Tabel van Belgische gemeenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van hun oppervlakte, bevolkingsdichtheid en welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2019, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2017 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 telde België 2.359 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Bronnen[bewerken]

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2019 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente[bewerken]

In 2019 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.675 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 374 inwoners per km². De mediaangemeente (295e van de 589 gemeenten) is in 2019 Aywaille met 12.436 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 21.964 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 487 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,1 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2019 is Berlare met 14.958 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.869 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 216 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,3 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2019 is Jalhay met 8.585 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 63.607 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.489 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,4 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2019 is Sint-Gillis met 50.267 inwoners).

Grootste gemeente[bewerken]

 • naar inwoners: Antwerpen met 525.935 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 213,75 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 24.037 inwoners per km²

Kleinste gemeente[bewerken]

Arm & rijk[bewerken]

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 50,7 (2017) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 24,5% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2017) en slechts 3,6% meer dan 50.000 euro, terwijl dit voor respectievelijk België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld in 7,9% - 5,3% - 9,2% en 18,0% (nul belastbaar) en 16,0% - 18,3% - 14,0% - 9,7% (meer dan 50.000 euro) het geval is.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 167,7 (2017).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 9 gemeenten in Vlaanderen en 1 in Wallonië (Lasne), het gaat daarbij steeds om residentiële gemeenten in de periferie van de Vlaamse grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en Brussel (Lasne) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ukkel met index 111,1, komt op nr. 163.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 7 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste stad van Wallonië, blijft met een index van 73,3 nog net uit deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,0 en Gent met 102,5 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven doet het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,1.

Afbeeldingen[bewerken]

Evoluties[bewerken]

Van de 581 gemeenten zijn er 57 waarvan het inwonertal in 2019 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 23 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 57 gemeenten verloren over de periode 1846-2019 samen 72.368 inwoners (32.339 in Vlaanderen, 40.029 in Wallonië), dit is 17,5% van hun aantal inwoners in 1846 (16,9% in VL, 18,0% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.223 inwoners (-50,9%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.307 inwoners (-38,2%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met telkens -44%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+6%) en is in 2019 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.227 in 2019 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2019 slechts met 40% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 471% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van -11% voor Brussel tot -23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2017, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+24% sinds 2000 en +11% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2017 met 1%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 5% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (-15% voor Charleroi, -19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2018 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Twee andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge en Namen, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een status quo, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, net als Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde.

Tabel[bewerken]

Gemeente 1846

Inwoners

1900

Inwoners

1947

Inwoners

2000

Inwoners

2019

Inwoners

1846

index

1900

index

1947

index

2000

index

2019

index

Opp.
km²
Inw.
per
km²
2017
Welv.-
index
Provincie of gewest
1 Antwerpen 118.682 383.557 526.396 446.525 525.935 100 323 444 376 443 204,51 2.572 87,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
2 Gent 128.828 222.895 254.216 224.180 262.219 100 173 197 174 204 156,18 1.679 102,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 54.694 198.837 233.737 200.827 202.267 100 364 427 367 370 102,08 1.982 73,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
4 Luik 89.943 206.384 231.502 185.639 197.327 100 229 257 206 219 69,39 2.844 81,1 Vlag Luik (provincie) Luik
5 Brussel 129.680 218.623 184.838 133.859 181.726 100 169 143 103 140 32,61 5.573 69,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
6 Schaarbeek 6.211 63.508 123.671 105.692 133.309 100 1.023 1.991 1.702 2.146 8,14 16.377 66,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
7 Anderlecht 5.966 47.929 86.412 87.812 119.714 100 803 1.448 1.472 2.007 17,74 6.747 64,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
8 Brugge 60.855 70.277 93.062 116.264 118.325 100 115 153 191 194 138,40 855 111,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
9 Namen 42.529 62.427 77.584 105.419 110.779 100 147 182 248 260 175,69 631 99,1 Vlag Namen (provincie) Namen
10 Leuven 35.334 58.523 67.322 88.014 101.624 100 166 191 249 288 56,63 1.794 113,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 12.065 58.445 63.922 71.219 97.462 100 484 530 590 808 5,89 16.542 56,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
12 Bergen 52.106 77.263 84.072 90.935 95.613 100 148 161 175 183 146,53 653 88,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
13 Elsene 14.251 58.615 90.711 73.174 86.876 100 411 637 513 610 6,34 13.693 91,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
14 Mechelen 36.915 64.781 72.232 75.438 86.616 100 175 196 204 235 65,19 1.329 105,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
15 Aalst 32.910 50.500 73.147 84.859 86.445 100 153 222 232 263 78,12 1.107 107,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
16 Ukkel 6.372 18.034 56.156 74.221 83.024 100 283 881 1.165 1.303 22,91 3.624 111,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
17 La Louvière 16.726 57.594 73.901 76.568 80.757 100 344 442 458 483 64,24 1.257 79,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
18 Hasselt 15.229 20.812 41.301 68.058 78.296 100 137 271 447 514 102,24 766 113,0 Vlag Limburg Limburg
19 Sint-Niklaas 29.966 42.672 57.846 68.290 77.769 100 142 193 228 259 83,80 927 98,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
20 Kortrijk 35.144 50.540 65.179 74.790 76.735 100 144 185 213 218 80,02 959 105,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
21 Oostende 16.022 41.547 56.514 67.279 71.494 100 259 353 420 446 37,72 1.895 99,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
22 Doornik 65.609 70.343 68.443 67.379 69.370 100 107 104 103 106 213,75 325 94,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
23 Genk 1.776 2.537 33.858 62.842 66.227 100 143 1.906 3.538 3.728 87,85 754 89,5 Vlag Limburg Limburg
24 Seraing 17.236 63.068 77.219 60.557 64.259 100 366 448 351 373 35,34 1.819 76,7 Vlag Luik (provincie) Luik
25 Roeselare 21.563 33.688 44.011 54.199 62.954 100 156 204 251 292 59,79 1.053 101,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
26 Moeskroen 13.713 28.773 52.245 52.492 58.474 100 210 381 383 426 40,08 1.459 83,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
27 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.182 3.468 26.344 46.528 56.660 100 293 2.229 3.936 4.794 7,22 7.842 94,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
28 Vorst 1.324 9.509 47.370 45.555 56.289 100 718 3.578 3.441 4.251 6,25 9.009 80,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
29 Verviers 34.463 69.094 60.634 53.148 55.207 100 200 176 154 160 33,07 1.669 77,7 Vlag Luik (provincie) Luik
30 Jette 1.981 10.053 29.484 39.749 52.536 100 507 1.488 2.007 2.652 5,04 10.417 81,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
31 Sint-Gillis 4.138 51.763 61.396 42.458 50.267 100 1.251 1.484 1.196 1.215 2,52 19.910 73,3 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
32 Beveren 24.723 29.847 35.829 44.977 48.668 100 121 145 182 197 150,18 324 114,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 3.084 20.838 50.040 39.404 48.367 100 676 1.623 1.278 1.568 3,15 15.358 80,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
34 Beringen 7.881 7.495 19.794 39.261 46.346 100 95 251 498 588 78,30 592 94,2 Vlag Limburg Limburg
35 Dendermonde 20.184 28.937 38.832 43.137 45.769 100 143 192 214 227 55,67 822 108,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
36 Vilvoorde 6.869 14.075 27.529 34.982 44.727 100 205 401 509 651 21,48 2.083 95,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
37 Turnhout 14.396 20.887 32.135 38.596 44.664 100 145 223 268 310 56,06 797 96,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
38 Deinze* 28.098 27.459 29.692 38.552 43.571 100 98 106 137 155 127,43 342 112,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
39 Dilbeek 6.727 8.471 16.685 37.722 42.847 100 126 248 561 637 41,18 1.041 119,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
40 Heist-op-den-Berg 12.128 15.649 26.399 37.233 42.681 100 129 218 307 352 86,46 494 108,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
41 Sint-Pieters-Woluwe 1.318 2.686 18.455 37.922 41.824 100 204 1.400 2.877 3.173 8,85 4.725 110,0 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
42 Evere 1.377 3.892 15.277 31.348 41.763 100 283 1.109 2.277 3.033 5,02 8.322 74,5 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
43 Lokeren 21.493 26.781 31.001 36.458 41.690 100 125 144 170 194 67,50 618 102,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
44 Sint-Truiden 17.861 23.240 30.726 37.147 40.590 100 130 172 208 227 106,90 380 104,2 Vlag Limburg Limburg
45 Geel 10.234 13.070 22.295 33.677 40.353 100 128 218 329 394 109,85 367 108,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
46 Eigenbrakel 7.674 10.957 14.881 35.259 40.008 100 143 194 459 521 52,12 768 117,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
47 Herstal 10.654 24.273 35.998 36.292 39.989 100 228 338 341 375 23,54 1.699 79,0 Vlag Luik (provincie) Luik
48 Halle 10.276 18.286 27.087 33.655 39.540 100 178 264 328 385 44,40 890 106,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
49 Ninove 19.188 23.809 30.397 34.559 38.911 100 124 158 180 203 72,57 536 104,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 4.949 6.433 20.176 35.430 38.516 100 130 408 716 778 76,28 505 85,1 Vlag Limburg Limburg
51 Waregem 11.387 13.592 22.045 35.839 38.266 100 119 194 315 336 44,34 863 107,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
52 Brasschaat 2.803 4.046 16.333 37.138 37.946 100 144 583 1.325 1.354 38,49 986 124,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
53 Grimbergen 6.834 8.258 15.906 32.930 37.542 100 121 233 482 549 38,61 972 117,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
54 Mol 5.220 7.514 19.083 31.683 36.825 100 144 366 607 705 114,26 322 105,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
55 Lier 15.860 25.292 32.167 32.191 36.242 100 159 203 203 229 49,70 729 109,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
56 Châtelet 7.365 29.741 37.684 35.452 35.903 100 404 512 481 487 27,03 1.328 75,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
57 Evergem 17.914 17.864 21.951 31.155 35.447 100 100 123 174 198 75,04 472 111,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
58 Tienen 15.375 24.917 31.542 31.479 34.975 100 162 205 205 227 71,77 487 107,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
59 Ieper 30.050 31.434 30.776 35.071 34.845 100 105 102 117 116 130,61 267 100,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
60 Schoten 1.836 4.229 16.937 32.733 34.517 100 230 922 1.816 1.880 29,55 1.168 119,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
61 Waver 8.152 11.773 12.728 31.033 34.396 100 144 156 381 422 41,80 823 112,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
62 Zaventem 3.929 7.815 13.640 26.901 34.368 100 199 347 685 875 27,62 1.244 103,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
63 Sint-Pieters-Leeuw 6.447 12.932 18.379 30.013 34.228 100 201 285 466 531 40,38 848 100,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
64 Lommel 2.486 4.431 13.487 30.433 34.079 100 178 543 1.224 1.371 102,37 333 98,5 Vlag Limburg Limburg
65 Oudergem 4.685 18.640 28.804 34.013 100 398 615 726 9,03 3.765 101,5 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
66 Heusden-Zolder 3.275 3.873 13.413 30.105 33.708 100 118 410 919 1.029 53,23 633 95,5 Vlag Limburg Limburg
67 Binche 11.737 23.388 35.519 32.190 33.473 100 199 303 274 285 60,66 552 88,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
68 Geraardsbergen 23.097 28.896 31.944 30.945 33.439 100 125 138 134 145 79,71 419 104,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
69 Menen 12.468 25.455 33.614 32.028 33.385 100 204 270 257 268 33,07 1.009 93,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
70 Asse 8.514 11.127 16.841 27.931 33.158 100 131 198 328 389 49,64 668 109,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
71 Knokke-Heist 4.074 7.771 21.072 33.148 33.126 100 191 517 814 813 56,44 587 139,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
72 Pelt 3.403 6.596 14.812 27.911 32.902 100 194 435 820 967 83,62 393 100,4 Vlag Limburg Limburg
73 Bilzen 9.343 11.271 17.852 29.355 32.328 100 121 191 314 346 75,90 426 100,5 Vlag Limburg Limburg
74 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3.349 4.314 6.789 27.380 31.443 100 129 203 818 939 32,96 954 107,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
75 Wevelgem 11.449 15.911 23.433 31.374 31.406 100 139 205 274 274 38,76 810 103,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
76 Oudenaarde 21.183 21.954 25.396 27.788 31.393 100 104 120 131 148 68,06 461 111,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
77 Courcelles 10.471 28.861 30.461 29.706 31.299 100 276 291 284 299 44,24 708 84,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
78 Tongeren 13.351 17.654 24.197 29.723 30.996 100 132 181 223 232 87,56 354 101,4 Vlag Limburg Limburg
79 Houthalen-Helchteren 2.223 2.220 8.430 29.215 30.655 100 100 379 1.314 1.379 78,27 392 91,1 Vlag Limburg Limburg
80 Waterloo 3.202 3.976 7.598 28.986 30.328 100 124 237 905 947 21,03 1.442 122,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
81 Aarschot 8.905 13.032 19.974 27.495 30.115 100 146 224 309 338 62,52 482 113,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
82 Temse 10.977 18.508 20.896 25.533 29.926 100 169 190 233 273 39,91 750 106,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
83 Aarlen 10.981 16.478 17.387 24.791 29.858 100 150 158 226 272 118,64 252 117,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
84 Aat 25.660 27.349 23.508 25.430 29.311 100 107 92 99 114 126,95 231 100,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
85 Brecht 3.681 6.238 11.097 25.091 29.268 100 169 301 682 795 90,84 322 115,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
86 Aalter* 19.432 19.996 18.670 26.303 28.906 100 103 96 135 149 119,19 243 113,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
87 Nijvel 10.388 13.457 13.853 23.751 28.734 100 130 133 229 277 60,60 474 113,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
88 Ans 6.887 12.293 21.752 27.528 28.373 100 178 401 400 412 23,35 1.215 89,4 Vlag Luik (provincie) Luik
89 Sambreville 7.537 18.946 25.556 27.197 28.288 100 251 339 361 375 34,20 827 88,2 Vlag Namen (provincie) Namen
90 Herentals 5.958 9.327 17.566 25.474 28.177 100 157 295 428 473 48,56 580 109,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
91 Harelbeke 8.276 11.112 18.243 26.320 28.158 100 134 220 318 340 29,14 966 102,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
92 Izegem 11.873 16.204 22.559 26.532 28.018 100 136 190 223 236 25,48 1.099 102,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
93 Zinnik 17.373 20.875 20.130 24.582 28.016 100 120 116 141 161 110,30 254 94,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
94 Sint-Joost-ten-Node 14.850 32.140 28.155 22.097 27.457 100 216 190 149 185 1,14 24.037 50,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
95 Andenne 12.335 20.750 21.284 23.529 27.391 100 168 173 191 222 86,17 318 91,9 Vlag Namen (provincie) Namen
96 Kapellen 2.504 4.072 9.680 25.671 26.850 100 163 387 1.025 1.072 37,11 723 126,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
97 Zottegem 15.151 18.591 22.629 24.574 26.582 100 123 149 162 175 56,66 469 118,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
98 Ronse 12.197 19.936 25.924 23.849 26.479 100 163 213 196 217 34,48 768 84,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
99 Willebroek 6.276 14.122 20.278 22.508 26.462 100 225 323 359 422 27,41 966 100,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
100 Flémalle 9.806 15.580 18.060 25.777 26.304 100 159 184 263 293 36,68 717 87,9 Vlag Luik (provincie) Luik
101 Tubeke 5.424 9.658 14.694 21.461 26.233 100 178 271 396 484 32,66 803 91,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
102 Lievegem 19.729 17.963 20.417 25.509 26.162 100 91 103 129 133 80,17 326 112,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
103 Mortsel 1.526 3.463 16.445 25.086 26.099 100 227 1.078 1.644 1.710 7,78 3.353 115,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
104 Gembloers 11.729 14.759 15.378 20.484 26.014 100 126 131 175 222 95,86 271 110,7 Vlag Namen (provincie) Namen
105 Puurs-Sint-Amands 12.326 14.134 19.644 23.296 25.882 100 115 159 184 210 48,99 528 116,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
106 Lanaken 5.596 7.305 13.257 23.500 25.841 100 131 237 420 462 59,00 438 102,0 Vlag Limburg Limburg
107 Wetteren 10.954 16.849 22.071 22.795 25.815 100 154 201 208 236 36,68 704 106,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
108 Oupeye 8.063 11.126 12.905 23.720 25.446 100 138 160 294 316 36,11 705 94,9 Vlag Luik (provincie) Luik
109 Overijse 4.904 6.249 9.610 23.738 25.403 100 127 196 484 518 44,43 572 129,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
110 Maaseik 6.384 7.613 13.161 22.852 25.317 100 119 206 358 397 76,91 329 98,1 Vlag Limburg Limburg
111 Beersel 6.130 10.473 14.050 22.880 25.251 100 171 229 373 412 30,01 842 119,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
112 Watermaal-Bosvoorde 3.950 6.520 19.683 24.454 25.184 100 165 498 623 638 12,93 1.947 109,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
113 Sint-Agatha-Berchem 672 1.845 11.180 18.735 25.179 100 275 1.664 2.788 3.747 2,95 8.537 84,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
114 Westerlo 5.730 7.054 12.295 21.960 25.051 100 123 215 383 437 55,13 454 108,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
115 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 24.902 100 283 896 1.947 2.453 2,46 10.142 81,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
116 Hamme 13.038 17.834 21.043 22.685 24.865 100 137 161 174 191 40,21 618 101,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
117 Merelbeke 7.429 9.797 14.321 21.786 24.660 100 132 193 293 332 36,65 673 125,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
118 Zwevegem 15.145 14.959 17.543 23.489 24.656 100 99 116 155 163 63,24 390 107,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
119 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.171 24.263 100 599 677 606 636 6,84 3.546 73,4 Vlag Luik (provincie) Luik
120 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 23.998 100 111 128 175 190 58,20 412 109,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
121 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 23.774 100 124 151 184 199 94,64 251 103,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
122 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 23.698 100 130 146 214 239 79,65 298 111,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
123 Oudsbergen 3.012 3.718 8.569 21.642 23.532 100 123 284 719 781 116,24 202 99,0 Vlag Limburg Limburg
124 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 23.358 100 134 198 351 399 42,83 545 130,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
125 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 23.311 100 147 170 196 207 70,18 332 94,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
126 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 23.308 100 362 436 491 524 19,60 1.189 80,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
127 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 23.029 100 141 242 359 381 50,50 456 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
128 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 22.949 100 132 292 483 543 39,09 587 108,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
129 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 22.918 100 180 201 222 227 59,28 387 87,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
130 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.819 100 140 169 271 281 60,34 378 108,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
131 Grâce-Hollogne 9.806 15.580 18.060 22.503 22.660 100 159 184 229 231 34,24 662 83,2 Vlag Luik (provincie) Luik
132 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 22.618 100 136 270 398 467 72,88 310 102,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
133 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 22.558 100 134 327 703 746 17,54 1.286 123,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
134 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 22.489 100 112 146 213 253 60,34 373 119,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
135 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 22.422 100 137 235 470 522 32,92 681 128,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
136 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 22.063 100 153 714 2.023 2.006 8,65 2.550 124,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
137 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 21.990 100 485 687 738 1.000 1,17 18.755 69,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
138 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 21.944 100 109 195 1.176 1.280 38,65 568 121,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
139 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 21.934 100 175 183 162 172 25,95 845 83,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
140 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 21.910 100 182 359 804 893 43,96 498 138,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
141 's-Gravenbrakel 10.509 13.231 14.786 19.084 21.901 100 126 141 182 208 84,68 259 101,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
142 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 21.682 100 166 258 388 447 32,73 662 133,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
143 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 21.366 100 126 170 209 224 45,76 467 118,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
144 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 21.355 100 118 177 278 335 105,32 203 101,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
145 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 21.237 100 106 271 686 770 39,34 540 106,2 Vlag Limburg Limburg
146 Hoei 11.580 19.028 17.823 19.056 21.227 100 164 154 165 183 47,74 445 91,4 Vlag Luik (provincie) Luik
147 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 21.134 100 144 189 214 237 30,05 703 100,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
148 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 21.125 100 113 143 178 184 33,06 639 97,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
149 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 21.115 100 135 243 456 485 23,67 892 126,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
150 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 20.970 100 126 239 455 543 89,43 234 104,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
151 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.811 100 180 179 139 141 13,62 1.528 72,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
152 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.800 100 156 181 398 401 25,52 815 129,5 Vlag Luik (provincie) Luik
153 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 20.792 100 145 269 344 376 36,12 576 116,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
154 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 20.590 100 130 243 412 466 65,61 314 92,9 Vlag Limburg Limburg
155 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 20.502 100 97 110 113 120 68,50 299 102,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
156 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 20.463 100 120 144 222 241 45,23 452 103,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
157 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 20.436 100 236 422 607 713 17,41 1.174 101,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
158 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 20.338 100 151 284 415 497 13,77 1.477 103,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
159 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 20.279 100 139 211 384 449 34,52 588 125,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
160 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 19.824 100 233 253 219 217 20,01 991 77,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
161 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 19.811 100 124 162 201 206 34,03 582 116,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
162 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.702 100 108 108 95 97 119,33 165 93,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
163 Eupen 15.996 17.516 19.677 100 110 123 103,74 190 98,9 Vlag Luik (provincie) Luik
164 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.652 100 137 264 976 950 35,99 546 139,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
165 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 19.411 100 97 116 308 326 34,82 557 128,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
166 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 19.370 100 132 150 191 214 54,98 352 110,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
167 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 19.336 100 136 190 268 313 75,65 256 102,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
168 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 19.321 100 156 226 239 268 26,92 718 107,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
169 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 19.190 100 175 186 228 249 46,80 410 94,6 Vlag Namen (provincie) Namen
170 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 19.065 100 278 305 305 316 20,26 941 86,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
171 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 19.056 100 261 380 512 548 17,82 1.069 109,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
172 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 19.038 100 182 349 656 761 47,48 401 99,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
173 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 19.031 100 142 276 616 683 41,19 462 106,6 Vlag Limburg Limburg
174 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 19.008 100 125 203 351 379 43,58 436 119,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
175 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 19.007 100 259 287 258 256 11,08 1.716 75,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
176 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.767 100 135 184 182 192 43,61 430 93,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
177 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 18.749 100 121 167 222 243 36,29 517 119,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
178 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 18.710 100 209 277 686 749 21,51 870 115,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
179 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 18.701 100 128 175 207 229 29,69 630 113,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
180 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 18.695 100 148 313 628 680 59,45 314 114,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
181 Lessen 17.237 21.341 20.571 17.178 18.656 100 124 119 100 108 72,29 258 91,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
182 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.655 100 101 172 390 414 71,52 261 113,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
183 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 18.633 100 128 164 190 205 30,30 615 114,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
184 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 18.613 100 124 245 484 570 51,35 362 108,6 Vlag Limburg Limburg
185 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 18.445 100 141 161 237 264 44,80 412 107,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
186 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 18.430 100 109 103 152 167 123,18 150 100,8 Vlag Namen (provincie) Namen
187 Sint-Genesius-Rode 2.813 4.632 8.166 17.998 18.387 100 165 290 640 654 22,77 807 137,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
188 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 18.271 100 140 191 316 336 26,56 688 125,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
189 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 18.244 100 199 246 189 229 7,37 2.477 94,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
190 Bredene 2.509 3.173 7.292 14.076 18.095 100 126 291 561 721 13,08 1.384 104,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
191 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 18.084 100 206 553 1.126 1.297 37,48 482 112,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
192 Herzele 10.966 12.978 14.677 16.276 18.027 100 118 134 148 164 47,40 380 113,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
193 Komen-Waasten 10.645 16.407 18.250 17.564 18.271 100 154 171 165 169 61,09 295 82,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
194 Wezet 7.752 9.469 12.599 16.617 17.812 100 122 163 214 230 27,99 636 94,2 Vlag Luik (provincie) Luik
195 Fontaine-l'Evêque 5.393 13.846 16.716 16.968 17.806 100 257 310 315 330 28,41 627 85,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
196 Putte 4.281 6.443 9.913 15.394 17.800 100 151 232 360 416 34,96 509 111,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
197 Herve 12.707 13.453 11.859 16.469 17.609 100 106 93 130 139 56,84 310 103,0 Vlag Luik (provincie) Luik
198 Duffel 4.230 7.313 12.003 15.971 17.491 100 173 284 378 413 22,71 770 113,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
199 Marche-en-Famenne 6.049 9.358 10.935 16.390 17.465 100 155 181 271 289 121,40 144 91,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
200 Pont-à-Celles 7.748 14.213 13.548 16.081 17.371 100 183 175 208 224 55,73 312 104,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
201 Péruwelz 17.974 18.717 17.657 16.867 17.159 100 104 98 94 95 60,56 283 86,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
202 Aubange 3.951 6.668 11.262 14.663 17.093 100 169 285 371 433 45,60 375 91,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
203 Soumagne 5.269 8.819 9.990 14.607 16.925 100 167 190 277 321 27,14 624 98,5 Vlag Luik (provincie) Luik
204 Rotselaar 5.529 6.426 8.711 14.587 16.793 100 116 158 264 304 37,57 447 127,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
205 Riemst 6.925 8.567 12.758 15.617 16.755 100 124 184 226 242 57,88 289 98,8 Vlag Limburg Limburg
206 Kruibeke 10.951 10.338 13.459 14.556 16.745 100 94 123 133 153 33,42 501 111,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
207 Diksmuide 19.397 19.618 17.993 15.443 16.743 100 101 93 80 86 149,40 112 96,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
208 Dour 12.149 20.056 20.550 16.865 16.644 100 165 169 139 137 33,32 500 82,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
209 Merchtem 6.465 7.708 10.494 14.250 16.583 100 119 162 220 257 36,72 452 121,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
210 Ciney 7.016 11.114 11.517 14.452 16.580 100 158 164 206 236 147,56 112 95,7 Vlag Namen (provincie) Namen
211 Hannuit 11.051 13.820 12.301 13.242 16.571 100 125 111 120 150 86,53 192 106,3 Vlag Luik (provincie) Luik
212 Lille 3.346 3.587 6.888 15.021 16.529 100 107 206 449 494 59,40 278 107,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
213 Fléron 3.471 6.728 9.438 15.891 16.526 100 194 272 458 476 13,72 1.204 92,6 Vlag Luik (provincie) Luik
214 Wemmel 1.285 1.621 6.252 13.932 16.491 100 126 487 1.084 1.283 8,74 1.886 116,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
215 Peer 3.187 4.175 7.415 15.251 16.357 100 131 233 479 513 86,95 188 99,2 Vlag Limburg Limburg
216 Éghezée 11.342 11.753 10.320 13.414 16.337 100 104 91 118 144 102,81 159 110,4 Vlag Namen (provincie) Namen
217 Laakdal 4.689 5.446 9.112 14.806 16.101 100 116 194 316 343 42,48 379 105,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
218 Bree 4.156 5.432 9.524 14.001 16.085 100 131 229 337 387 64,96 248 98,6 Vlag Limburg Limburg
219 Bastenaken 6.413 7.968 8.926 13.391 15.985 100 124 139 209 249 172,03 93 92,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
220 Landen 5.640 9.968 12.682 14.288 15.951 100 177 225 253 283 54,05 295 109,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
221 Beernem 9.591 11.163 12.066 14.525 15.763 100 116 126 151 164 71,68 220 106,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
222 Leopoldsburg 3.514 9.111 13.796 15.755 100 259 393 448 22,49 701 96,5 Vlag Limburg Limburg
223 Ternat 4.977 6.705 8.749 14.418 15.746 100 135 176 290 316 24,48 643 120,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
224 Zulte 6.788 7.775 10.028 14.528 15.720 100 115 148 214 232 32,52 483 107,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
225 Kruisem 17.965 15.543 14.390 14.452 15.641 100 87 80 80 87 70,69 221 114,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
226 Malle 2.367 2.768 6.661 13.922 15.561 100 117 281 588 657 51,99 299 110,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
227 Machelen 1.855 4.515 10.630 11.838 15.469 100 243 573 638 834 11,59 1.334 89,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
228 Genepiën 10.021 11.209 10.323 13.757 15.427 100 112 103 137 154 89,57 172 116,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
229 Borgworm 3.890 6.868 8.172 13.190 15.334 100 177 210 339 394 31,04 494 104,5 Vlag Luik (provincie) Luik
230 Dison 6.513 17.051 16.933 13.978 15.248 100 262 260 215 234 14,01 1.089 66,1 Vlag Luik (provincie) Luik
231 Rumst 3.569 9.018 12.450 14.583 15.090 100 253 349 409 423 19,90 758 116,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
232 Bonheiden 3.449 4.559 8.313 14.089 15.010 100 132 241 408 435 29,27 513 137,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
233 Ravels 2.880 3.203 7.485 13.099 15.009 100 111 260 455 521 94,99 158 96,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
234 Berlare 7.718 9.454 10.394 13.679 14.958 100 122 135 177 194 37,82 396 109,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
235 Tremelo 2.722 3.597 5.872 13.339 14.914 100 132 216 490 548 21,57 691 119,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
236 Lummen 4.291 4.688 7.625 13.501 14.890 100 109 178 315 347 53,38 279 109,7 Vlag Limburg Limburg
237 Brakel 14.867 14.367 13.928 13.709 14.801 100 97 94 92 100 56,46 262 108,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
238 Chapelle-lez-Herlaimont 2.578 9.914 11.199 13.909 14.737 100 385 434 540 572 18,10 814 85,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
239 Anzegem 11.767 9.746 11.058 13.718 14.716 100 83 94 117 125 41,79 352 108,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
240 Sprimont 5.191 8.291 8.126 12.426 14.712 100 160 157 239 283 74,28 198 114,7 Vlag Luik (provincie) Luik
241 Thuin 9.138 11.931 10.939 14.603 14.702 100 131 120 160 161 76,17 193 103,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
242 Haacht 3.985 5.185 7.187 13.158 14.577 100 130 180 330 366 30,57 477 124,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
243 Lubbeek 4.623 6.133 7.587 13.620 14.559 100 133 164 295 315 46,13 316 133,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
244 Opwijk 4.339 6.141 9.276 11.718 14.547 100 142 214 270 335 19,69 739 117,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
245 Herselt 4.504 5.879 9.382 13.632 14.523 100 131 208 303 322 52,32 278 106,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
246 Buggenhout 5.193 7.205 10.402 13.752 14.517 100 139 200 265 280 25,25 575 116,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
247 Amay 5.495 10.026 11.605 12.987 14.412 100 182 211 236 262 27,61 522 92,8 Vlag Luik (provincie) Luik
248 Hamont-Achel 2.056 3.807 7.850 13.585 14.369 100 185 382 661 699 43,66 329 93,1 Vlag Limburg Limburg
249 Aartselaar 1.506 2.109 3.702 14.438 14.293 100 140 246 959 949 10,93 1.308 128,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
250 Wingene 12.509 13.822 12.367 12.517 14.263 100 110 99 100 114 68,42 208 101,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
251 Wezembeek-Oppem 883 1.396 3.794 13.622 14.258 100 158 430 1.566 1.615 6,82 2.091 128,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
252 Assenede 12.129 13.515 13.749 13.579 14.256 100 111 113 112 118 87,22 163 110,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
253 Lasne 6.394 6.688 5.583 13.512 14.244 100 105 87 211 223 47,22 302 144,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
254 Geldenaken 12.088 11.978 9.617 11.483 14.123 100 99 80 95 117 73,31 193 108,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
255 Belœil 13.553 15.670 14.380 13.226 14.068 100 116 106 98 104 61,55 229 92,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
256 Ichtegem 7.361 10.409 12.032 13.242 14.050 100 141 163 180 191 45,33 310 97,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
257 Jabbeke 5.145 6.677 7.668 13.609 13.865 100 130 149 265 269 53,76 258 117,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
258 Leuze-en-Hainaut 16.044 13.936 12.804 13.031 13.850 100 87 80 81 86 73,53 188 95,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
259 Edingen 8.102 8.399 8.436 10.863 13.817 100 104 104 134 171 40,59 340 106,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
260 Couvin 9.745 10.967 11.654 13.249 13.747 100 113 120 136 141 206,93 66 83,7 Vlag Namen (provincie) Namen
261 Wanze 5.933 10.171 9.886 12.026 13.738 100 171 167 203 232 43,95 313 105,3 Vlag Luik (provincie) Luik
262 Kraainem 688 1.295 3.333 12.692 13.730 100 188 484 1.845 1.996 5,80 2.365 119,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
263 Graven 6.866 7.077 6.252 11.827 13.668 100 103 91 172 199 55,44 247 122,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
264 Oud-Turnhout 3.077 6.175 12.413 13.662 100 201 403 444 38,80 352 111,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
265 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5.667 6.774 7.081 13.253 13.623 100 120 125 234 240 45,68 298 119,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
266 Oosterzele 9.367 10.328 11.528 13.204 13.590 100 110 123 141 145 43,12 315 119,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
267 Kuurne 2.510 4.611 8.396 12.785 13.484 100 184 335 509 537 10,01 1.347 100,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
268 Dinant 10.939 13.186 12.219 12.735 13.451 100 121 112 116 123 99,80 135 86,4 Vlag Namen (provincie) Namen
269 Liedekerke 2.261 4.051 7.715 11.800 13.295 100 179 341 522 588 10,08 1.319 104,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
270 Arendonk 3.715 4.356 7.919 11.805 13.293 100 117 213 318 358 55,38 240 98,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
271 Blégny 5.619 7.109 6.400 12.382 13.292 100 127 114 220 237 26,07 510 107,1 Vlag Luik (provincie) Luik
272 Boechout 2.632 4.059 7.651 11.919 13.266 100 154 281 453 504 20,66 642 123,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
273 Affligem 4.579 5.927 7.898 11.651 13.228 100 129 172 254 289 17,70 747 115,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
274 Bocholt 2.285 3.428 6.979 11.887 13.110 100 150 305 520 574 59,34 221 94,6 Vlag Limburg Limburg
275 Mettet 8.577 9.964 9.446 11.317 13.102 100 116 110 132 153 116,78 112 99,1 Vlag Namen (provincie) Namen
276 Zandhoven 3.173 3.564 6.524 12.085 13.025 100 112 206 381 410 40,10 325 116,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
277 Esneux 3.057 5.769 9.380 13.178 12.917 100 189 307 431 423 34,05 379 118,2 Vlag Luik (provincie) Luik
278 Wommelgem 1.496 2.703 5.506 11.762 12.865 100 181 368 786 860 13,01 989 113,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
279 Zelzate 3.566 6.241 10.016 12.094 12.854 100 175 281 339 360 13,71 938 99,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
280 Keerbergen 2.306 2.548 4.117 11.992 12.850 100 110 179 520 557 18,39 699 150,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
281 Gavere 7.674 8.573 8.994 11.847 12.805 100 112 117 154 167 31,35 409 120,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
282 Malmedy 8.212 11.144 12.741 100 136 158 99,96 127 94,3 Vlag Luik (provincie) Luik
283 Gerpinnes 4.197 5.780 6.062 12.050 12.716 100 138 144 287 303 47,10 270 115,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
284 De Haan 2.180 2.855 5.965 11.355 12.666 100 131 274 521 581 42,17 300 116,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
285 Herk-de-Stad 3.965 4.839 7.325 11.615 12.636 100 122 185 293 319 42,83 295 109,3 Vlag Limburg Limburg
286 Kortemark 11.055 12.344 12.543 12.232 12.616 100 112 113 111 114 55,00 229 95,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
287 Rochefort 5.189 9.144 9.338 11.747 12.611 100 176 180 226 243 165,27 76 90,1 Vlag Namen (provincie) Namen
288 Boortmeerbeek 3.361 3.670 5.784 11.397 12.516 100 109 172 339 372 18,64 672 130,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
289 Olen 1.844 2.319 5.538 10.895 12.505 100 126 300 591 678 23,17 540 107,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
290 Zonnebeke 10.179 13.239 11.582 11.545 12.481 100 130 114 113 123 67,57 185 98,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
291 Aywaille 3.707 6.099 6.868 10.065 12.436 100 165 185 272 335 79,97 156 97,9 Vlag Luik (provincie) Luik
292 Hechtel-Eksel 2.421 2.978 5.221 11.149 12.419 100 123 216 461 513 76,70 162 98,7 Vlag Limburg Limburg
293 Laarne 8.785 9.714 9.615 11.610 12.370 100 111 109 132 141 32,07 386 118,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
294 Anderlues 3.219 9.086 12.383 11.540 12.261 100 282 385 358 381 17,02 720 84,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
295 Profondeville 6.016 5.774 6.508 10.741 12.220 100 96 108 179 203 50,34 243 109,7 Vlag Namen (provincie) Namen
296 Gistel 5.429 6.227 8.406 11.085 12.178 100 115 155 204 224 42,25 288 103,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
297 Kinrooi 3.461 4.285 6.588 11.749 12.174 100 124 190 339 352 54,76 222 93,7 Vlag Limburg Limburg
298 Steenokkerzeel 3.631 4.804 6.033 10.419 12.135 100 132 166 287 334 23,46 517 122,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
299 Rijkevorsel 1.449 3.185 6.181 10.455 12.060 100 220 427 722 832 46,79 258 99,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
300 Theux 8.506 8.532 8.176 11.170 12.031 100 100 96 131 141 83,36 144 108,4 Vlag Luik (provincie) Luik
301 Kampenhout 5.456 5.808 6.972 10.732 11.972 100 106 128 197 219 33,49 357 128,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
302 Deerlijk 4.918 5.429 8.114 11.460 11.946 100 110 165 233 243 16,82 710 107,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
303 Beyne-Heusay 3.824 7.413 9.500 11.661 11.929 100 194 248 305 312 7,32 1.630 88,5 Vlag Luik (provincie) Luik
304 Veurne 11.155 11.914 12.578 11.854 11.903 100 107 113 106 107 96,34 124 100,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
305 Bernissart 8.231 9.557 12.140 11.433 11.859 100 116 147 139 144 43,42 273 89,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
306 Frasnes-lez-Anvaing 19.121 16.169 11.613 10.872 11.814 100 85 61 57 62 112,44 105 98,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
307 Chaumont-Gistoux 6.181 4.808 3.899 10.141 11.798 100 78 63 164 191 48,09 245 130,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
308 Melle 2.810 5.328 8.150 10.349 11.736 100 190 290 368 418 15,21 771 121,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
309 Wichelen 7.008 6.843 9.058 10.961 11.672 100 98 129 156 167 22,87 510 112,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
310 Roosdaal 5.514 6.385 8.568 10.573 11.631 100 116 155 192 211 21,69 536 118,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
311 Nieuwpoort 4.348 4.662 6.237 10.261 11.621 100 107 143 236 267 31,00 375 105,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
312 Nazareth 7.872 7.219 6.926 10.876 11.619 100 92 88 138 148 35,19 330 120,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
313 Hemiksem 3.010 5.003 9.221 9.151 11.559 100 166 306 304 384 5,44 2.126 105,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
314 Berlaar 3.386 4.718 8.469 10.150 11.527 100 139 250 300 340 24,57 469 106,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
315 Alken 2.954 3.349 5.589 10.900 11.499 100 113 189 369 389 28,14 409 109,9 Vlag Limburg Limburg
316 Staden 9.198 10.313 10.422 10.986 11.489 100 112 113 119 125 46,24 248 96,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
317 Seneffe 10.428 11.737 9.720 10.528 11.433 100 113 93 101 110 62,77 182 106,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
318 Retie 2.639 2.896 4.658 9.733 11.396 100 110 177 369 432 48,39 236 104,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
319 Durbuy 7.888 8.652 7.300 9.916 11.395 100 110 93 126 144 156,61 73 89,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
320 Virton 7.069 8.261 9.724 11.009 11.332 100 117 138 156 160 94,49 120 95,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
321 Hoeilaart 2.330 3.477 6.302 9.783 11.321 100 149 270 420 486 20,43 554 124,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
322 Farciennes 1.979 10.617 13.355 11.336 11.316 100 536 675 573 572 10,39 1.090 64,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
323 Florennes 8.160 9.363 8.967 10.668 11.310 100 115 110 131 139 133,55 85 92,7 Vlag Namen (provincie) Namen
324 Libramont-Chevigny 3.894 5.531 6.448 9.277 11.276 100 142 166 238 290 177,86 63 97,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
325 Moorslede 7.846 9.386 8.909 10.733 11.250 100 120 114 137 143 35,34 318 98,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
326 Vosselaar 866 1.333 3.578 10.015 11.187 100 154 413 1.156 1.292 11,85 944 120,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
327 De Panne 1.278 3.071 8.182 9.722 11.176 100 240 640 761 874 23,90 468 103,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
328 Ecaussines 6.331 10.613 10.029 9.620 11.159 100 168 158 152 176 34,77 321 95,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
329 Grobbendonk 1.777 2.421 5.568 10.449 11.155 100 136 313 588 628 28,36 393 113,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
330 Oud-Heverlee 2.421 2.755 5.177 10.522 11.112 100 114 214 435 459 31,14 357 145,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
331 Kelmis 5.986 10.121 11.108 100 169 186 18,12 613 89,2 Vlag Luik (provincie) Luik
332 Ingelmunster 5.719 6.429 9.092 10.651 10.996 100 112 159 186 192 16,16 681 100,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
333 Damme 7.574 8.715 8.789 11.058 10.993 100 115 116 146 145 89,52 123 110,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
334 Rebecq 4.635 7.666 7.771 9.877 10.979 100 165 168 213 237 39,08 281 99,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
335 Borgloon 5.499 7.067 9.094 10.116 10.906 100 129 165 184 198 51,12 213 102,6 Vlag Limburg Limburg
336 Ham 2.287 2.714 5.354 9.326 10.897 100 119 234 408 476 32,69 333 102,9 Vlag Limburg Limburg
337 Meulebeke 8.871 9.185 10.127 11.055 10.860 100 104 114 125 122 29,35 370 99,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
338 Borsbeek 522 1.079 3.953 10.373 10.854 100 207 757 1.987 2.079 3,92 2.770 102,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
339 Waasmunster 5.381 5.823 6.583 10.237 10.801 100 108 122 190 201 31,93 338 121,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
340 Raeren 5.204 9.550 10.759 100 184 207 74,21 145 110,6 Vlag Luik (provincie) Luik
341 Tielt-Winge 4.157 5.537 7.228 9.814 10.747 100 133 174 236 259 44,16 243 115,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
342 Aiseau-Presles 3.065 6.701 8.789 10.931 10.743 100 219 287 357 351 22,19 484 88,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
343 Villers-la-Ville 5.364 7.261 6.629 9.092 10.702 100 135 124 170 200 47,45 226 114,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
344 De Pinte 1.441 2.614 3.570 10.124 10.683 100 181 248 703 741 17,98 594 140,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
345 Kasteelbrakel 3.820 5.014 5.976 8.994 10.549 100 131 156 235 276 22,70 465 115,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
346 Court-Saint-Étienne 2.543 3.924 4.902 8.746 10.540 100 154 193 344 414 26,64 396 112,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
347 Niel 3.358 7.310 10.804 8.405 10.501 100 218 322 250 313 5,27 1.992 98,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
348 Steenput 7.879 7.803 9.762 9.538 10.478 100 99 124 121 133 31,75 330 91,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
349 Blieberg 4.750 7.102 7.994 9.361 10.459 100 150 168 197 220 53,18 197 92,5 Vlag Luik (provincie) Luik
350 Hulshout 1.891 2.553 4.608 8.626 10.424 100 135 244 456 551 17,35 601 111,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
351 Fosses-la-Ville 4.661 6.574 6.442 8.750 10.388 100 141 138 188 223 63,24 164 96,7 Vlag Namen (provincie) Namen
352 Jurbeke 6.684 7.013 6.387 9.229 10.383 100 105 96 138 155 57,86 179 111,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
353 Meerhout 3.633 4.531 7.189 9.192 10.361 100 125 198 253 285 36,29 286 104,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
354 Sint-Lievens-Houtem 5.983 7.698 9.278 9.171 10.342 100 129 155 153 173 26,67 388 113,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
355 Spa 3.957 8.192 9.002 10.333 10.229 100 207 227 261 259 39,85 257 94,8 Vlag Luik (provincie) Luik
356 Avelgem 8.872 7.372 8.044 9.148 10.158 100 83 91 103 114 21,75 467 100,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
357 Begijnendijk 2.963 3.659 6.438 9.088 10.114 100 123 217 307 341 17,62 574 118,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
358 Montigny-le-Tilleul 2.303 4.578 6.896 10.351 10.112 100 199 299 449 439 15,10 670 114,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
359 Houthulst 6.802 8.867 7.405 8.946 10.098 100 130 109 132 148 55,89 181 91,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
360 Bierbeek 4.841 6.425 7.552 8.822 10.083 100 133 156 182 208 39,73 254 138,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
361 Holsbeek 4.289 5.343 6.564 8.857 10.019 100 125 153 207 234 38,50 260 126,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
362 Bertem 3.746 4.729 5.793 8.843 10.007 100 126 155 236 267 29,75 336 125,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
363 Erquelinnes 4.915 7.987 10.730 9.713 10.003 100 163 218 198 204 44,23 226 82,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
364 Welkenraedt 1.840 4.846 6.573 8.801 10.002 100 263 357 478 544 24,47 409 98,3 Vlag Luik (provincie) Luik
365 Hooglede 7.981 7.931 7.864 9.750 9.987 100 99 99 122 125 37,84 264 103,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
366 Neupré 2.437 2.727 2.758 9.513 9.923 100 112 113 390 407 31,69 313 131,7 Vlag Luik (provincie) Luik
367 Huldenberg 5.128 5.343 5.534 9.009 9.921 100 104 108 176 193 39,64 250 123,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
368 Wijnegem 1.088 3.016 5.820 8.660 9.816 100 277 535 796 902 7,86 1.249 114,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
369 Chimay 8.873 10.133 9.600 9.759 9.805 100 114 108 110 111 197,10 50 83,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
370 Pepinster 3.146 8.327 8.521 9.292 9.772 100 265 271 295 311 24,79 394 92,4 Vlag Luik (provincie) Luik
371 Sankt Vith 7.350 8.941 9.722 100 122 132 146,93 66 100,0 Vlag Luik (provincie) Luik
372 Ledegem 7.443 7.135 8.014 9.344 9.695 100 96 108 126 130 24,76 392 98,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
373 Hoeselt 3.035 3.629 5.889 9.133 9.688 100 120 194 301 319 30,02 323 101,8 Vlag Limburg Limburg
374 Wielsbeke 4.766 4.840 6.615 8.911 9.641 100 102 139 187 202 21,76 443 99,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
375 Dessel 1.938 2.167 5.002 8.545 9.598 100 112 258 441 495 27,03 355 102,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
376 Les Bons Villers 5.748 7.720 6.630 8.728 9.451 100 134 115 152 164 42,55 222 111,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
377 Halen 2.889 3.978 6.395 8.216 9.427 100 138 221 284 326 36,29 260 106,3 Vlag Limburg Limburg
378 Kapelle-op-den-Bos 2.319 3.819 5.552 8.783 9.413 100 165 239 379 406 15,25 617 121,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
379 Oudenburg 3.987 5.648 6.799 8.810 9.381 100 142 171 221 235 35,38 265 103,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
380 Awans 3.890 5.539 5.540 8.270 9.318 100 142 142 213 240 27,16 343 105,3 Vlag Luik (provincie) Luik
381 Perwijs 5.938 6.187 5.242 7.057 9.303 100 104 88 119 157 50,81 183 110,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
382 Juprelle 3.902 4.912 4.447 8.145 9.295 100 126 114 209 238 35,36 263 106,4 Vlag Luik (provincie) Luik
383 Philippeville 6.207 6.468 6.489 7.939 9.289 100 104 105 128 150 156,71 59 90,7 Vlag Namen (provincie) Namen
384 La Bruyère 5.152 6.356 5.492 7.836 9.276 100 123 107 152 180 52,98 175 118,3 Vlag Namen (provincie) Namen
385 Gooik 6.923 7.351 7.287 8.834 9.170 100 106 105 128 132 39,70 231 120,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
386 Yvoir 3.998 5.139 6.047 7.914 9.167 100 129 151 198 229 56,84 161 105,5 Vlag Namen (provincie) Namen
387 Beauraing 6.686 8.468 7.646 8.096 9.159 100 127 114 121 137 174,55 52 86,7 Vlag Namen (provincie) Namen
388 Lennik 4.413 4.961 5.930 8.588 9.074 100 112 134 195 206 30,80 295 130,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
389 Herenthout 2.402 2.761 5.083 8.302 9.061 100 115 212 346 377 23,55 385 104,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
390 Ardooie 9.656 8.422 9.190 9.508 9.056 100 87 95 98 94 34,58 262 102,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
391 Lichtervelde 6.003 6.535 6.682 8.270 8.926 100 109 111 138 149 25,93 344 101,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
392 Orp-Jauche 7.115 7.166 6.683 7.437 8.924 100 101 94 105 125 50,50 177 108,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
393 Bitsingen 7.237 8.341 7.037 8.176 8.905 100 115 97 113 123 38,17 233 101,3 Vlag Luik (provincie) Luik
394 Bertrix 4.779 5.857 6.871 8.054 8.793 100 123 144 169 184 137,70 64 87,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
395 Koekelare 5.641 7.379 7.537 8.154 8.777 100 131 134 145 156 39,19 224 97,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
396 Galmaarden 6.737 6.647 6.897 7.741 8.746 100 99 102 115 130 34,93 250 116,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
397 Lint 1.338 2.973 7.864 8.718 100 222 588 652 5,57 1.564 125,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
398 Le Roeulx 6.372 7.829 7.995 7.931 8.716 100 123 125 124 137 42,80 204 104,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
399 Merksplas 1.526 3.164 4.192 8.055 8.600 100 207 275 528 564 44,56 193 102,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
400 Jalhay 4.729 4.098 3.511 7.497 8.585 100 87 74 159 182 107,75 80 112,1 Vlag Luik (provincie) Luik
401 Dentergem 7.400 6.686 7.160 7.868 8.555 100 90 97 106 116 25,94 330 100,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
402 Schelle 1.460 2.250 4.972 7.743 8.518 100 154 341 530 583 7,80 1.092 114,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
403 Zoutleeuw 4.387 6.141 7.218 7.791 8.480 100 140 165 178 193 46,73 181 108,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
404 Kortessem 3.722 3.917 5.199 8.010 8.442 100 105 140 215 227 33,90 249 108,0 Vlag Limburg Limburg
405 Sombreffe 5.245 6.840 6.183 7.305 8.440 100 130 118 139 161 35,78 236 103,0 Vlag Namen (provincie) Namen
406 Habay 7.361 7.329 7.002 6.968 8.409 100 100 95 95 114 103,64 81 108,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
407 Gingelom 4.663 7.147 8.038 7.600 8.405 100 153 172 163 180 56,49 149 108,4 Vlag Limburg Limburg
408 Sint-Martens-Latem 2.468 2.492 3.681 8.314 8.392 100 101 149 337 340 14,34 585 167,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
409 Opzullik 8.838 7.027 5.238 7.471 8.324 100 80 59 85 94 67,68 123 110,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
410 Boutersem 3.714 4.705 5.805 7.234 8.242 100 127 156 195 222 30,75 268 124,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
411 Messancy 4.108 4.876 4.881 6.902 8.218 100 119 119 168 200 52,43 157 119,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
412 As 596 895 3.091 7.213 8.202 100 150 519 1.210 1.376 22,07 372 102,1 Vlag Limburg Limburg
413 Trooz 4.162 6.919 7.508 7.689 8.199 100 166 180 185 197 24,20 339 99,7 Vlag Luik (provincie) Luik
414 Zwalm 7.218 9.591 7.597 7.683 8.148 100 133 105 106 113 33,82 241 117,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
415 Floreffe 3.854 5.220 6.143 7.092 8.144 100 135 159 184 211 38,89 209 105,0 Vlag Namen (provincie) Namen
416 Quévy 7.161 8.241 7.836 7.474 8.138 100 115 109 104 114 65,16 125 102,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
417 Hove 622 1.263 3.620 8.306 8.125 100 203 582 1.321 1.306 5,99 1.357 141,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
418 Brunehaut 8.317 9.851 8.843 7.446 8.080 100 118 106 90 97 46,11 175 91,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
419 Fernelmont 6.273 7.183 5.621 6.298 8.032 100 115 90 100 128 65,61 122 110,5 Vlag Namen (provincie) Namen
420 Oostrozebeke 4.420 4.461 5.498 7.317 7.932 100 101 124 166 179 16,62 477 100,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
421 Heuvelland 10.418 11.176 9.800 8.399 7.909 100 107 94 81 76 94,24 84 90,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
422 Kortenaken 3.677 4.848 7.094 7.443 7.875 100 132 193 202 214 49,06 161 109,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
423 Vorselaar 1.784 2.061 4.514 7.353 7.861 100 116 253 412 441 27,62 285 107,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
424 Langemark-Poelkapelle 6.555 8.186 7.365 7.656 7.819 100 125 112 117 119 52,53 149 95,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
425 Vielsalm 5.408 6.467 6.684 7.182 7.814 100 120 124 133 144 139,76 56 88,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
426 Mont-Saint-Guibert 2.163 3.066 3.033 5.871 7.771 100 142 140 271 359 18,63 417 114,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
427 Wachtebeke 4.177 5.365 5.434 6.809 7.771 100 128 130 163 186 34,53 225 107,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
428 Estinnes 6.722 6.564 7.071 7.521 7.765 100 98 105 112 116 72,73 107 97,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
429 Neufchâteau 3.606 4.927 4.085 6.167 7.699 100 137 113 171 214 113,79 68 94,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
430 Antoing 8.301 9.144 9.078 7.481 7.687 100 110 109 90 93 31,13 247 86,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
431 Chastre 3.960 3.998 3.264 6.487 7.647 100 101 82 164 193 31,27 245 113,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
432 Weismes 5.065 6.503 7.425 100 128 147 96,93 77 91,9 Vlag Luik (provincie) Luik
433 Dalhem 6.248 6.431 6.340 6.145 7.408 100 103 101 98 119 36,06 205 110,5 Vlag Luik (provincie) Luik
434 Heers 4.636 5.849 6.849 6.575 7.391 100 126 148 142 159 53,07 139 99,1 Vlag Limburg Limburg
435 Wellen 3.133 3.491 4.909 6.725 7.372 100 111 157 215 235 26,72 276 105,5 Vlag Limburg Limburg
436 Hamois 3.880 5.049 4.300 6.462 7.357 100 130 111 167 190 76,42 96 100,5 Vlag Namen (provincie) Namen
437 Terhulpen 1.645 2.615 4.231 6.943 7.343 100 159 257 442 446 15,60 471 126,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
438 Zutendaal 928 956 2.032 6.755 7.289 100 103 219 728 785 32,07 227 108,0 Vlag Limburg Limburg
439 Linter 4.225 5.726 6.473 6.852 7.269 100 136 153 162 172 36,37 200 111,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
440 Bevekom 4.990 5.321 4.301 6.199 7.243 100 107 86 124 145 38,58 188 117,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
441 Gesves 5.265 5.780 4.544 5.767 7.202 100 110 86 110 137 64,92 111 108,4 Vlag Namen (provincie) Namen
442 Walhain 4.668 4.957 4.194 5.412 7.187 100 106 90 116 154 37,94 189 119,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
443 Stavelot 4.843 5.905 5.854 6.479 7.169 100 122 121 134 148 85,07 84 95,0 Vlag Luik (provincie) Luik
444 Beaumont 7.152 6.812 5.752 6.577 7.124 100 95 80 92 100 92,97 77 91,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
445 Anhée 4.136 5.888 6.084 6.771 7.046 100 142 147 164 170 65,67 107 94,2 Vlag Namen (provincie) Namen
446 Assesse 3.966 4.680 3.999 5.992 7.032 100 118 101 151 177 78,16 90 112,9 Vlag Namen (provincie) Namen
447 Nieuwerkerken 2.142 2.645 3.737 6.483 6.947 100 123 174 303 324 22,46 309 102,7 Vlag Limburg Limburg
448 Chièvres 6.703 6.965 6.185 6.006 6.916 100 104 92 90 103 46,91 147 97,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
449 Itter 4.367 5.515 5.182 5.651 6.889 100 126 119 129 158 34,92 197 113,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
450 Hoegaarden 4.466 5.126 6.206 6.014 6.886 100 115 139 135 154 33,93 203 121,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
451 Hensies 5.738 6.060 7.087 6.782 6.828 100 106 124 118 119 25,99 263 85,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
452 Quiévrain 4.183 5.764 7.278 6.713 6.822 100 138 174 160 163 21,22 321 80,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
453 Saint-Georges-sur-Meuse 4.540 6.303 5.764 6.785 6.803 100 139 127 149 150 20,90 326 96,9 Vlag Luik (provincie) Luik
454 Sint-Laureins 7.900 8.718 8.055 6.513 6.783 100 110 102 82 86 74,50 91 103,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
455 Pittem 7.595 6.881 6.107 6.629 6.738 100 91 80 87 89 34,42 196 98,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
456 Herne 7.942 6.965 6.121 6.372 6.665 100 88 77 80 84 44,63 149 115,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
457 Lierde 5.419 5.606 5.942 6.291 6.616 100 103 110 116 122 26,13 253 111,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
458 Ramillies 5.844 5.388 5.065 5.295 6.522 100 91 87 91 112 48,68 134 108,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
459 Villers-le-Bouillet 4.340 6.290 4.807 5.653 6.496 100 145 111 130 150 32,71 199 112,3 Vlag Luik (provincie) Luik
460 Kluisbergen 7.874 4.994 6.377 6.086 6.488 100 63 81 77 82 30,38 214 109,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
461 Moerbeke 4.002 5.962 5.646 5.753 6.481 100 149 141 144 162 37,80 171 110,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
462 Kaprijke 6.764 6.479 5.936 6.175 6.434 100 96 88 91 95 33,71 191 110,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
463 Wortegem-Petegem 9.248 7.502 5.995 6.071 6.397 100 81 65 66 69 41,96 152 116,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
464 Braives 5.043 6.845 5.984 5.352 6.375 100 136 119 106 126 44,00 145 106,9 Vlag Luik (provincie) Luik
465 Maarkedal 9.466 8.763 6.998 6.448 6.343 100 93 74 68 67 45,63 139 115,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
466 Bekkevoort 1.977 2.842 5.403 5.726 6.306 100 144 273 290 319 37,17 170 109,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
467 Engis 2.338 4.274 5.834 5.689 6.138 100 183 250 243 263 27,74 221 83,7 Vlag Luik (provincie) Luik
468 Geetbets 2.903 3.870 5.140 5.793 6.118 100 133 177 200 211 35,17 174 105,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
469 Hastière 2.651 3.287 4.076 4.976 6.022 100 124 154 188 227 56,46 107 82,1 Vlag Namen (provincie) Namen
470 Elzele 9.495 8.555 6.549 5.580 5.975 100 90 69 59 63 44,69 134 100,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
471 Limburg 2.687 6.188 5.877 5.495 5.912 100 230 219 205 220 24,63 240 92,5 Vlag Luik (provincie) Luik
472 Remicourt 2.686 3.749 4.454 4.753 5.906 100 140 166 177 220 22,58 262 110,3 Vlag Luik (provincie) Luik
473 Etalle 4.449 4.535 3.578 4.890 5.877 100 102 80 110 132 78,10 75 116,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
474 Lobbes 4.033 4.867 4.811 5.520 5.832 100 121 119 137 145 32,08 182 103,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
475 Lontzen 3.433 5.010 5.764 100 146 168 28,73 201 99,3 Vlag Luik (provincie) Luik
476 Nandrin 2.618 3.306 2.785 5.376 5.753 100 126 106 205 220 35,90 160 129,1 Vlag Luik (provincie) Luik
477 Lendelede 3.828 3.619 4.452 5.502 5.747 100 95 116 144 150 13,15 437 104,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
478 Thimister-Clermont 4.576 3.977 3.663 5.075 5.700 100 87 80 111 125 28,73 199 104,6 Vlag Luik (provincie) Luik
479 Pecq 6.493 5.838 5.467 5.157 5.698 100 90 84 79 88 32,91 173 94,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
480 Drogenbos 592 1.335 3.661 4.693 5.689 100 226 618 793 961 2,49 2.284 89,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
481 Celles 10.057 8.282 6.632 5.415 5.666 100 82 66 54 56 67,14 84 94,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
482 Viroinval 5.500 7.205 6.243 5.623 5.659 100 131 114 102 103 120,90 47 82,6 Vlag Namen (provincie) Namen
483 Somme-Leuze 3.721 3.423 2.696 4.170 5.641 100 92 72 112 152 95,09 59 93,5 Vlag Namen (provincie) Namen
484 Vaux-sur-Sûre 4.113 4.699 4.353 4.176 5.640 100 114 106 102 137 135,87 42 92,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
485 Bütgenbach 3.977 5.550 5.610 100 140 141 97,31 58 92,2 Vlag Luik (provincie) Luik
486 Attert 4.727 4.673 3.105 4.118 5.578 100 99 66 87 118 70,94 79 130,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
487 Florenville 6.969 6.491 5.604 5.546 5.578 100 93 80 80 80 146,91 38 90,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
488 Saint-Hubert 4.621 5.933 5.618 5.727 5.569 100 128 122 124 121 111,16 50 90,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
489 Hotton 2.631 3.000 3.016 4.890 5.556 100 114 115 186 211 57,32 97 87,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
490 Nassogne 4.508 4.712 4.075 4.760 5.498 100 105 90 106 122 111,96 49 92,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
491 Incourt 5.177 4.428 3.539 4.114 5.487 100 86 68 79 106 38,79 141 114,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
492 Büllingen 4.539 5.287 5.478 100 116 121 150,49 36 93,1 Vlag Luik (provincie) Luik
493 Amel 4.082 5.069 5.474 100 124 134 125,15 44 94,1 Vlag Luik (provincie) Luik
494 Léglise 3.114 3.834 4.006 3.701 5.471 100 123 129 119 176 172,92 32 99,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
495 Marchin 2.912 6.392 5.019 4.935 5.469 100 220 172 169 188 30,00 182 99,7 Vlag Luik (provincie) Luik
496 Bouillon 6.880 6.744 6.325 5.437 5.411 100 98 92 79 79 149,09 36 88,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
497 Comblain-au-Pont 1.631 4.469 5.117 5.189 5.404 100 274 314 318 331 22,68 238 90,7 Vlag Luik (provincie) Luik
498 Paliseul 2.977 4.651 5.026 5.006 5.389 100 156 169 168 181 112,96 48 87,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
499 Héron 4.529 5.479 4.473 4.195 5.375 100 121 99 93 119 38,32 140 106,4 Vlag Luik (provincie) Luik
500 Ruiselede 6.773 6.528 5.567 5.048 5.358 100 96 82 75 79 30,20 177 102,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
501 Momignies 5.997 6.365 5.650 5.128 5.305 100 106 94 86 88 85,58 62 77,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
502 Gouvy 4.718 5.975 5.936 4.581 5.286 100 127 126 97 112 165,11 32 86,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
503 Glabbeek 2.906 3.835 4.720 5.071 5.271 100 132 162 175 181 26,78 197 116,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
504 Libin 3.998 4.183 4.113 4.341 5.223 100 105 103 109 131 139,72 37 94,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
505 Houffalize 5.778 6.468 5.142 4.501 5.193 100 112 89 78 90 166,58 31 93,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
506 Chiny 5.989 5.711 4.676 4.885 5.180 100 95 78 82 86 113,69 46 93,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
507 Havelange 4.724 6.064 5.119 4.622 5.175 100 128 108 98 110 104,73 49 100,2 Vlag Namen (provincie) Namen
508 Rumes 4.928 6.278 5.521 5.064 5.167 100 127 112 103 105 23,72 218 92,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
509 Honnelles 6.477 7.270 6.169 5.052 5.159 100 112 95 78 80 43,65 118 100,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
510 Ohey 3.989 4.575 3.557 4.063 5.127 100 115 89 102 129 56,62 91 96,2 Vlag Namen (provincie) Namen
511 Alveringem 10.270 9.676 7.728 4.805 5.047 100 94 75 49 5 80,01 63 88,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
512 Houyet 4.728 6.355 4.993 4.433 4.956 100 134 106 94 105 122,31 41 94,2 Vlag Namen (provincie) Namen
513 Ferrières 2.995 3.220 2.943 4.208 4.935 100 108 98 141 165 56,90 87 101,3 Vlag Luik (provincie) Luik
514 Cerfontaine 4.502 4.731 4.315 4.334 4.923 100 105 96 96 109 83,45 59 91,5 Vlag Namen (provincie) Namen
515 Sivry-Rance 5.870 5.737 4.540 4.506 4.798 100 98 77 77 82 72,97 66 89,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
516 Linkebeek 1.206 1.795 3.050 4.751 4.671 100 149 253 394 387 4,15 1.126 122,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
517 Clavier 3.633 4.513 4.222 4.120 4.637 100 124 116 113 128 79,12 59 99,6 Vlag Luik (provincie) Luik
518 Gedinne 4.727 5.517 4.596 4.344 4.632 100 117 97 92 98 151,56 31 87,9 Vlag Namen (provincie) Namen
519 Musson 2.513 2.675 2.677 3.893 4.551 100 106 107 155 181 34,81 131 101,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
520 Lens 6.428 5.120 4.107 3.729 4.525 100 80 64 59 70 49,42 92 97,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
521 Pepingen 4.688 4.567 3.912 4.247 4.479 100 97 83 91 96 36,05 124 125,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
522 Baelen 2.971 2.940 2.796 3.852 4.454 100 99 94 130 150 85,73 52 101,2 Vlag Luik (provincie) Luik
523 Tintigny 3.629 3.697 3.141 3.436 4.300 100 102 87 95 118 81,79 53 101,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
524 Aubel 3.202 2.921 3.067 3.851 4.288 100 91 96 120 134 18,83 228 103,3 Vlag Luik (provincie) Luik
525 Merbes-le-Château 3.166 3.696 3.922 4.032 4.266 100 117 124 127 135 30,24 141 89,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
526 La Roche-en-Ardenne 5.070 5.864 4.602 4.107 4.253 100 116 91 81 84 147,52 29 88,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
527 Verlaine 2.101 2.694 2.188 3.429 4.228 100 128 104 163 201 24,21 175 111,4 Vlag Luik (provincie) Luik
528 Modave 2.461 4.090 3.238 3.588 4.212 100 166 132 146 171 40,37 104 107,3 Vlag Luik (provincie) Luik
529 Anthisnes 2.967 3.517 3.068 3.881 4.189 100 119 103 131 141 37,08 113 108,5 Vlag Luik (provincie) Luik
530 Voeren 4.134 4.189 4.416 4.315 4.146 100 101 107 104 100 50,63 82 99,1 Vlag Limburg Limburg
531 Olne 3.025 3.178 2.348 3.731 4.080 100 105 78 123 135 15,99 255 118,8 Vlag Luik (provincie) Luik
532 Froidchapelle 3.326 3.574 3.038 3.315 3.959 100 107 91 100 119 86,03 46 85,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
533 Burg-Reuland 4.278 3.787 3.935 100 89 92 108,96 36 94,5 Vlag Luik (provincie) Luik
534 Faimes 2.628 3.356 2.742 3.155 3.935 100 128 104 120 150 28,48 138 115,2 Vlag Luik (provincie) Luik
535 Oerle 2.253 3.100 2.929 3.317 3.895 100 138 130 147 173 19,64 198 106,2 Vlag Luik (provincie) Luik
536 Hamoir 1.668 2.364 2.757 3.510 3.880 100 142 165 210 233 27,80 140 95,1 Vlag Luik (provincie) Luik
537 Mont-de-l'Enclus 4.405 3.409 3.525 3.172 3.764 100 77 80 72 85 26,93 140 100,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
538 Brugelette 4.970 4.530 3.591 3.344 3.728 100 91 72 67 75 28,40 131 92,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
539 Vleteren 4.242 4.972 4.546 3.593 3.691 100 117 107 85 87 38,15 97 89,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
540 Bertogne 2.862 3.526 3.177 2.724 3.659 100 123 111 95 128 91,67 40 92,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
541 Lierneux 3.633 4.738 4.362 3.317 3.614 100 130 120 91 99 92,08 39 93,7 Vlag Luik (provincie) Luik
542 Saint-Léger 2.572 3.399 2.279 3.192 3.608 100 132 89 124 140 35,86 101 111,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
543 Manhay 3.604 3.514 2.895 2.885 3.556 100 98 80 80 99 119,81 30 97,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
544 Hélécine 2.113 3.433 3.132 2.848 3.553 100 162 148 135 168 16,62 214 104,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
545 Geer 2.426 2.956 2.686 2.570 3.485 100 122 111 106 144 23,62 148 109,3 Vlag Luik (provincie) Luik
546 Vloesberg 5.140 4.009 3.465 3.194 3.447 100 78 67 62 67 23,00 150 106,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
547 Crisnée 1.958 2.362 2.300 2.584 3.412 100 121 117 132 174 16,83 203 112,6 Vlag Luik (provincie) Luik
548 Bièvre 2.775 3.701 3.601 3.140 3.355 100 133 130 114 121 109,59 31 84,3 Vlag Namen (provincie) Namen
549 Lijsem 2.118 2.908 2.826 2.806 3.311 100 137 133 132 156 14,75 225 107,3 Vlag Luik (provincie) Luik
550 Lo-Reninge 5.927 5.798 4.424 3.217 3.291 100 98 75 54 56 62,94 52 91,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
551 Érezée 2.983 3.176 2.844 2.745 3.284 100 106 95 92 110 78,44 42 93,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
552 Onhaye 3.475 3.353 2.631 3.011 3.241 100 96 76 87 93 65,53 49 94,6 Vlag Namen (provincie) Namen
553 Burdinne 3.202 3.536 2.684 2.709 3.238 100 110 84 85 101 32,57 99 111,9 Vlag Luik (provincie) Luik
554 Fexhe-le-Haut-Clocher 1.413 2.200 2.524 2.930 3.233 100 156 179 207 229 19,25 168 109,8 Vlag Luik (provincie) Luik
555 Stoumont 3.886 3.820 3.040 2.873 3.167 100 98 78 74 81 108,45 29 103,2 Vlag Luik (provincie) Luik
556 Berloz 1.552 2.341 2.641 2.620 3.132 100 151 170 169 202 14,49 216 107,5 Vlag Luik (provincie) Luik
557 Wellin 2.049 2.541 2.386 2.837 3.093 100 124 116 138 151 67,52 46 91,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
558 Donceel 1.841 2.510 2.096 2.653 3.060 100 136 114 144 166 23,31 131 114,9 Vlag Luik (provincie) Luik
559 Doische 2.987 3.495 3.178 2.840 2.997 100 117 106 95 100 84,02 36 85,2 Vlag Namen (provincie) Namen
560 Wasseiges 2.980 3.187 2.197 2.241 2.937 100 107 74 75 99 24,45 120 100,3 Vlag Luik (provincie) Luik
561 Tenneville 2.382 2.567 2.314 2.449 2.832 100 108 97 103 119 91,81 31 96,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
562 Meix-devant-Virton 3.644 3.337 2.609 2.691 2.809 100 92 72 74 77 54,20 52 92,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
563 Ouffet 1.731 2.595 2.215 2.474 2.776 100 150 128 143 160 40,22 69 98,2 Vlag Luik (provincie) Luik
564 Baarle-Hertog 1.007 1.028 1.742 2.120 2.760 100 102 173 211 274 7,48 369 87,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
565 Zuienkerke 2.399 2.800 2.634 2.790 2.721 100 117 110 116 113 48,86 56 115,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
566 Tinlot 1.739 2.251 1.940 2.184 2.706 100 129 112 126 156 37,12 73 110,1 Vlag Luik (provincie) Luik
567 Rendeux 3.336 3.530 2.522 2.217 2.637 100 106 76 66 79 68,83 38 90,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
568 Vresse-sur-Semois 4.669 4.399 3.543 2.810 2.615 100 94 76 60 56 101,04 26 85,1 Vlag Namen (provincie) Namen
569 Sainte-Ode 2.112 2.444 2.426 2.181 2.555 100 116 115 103 121 97,87 26 86,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
570 Trois-Ponts 2.004 2.410 2.260 2.346 2.553 100 120 113 117 127 68,90 37 92,7 Vlag Luik (provincie) Luik
571 Tellin 1.617 2.376 2.173 2.229 2.432 100 147 134 138 150 56,64 43 93,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
572 Fauvillers 2.582 2.621 2.005 1.838 2.281 100 102 78 71 88 74,11 31 98,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
573 Bever 3.425 2.664 1.918 1.980 2.159 100 78 56 58 63 19,78 109 110,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
574 Rouvroy 1.912 1.998 1.711 1.877 2.107 100 104 89 98 110 27,68 76 91,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
575 Spiere-Helkijn 2.187 2.514 1.897 1.858 2.049 100 115 87 85 94 10,78 190 96,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
576 Horebeke 2.812 2.449 2.277 1.968 2.036 100 87 81 70 72 11,20 182 115,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
577 Martelange 1.116 1.638 1.604 1.428 1.876 100 147 144 128 168 29,67 63 96,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
578 Herbeumont 2.433 2.499 1.924 1.434 1.624 100 103 79 59 67 58,81 28 90,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
579 Daverdisse 1.521 1.992 1.710 1.360 1.395 100 131 112 89 92 56,40 25 81,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
580 Mesen 1.423 1.434 1.088 964 1.065 100 101 76 68 75 3,58 298 74,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
581 Herstappe 135 148 134 85 83 100 110 99 61 61 1,35 61 105,7 Vlag Limburg Limburg

Gemeentefusies op 1 januari 2019[bewerken]

 • Lovendegem, Waarschoot en Zomergem onder de nieuwe naam Lievegem
 • Kruishoutem en Zingem onder de nieuwe naam Kruisem
 • Neerpelt en Overpelt onder de nieuwe naam Pelt
 • Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek onder de nieuwe naam Oudsbergen
 • Puurs en Sint-Amands onder de nieuwe naam Puurs-Sint-Amands
 • Deinze en Nevele fuseren maar behouden de naam Deinze
 • Aalter en Knesselare fuseren maar behouden de naam Aalter