 134 148 162 47,40 374 114,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
192 Herve 12.707 13.453 11.859 16.469 17.598 100 106 93 130 138 56,84 310 102,8 Vlag Luik (provincie) Luik
193 Putte 4.281 6.443 9.913 15.394 17.584 100 151 232 360 411 34,96 503 111,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
194 Marche-en-Famenne 6.049 9.358 10.935 16.390 17.455 100 155 181 271 289 121,40 144 91,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
195 Puurs* 7.978 9.376 13.313 15.736 17.452 100 118 167 197 219 33,41 522 119,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
196 Duffel 4.230 7.313 12.003 15.971 17.385 100 173 284 378 411 22,71 765 113,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
197 Pont-à-Celles 7.748 14.213 13.548 16.081 17.287 100 183 175 208 223 55,73 310 105,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
198 Neerpelt* 1.892 3.790 7.812 15.378 17.174 100 200 413 813 908 42,78 401 99,3 Vlag Limburg Limburg
199 Péruwelz 17.974 18.717 17.657 16.867 17.113 100 104 98 94 95 60,56 283 86,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
200 Aubange 3.951 6.668 11.262 14.663 16.927 100 169 285 371 428 45,60 371 88,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
201 Soumagne 5.269 8.819 9.990 14.607 16.888 100 167 190 277 321 27,14 622 99,3 Vlag Luik (provincie) Luik
202 Diksmuide 19.397 19.618 17.993 15.443 16.739 100 101 93 80 86 149,40 112 95,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
203 Dour 12.149 20.056 20.550 16.865 16.716 100 165 169 139 138 33,32 502 82,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
204 Rotselaar 5.529 6.426 8.711 14.587 16.678 100 116 158 264 302 37,57 444 126,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
205 Riemst 6.925 8.567 12.758 15.617 16.665 100 124 184 226 241 57,88 288 97,5 Vlag Limburg Limburg
206 Kruibeke 10.951 10.338 13.459 14.556 16.657 100 94 123 133 152 33,42 498 110,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
207 Lille 3.346 3.587 6.888 15.021 16.512 100 107 206 449 493 59,40 278 107,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
208 Fléron 3.471 6.728 9.438 15.891 16.495 100 194 272 458 475 13,72 1.202 93,4 Vlag Luik (provincie) Luik
209 Ciney 7.016 11.114 11.517 14.452 16.439 100 158 164 206 234 147,56 111 96,0 Vlag Namen (provincie) Namen
210 Hannuit 11.051 13.820 12.301 13.242 16.435 100 125 111 120 149 86,53 190 105,5 Vlag Luik (provincie) Luik
211 Peer 3.187 4.175 7.415 15.251 16.406 100 131 233 479 515 86,95 189 98,2 Vlag Limburg Limburg
212 Wemmel 1.285 1.621 6.252 13.932 16.347 100 126 487 1.084 1.272 8,74 1.870 117,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
213 Merchtem 6.465 7.708 10.494 14.250 16.294 100 119 162 220 252 36,72 444 122,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
214 Éghezée 11.342 11.753 10.320 13.414 16.247 100 104 91 118 143 102,81 158 109,3 Vlag Namen (provincie) Namen
215 Laakdal 4.689 5.446 9.112 14.806 16.020 100 116 194 316 342 42,48 377 105,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
216 Bree 4.156 5.432 9.524 14.001 16.005 100 131 229 337 385 64,96 246 98,6 Vlag Limburg Limburg
217 Landen 5.640 9.968 12.682 14.288 15.961 100 177 225 253 283 54,05 295 111,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
218 Bastenaken 6.413 7.968 8.926 13.391 15.894 100 124 139 209 248 172,03 92 91,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
219 Zulte 6.788 7.775 10.028 14.528 15.720 100 115 148 214 232 32,52 483 106,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
220 Beernem 9.591 11.163 12.066 14.525 15.687 100 116 126 151 164 71,68 219 106,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
221 Leopoldsburg 3.514 9.111 13.796 15.625 100 259 393 445 22,49 695 96,7 Vlag Limburg Limburg
222 Ternat 4.977 6.705 8.749 14.418 15.481 100 135 176 290 311 24,48 632 122,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
223 Overpelt* 1.511 2.806 7.000 12.533 15.478 100 186 463 829 1.024 40,85 379 99,0 Vlag Limburg Limburg
224 Machelen 1.855 4.515 10.630 11.838 15.417 100 243 573 638 831 11,59 1.330 91,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
225 Dison 6.513 17.051 16.933 13.978 15.405 100 262 260 215 237 14,01 1.100 66,4 Vlag Luik (provincie) Luik
226 Genepiën 10.021 11.209 10.323 13.757 15.353 100 112 103 137 153 89,57 171 115,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
227 Malle 2.367 2.768 6.661 13.922 15.304 100 117 281 588 647 51,99 294 108,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
228 Borgworm 3.890 6.868 8.172 13.190 15.168 100 177 210 339 390 31,04 489 105,1 Vlag Luik (provincie) Luik
229 Rumst 3.569 9.018 12.450 14.583 15.114 100 253 349 409 423 19,90 759 117,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
230 Bonheiden 3.449 4.559 8.313 14.089 14.951 100 132 241 408 433 29,27 511 137,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
231 Chapelle-lez-Herlaimont 2.578 9.914 11.199 13.909 14.900 100 385 434 540 578 18,10 823 84,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
232 Ravels 2.880 3.203 7.485 13.099 14.871 100 111 260 455 516 94,99 157 96,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
233 Berlare 7.718 9.454 10.394 13.679 14.849 100 122 135 177 192 37,82 393 109,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
234 Tremelo 2.722 3.597 5.872 13.339 14.842 100 132 216 490 545 21,57 688 120,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
235 Brakel 14.867 14.367 13.928 13.709 14.781 100 97 94 92 99 56,46 262 109,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
236 Lummen 4.291 4.688 7.625 13.501 14.762 100 109 178 315 344 53,38 277 110,2 Vlag Limburg Limburg
237 Thuin 9.138 11.931 10.939 14.603 14.671 100 131 120 160 161 76,17 193 102,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
238 Sprimont 5.191 8.291 8.126 12.426 14.645 100 160 157 239 282 74,28 197 115,4 Vlag Luik (provincie) Luik
239 Anzegem 11.767 9.746 11.058 13.718 14.609 100 83 94 117 124 41,79 350 107,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
240 Herselt 4.504 5.879 9.382 13.632 14.537 100 131 208 303 323 52,32 278 106,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
241 Buggenhout 5.193 7.205 10.402 13.752 14.475 100 139 200 265 279 25,25 573 115,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
242 Haacht 3.985 5.185 7.187 13.158 14.470 100 130 180 330 363 30,57 473 122,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
243 Hamont-Achel 2.056 3.807 7.850 13.585 14.427 100 185 382 661 702 43,66 330 91,8 Vlag Limburg Limburg
244 Lubbeek 4.623 6.133 7.587 13.620 14.393 100 133 164 295 311 46,13 312 135,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
245 Opwijk 4.339 6.141 9.276 11.718 14.378 100 142 214 270 331 19,69 730 117,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
246 Amay 5.495 10.026 11.605 12.987 14.305 100 182 211 236 260 27,61 518 92,7 Vlag Luik (provincie) Luik
247 Aartselaar 1.506 2.109 3.702 14.438 14.304 100 140 246 959 950 10,93 1.309 127,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
248 Wingene 12.509 13.822 12.367 12.517 14.243 100 110 99 100 114 68,42 208 100,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
249 Lasne 6.394 6.688 5.583 13.512 14.236 100 105 87 211 223 47,22 301 145,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
250 Assenede 12.129 13.515 13.749 13.579 14.200 100 111 113 112 117 87,22 163 108,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
251 Geldenaken 12.088 11.978 9.617 11.483 14.079 100 99 80 95 116 73,31 192 108,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
252 Belœil 13.553 15.670 14.380 13.226 14.032 100 116 106 98 104 61,55 228 91,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
253 Wezembeek-Oppem 883 1.396 3.794 13.622 14.021 100 158 430 1.566 1.588 6,82 2.056 123,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
254 Ichtegem 7.361 10.409 12.032 13.242 13.939 100 141 163 180 189 45,33 307 96,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
255 Leuze-en-Hainaut 16.044 13.936 12.804 13.031 13.886 100 87 80 81 87 73,53 189 94,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
256 Jabbeke 5.145 6.677 7.668 13.609 13.880 100 130 149 265 270 53,76 258 117,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
257 Couvin 9.745 10.967 11.654 13.249 13.782 100 113 120 136 141 206,93 67 82,6 Vlag Namen (provincie) Namen
258 Edingen 8.102 8.399 8.436 10.863 13.734 100 104 104 134 170 40,59 338 105,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
259 Kraainem 688 1.295 3.333 12.692 13.690 100 188 484 1.845 1.990 5,80 2.359 125,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
260 Wanze 5.933 10.171 9.886 12.026 13.576 100 171 167 203 229 43,95 309 105,6 Vlag Luik (provincie) Luik
261 Oosterzele 9.367 10.328 11.528 13.204 13.546 100 110 123 141 145 43,12 314 120,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
262 Dinant 10.939 13.186 12.219 12.735 13.544 100 121 112 116 124 99,80 136 89,3 Vlag Namen (provincie) Namen
263 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5.667 6.774 7.081 13.253 13.529 100 120 125 234 239 45,68 296 119,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
264 Oud-Turnhout 3.077 6.175 12.413 13.517 100 201 403 439 38,80 348 114,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
265 Graven 6.866 7.077 6.252 11.827 13.368 100 103 91 172 195 55,44 241 121,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
266 Kuurne 2.510 4.611 8.396 12.785 13.318 100 184 335 509 531 10,01 1.331 100,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
267 Blégny 5.619 7.109 6.400 12.382 13.300 100 127 114 220 237 26,07 510 106,0 Vlag Luik (provincie) Luik
268 Arendonk 3.715 4.356 7.919 11.805 13.281 100 117 213 318 357 55,38 240 96,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
269 Affligem 4.579 5.927 7.898 11.651 13.225 100 129 172 254 289 17,70 747 116,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
270 Liedekerke 2.261 4.051 7.715 11.800 13.188 100 179 341 522 583 10,08 1.309 106,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
271 Boechout 2.632 4.059 7.651 11.919 13.120 100 154 281 453 498 20,66 635 125,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
272 Meeuwen-Gruitrode* 2.408 2.849 5.759 12.513 13.091 100 118 239 520 544 91,26 143 98,7 Vlag Limburg Limburg
273 Bocholt 2.285 3.428 6.979 11.887 13.085 100 150 305 520 573 59,34 221 94,8 Vlag Limburg Limburg
274 Mettet 8.577 9.964 9.446 11.317 13.037 100 116 110 132 152 116,78 112 97,9 Vlag Namen (provincie) Namen
275 Zandhoven 3.173 3.564 6.524 12.085 12.985 100 112 206 381 409 40,10 324 114,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
276 Wommelgem 1.496 2.703 5.506 11.762 12.893 100 181 368 786 862 13,01 991 111,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
277 Esneux 3.057 5.769 9.380 13.178 12.889 100 189 307 431 422 34,05 379 118,1 Vlag Luik (provincie) Luik
278 Gavere 7.674 8.573 8.994 11.847 12.769 100 112 117 154 166 31,35 407 118,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
279 Keerbergen 2.306 2.548 4.117 11.992 12.743 100 110 179 520 553 18,39 693 148,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
280 Zelzate 3.566 6.241 10.016 12.094 12.699 100 175 281 339 356 13,71 927 98,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
281 Herk-de-Stad 3.965 4.839 7.325 11.615 12.661 100 122 185 293 319 42,83 296 108,4 Vlag Limburg Limburg
282 Gerpinnes 4.197 5.780 6.062 12.050 12.660 100 138 144 287 302 47,10 269 114,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
283 Malmedy 8.212 11.144 12.654 100 136 157 99,96 127 95,2 Vlag Luik (provincie) Luik
284 De Haan 2.180 2.855 5.965 11.355 12.635 100 131 274 521 580 42,17 300 115,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
285 Kortemark 11.055 12.344 12.543 12.232 12.584 100 112 113 111 114 55,00 229 94,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
286 Rochefort 5.189 9.144 9.338 11.747 12.554 100 176 180 226 242 165,27 76 89,5 Vlag Namen (provincie) Namen
287 Olen 1.844 2.319 5.538 10.895 12.491 100 126 300 591 677 23,17 539 107,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
288 Laarne 8.785 9.714 9.615 11.610 12.487 100 111 109 132 142 32,07 389 121,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
289 Zonnebeke 10.179 13.239 11.582 11.545 12.445 100 130 114 113 122 67,57 184 98,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
290 Aywaille 3.707 6.099 6.868 10.065 12.405 100 165 185 272 335 79,97 155 98,5 Vlag Luik (provincie) Luik
291 Boortmeerbeek 3.361 3.670 5.784 11.397 12.379 100 109 172 339 368 18,64 664 130,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
292 Hechtel-Eksel 2.421 2.978 5.221 11.149 12.290 100 123 216 461 508 76,70 160 99,9 Vlag Limburg Limburg
293 Anderlues 3.219 9.086 12.383 11.540 12.254 100 282 385 358 381 17,02 720 82,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
294 Kinrooi 3.461 4.285 6.588 11.749 12.233 100 124 190 339 353 54,76 223 93,1 Vlag Limburg Limburg
295 Profondeville 6.016 5.774 6.508 10.741 12.204 100 96 108 179 203 50,34 242 109,6 Vlag Namen (provincie) Namen
296 Nevele* 12.169 10.511 9.806 10.993 12.179 100 86 81 90 100 51,89 235 114,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
297 Steenokkerzeel 3.631 4.804 6.033 10.419 12.090 100 132 166 287 333 23,46 515 121,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
298 Gistel 5.429 6.227 8.406 11.085 12.063 100 115 155 204 222 42,25 285 102,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
299 Theux 8.506 8.532 8.176 11.170 12.025 100 100 96 131 141 83,36 144 107,0 Vlag Luik (provincie) Luik
300 Beyne-Heusay 3.824 7.413 9.500 11.661 12.019 100 194 248 305 314 7,32 1.642 88,7 Vlag Luik (provincie) Luik
301 Rijkevorsel 1.449 3.185 6.181 10.455 11.932 100 220 427 722 823 46,79 255 99,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
302 Kampenhout 5.456 5.808 6.972 10.732 11.898 100 106 128 197 218 33,49 355 128,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
303 Bernissart 8.231 9.557 12.140 11.433 11.868 100 116 147 139 144 43,42 273 89,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
304 Deerlijk 4.918 5.429 8.114 11.460 11.796 100 110 165 233 240 16,82 701 106,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
305 Veurne 11.155 11.914 12.578 11.854 11.790 100 107 113 106 106 96,34 122 99,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
306 Frasnes-lez-Anvaing 19.121 16.169 11.613 10.872 11.740 100 85 61 57 61 112,44 104 97,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
307 Chaumont-Gistoux 6.181 4.808 3.899 10.141 11.731 100 78 63 164 190 48,09 244 130,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
308 Roosdaal 5.514 6.385 8.568 10.573 11.629 100 116 155 192 211 21,69 536 116,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
309 Wichelen 7.008 6.843 9.058 10.961 11.578 100 98 129 156 165 22,87 506 112,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
310 Nazareth 7.872 7.219 6.926 10.876 11.574 100 92 88 138 147 35,19 329 118,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
311 Melle 2.810 5.328 8.150 10.349 11.574 100 190 290 368 412 15,21 761 119 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
312 Alken 2.954 3.349 5.589 10.900 11.565 100 113 189 369 392 28,14 411 108,9 Vlag Limburg Limburg
313 Nieuwpoort 4.348 4.662 6.237 10.261 11.565 100 107 143 236 266 31,00 373 107,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
314 Berlaar 3.386 4.718 8.469 10.150 11.507 100 139 250 300 340 24,57 468 108,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
315 Florennes 8.160 9.363 8.967 10.668 11.410 100 115 110 131 140 133,55 85 91,7 Vlag Namen (provincie) Namen
316 Staden 9.198 10.313 10.422 10.986 11.376 100 112 113 119 124 46,24 246 95,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
317 Durbuy 7.888 8.652 7.300 9.916 11.374 100 110 93 126 144 156,61 73 90,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
318 Hemiksem 3.010 5.003 9.221 9.151 11.368 100 166 306 304 378 5,44 2.090 104,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
319 Virton 7.069 8.261 9.724 11.009 11.323 100 117 138 156 160 94,49 120 94,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
320 Seneffe 10.428 11.737 9.720 10.528 11.272 100 113 93 101 108 62,77 180 107,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
321 Farciennes 1.979 10.617 13.355 11.336 11.247 100 536 675 573 568 10,39 1.083 63,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
322 Retie 2.639 2.896 4.658 9.733 11.240 100 110 177 369 426 48,39 232 103,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
323 Libramont-Chevigny 3.894 5.531 6.448 9.277 11.186 100 142 166 238 287 177,86 63 97,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
324 Hoeilaart 2.330 3.477 6.302 9.783 11.172 100 149 270 420 479 20,43 547 123,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
325 Vosselaar 866 1.333 3.578 10.015 11.159 100 154 413 1.156 1.289 11,85 942 120,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
326 Ecaussines 6.331 10.613 10.029 9.620 11.135 100 168 158 152 176 34,77 320 96,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
327 De Panne 1.278 3.071 8.182 9.722 11.129 100 240 640 761 871 23,90 466 101,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
328 Grobbendonk 1.777 2.421 5.568 10.449 11.123 100 136 313 588 626 28,36 392 112,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
329 Oud-Heverlee 2.421 2.755 5.177 10.522 11.099 100 114 214 435 458 31,14 356 144,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
330 Moorslede 7.846 9.386 8.909 10.733 11.080 100 120 114 137 141 35,34 314 97,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
331 Kelmis 5.986 10.121 11.061 100 169 185 18,12 610 89,6 Vlag Luik (provincie) Luik
332 Damme 7.574 8.715 8.789 11.058 11.008 100 115 116 146 145 89,52 123 112,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
333 Rebecq 4.635 7.666 7.771 9.877 11.006 100 165 168 213 237 39,08 282 101,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
334 Ingelmunster 5.719 6.429 9.092 10.651 10.928 100 112 159 186 191 16,16 676 101,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
335 Meulebeke 8.871 9.185 10.127 11.055 10.906 100 104 114 125 123 29,35 372 98,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
336 Ham 2.287 2.714 5.354 9.326 10.824 100 119 234 408 473 32,69 331 102,1 Vlag Limburg Limburg
337 Aiseau-Presles 3.065 6.701 8.789 10.931 10.788 100 219 287 357 352 22,19 486 85,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
338 Waasmunster 5.381 5.823 6.583 10.237 10.768 100 108 122 190 200 31,93 337 123,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
339 Villers-la-Ville 5.364 7.261 6.629 9.092 10.713 100 135 124 170 200 47,45 226 113,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
340 Raeren 5.204 9.550 10.707 100 184 206 74,21 144 109,0 Vlag Luik (provincie) Luik
341 Tielt-Winge 4.157 5.537 7.228 9.814 10.707 100 133 174 236 258 44,16 242 117,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
342 Borgloon 5.499 7.067 9.094 10.116 10.697 100 129 165 184 195 51,12 209 103,1 Vlag Limburg Limburg
343 Borsbeek 522 1.079 3.953 10.373 10.685 100 207 757 1.987 2.047 3,92 2.727 104,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
344 De Pinte 1.441 2.614 3.570 10.124 10.532 100 181 248 703 731 17,98 586 140,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
345 Court-Saint-Étienne 2.543 3.924 4.902 8.746 10.500 100 154 193 344 413 26,64 394 113,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
346 Fosses-la-Ville 4.661 6.574 6.442 8.750 10.449 100 141 138 188 224 63,24 165 96,2 Vlag Namen (provincie) Namen
347 Kasteelbrakel 3.820 5.014 5.976 8.994 10.447 100 131 156 235 273 22,70 460 116,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
348 Niel 3.358 7.310 10.804 8.405 10.424 100 218 322 250 310 5,27 1.978 100,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
349 Steenput 7.879 7.803 9.762 9.538 10.424 100 99 124 121 132 31,75 328 92,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
350 Jurbeke 6.684 7.013 6.387 9.229 10.417 100 105 96 138 156 57,86 180 109,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
351 Blieberg 4.750 7.102 7.994 9.361 10.401 100 150 168 197 219 53,18 196 90,2 Vlag Luik (provincie) Luik
352 Hulshout 1.891 2.553 4.608 8.626 10.382 100 135 244 456 549 17,35 599 106,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
353 Spa 3.957 8.192 9.002 10.333 10.378 100 207 227 261 262 39,85 260 96,9 Vlag Luik (provincie) Luik
354 Opglabbeek* 604 869 2.810 9.131 10.332 100 144 465 1.512 1.711 24,98 414 99,6 Vlag Limburg Limburg
355 Meerhout 3.633 4.531 7.189 9.192 10.326 100 125 198 253 284 36,29 285 104,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
356 Sint-Lievens-Houtem 5.983 7.698 9.278 9.171 10.255 100 129 155 153 171 26,67 385 113,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
357 Montigny-le-Tilleul 2.303 4.578 6.896 10.351 10.136 100 199 299 449 440 15,10 671 113,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
358 Avelgem 8.872 7.372 8.044 9.148 10.065 100 83 91 103 113 21,75 463 98,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
359 Begijnendijk 2.963 3.659 6.438 9.088 10.053 100 123 217 307 339 17,62 571 118,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
360 Houthulst 6.802 8.867 7.405 8.946 10.032 100 130 109 132 147 55,89 179 94,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
361 Bierbeek 4.841 6.425 7.552 8.822 10.025 100 133 156 182 207 39,73 252 137,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
362 Bertem 3.746 4.729 5.793 8.843 9.958 100 126 155 236 266 29,75 335 128,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
363 Hooglede 7.981 7.931 7.864 9.750 9.950 100 99 99 122 125 37,84 263 104,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
364 Erquelinnes 4.915 7.987 10.730 9.713 9.940 100 163 218 198 202 44,23 225 81,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
365 Neupré 2.437 2.727 2.758 9.513 9.934 100 112 113 390 408 31,69 313 130,5 Vlag Luik (provincie) Luik
366 Welkenraedt 1.840 4.846 6.573 8.801 9.920 100 263 357 478 539 24,47 405 98,4 Vlag Luik (provincie) Luik
367 Holsbeek 4.289 5.343 6.564 8.857 9.905 100 125 153 207 231 38,50 257 125,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
368 Huldenberg 5.128 5.343 5.534 9.009 9.892 100 104 108 176 193 39,64 250 124,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
369 Chimay 8.873 10.133 9.600 9.759 9.841 100 114 108 110 111 197,10 50 83,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
370 Pepinster 3.146 8.327 8.521 9.292 9.765 100 265 271 295 310 24,79 394 90,7 Vlag Luik (provincie) Luik
371 Ledegem 7.443 7.135 8.014 9.344 9.716 100 96 108 126 131 24,76 392 97,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
372 Wijnegem 1.088 3.016 5.820 8.660 9.711 100 277 535 796 893 7,86 1.236 115,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
373 Hoeselt 3.035 3.629 5.889 9.133 9.685 100 120 194 301 319 30,02 323 101,9 Vlag Limburg Limburg
374 Sankt Vith 7.350 8.941 9.682 100 122 132 146,93 66 98,6 Vlag Luik (provincie) Luik
375 Wielsbeke 4.766 4.840 6.615 8.911 9.584 100 102 139 187 201 21,76 440 98,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
376 Lovendegem* 5.004 4.794 6.032 9.264 9.574 100 96 121 185 191 19,48 491 119,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
377 Dessel 1.938 2.167 5.002 8.545 9.540 100 112 258 441 492 27,03 353 102,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
378 Halen 2.889 3.978 6.395 8.216 9.461 100 138 221 284 327 36,29 261 107,0 Vlag Limburg Limburg
379 Les Bons Villers 5.748 7.720 6.630 8.728 9.457 100 134 115 152 165 42,55 222 113,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
380 Kapelle-op-den-Bos 2.319 3.819 5.552 8.783 9.396 100 165 239 379 405 15,25 616 119,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
381 Awans 3.890 5.539 5.540 8.270 9.353 100 142 142 213 240 27,16 344 105,1 Vlag Luik (provincie) Luik
382 Oudenburg 3.987 5.648 6.799 8.810 9.300 100 142 171 221 233 35,38 263 104,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
383 Perwijs 5.938 6.187 5.242 7.057 9.291 100 104 88 119 156 50,81 183 109,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
384 Juprelle 3.902 4.912 4.447 8.145 9.288 100 126 114 209 238 35,36 263 107,9 Vlag Luik (provincie) Luik
385 Gooik 6.923 7.351 7.287 8.834 9.236 100 106 105 128 133 39,70 233 120,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
386 Philippeville 6.207 6.468 6.489 7.939 9.228 100 104 105 128 149 156,71 59 90,8 Vlag Namen (provincie) Namen
387 La Bruyère 5.152 6.356 5.492 7.836 9.226 100 123 107 152 179 52,98 174 117,1 Vlag Namen (provincie) Namen
388 Yvoir 3.998 5.139 6.047 7.914 9.163 100 129 151 198 229 56,84 161 105,6 Vlag Namen (provincie) Namen
389 Beauraing 6.686 8.468 7.646 8.096 9.160 100 127 114 121 137 174,55 52 87,0 Vlag Namen (provincie) Namen
390 Lennik 4.413 4.961 5.930 8.588 9.024 100 112 134 195 204 30,80 293 128,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
391 Ardooie 9.656 8.422 9.190 9.508 8.988 100 87 95 98 93 34,58 260 103,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
392 Bitsingen 7.237 8.341 7.037 8.176 8.986 100 115 97 113 124 38,17 235 100,0 Vlag Luik (provincie) Luik
393 Herenthout 2.402 2.761 5.083 8.302 8.951 100 115 212 346 373 23,55 380 105,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
394 Orp-Jauche 7.115 7.166 6.683 7.437 8.856 100 101 94 105 124 50,50 175 107,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
395 Lichtervelde 6.003 6.535 6.682 8.270 8.793 100 109 111 138 146 25,93 339 100,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
396 Lint 1.338 2.973 7.864 8.787 100 222 588 657 5,57 1.577 124,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
397 Koekelare 5.641 7.379 7.537 8.154 8.784 100 131 134 145 156 39,19 224 96,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
398 Bertrix 4.779 5.857 6.871 8.054 8.763 100 123 144 169 183 137,70 64 88,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
399 Galmaarden 6.737 6.647 6.897 7.741 8.725 100 99 102 115 130 34,93 250 115,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
400 Merksplas 1.526 3.164 4.192 8.055 8.619 100 207 275 528 565 44,56 193 103,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
401 Le Roeulx 6.372 7.829 7.995 7.931 8.617 100 123 125 124 135 42,80 201 102,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
402 Jalhay 4.729 4.098 3.511 7.497 8.590 100 87 74 159 182 107,75 80 109,8 Vlag Luik (provincie) Luik
403 Zoutleeuw 4.387 6.141 7.218 7.791 8.498 100 140 165 178 194 46,73 182 108,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
404 Dentergem 7.400 6.686 7.160 7.868 8.484 100 90 97 106 115 25,94 327 100,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
405 Sint-Amands* 4.348 4.758 6.331 7.560 8.480 100 109 146 174 195 15,58 544 111,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
406 Sint-Martens-Latem 2.468 2.492 3.681 8.314 8.468 100 101 149 337 343 14,34 590 159,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
407 Zomergem* 8.857 7.135 7.108 8.245 8.466 100 81 80 93 96 38,78 218 110,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
408 Kortessem 3.722 3.917 5.199 8.010 8.446 100 105 140 215 227 33,90 249 107,4 Vlag Limburg Limburg
409 Schelle 1.460 2.250 4.972 7.743 8.433 100 154 341 530 578 7,80 1.081 114,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
410 Sombreffe 5.245 6.840 6.183 7.305 8.420 100 130 118 139 161 35,78 235 102,2 Vlag Namen (provincie) Namen
411 Opzullik 8.838 7.027 5.238 7.471 8.407 100 80 59 85 95 67,68 124 110,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
412 Gingelom 4.663 7.147 8.038 7.600 8.391 100 153 172 163 180 56,49 149 109,4 Vlag Limburg Limburg
413 Habay 7.361 7.329 7.002 6.968 8.387 100 100 95 95 114 103,64 81 107,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
414 Knesselare* 6.757 6.654 6.931 7.794 8.236 100 98 103 115 122 37,27 221 104,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
415 As 596 895 3.091 7.213 8.190 100 150 519 1.210 1.374 22,07 371 101,3 Vlag Limburg Limburg
416 Messancy 4.108 4.876 4.881 6.902 8.185 100 119 119 168 199 52,43 156 116,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
417 Trooz 4.162 6.919 7.508 7.689 8.172 100 166 180 185 196 24,20 338 101,3 Vlag Luik (provincie) Luik
418 Boutersem 3.714 4.705 5.805 7.234 8.167 100 127 156 195 220 30,75 266 124,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
419 Zwalm 7.218 9.591 7.597 7.683 8.134 100 133 105 106 113 33,82 241 117,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
420 Hove 622 1.263 3.620 8.306 8.115 100 203 582 1.321 1.305 5,99 1.355 143,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
421 Floreffe 3.854 5.220 6.143 7.092 8.114 100 135 159 184 211 38,89 209 105,2 Vlag Namen (provincie) Namen
422 Quévy 7.161 8.241 7.836 7.474 8.105 100 115 109 104 113 65,16 124 102,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
423 Brunehaut 8.317 9.851 8.843 7.446 8.105 100 118 106 90 97 46,11 176 89,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
424 Kruishoutem* 9.776 8.600 6.927 7.849 8.086 100 88 71 80 83 46,76 173 115,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
425 Waarschoot* 5.868 6.034 7.277 8.000 7.967 100 103 124 136 136 21,91 364 104,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
426 Fernelmont 6.273 7.183 5.621 6.298 7.923 100 115 90 100 126 65,61 121 110,0 Vlag Namen (provincie) Namen
427 Langemark-Poelkapelle 6.555 8.186 7.365 7.656 7.920 100 125 112 117 121 52,53 151 93,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
428 Kortenaken 3.677 4.848 7.094 7.443 7.875 100 132 193 202 214 49,06 161 108,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
429 Heuvelland 10.418 11.176 9.800 8.399 7.862 100 107 94 81 75 94,24 83 89,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
430 Oostrozebeke 4.420 4.461 5.498 7.317 7.849 100 101 124 166 178 16,62 472 97,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
431 Vorselaar 1.784 2.061 4.514 7.353 7.848 100 116 253 412 440 27,62 284 108,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
432 Vielsalm 5.408 6.467 6.684 7.182 7.821 100 120 124 133 145 139,76 56 88,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
433 Antoing 8.301 9.144 9.078 7.481 7.760 100 110 109 90 93 31,13 249 86,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
434 Estinnes 6.722 6.564 7.071 7.521 7.715 100 98 105 112 115 72,73 106 96,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
435 Wachtebeke 4.177 5.365 5.434 6.809 7.683 100 128 130 163 184 34,53 222 108,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
436 Neufchâteau 3.606 4.927 4.085 6.167 7.679 100 137 113 171 213 113,79 67 94,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
437 Chastre 3.960 3.998 3.264 6.487 7.592 100 101 82 164 192 31,27 243 114,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
438 Mont-Saint-Guibert 2.163 3.066 3.033 5.871 7.562 100 142 140 271 350 18,63 406 116,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
439 Zingem* 8.189 6.943 7.463 6.603 7.552 100 85 91 81 92 23,93 316 110,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
440 Weismes 5.065 6.503 7.429 100 128 147 96,93 77 90,4 Vlag Luik (provincie) Luik
441 Dalhem 6.248 6.431 6.340 6.145 7.412 100 103 101 98 119 36,06 206 110,6 Vlag Luik (provincie) Luik
442 Wellen 3.133 3.491 4.909 6.725 7.402 100 111 157 215 236 26,72 277 105,4 Vlag Limburg Limburg
443 Hamois 3.880 5.049 4.300 6.462 7.349 100 130 111 167 189 76,42 96 100,0 Vlag Namen (provincie) Namen
444 Terhulpen 1.645 2.615 4.231 6.943 7.320 100 159 257 442 445 15,60 469 124,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
445 Heers 4.636 5.849 6.849 6.575 7.290 100 126 148 142 157 53,07 137 100,6 Vlag Limburg Limburg
446 Linter 4.225 5.726 6.473 6.852 7.255 100 136 153 162 172 36,37 199 110,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
447 Zutendaal 928 956 2.032 6.755 7.234 100 103 219 728 780 32,07 226 105,4 Vlag Limburg Limburg
448 Bevekom 4.990 5.321 4.301 6.199 7.222 100 107 86 124 145 38,58 187 119,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
449 Gesves 5.265 5.780 4.544 5.767 7.210 100 110 86 110 137 64,92 111 109,0 Vlag Namen (provincie) Namen
450 Walhain 4.668 4.957 4.194 5.412 7.167 100 106 90 116 154 37,94 189 122,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
451 Stavelot 4.843 5.905 5.854 6.479 7.145 100 122 121 134 148 85,07 84 95,1 Vlag Luik (provincie) Luik
452 Beaumont 7.152 6.812 5.752 6.577 7.137 100 95 80 92 100 92,97 77 90,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
453 Anhée 4.136 5.888 6.084 6.771 7.117 100 142 147 164 172 65,67 108 93,8 Vlag Namen (provincie) Namen
454 Assesse 3.966 4.680 3.999 5.992 6.964 100 118 101 151 176 78,16 89 109,2 Vlag Namen (provincie) Namen
455 Nieuwerkerken 2.142 2.645 3.737 6.483 6.960 100 123 174 303 325 22,46 310 105,0 Vlag Limburg Limburg
456 Hoegaarden 4.466 5.126 6.206 6.014 6.942 100 115 139 135 155 33,93 205 121,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
457 Chièvres 6.703 6.965 6.185 6.006 6.899 100 104 92 90 103 46,91 147 96,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
458 Itter 4.367 5.515 5.182 5.651 6.865 100 126 119 129 157 34,92 197 113,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
459 Hensies 5.738 6.060 7.087 6.782 6.828 100 106 124 118 129 25,99 263 84,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
460 Saint-Georges-sur-Meuse 4.540 6.303 5.764 6.785 6.784 100 139 127 149 149 20,90 325 98,0 Vlag Luik (provincie) Luik
461 Quiévrain 4.183 5.764 7.278 6.713 6.759 100 138 174 160 162 21,22 318 80,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
462 Pittem 7.595 6.881 6.107 6.629 6.752 100 91 80 87 89 34,42 196 99,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
463 Sint-Laureins 7.900 8.718 8.055 6.513 6.684 100 110 102 82 85 74,50 90 105,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
464 Herne 7.942 6.965 6.121 6.372 6.643 100 88 77 80 84 44,63 149 118,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
465 Lierde 5.419 5.606 5.942 6.291 6.567 100 103 110 116 121 26,13 251 112,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
466 Villers-le-Bouillet 4.340 6.290 4.807 5.653 6.503 100 145 111 130 150 32,71 199 104,0 Vlag Luik (provincie) Luik
467 Moerbeke 4.002 5.962 5.646 5.753 6.455 100 149 141 144 161 37,80 171 112,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
468 Kluisbergen 7.874 4.994 6.377 6.086 6.453 100 63 81 77 82 30,38 212 106,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
469 Wortegem-Petegem 9.248 7.502 5.995 6.071 6.440 100 81 65 66 70 41,96 153 116,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
470 Kaprijke 6.764 6.479 5.936 6.175 6.429 100 96 88 91 95 33,71 191 109,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
471 Ramillies 5.844 5.388 5.065 5.295 6.394 100 91 87 91 109 48,68 131 108,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
472 Maarkedal 9.466 8.763 6.998 6.448 6.338 100 93 74 68 67 45,63 139 116,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
473 Braives 5.043 6.845 5.984 5.352 6.325 100 136 119 106 125 44,00 144 105,7 Vlag Luik (provincie) Luik
474 Bekkevoort 1.977 2.842 5.403 5.726 6.274 100 144 273 290 317 37,17 169 110,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
475 Engis 2.338 4.274 5.834 5.689 6.122 100 183 250 243 262 27,74 221 84,0 Vlag Luik (provincie) Luik
476 Geetbets 2.903 3.870 5.140 5.793 6.035 100 133 177 200 208 35,17 172 104,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
477 Elzele 9.495 8.555 6.549 5.580 6.001 100 90 69 59 63 44,69 134 101,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
478 Hastière 2.651 3.287 4.076 4.976 5.979 100 124 154 188 226 56,46 106 82,9 Vlag Namen (provincie) Namen
479 Limburg 2.687 6.188 5.877 5.495 5.939 100 230 219 205 221 24,63 241 91,0 Vlag Luik (provincie) Luik
480 Remicourt 2.686 3.749 4.454 4.753 5.904 100 140 166 177 220 22,58 261 112,3 Vlag Luik (provincie) Luik
481 Lobbes 4.033 4.867 4.811 5.520 5.862 100 121 119 137 145 32,08 183 102,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
482 Etalle 4.449 4.535 3.578 4.890 5.855 100 102 80 110 132 78,10 75 115,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
483 Nandrin 2.618 3.306 2.785 5.376 5.826 100 126 106 205 223 35,90 162 125,5 Vlag Luik (provincie) Luik
484 Lendelede 3.828 3.619 4.452 5.502 5.742 100 95 116 144 150 13,15 437 105,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
485 Viroinval 5.500 7.205 6.243 5.623 5.731 100 131 114 102 104 120,90 47 82,8 Vlag Namen (provincie) Namen
486 Thimister-Clermont 4.576 3.977 3.663 5.075 5.725 100 87 80 111 125 28,73 200 108,6 Vlag Luik (provincie) Luik
487 Lontzen 3.433 5.010 5.695 100 146 166 28,73 198 100,4 Vlag Luik (provincie) Luik
488 Celles 10.057 8.282 6.632 5.415 5.665 100 82 66 54 56 67,14 84 94,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
489 Vaux-sur-Sûre 4.113 4.699 4.353 4.176 5.651 100 114 106 102 137 135,87 42 92,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
490 Florenville 6.969 6.491 5.604 5.546 5.296 100 93 80 80 81 146,91 38 91,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
491 Bütgenbach 3.977 5.550 5.605 100 140 141 97,31 58 91,8 Vlag Luik (provincie) Luik
492 Drogenbos 592 1.335 3.661 4.693 5.599 100 226 618 793 946 2,49 2.248 92,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
493 Pecq 6.493 5.838 5.467 5.157 5.598 100 90 84 79 86 32,91 170 93,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
494 Somme-Leuze 3.721 3.423 2.696 4.170 5.587 100 92 72 112 150 95,09 59 93,0 Vlag Namen (provincie) Namen
495 Saint-Hubert 4.621 5.933 5.618 5.727 5.571 100 128 122 124 121 111,16 50 90,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
496 Attert 4.727 4.673 3.105 4.118 5.537 100 99 66 87 117 70,94 78 129,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
497 Hotton 2.631 3.000 3.016 4.890 5.531 100 114 115 186 210 57,32 97 86,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
498 Amel 4.082 5.069 5.480 100 124 135 125,15 44 92,7 Vlag Luik (provincie) Luik
499 Nassogne 4.508 4.712 4.075 4.760 5.474 100 105 90 106 121 111,96 49 93,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
500 Büllingen 4.539 5.287 5.473 100 116 121 150,49 36 89,8 Vlag Luik (provincie) Luik
501 Marchin 2.912 6.392 5.019 4.935 5.460 100 220 172 169 188 30,00 182 103,1 Vlag Luik (provincie) Luik
502 Paliseul 2.977 4.651 5.026 5.006 5.393 100 156 169 168 181 112,96 48 86,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
503 Incourt 5.177 4.428 3.539 4.114 5.388 100 86 68 79 104 38,79 139 112,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
504 Ruiselede 6.773 6.528 5.567 5.048 5.387 100 96 82 75 80 30,20 178 100,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
505 Comblain-au-Pont 1.631 4.469 5.117 5.189 5.381 100 274 314 318 330 22,68 237 91,7 Vlag Luik (provincie) Luik
506 Léglise 3.114 3.834 4.006 3.701 5.366 100 123 129 119 172 172,92 31 98,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
507 Bouillon 6.880 6.744 6.325 5.437 5.353 100 98 92 79 78 149,09 36 89,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
508 Momignies 5.997 6.365 5.650 5.128 5.309 100 106 94 86 89 85,58 62 76,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
509 Glabbeek 2.906 3.835 4.720 5.071 5.298 100 132 162 175 182 26,78 198 115,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
510 Héron 4.529 5.479 4.473 4.195 5.277 100 121 99 93 117 38,32 138 106,6 Vlag Luik (provincie) Luik
511 Houffalize 5.778 6.468 5.142 4.501 5.222 100 112 89 78 90 166,58 31 93,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
512 Gouvy 4.718 5.975 5.936 4.581 5.206 100 127 126 97 110 165,11 32 84,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
513 Rumes 4.928 6.278 5.521 5.064 5.186 100 127 112 103 105 23,72 219 93,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
514 Chiny 5.989 5.711 4.676 4.885 5.175 100 95 78 82 86 113,69 46 95,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
515 Libin 3.998 4.183 4.113 4.341 5.164 100 105 103 109 129 139,72 37 95,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
516 Honnelles 6.477 7.270 6.169 5.052 5.139 100 112 95 78 79 43,65 118 101,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
517 Havelange 4.724 6.064 5.119 4.622 5.130 100 128 108 98 109 104,73 49 93,8 Vlag Namen (provincie) Namen
518 Ohey 3.989 4.575 3.557 4.063 5.090 100 115 89 102 128 56,62 88 97,5 Vlag Namen (provincie) Namen
519 Alveringem 10.270 9.676 7.728 4.805 5.089 100 94 75 47 5 0 80,01 64 87,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
520 Cerfontaine 4.502 4.731 4.315 4.334 4.927 100 105 96 96 109 83,45 59 91,4 Vlag Namen (provincie) Namen
521 Ferrières 2.995 3.220 2.943 4.208 4.918 100 108 98 141 164 56,90 86 102,4 Vlag Luik (provincie) Luik
522 Houyet 4.728 6.355 4.993 4.433 4.876 100 134 106 94 103 122,31 40 92,2 Vlag Namen (provincie) Namen
523 Sivry-Rance 5.870 5.737 4.540 4.506 4.833 100 98 77 77 82 72,97 66 89,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
524 Linkebeek 1.206 1.795 3.050 4.751 4.760 100 149 253 394 395 4,15 1.147 124,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
525 Clavier 3.633 4.513 4.222 4.120 4.617 100 124 116 113 127 79,12 58 97,9 Vlag Luik (provincie) Luik
526 Gedinne 4.727 5.517 4.596 4.344 4.563 100 117 97 92 97 151,56 30 89,4 Vlag Namen (provincie) Namen
527 Lens 6.428 5.120 4.107 3.729 4.508 100 80 64 59 70 49,42 91 97,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
528 Musson 2.513 2.675 2.677 3.893 4.508 100 106 107 155 179 34,81 130 99,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
529 Baelen 2.971 2.940 2.796 3.852 4.434 100 99 94 130 149 85,73 52 100,5 Vlag Luik (provincie) Luik
530 Pepingen 4.688 4.567 3.912 4.247 4.372 100 97 83 91 93 36,05 121 125,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
531 Tintigny 3.629 3.697 3.141 3.436 4.276 100 102 87 95 118 81,79 52 97,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
532 Merbes-le-Château 3.166 3.696 3.922 4.032 4.251 100 117 124 127 134 30,24 141 89,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
533 Aubel 3.202 2.921 3.067 3.851 4.221 100 91 96 120 132 18,83 224 102,9 Vlag Luik (provincie) Luik
534 Anthisnes 2.967 3.517 3.068 3.881 4.204 100 119 103 131 142 37,08 113 109,0 Vlag Luik (provincie) Luik
535 Modave 2.461 4.090 3.238 3.588 4.200 100 166 132 146 171 40,37 104 107,1 Vlag Luik (provincie) Luik
536 La Roche-en-Ardenne 5.070 5.864 4.602 4.107 4.194 100 116 91 81 83 147,52 28 86,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
537 Verlaine 2.101 2.694 2.188 3.429 4.177 100 128 104 163 199 24,21 173 108,2 Vlag Luik (provincie) Luik
538 Voeren 4.134 4.189 4.416 4.315 4.160 100 101 107 104 101 50,63 82 95,0 Vlag Limburg Limburg
539 Olne 3.025 3.178 2.348 3.731 4.087 100 105 78 123 135 15,99 256 117,8 Vlag Luik (provincie) Luik
540 Burg-Reuland 4.278 3.787 3.956 100 89 92 108,96 36 92,0 Vlag Luik (provincie) Luik
541 Froidchapelle 3.326 3.574 3.038 3.315 3.953 100 107 91 100 119 86,03 46 86,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
542 Faimes 2.628 3.356 2.742 3.155 3.947 100 128 104 120 150 28,48 139 115,0 Vlag Luik (provincie) Luik
543 Oerle 2.253 3.100 2.929 3.317 3.912 100 138 130 147 174 19,64 199 105,8 Vlag Luik (provincie) Luik
544 Hamoir 1.668 2.364 2.757 3.510 3.872 100 142 165 210 232 27,80 139 96,3 Vlag Luik (provincie) Luik
545 Mont-de-l'Enclus 4.405 3.409 3.525 3.172 3.720 100 77 80 72 84 26,93 138 98,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
546 Vleteren 4.242 4.972 4.546 3.593 3.659 100 117 107 85 86 38,15 96 89,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
547 Brugelette 4.970 4.530 3.591 3.344 3.658 100 91 72 67 74 28,40 129 91,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
548 Lierneux 3.633 4.738 4.362 3.317 3.601 100 130 120 91 99 92,08 39 95,2 Vlag Luik (provincie) Luik
549 Saint-Léger 2.572 3.399 2.279 3.192 3.592 100 132 89 124 140 35,86 100 110,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
550 Bertogne 2.862 3.526 3.177 2.724 3.579 100 123 111 95 125 91,67 39 92,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
551 Hélécine 2.113 3.433 3.132 2.848 3.479 100 162 148 135 165 16,62 209 106,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
552 Manhay 3.604 3.514 2.895 2.885 3.463 100 98 80 80 96 119,81 29 97,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
553 Geer 2.426 2.956 2.686 2.570 3.430 100 122 111 106 141 23,62 145 110,8 Vlag Luik (provincie) Luik
554 Vloesberg 5.140 4.009 3.465 3.194 3.420 100 78 67 62 67 23,00 149 105,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
555 Crisnée 1.958 2.362 2.300 2.584 3.352 100 121 117 132 171 16,83 199 110,1 Vlag Luik (provincie) Luik
556 Bièvre 2.775 3.701 3.601 3.140 3.307 100 133 130 114 119 109,59 30 85,1 Vlag Namen (provincie) Namen
557 Lijsem 2.118 2.908 2.826 2.806 3.292 100 137 133 132 155 14,75 223 108,5 Vlag Luik (provincie) Luik
558 Lo-Reninge 5.927 5.798 4.424 3.217 3.289 100 98 75 54 55 62,94 52 92,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
559 Fexhe-le-Haut-Clocher 1.413 2.200 2.524 2.930 3.263 100 156 179 207 231 19,25 169 111,8 Vlag Luik (provincie) Luik
560 Burdinne 3.202 3.536 2.684 2.709 3.236 100 110 84 85 101 32,57 99 109,5 Vlag Luik (provincie) Luik
561 Érezée 2.983 3.176 2.844 2.745 3.228 100 106 95 92 108 78,44 41 91,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
562 Onhaye 3.475 3.353 2.631 3.011 3.201 100 96 76 87 92 65,53 49 93,6 Vlag Namen (provincie) Namen
563 Stoumont 3.886 3.820 3.040 2.873 3.104 100 98 78 74 80 108,45 29 103,7 Vlag Luik (provincie) Luik
564 Berloz 1.552 2.341 2.641 2.620 3.080 100 151 170 169 198 14,49 213 108,8 Vlag Luik (provincie) Luik
565 Wellin 2.049 2.541 2.386 2.837 3.064 100 124 116 138 150 67,52 45 90,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
566 Donceel 1.841 2.510 2.096 2.653 3.048 100 136 114 144 166 23,31 131 117,9 Vlag Luik (provincie) Luik
567 Wasseiges 2.980 3.187 2.197 2.241 2.962 100 107 74 75 99 24,45 121 98,7 Vlag Luik (provincie) Luik
568 Doische 2.987 3.495 3.178 2.840 2.951 100 117 106 95 99 84,02 35 85,9 Vlag Namen (provincie) Namen
569 Tenneville 2.382 2.567 2.314 2.449 2.842 100 108 97 103 119 91,81 31 97,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
570 Meix-devant-Virton 3.644 3.337 2.609 2.691 2.831 100 92 72 74 78 54,20 52 95,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
571 Ouffet 1.731 2.595 2.215 2.474 2.802 100 150 128 143 162 40,22 70 98,3 Vlag Luik (provincie) Luik
572 Zuienkerke 2.399 2.800 2.634 2.790 2.730 100 117 110 116 114 48,86 56 113,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
573 Tinlot 1.739 2.251 1.940 2.184 2.709 100 129 112 126 156 37,12 73 110,1 Vlag Luik (provincie) Luik
574 Baarle-Hertog 1.007 1.028 1.742 2.120 2.705 100 102 173 211 269 7,48 362 87,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
575 Vresse-sur-Semois 4.669 4.399 3.543 2.810 2.641 100 94 76 60 57 101,04 26 85,0 Vlag Namen (provincie) Namen
576 Rendeux 3.336 3.530 2.522 2.217 2.582 100 106 76 66 77 68,83 38 90,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
577 Trois-Ponts 2.004 2.410 2.260 2.346 2.570 100 120 113 117 128 68,90 37 93,4 Vlag Luik (provincie) Luik
578 Sainte-Ode 2.112 2.444 2.426 2.181 2.755 100 116 115 103 121 97,87 26 88,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
579 Tellin 1.617 2.376 2.173 2.229 2.468 100 147 134 138 153 56,64 44 93,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
580 Fauvillers 2.582 2.621 2.005 1.838 2.253 100 102 78 71 87 74,11 30 98,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
581 Bever 3.425 2.664 1.918 1.980 2.204 100 78 56 58 64 19,78 111 114,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
582 Spiere-Helkijn 2.187 2.514 1.897 1.858 2.087 100 115 87 85 95 10,78 194 94,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
583 Rouvroy 1.912 1.998 1.711 1.877 2.082 100 104 89 98 109 27,68 75 94,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
584 Horebeke 2.812 2.449 2.277 1.968 2.048 100 87 81 70 73 11,20 183 118,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
585 Martelange 1.116 1.638 1.604 1.428 1.820 100 147 144 128 163 29,67 61 96,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
586 Herbeumont 2.433 2.499 1.924 1.434 1.627 100 103 79 59 67 58,81 28 90,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
587 Daverdisse 1.521 1.992 1.710 1.360 1.407 100 131 112 89 93 56,40 25 83,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
588 Mesen 1.423 1.434 1.088 964 1.040 100 101 76 68 73 3,58 291 76,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
589 Herstappe 135 148 134 85 88 100 110 99 63 65 1,35 65 108,6 Vlag Limburg Limburg

Gemeentefusies op 1 januari 2019[bewerken]

 • Lovendegem, Waarschoot en Zomergem onder de nieuwe naam Lievegem
 • Kruishouten en Zingem onder de nieuwe naam Kruisem
 • Neerpelt en Overpelt onder de nieuwe naam Pelt
 • Meeuwen-Gruitroden en Opglabbeek onder de nieuwe naam Oudsbergen
 • Puurs en Sint-Amands onder de nieuwe naam Puurs-Sint-Amands
 • Deinze en Nevele fuseren maar behouden de naam Deinze
 • Aalter en Knesselare fuseren maar behouden de naam Aalter