Tabel van Belgische gemeenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van hun oppervlakte, bevolkingsdichtheid en welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2016, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2013.

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 telde België 2.359 gemeenten dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot het huidige aantal van 589.

Bronnen[bewerken]

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2016 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel. Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente[bewerken]

In 2016 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.131 inwoners voor een oppervlakte van 51,8 km² en een bevolkingsdichtheid van 369 inwoners per km². Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

  • Vlaanderen: 308 gemeenten met gemiddeld 21.032 inwoners op 43,9 km² met een dichtheid van 479 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107.
  • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.749 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 214 inwoners per km² en een welvaartsindex van 95.
  • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 62.521 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.361 inwoners per km² en een welvaartsindex van 80.

Grootste gemeente[bewerken]

  • naar inwoners: Antwerpen met 517.042 inwoners
  • naar oppervlakte: Doornik met 213,75 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
  • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.989 inwoners per km²

Kleinste gemeente[bewerken]

Arm & rijk[bewerken]

  • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 50 (2014) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 26,81% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2013) en slechts 3,03% meer dan 50.000 euro, terwijl dit voor respectievelijk België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld in 8,24% - 5,91% - 9,04% en 18,28% (nul belastbaar) en 14,02% - 15,92% - 12,41% - 8,80% (meer dan 50.000 euro) het geval is.
  • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 157 (2014).

Afbeeldingen[bewerken]

Evoluties[bewerken]

Van de 589 gemeenten zijn er 62 waarvan het inwonertal in 2015 lager is dan in 1846, het gaat om 35 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 27 van de 308 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+6%) en is in 2016 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 65.691 in 2015 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2016 slechts met 38% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van ongeveer 460% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van -11% voor Brussel tot -23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2016, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+24% sinds 2000 en +10% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende zit nog 1% onder de voormalige piek, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 6% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk niets en slechts 3% kunnen goedmaken van het verlies (-17% voor Charleroi, -20% voor Luik). De groei over de periode 2000-2016 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

De twee andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge en Namen, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een status quo, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970.

Tabel[bewerken]

Gemeente 1846

Inwoners

1900

Inwoners

1947

Inwoners

2000

Inwoners

2016

Inwoners

1846

index

1900

index

1947

index

2000

index

2016

index

Opp.
km²
Inw.
per
km²
2014
Welv.-
index
Provincie of gewest
1 Antwerpen 118.682 383.557 526.396 446.525 517.042 100 323 444 376 436 204,51 2.528 88 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
2 Gent 128.828 222.895 254.216 224.180 257.029 100 173 197 174 200 156,18 1.646 102 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 54.694 198.837 233.737 200.827 202.182 100 364 427 367 370 102,08 1.981 74 Vlag Henegouwen Henegouwen
4 Luik 89.943 206.384 231.502 185.639 196.970 100 229 257 206 219 69,39 2.839 83 Vlag Luik (provincie) Luik
5 Brussel 129.680 218.623 184.838 133.859 178.552 100 169 143 103 138 32,61 5.476 69 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
6 Schaarbeek 6.211 63.508 123.671 105.692 132.590 100 1.023 1.991 1.702 2.135 8,14 16.289 66 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
7 Brugge 60.855 70.277 93.062 116.246 118.053 100 115 153 191 194 138,40 853 112 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
8 Anderlecht 5.966 47.929 86.412 87.812 117.412 100 803 1.448 1.472 1.968 17,74 6.617 66 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
9 Namen 42.529 62.427 77.584 105.419 110.632 100 147 182 248 260 175,69 630 100 Vlag Namen (provincie) Namen
10 Leuven 35.334 58.523 67.322 88.014 99.288 100 166 191 249 281 56,63 1.753 115 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 12.065 58.445 63.922 71.219 96.586 100 484 530 590 801 5,89 16.393 59 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
12 Bergen 52.106 77.263 84.072 90.935 94.964 100 148 161 175 182 146,53 648 89 Vlag Henegouwen Henegouwen
13 Elsene 14.251 58.615 90.711 73.174 85.541 100 411 637 513 600 6,34 13.482 87 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
14 Mechelen 36.915 64.781 72.232 75.438 84.523 100 175 196 204 229 65,19 1.297 105 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
15 Aalst 32.910 50.500 73.147 76.313 84.329 100 153 222 232 256 78,12 1.080 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
16 Ukkel 6.372 18.034 56.156 74.221 81.944 100 283 881 1.165 1.286 22,91 3.577 109 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
17 La Louvière 16.726 57.594 73.901 76.568 80.430 100 344 442 458 481 64,24 1.252 81 Vlag Henegouwen Henegouwen
18 Hasselt 15.229 20.812 41.301 68.058 76.685 100 137 271 447 504 102,24 750 113 Vlag Limburg Limburg
19 Kortrijk 35.144 50.540 65.179 74.790 75.506 100 144 185 213 215 80,02 944 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
20 Sint-Niklaas 29.966 42.672 57.846 68.290 75.208 100 142 193 228 251 83,80 898 101 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
21 Oostende 16.022 41.547 56.514 67.279 70.600 100 259 353 420 441 37,72 1.871 100 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
22 Doornik 65.609 70.343 68.443 67.379 69.471 100 107 104 103 106 213,75 325 95 Vlag Henegouwen Henegouwen
23 Genk 1.776 2.537 33.858 62.842 65.691 100 143 1.906 3.538 3.699 87,85 748 93 Vlag Limburg Limburg
24 Seraing 17.236 63.068 77.219 60.557 64.172 100 366 448 351 372 35,34 1.816 79 Vlag Luik (provincie) Luik
25 Roeselare 21.563 33.688 44.011 54.199 60.999 100 156 204 251 283 59,79 1.020 103 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
26 Moeskroen 13.713 28.773 52.245 52.492 57.391 100 210 381 383 419 40,08 1.432 83 Vlag Henegouwen Henegouwen
27 Vorst 1.324 9.509 47.370 45.555 55.613 100 718 3.578 3.441 4.200 6,25 8.901 81 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
28 Verviers 34.463 69.094 60.634 53.148 55.177 100 200 176 154 160 33,07 1.668 79 Vlag Luik (provincie) Luik
29 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.182 3.468 26.344 46.528 54.311 100 293 2.229 3.936 4.595 7,22 7.517 93 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
30 Jette 1.981 10.053 29.484 39.749 51.426 100 507 1.488 2.007 2.596 5,04 10.197 85 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
31 Sint-Gillis 4.138 51.763 61.396 42.458 50.659 100 1.251 1.484 1.196 1.224 2,52 20.065 70 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
32 Beveren 24.723 29.847 35.829 44.977 47.573 100 121 145 182 192 150,18 317 113 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 3.084 20.838 50.040 39.404 47.180 100 676 1.623 1.278 1.530 3,15 14.981 80 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
34 Dendermonde 20.184 28.937 38.832 43.137 45.367 100 143 192 214 225 55,67 815 108 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
35 Beringen 7.881 7.495 19.794 39.261 45.242 100 95 251 498 578 78,30 574 95 Vlag Limburg Limburg
36 Vilvoorde 6.869 14.075 27.529 34.982 43.017 100 205 401 509 626 21,48 2.003 98 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
37 Turnhout 14.396 20.887 32.135 38.596 42.965 100 145 223 268 298 56,06 766 100 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
38 Heist-op-den-Berg 12.128 15.649 26.399 37.233 42.110 100 129 218 307 347 86,46 487 107 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
39 Dilbeek 6.727 8.471 16.685 37.722 41.450 100 126 248 561 616 41,18 1.007 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
40 Sint-Pieters-Woluwe 1.318 2.686 18.455 37.922 41.207 100 204 1.400 2.877 3.126 8,85 4.655 109 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
41 Lokeren 21.493 26.781 31.001 36.458 40.626 100 125 144 170 189 67,50 602 103 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
42 Sint-Truiden 17.861 23.240 30.726 37.147 40.158 100 130 172 208 225 106,90 376 104 Vlag Limburg Limburg
43 Eigenbrakel 7.674 10.957 14.881 35.259 39.785 100 143 194 459 518 52,12 763 115 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
44 Herstal 10.654 24.273 35.998 36.292 39.617 100 228 338 341 372 23,54 1.683 81 Vlag Luik (provincie) Luik
45 Evere 1.377 3.892 15.277 31.348 39.556 100 283 1.109 2.277 2.873 5,02 7.883 77 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
46 Geel 10.234 13.070 22.295 33.677 39.225 100 128 218 329 383 109,85 357 109 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
47 Halle 10.276 18.286 27.087 33.655 38.289 100 178 264 328 373 44,40 862 108 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
48 Ninove 19.188 23.809 30.397 34.559 38.051 100 124 158 180 198 72,57 524 107 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
49 Maasmechelen 4.949 6.433 20.176 35.430 37.696 100 130 408 716 762 76,28 494 90 Vlag Limburg Limburg
50 Brasschaat 2.803 4.046 16.333 37.138 37.673 100 144 583 1.325 1.344 38,49 979 123 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
51 Waregem 11.387 13.592 22.045 35.839 37.606 100 119 194 315 330 44,34 848 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
52 Grimbergen 6.834 8.258 15.906 32.930 36.742 100 121 233 482 538 38,61 952 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
53 Châtelet 7.365 29.741 37.684 35.452 36.463 100 404 512 481 495 27,03 1.349 76 Vlag Henegouwen Henegouwen
54 Mol 5.220 7.514 19.083 31.683 36.034 100 144 366 607 690 114,26 315 107 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
55 Ieper 30.050 31.434 30.776 35.071 34.959 100 105 102 117 116 130,61 268 101 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
56 Lier 15.860 25.292 32.167 32.191 34.905 100 159 203 203 220 49,70 702 110 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
57 Evergem 17.914 17.864 21.951 31.155 34.692 100 100 123 174 194 75,04 462 111 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
58 Tienen 15.375 24.917 31.542 31.479 34.185 100 162 205 205 222 71,77 476 109 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
59 Schoten 1.836 4.229 16.937 32.733 34.063 100 230 922 1.816 1.855 29,55 1.153 117 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
60 Lommel 2.486 4.431 13.487 30.433 33.957 100 178 543 1.224 1.366 102,37 332 99 Vlag Limburg Limburg
61 Waver 8.152 11.773 12.728 31.033 33.806 100 144 156 381 415 41,80 809 114 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
62 Sint-Pieters-Leeuw 6.447 12.932 18.379 30.013 33.512 100 201 285 466 520 40,38 830 102 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
63 Binche 11.737 23.388 35.519 32.190 33.445 100 199 303 274 285 60,66 551 88 Vlag Henegouwen Henegouwen
64 Knokke-Heist 4.074 7.771 21.072 33.148 33.311 100 191 517 814 818 56,44 590 139 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
65 Oudergem 4.685 18.640 28.804 33.161 100 398 615 708 9,03 3.671 103 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
66 Geraardsbergen 23.097 28.896 31.944 30.945 33.136 100 125 138 134 143 79,71 416 105 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
67 Zaventem 3.929 7.815 13.640 26.901 33.034 100 199 347 685 841 27,62 1.196 105 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
68 Heusden-Zolder 3.275 3.873 13.413 30.105 33.011 100 118 410 919 1.008 53,23 620 96 Vlag Limburg Limburg
69 Menen 12.468 25.455 33.614 32.028 32.877 100 204 270 257 264 33,07 994 93 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
70 Asse 8.514 11.127 16.841 27.931 32.402 100 131 198 328 381 49,64 653 112 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
71 Bilzen 9.343 11.271 17.852 29.355 31.829 100 121 191 314 341 75,90 419 103 Vlag Limburg Limburg
72 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3.349 4.314 6.789 27.380 31.562 100 129 203 818 942 32,96 957 106 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
73 Wevelgem 11.449 15.911 23.433 31.374 31.291 100 139 205 274 273 38,76 807 103 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
74 Courcelles 10.471 28.861 30.461 29.706 31.217 100 276 291 284 298 44,24 706 85 Vlag Henegouwen Henegouwen
75 Oudenaarde 21.183 21.954 25.396 27.788 30.990 100 104 120 131 146 68,06 455 111 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
76 Tongeren 13.351 17.654 24.197 29.723 30.720 100 132 181 223 230 87,56 351 104 Vlag Limburg Limburg
77 Deinze 15.929 16.948 19.886 27.559 30.667 100 106 125 173 193 75,53 406 111 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
78 Houthalen-Helchteren 2.223 2.220 8.430 29.215 30.592 100 100 379 1.314 1.376 78,27 391 93 Vlag Limburg Limburg
79 Waterloo 3.202 3.976 7.598 28.986 29.794 100 124 237 905 930 21,03 1.417 120 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
80 Aarschot 8.905 13.032 19.974 27.495 29.529 100 146 224 309 332 62,52 472 114 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
81 Aarlen 10.981 16.478 17.387 24.791 29.274 100 150 158 226 267 118,64 247 115 Vlag Luxemburg Luxemburg
82 Temse 10.977 18.508 20.896 25.533 29.194 100 169 190 233 266 39,91 731 105 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
83 Aat 25.660 27.349 23.508 25.430 28.951 100 107 92 99 113 126,95 228 100 Vlag Henegouwen Henegouwen
84 Brecht 3.681 6.238 11.097 25.091 28.534 100 169 301 682 775 90,84 314 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
85 Ans 6.887 12.293 21.752 27.528 28.159 100 178 401 400 409 23,35 1.206 91 Vlag Luik (provincie) Luik
86 Nijvel 10.388 13.457 13.853 23.751 28.027 100 130 133 229 270 60,60 462 113 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
87 Sambreville 7.537 18.946 25.556 27.197 27.887 100 251 339 361 370 34,20 815 90 Vlag Namen (provincie) Namen
88 Herentals 5.958 9.327 17.566 25.474 27.728 100 157 295 428 465 48,56 571 107 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
89 Izegem 11.873 16.204 22.559 26.532 27.550 100 136 190 223 232 25,48 1.081 102 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
90 Harelbeke 8.276 11.112 18.243 26.320 27.536 100 134 220 318 333 29,14 945 103 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
91 Sint-Joost-ten-Node 14.850 32.140 28.155 22.097 27.402 100 216 190 149 185 1,14 23.989 50 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
92 Zinnik 17.373 20.875 20.130 24.582 27.257 100 120 116 141 157 110,30 247 96 Vlag Henegouwen Henegouwen
93 Kapellen 2.504 4.072 9.680 25.671 26.745 100 163 387 1.025 1.068 37,11 721 124 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
94 Andenne 12.335 20.750 21.284 23.529 26.281 100 168 173 191 213 86,17 305 91 Vlag Namen (provincie) Namen
95 Flémalle 9.806 15.580 18.060 25.777 26.058 100 159 184 263 290 36,68 710 89 Vlag Luik (provincie) Luik
96 Ronse 12.197 19.936 25.924 23.849 25.925 100 163 213 196 213 34,48 752 85 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
97 Zottegem 15.151 18.591 22.629 24.574 25.899 100 123 149 162 171 56,66 457 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
98 Lanaken 5.596 7.305 13.257 23.500 25.793 100 131 237 420 461 59,00 437 105 Vlag Limburg Limburg
99 Willebroek 6.276 14.122 20.278 22.508 25.745 100 225 323 359 410 27,41 939 102 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
100 Mortsel 1.526 3.463 16.445 25.086 25.551 100 227 1.078 1.644 1.674 7,78 3.282 115 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
101 Gembloers 11.729 14.759 15.378 20.484 25.528 100 126 131 175 218 95,86 266 110 Vlag Namen (provincie) Namen
102 Tubeke 5.424 9.658 14.694 21.461 25.424 100 178 271 396 469 32,66 778 93 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
103 Maaseik 6.384 7.613 13.161 22.852 25.133 100 119 206 358 394 76,91 327 99 Vlag Limburg Limburg
104 Overijse 4.904 6.249 9.610 23.738 24.959 100 127 196 484 509 44,43 628 128 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
105 Wetteren 10.954 16.849 22.071 22.795 24.818 100 154 201 208 227 36,68 677 108 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
106 Oupeye 8.063 11.126 12.905 23.720 24.772 100 138 160 294 307 36,11 686 96 Vlag Luik (provincie) Luik
107 Beersel 6.130 10.473 14.050 22.880 24.745 100 171 229 373 404 30,01 825 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
108 Westerlo 5.730 7.054 12.295 21.960 24.705 100 123 215 383 431 55,13 448 109 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
109 Hamme 13.038 17.834 21.043 22.685 24.702 100 137 161 174 189 40,21 614 101 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
110 Watermaal-Bosvoorde 3.950 6.520 19.683 24.454 24.619 100 165 498 623 619 12,93 1.904 111 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
111 Zwevegem 15.145 14.959 17.543 23.489 24.353 100 99 116 155 161 63,24 385 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
112 Merelbeke 7.429 9.797 14.321 21.786 24.279 100 132 193 293 327 36,65 663 123 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
113 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 24.269 100 283 896 1.947 2.391 2,46 9.885 86 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
114 Sint-Agatha-Berchem 672 1.845 11.180 18.735 24.224 100 275 1.664 2.788 3.605 2,95 8.213 88 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
115 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.171 24.078 100 599 677 606 632 6,84 3.519 76 Vlag Luik (provincie) Luik
116 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 23.538 100 111 128 175 187 58,20 404 110 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
117 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 23.452 100 124 151 184 196 94,64 248 102 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
118 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 23.132 100 130 146 214 233 79,65 290 110 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
119 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 23.085 100 147 170 196 205 70,18 329 94 Vlag Henegouwen Henegouwen
120 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 23.068 100 134 198 351 394 42,83 539 132 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
121 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 23.053 100 362 436 491 519 19,60 1.176 83 Vlag Henegouwen Henegouwen
122 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 22.833 100 141 242 359 377 50,50 452 109 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
123 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 22.802 100 180 201 222 226 59,28 385 89 Vlag Henegouwen Henegouwen
124 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 22.651 100 132 292 483 536 39,09 579 108 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
125 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.479 100 140 169 271 277 60,34 373 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
126 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 22.168 100 136 270 398 458 72,88 304 103 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
127 Grâce-Hollogne 9.806 15.580 18.060 22.503 22.145 100 159 184 229 226 34,24 647 86 Vlag Luik (provincie) Luik
128 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 22.128 100 134 327 703 732 17,54 1.262 123 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
129 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 22.117 100 112 146 213 249 60,34 367 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
130 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 22.074 100 182 359 804 900 43,96 502 137 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
131 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 21.828 100 175 183 162 171 25,95 841 85 Vlag Henegouwen Henegouwen
132 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 21.764 100 109 195 1.176 1.270 38,65 563 124 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
133 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 21.638 100 485 687 738 984 1,17 18.455 71 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
134 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 21.578 100 153 714 2.023 1.962 8,65 2.494 126 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
135 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 21.572 100 137 235 470 502 32,92 655 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
136 's-Gravenbrakel 10.509 13.231 14.786 19.084 21.426 100 126 141 182 204 84,68 253 101 Vlag Henegouwen Henegouwen
137 Hoei 11.580 19.028 17.823 19.056 21.292 100 164 154 165 184 47,74 446 93 Vlag Luik (provincie) Luik
138 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 21.276 100 106 271 686 771 39,34 541 106 Vlag Limburg Limburg
139 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 21.213 100 166 258 388 437 32,73 648 132 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
140 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 21.183 100 118 177 278 332 105,32 201 99 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
141 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 21.039 100 126 170 209 221 45,76 460 116 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
142 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 20.873 100 135 243 456 479 23,67 882 125 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
143 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 20.785 100 113 143 181 182 33,06 629 97 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
144 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.766 100 156 181 398 401 25,52 814 125 Vlag Luik (provincie) Luik
145 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 20.609 100 145 269 344 373 36,12 571 116 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
146 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.605 100 180 179 139 139 13,62 1.513 74 Vlag Henegouwen Henegouwen
147 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 20.561 100 144 189 214 230 30,05 684 101 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
148 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 20.486 100 120 144 222 242 45,23 453 104 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
149 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 20.287 100 130 243 412 459 65,61 309 94 Vlag Limburg Limburg
150 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 20.228 100 126 239 455 524 89,43 226 103 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
151 Aalter 12.675 13.342 11.739 18.509 20.218 100 105 93 146 160 81,92 247 114 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
152 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 20.159 100 97 110 113 118 68,50 294 103 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
153 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 20.013 100 236 422 607 698 17,41 1.149 101 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
154 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.755 100 108 108 95 97 119,33 166 92 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
155 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 19.748 100 233 253 219 216 20,01 987 78 Vlag Henegouwen Henegouwen
156 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 19.720 100 124 162 201 205 34,03 579 119 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
157 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 19.714 100 139 211 384 437 34,52 571 125 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
158 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 19.688 100 151 284 415 481 13,77 1.429 107 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
159 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.434 100 137 264 976 969 35,99 540 135 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
160 Eupen 15.996 17.516 19.338 100 110 121 103,74 186 98 Vlag Luik (provincie) Luik
161 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 19.262 100 136 190 268 312 75,65 255 101 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
162 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 19.204 100 132 150 191 212 54,98 349 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
163 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 19.097 100 278 305 305 316 20,26 943 87 Vlag Henegouwen Henegouwen
164 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 19.086 100 259 287 258 257 11,08 1.723 76 Vlag Henegouwen Henegouwen
165 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 18.978 100 175 186 228 247 46,80 406 95 Vlag Namen (provincie) Namen
166 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 18.957 100 261 380 512 546 17,82 1.064 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
167 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 18.906 100 142 276 616 678 41,19 459 110 Vlag Limburg Limburg
168 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 18.856 100 125 203 351 376 43,58 433 117 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
169 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 18.843 100 156 226 239 262 26,92 700 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
170 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 18.742 100 97 116 308 315 34,82 538 129 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
171 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 18.615 100 182 349 656 744 47,48 392 101 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
172 Lessen 17.237 21.341 20.571 17.178 18.610 100 124 119 100 108 72,29 257 92 Vlag Henegouwen Henegouwen
173 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.529 100 135 184 182 189 43,61 425 93 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
174 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 18.515 100 209 277 686 741 21,51 861 116 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
175 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 18.403 100 124 245 484 563 51,35 358 108 Vlag Limburg Limburg
176 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 18.399 100 128 175 207 225 29,69 620 113 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
177 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 18.390 100 109 103 152 166 123,18 149 100 Vlag Namen (provincie) Namen
178 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 18.336 100 148 313 628 667 59,45 308 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
179 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.331 100 101 172 390 407 71,52 256 111 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
180 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 18.274 100 121 167 222 237 36,29 504 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
181 Sint-Genesius-Rode 2.813 4.632 8.166 17.998 18.171 100 165 290 640 646 22,77 798 139 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
182 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 18.117 100 128 164 190 199 30,30 598 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
183 Komen-Waasten 10.645 16.407 18.250 17.564 18.101 100 154 171 165 170 61,09 296 83 Vlag Henegouwen Henegouwen
184 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 17.888 100 141 161 237 256 44,80 399 106 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
185 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 17.867 100 140 191 316 329 26,56 673 125 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
186 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 17.829 100 206 553 1.126 1.279 37,48 476 110 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
187 Fontaine-l'Evêque 5.393 13.846 16.716 16.968 17.808 100 257 310 315 330 28,41 627 86 Vlag Henegouwen Henegouwen
188 Wezet 7.752 9.469 12.599 16.617 17.748 100 122 163 214 229 27,99 634 93 Vlag Luik (provincie) Luik
189 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 17.737 100 199 246 189 223 7,37 2.408 96 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
190 Herzele 10.966 12.978 14.677 16.276 17.550 100 118 134 148 160 47,40 370 114 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
191 Herve 12.707 13.453 11.859 16.469 17.533 100 106 93 130 138 56,84 308 103 Vlag Luik (provincie) Luik
192 Marche-en-Famenne 6.049 9.358 10.935 16.390 17.415 100 155 181 271 288 121,40 143 90 Vlag Luxemburg Luxemburg
193 Bredene 2.509 3.173 7.292 14.076 17.360 100 126 291 561 692 13,08 1.327 105 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
194 Duffel 4.230 7.313 12.003 15.971 17.292 100 173 284 378 409 22,71 761 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
195 Putte 4.281 6.443 9.913 15.394 17.227 100 151 232 360 402 34,96 493 110 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
196 Péruwelz 17.974 18.717 17.657 16.867 17.132 100 104 98 94 95 60,56 283 84 Vlag Henegouwen Henegouwen
197 Pont-à-Celles 7.748 14.213 13.548 16.081 17.093 100 183 175 208 221 55,73 307 105 Vlag Henegouwen Henegouwen
198 Puurs 7.978 9.376 13.313 15.736 16.999 100 118 167 197 213 33,41 509 117 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
199 Neerpelt 1.892 3.790 7.812 15.378 16.969 100 200 413 813 897 42,78 397 104 Vlag Limburg Limburg
200 Dour 12.149 20.056 20.550 16.865 16.733 100 165 169 139 138 33,32 502 82 Vlag Henegouwen Henegouwen
201 Soumagne 5.269 8.819 9.990 14.607 16.662 100 167 190 277 316 27,14 614 98 Vlag Luik (provincie) Luik
202 Aubange 3.951 6.668 11.262 14.663 16.646 100 169 285 371 421 45,60 365 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
203 Riemst 6.925 8.567 12.758 15.617 16.572 100 124 184 226 239 57,88 286 100 Vlag Limburg Limburg
204 Diksmuide 19.397 19.618 17.993 15.443 16.551 100 101 93 80 85 149,40 111 96 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
205 Kruibeke 10.951 10.338 13.459 14.556 16.541 100 94 123 133 151 33,42 495 110 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
206 Fléron 3.471 6.728 9.438 15.891 16.507 100 194 272 458 476 13,72 1.203 94 Vlag Luik (provincie) Luik
207 Rotselaar 5.529 6.426 8.711 14.587 16.439 100 116 158 264 297 37,57 438 125 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
208 Lille 3.346 3.587 6.888 15.021 16.404 100 107 206 449 490 59,40 276 106 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
209 Ciney 7.016 11.114 11.517 14.452 16.323 100 158 164 206 233 147,56 111 95 Vlag Namen (provincie) Namen
210 Peer 3.187 4.175 7.415 15.251 16.312 100 131 233 479 512 86,95 188 99 Vlag Limburg Limburg
211 Merchtem 6.465 7.708 10.494 14.250 16.083 100 119 162 220 249 36,72 438 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
212 Wemmel 1.285 1.621 6.252 13.932 16.059 100 126 487 1.084 1.250 8,74 1.837 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
213 Hannuit 11.051 13.820 12.301 13.242 15.998 100 125 111 120 145 86,53 185 107 Vlag Luik (provincie) Luik
214 Éghezée 11.342 11.753 10.320 13.414 15.951 100 104 91 118 141 102,81 155 110 Vlag Namen (provincie) Namen
215 Landen 5.640 9.968 12.682 14.288 15.944 100 177 225 253 283 54,05 295 111 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
216 Laakdal 4.689 5.446 9.112 14.806 15.851 100 116 194 316 338 42,48 373 105 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
217 Bree 4.156 5.432 9.524 14.001 15.785 100 131 229 337 380 64,96 243 100 Vlag Limburg Limburg
218 Zulte 6.788 7.775 10.028 14.528 15.589 100 115 148 214 230 32,52 479 106 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
219 Bastenaken 6.413 7.968 8.926 13.391 15.580 100 124 139 209 243 172,03 90 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
220 Beernem 9.591 11.163 12.066 14.525 15.502 100 116 126 151 162 71,68 216 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
221 Leopoldsburg 3.514 9.111 13.796 15.358 100 259 393 437 22,49 683 97 Vlag Limburg Limburg
222 Genepiën 10.021 11.209 10.323 13.757 15.302 100 112 103 137 153 89,57 171 116 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
223 Ternat 4.977 6.705 8.749 14.418 15.286 100 135 176 290 307 24,48 624 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
224 Malle 2.367 2.768 6.661 13.922 15.158 100 117 281 588 640 51,99 292 109 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
225 Rumst 3.569 9.018 12.450 14.583 15.140 100 253 349 409 424 19,90 761 116 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
226 Dison 6.513 17.051 16.933 13.978 15.124 100 262 260 215 232 14,01 1.080 69 Vlag Luik (provincie) Luik
227 Overpelt 1.511 2.806 7.000 12.533 14.951 100 186 463 829 989 40,85 366 97 Vlag Limburg Limburg
228 Borgworm 3.890 6.868 8.172 13.190 14.906 100 177 210 339 383 31,04 480 105 Vlag Luik (provincie) Luik
229 Chapelle-lez-Herlaimont 2.578 9.914 11.199 13.909 14.810 100 385 434 540 574 18,10 818 86 Vlag Henegouwen Henegouwen
230 Brakel 14.867 14.367 13.928 13.709 14.787 100 97 94 92 99 56,46 262 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
231 Machelen 1.855 4.515 10.630 11.838 14.764 100 243 573 638 796 11,59 1.273 92 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
232 Berlare 7.718 9.454 10.394 13.679 14.758 100 122 135 177 191 37,82 390 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
233 Ravels 2.880 3.203 7.485 13.099 14.735 100 111 260 455 512 94,99 155 96 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
234 Tremelo 2.722 3.597 5.872 13.339 14.733 100 132 216 490 541 21,57 683 118 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
235 Bonheiden 3.449 4.559 8.313 14.089 14.704 100 132 241 408 426 29,27 502 135 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
236 Lummen 4.291 4.688 7.625 13.501 14.603 100 109 178 315 340 53,38 274 109 Vlag Limburg Limburg
237 Anzegem 11.767 9.746 11.058 13.718 14.589 100 83 94 117 124 41,79 349 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
238 Thuin 9.138 11.931 10.939 14.603 14.494 100 131 120 160 159 76,17 190 104 Vlag Henegouwen Henegouwen
239 Herselt 4.504 5.879 9.382 13.632 14.491 100 131 208 303 322 52,32 277 106 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
240 Buggenhout 5.193 7.205 10.402 13.752 14.469 100 139 200 265 279 25,25 573 115 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
241 Sprimont 5.191 8.291 8.126 12.426 14.417 100 160 157 239 278 74,28 194 113 Vlag Luik (provincie) Luik
242 Hamont-Achel 2.056 3.807 7.850 13.585 14.356 100 185 382 661 698 43,66 329 90 Vlag Limburg Limburg
243 Haacht 3.985 5.185 7.187 13.158 14.296 100 130 180 330 359 30,57 468 123 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
244 Aartselaar 1.506 2.109 3.702 14.438 14.262 100 140 246 959 947 10,93 1.305 131 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
245 Wingene 12.509 13.822 12.367 12.517 14.209 100 110 99 100 114 68,42 208 99 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
246 Opwijk 4.339 6.141 9.276 11.718 14.208 100 142 214 270 327 19,69 722 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
247 Lubbeek 4.623 6.133 7.587 13.620 14.206 100 133 164 295 307 46,13 308 136 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
248 Amay 5.495 10.026 11.605 12.987 14.182 100 182 211 236 258 27,61 514 93 Vlag Luik (provincie) Luik
249 Lasne 6.394 6.688 5.583 13.512 14.133 100 105 87 211 221 47,22 299 142 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
250 Wezembeek-Oppem 883 1.396 3.794 13.622 14.095 100 158 430 1.566 1.596 6,82 2.067 122 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
251 Assenede 12.129 13.515 13.749 13.579 14.083 100 111 113 112 116 87,22 161 107 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
252 Belœil 13.553 15.670 14.380 13.226 13.982 100 116 106 98 103 61,55 227 90 Vlag Henegouwen Henegouwen
253 Couvin 9.745 10.967 11.654 13.249 13.946 100 113 120 136 143 206,93 67 83 Vlag Namen (provincie) Namen
254 Ichtegem 7.361 10.409 12.032 13.242 13.945 100 141 163 180 189 45,33 308 96 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
255 Geldenaken 12.088 11.978 9.617 11.483 13.883 100 99 80 95 115 73,31 189 107 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
256 Jabbeke 5.145 6.677 7.668 13.609 13.862 100 130 149 265 269 53,76 258 118 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
257 Kraainem 688 1.295 3.333 12.692 13.713 100 188 484 1.845 1.993 5,80 2.362 116 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
258 Leuze-en-Hainaut 16.044 13.936 12.804 13.031 13.699 100 87 80 81 85 73,53 186 95 Vlag Henegouwen Henegouwen
259 Wanze 5.933 10.171 9.886 12.026 13.626 100 171 167 203 230 43,95 310 105 Vlag Luik (provincie) Luik
260 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5.667 6.774 7.081 13.253 13.579 100 120 125 234 240 45,68 297 119 Vlag Henegouwen Henegouwen
261 Oosterzele 9.367 10.328 11.528 13.204 13.545 100 110 123 141 145 43,12 314 119 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
262 Dinant 10.939 13.186 12.219 12.735 13.494 100 121 112 116 123 99,80 135 88 Vlag Namen (provincie) Namen
263 Edingen 8.102 8.399 8.436 10.863 13.489 100 104 104 134 166 40,59 332 106 Vlag Henegouwen Henegouwen
264 Oud-Turnhout 3.077 6.175 12.413 13.307 100 201 403 432 38,80 343 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
265 Blégny 5.619 7.109 6.400 12.382 13.212 100 127 114 220 235 26,07 507 106 Vlag Luik (provincie) Luik
266 Arendonk 3.715 4.356 7.919 11.805 13.142 100 117 213 318 354 55,38 237 98 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
267 Kuurne 2.510 4.611 8.396 12.785 13.140 100 184 335 509 524 10,01 1.313 100 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
268 Graven 6.866 7.077 6.252 11.827 13.088 100 103 91 172 191 55,44 236 122 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
269 Meeuwen-Gruitrode 2.408 2.849 5.759 12.513 13.082 100 118 239 520 543 91,26 143 99 Vlag Limburg Limburg
270 Affligem 4.579 5.927 7.898 11.651 13.079 100 129 172 254 286 17,70 739 118 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
271 Esneux 3.057 5.769 9.380 13.178 13.037 100 189 307 431 426 34,05 383 119 Vlag Luik (provincie) Luik
272 Liedekerke 2.261 4.051 7.715 11.800 12.919 100 179 341 522 571 10,08 1.282 106 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
273 Bocholt 2.285 3.428 6.979 11.887 12.917 100 150 305 520 565 59,34 218 94 Vlag Limburg Limburg
274 Mettet 8.577 9.964 9.446 11.317 12.898 100 116 110 132 150 116,78 110 98 Vlag Namen (provincie) Namen
275 Boechout 2.632 4.059 7.651 11.919 12.844 100 154 281 453 488 20,66 622 122 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
276 Keerbergen 2.306 2.548 4.117 11.992 12.831 100 110 179 520 556 18,39 698 146 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
277 Zandhoven 3.173 3.564 6.524 12.085 12.768 100 112 206 381 402 40,10 318 115 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
278 Gavere 7.674 8.573 8.994 11.847 12.680 100 112 117 154 165 31,35 405 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
279 De Haan 2.180 2.855 5.965 11.355 12.622 100 131 274 521 579 42,17 299 114 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
280 Herk-de-Stad 3.965 4.839 7.325 11.615 12.608 100 122 185 293 318 42,83 294 109 Vlag Limburg Limburg
281 Wommelgem 1.496 2.703 5.506 11.762 12.591 100 181 368 786 842 13,01 968 112 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
282 Rochefort 5.189 9.144 9.338 11.747 12.540 100 176 180 226 242 165,27 76 90 Vlag Namen (provincie) Namen
283 Gerpinnes 4.197 5.780 6.062 12.050 12.527 100 138 144 287 298 47,10 266 115 Vlag Henegouwen Henegouwen
284 Laarne 8.785 9.714 9.615 11.610 12.515 100 111 109 132 142 32,07 390 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
285 Zelzate 3.566 6.241 10.016 12.094 12.490 100 175 281 339 350 13,71 911 100 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
286 Zonnebeke 10.179 13.239 11.582 11.545 12.417 100 130 114 113 122 67,57 184 97 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
287 Malmedy 8.212 11.144 12.415 100 136 151 99,96 124 95 Vlag Luik (provincie) Luik
288 Kortemark 11.055 12.344 12.543 12.232 12.415 100 112 113 111 112 55,00 226 96 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
289 Kinrooi 3.461 4.285 6.588 11.749 12.309 100 124 190 339 356 54,76 225 93 Vlag Limburg Limburg
290 Hechtel-Eksel 2.421 2.978 5.221 11.149 12.294 100 123 216 461 508 76,70 160 99 Vlag Limburg Limburg
291 Aywaille 3.707 6.099 6.868 10.065 12.257 100 165 185 272 331 79,97 153 97 Vlag Luik (provincie) Luik
292 Olen 1.844 2.319 5.538 10.895 12.242 100 126 300 591 664 23,17 528 107 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
293 Profondeville 6.016 5.774 6.508 10.741 12.109 100 96 108 179 201 50,34 241 106 Vlag Namen (provincie) Namen
294 Boortmeerbeek 3.361 3.670 5.784 11.397 12.102 100 109 172 339 360 18,64 649 128 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
295 Beyne-Heusay 3.824 7.413 9.500 11.661 12.096 100 194 248 305 316 7,32 1.652 90 Vlag Luik (provincie) Luik
296 Theux 8.506 8.532 8.176 11.170 12.092 100 100 96 131 142 83,36 145 107 Vlag Luik (provincie) Luik
297 Nevele 12.169 10.511 9.806 10.993 12.071 100 86 81 90 99 51,89 233 112 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
298 Anderlues 3.219 9.086 12.383 11.540 12.012 100 282 385 358 373 17,02 706 85 Vlag Henegouwen Henegouwen
299 Bernissart 8.231 9.557 12.140 11.433 11.943 100 116 147 139 145 43,42 275 89 Vlag Henegouwen Henegouwen
300 Steenokkerzeel 3.631 4.804 6.033 10.419 11.924 100 132 166 287 328 23,46 508 122 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
301 Gistel 5.429 6.227 8.406 11.085 11.851 100 115 155 204 218 42,25 29° 104 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
302 Rijkevorsel 1.449 3.185 6.181 10.455 11.823 100 220 427 722 816 46,79 253 98 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
303 Deerlijk 4.918 5.429 8.114 11.460 11.738 100 110 165 233 239 16,82 698 104 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
304 Frasnes-lez-Anvaing 19.121 16.169 11.613 10.872 11.709 100 85 61 57 61 112,44 104 98 Vlag Henegouwen Henegouwen
305 Chaumont-Gistoux 6.181 4.808 3.899 10.141 11.698 100 78 63 164 189 48,09 344 127 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
306 Kampenhout 5.456 5.808 6.972 10.732 11.689 100 106 128 197 214 33,49 349 128 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
307 Veurne 11.155 11.914 12.578 11.854 11.674 100 107 113 106 105 96,34 121 100 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
308 Nazareth 7.872 7.219 6.926 10.876 11.570 100 92 88 138 147 35,19 329 116 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
309 Wichelen 7.008 6.843 9.058 10.961 11.501 100 98 129 156 164 22,87 503 112 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
310 Roosdaal 5.514 6.385 8.568 10.573 11.494 100 116 155 192 208 21,69 530 117 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
311 Durbuy 7.888 8.652 7.300 9.916 11.478 100 110 93 126 146 156,61 73 89 Vlag Luxemburg Luxemburg
312 Alken 2.954 3.349 5.589 10.900 11.456 100 113 189 369 388 28,14 407 110 Vlag Limburg Limburg
313 Virton 7.069 8.261 9.724 11.009 11.389 100 117 138 156 161 94,49 121 93 Vlag Luxemburg Luxemburg
314 Nieuwpoort 4.348 4.662 6.237 10.261 11.379 100 107 143 236 262 31,00 367 107 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
315 Farciennes 1.979 10.617 13.355 11.336 11.338 100 536 675 573 570 10,39 1.092 67 Vlag Henegouwen Henegouwen
316 Florennes 8.160 9.363 8.967 10.668 11.337 100 115 110 131 139 133,55 85 93 Vlag Namen (provincie) Namen
317 Grobbendonk 1.777 2.421 5.568 10.449 11.204 100 136 313 588 631 28,36 395 113 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
318 Berlaar 3.386 4.718 8.469 10.150 11.203 100 139 250 300 130 24,57 456 108 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
319 Melle 2.810 5.328 8.150 10.349 11.189 100 190 290 368 398 15,21 735 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
320 Staden 9.198 10.313 10.422 10.986 11.173 100 112 113 119 121 46,24 242 95 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
321 Hemiksem 3.010 5.003 9.221 9.151 11.148 100 166 306 304 370 5,44 2.050 104 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
322 Retie 2.639 2.896 4.658 9.733 11.096 100 110 177 369 420 48,39 229 103 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
323 Libramont-Chevigny 3.894 5.531 6.448 9.277 11.088 100 142 166 238 285 177,86 62 98 Vlag Luxemburg Luxemburg
324 Seneffe 10.428 11.737 9.720 10.528 11.027 100 113 93 101 106 62,77 176 107 Vlag Henegouwen Henegouwen
325 Meulebeke 8.871 9.185 10.127 11.055 11.018 100 104 114 125 124 29,35 375 97 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
326 Oud-Heverlee 2.421 2.755 5.177 10.522 10.973 100 114 214 435 453 31,14 352 141 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
327 Moorslede 7.846 9.386 8.909 10.733 10.949 100 120 114 137 140 35,34 310 98 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
328 Rebecq 4.635 7.666 7.771 9.877 10.939 100 165 168 213 236 39,08 280 102 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
329 Vosselaar 866 1.333 3.578 10.015 10.935 100 154 413 1.156 1.263 11,85 923 121 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
330 Ecaussines 6.331 10.613 10.029 9.620 10.922 100 168 158 152 173 34,77 314 97 Vlag Henegouwen Henegouwen
331 Kelmis 5.986 10.121 10.917 100 169 182 18,12 602 89 Vlag Luik (provincie) Luik
332 Hoeilaart 2.330 3.477 6.302 9.783 10.915 100 149 270 420 468 20,43 534 123 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
333 Damme 7.574 8.715 8.789 11.058 10.907 100 115 116 146 144 89,52 122 110 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
334 De Panne 1.278 3.071 8.182 9.722 10.811 100 240 640 761 846 23,90 452 104 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
335 Aiseau-Presles 3.065 6.701 8.789 10.931 10.805 100 219 287 357 353 22,19 487 87 Vlag Henegouwen Henegouwen
336 Ingelmunster 5.719 6.429 9.092 10.651 10.792 100 112 159 186 189 16,16 668 101 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
337 Waasmunster 5.381 5.823 6.583 10.237 10.736 100 108 122 190 200 31,93 336 120 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
338 Tielt-Winge 4.157 5.537 7.228 9.814 10.674 100 133 174 236 257 44,16 242 116 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
339 Ham 2.287 2.714 5.354 9.326 10.618 100 119 234 408 464 32,69 325 101 Vlag Limburg Limburg
340 Borgloon 5.499 7.067 9.094 10.116 10.579 100 129 165 184 192 51,12 207 103 Vlag Limburg Limburg
341 Raeren 5.204 9.550 10.552 100 184 203 74,21 142 106 Vlag Luik (provincie) Luik
342 Borsbeek 522 1.079 3.953 10.373 10.540 100 207 757 1.987 2.195 3,92 2.690 106 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
343 Jurbeke 6.684 7.013 6.387 9.229 10.529 100 105 96 138 158 57,86 182 108 Vlag Henegouwen Henegouwen
344 Villers-la-Ville 5.364 7.261 6.629 9.092 10.498 100 135 124 170 196 47,45 221 113 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
345 Spa 3.957 8.192 9.002 10.333 10.415 100 207 227 261 263 39,85 261 96 Vlag Luik (provincie) Luik
346 Fosses-la-Ville 4.661 6.574 6.442 8.750 10.412 100 141 138 188 223 63,24 165 96 Vlag Namen (provincie) Namen
347 Court-Saint-Étienne 2.543 3.924 4.902 8.746 10.395 100 154 193 344 493 26,64 390 109 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
348 De Pinte 1.441 2.614 3.570 10.124 10.367 100 181 248 703 719 17,98 576 140 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
349 Opglabbeek 604 869 2.810 9.131 10.297 100 144 465 1.512 1.705 24,98 412 102 Vlag Limburg Limburg
350 Kasteelbrakel 3.820 5.014 5.976 8.994 10.287 100 131 156 235 269 22,70 453 116 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
351 Blieberg 4.750 7.102 7.994 9.361 10.279 100 150 168 197 216 53,18 193 91 Vlag Luik (provincie) Luik
352 Steenput 7.879 7.803 9.762 9.538 10.255 100 99 124 121 130 31,75 323 96 Vlag Henegouwen Henegouwen
353 Hulshout 1.891 2.553 4.608 8.626 10.255 100 135 244 456 542 17,35 591 106 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
354 Meerhout 3.633 4.531 7.189 9.192 10.162 100 125 198 253 280 36,29 280 104 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
355 Sint-Lievens-Houtem 5.983 7.698 9.278 9.171 10.152 100 129 155 153 170 26,67 381 112 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
356 Niel 3.358 7.310 10.804 8.405 10.136 100 218 322 250 302 5,27 1.923 102 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
357 Montigny-le-Tilleul 2.303 4.578 6.896 10.351 10.095 100 199 299 449 438 15,10 669 114 Vlag Henegouwen Henegouwen
358 Begijnendijk 2.963 3.659 6.438 9.088 10.058 100 123 217 307 339 17,62 571 117 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
359 Houthulst 6.802 8.867 7.405 8.946 10.037 100 130 109 132 148 55,89 180 92 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
360 Hooglede 7.981 7.931 7.864 9.750 10.016 100 99 99 122 125 37,84 265 102 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
361 Neupré 2.437 2.727 2.758 9.513 9.975 100 112 113 390 409 31,69 315 128 Vlag Luik (provincie) Luik
362 Avelgem 8.872 7.372 8.044 9.148 9.956 100 83 91 103 112 21,75 458 102 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
363 Bierbeek 4.841 6.425 7.552 8.822 9.953 100 133 156 182 206 39,73 250 135 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
364 Holsbeek 4.289 5.343 6.564 8.857 9.935 100 125 153 207 232 38,50 258 125 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
365 Erquelinnes 4.915 7.987 10.730 9.713 9.920 100 163 218 198 202 44,23 224 82 Vlag Henegouwen Henegouwen
366 Chimay 8.873 10.133 9.600 9.759 9.850 100 114 108 110 111 197,10 50 83 Vlag Henegouwen Henegouwen
367 Welkenraedt 1.840 4.846 6.573 8.801 9.809 100 263 357 478 533 24,47 401 98 Vlag Luik (provincie) Luik
368 Bertem 3.746 4.729 5.793 8.843 9.803 100 126 155 236 262 29,75 330 129 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
369 Huldenberg 5.128 5.343 5.534 9.009 9.743 100 104 108 176 190 39,64 246 128 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
370 Pepinster 3.146 8.327 8.521 9.292 9.703 100 265 271 295 308 24,79 391 91 Vlag Luik (provincie) Luik
371 Hoeselt 3.035 3.629 5.889 9.133 9.643 100 120 194 301 318 30,02 321 103 Vlag Limburg Limburg
372 Sankt Vith 7.350 8.941 9.637 100 122 131 146,93 66 98 Vlag Luik (provincie) Luik
373 Halen 2.889 3.978 6.395 8.216 9.566 100 138 221 284 331 36,29 264 104 Vlag Limburg Limburg
374 Ledegem 7.443 7.135 8.014 9.344 9.530 100 96 108 126 128 24,76 385 98 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
375 Wielsbeke 4.766 4.840 6.615 8.911 9.525 100 102 139 187 200 21,76 438 98 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
376 Lovendegem 5.004 4.794 6.032 9.264 9.488 100 96 121 185 190 19,48 487 118 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
377 Dessel 1.938 2.167 5.002 8.545 9.420 100 112 258 441 486 27,03 348 102 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
378 Kapelle-op-den-Bos 2.319 3.819 5.552 8.783 9.370 100 165 239 379 404 15,25 615 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
379 Les Bons Villers 5.748 7.720 6.630 8.728 9.367 100 134 115 152 163 42,55 220 112 Vlag Henegouwen Henegouwen
380 Wijnegem 1.088 3.016 5.820 8.660 9.365 100 277 535 796 861 7,86 1.192 114 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
381 Oudenburg 3.987 5.648 6.799 8.810 9.279 100 142 171 221 233 35,38 262 103 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
382 Awans 3.890 5.539 5.540 8.270 9.240 100 142 142 213 238 27,16 340 107 Vlag Luik (provincie) Luik
383 Juprelle 3.902 4.912 4.447 8.145 9.223 100 126 114 209 236 35,36 261 107 Vlag Luik (provincie) Luik
384 Gooik 6.923 7.351 7.287 8.834 9.212 100 106 105 128 133 39,70 232 123 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
385 Philippeville 6.207 6.468 6.489 7.939 9.194 100 104 105 128 148 156,71 59 90 Vlag Namen (provincie) Namen
386 Perwijs 5.938 6.187 5.242 7.057 9.173 100 104 88 119 154 50,81 181 112 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
387 Yvoir 3.998 5.139 6.047 7.914 9.126 100 129 151 198 228 56,84 161 104 Vlag Namen (provincie) Namen
388 Beauraing 6.686 8.468 7.646 8.096 9.069 100 127 114 121 136 174,55 52 87 Vlag Namen (provincie) Namen
389 La Bruyère 5.152 6.356 5.492 7.836 9.060 100 123 107 152 176 52,98 171 116 Vlag Namen (provincie) Namen
390 Ardooie 9.656 8.422 9.190 9.508 9.053 100 87 95 98 94 34,58 262 100 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
391 Lennik 4.413 4.961 5.930 8.588 9.033 100 112 134 195 205 30,80 293 126 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
392 Bitsingen 7.237 8.341 7.037 8.176 8.994 100 115 97 113 124 38,17 236 99 Vlag Luik (provincie) Luik
393 Lint 1.338 2.973 7.864 8.821 100 222 588 659 5,57 1.583 122 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
394 Herenthout 2.402 2.761 5.083 8.302 8.806 100 115 212 346 367 23,55 374 104 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
395 Orp-Jauche 7.115 7.166 6.683 7.437 8.756 100 101 94 105 123 50,50 173 107 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
396 Koekelare 5.641 7.379 7.537 8.154 8.750 100 131 134 145 155 39,19 223 95 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
397 Lichtervelde 6.003 6.535 6.682 8.270 8.688 100 109 111 138 145 25,93 335 100 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
398 Galmaarden 6.737 6.647 6.897 7.741 8.670 100 99 102 115 129 34,93 248 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
399 Bertrix 4.779 5.857 6.871 8.054 8.667 100 123 144 169 181 137,70 63 89 Vlag Luxemburg Luxemburg
400 Merksplas 1.526 3.164 4.192 8.055 8.642 100 207 275 528 566 44,56 194 101 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
401 Jalhay 4.729 4.098 3.511 7.497 8.566 100 87 74 159 181 107,75 79 109 Vlag Luik (provincie) Luik
402 Sint-Martens-Latem 2.468 2.492 3.681 8.314 8.517 100 101 149 337 345 14,34 594 157 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
403 Le Roeulx 6.372 7.829 7.995 7.931 8.472 100 123 125 124 133 42,80 198 102 Vlag Henegouwen Henegouwen
404 Zomergem 8.857 7.135 7.108 8.245 8.468 100 81 80 93 96 38,78 218 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
405 Sombreffe 5.245 6.840 6.183 7.305 8.388 100 130 118 139 160 35,78 234 103 Vlag Namen (provincie) Namen
406 Habay 7.361 7.329 7.002 6.968 8.380 100 100 95 95 114 103,64 81 109 Vlag Luxemburg Luxemburg
407 Gingelom 4.663 7.147 8.038 7.600 8.377 100 153 172 163 180 56,49 148 107 Vlag Limburg Limburg
408 Dentergem 7.400 6.686 7.160 7.868 8.374 100 90 97 106 113 25,94 323 101 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
409 Zoutleeuw 4.387 6.141 7.218 7.791 8.364 100 140 165 178 191 46,73 179 108 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
410 Kortessem 3.722 3.917 5.199 8.010 8.359 100 105 140 215 225 33,90 247 109 Vlag Limburg Limburg
411 Opzullik 8.838 7.027 5.238 7.471 8.353 100 80 59 85 95 67,68 123 113 Vlag Henegouwen Henegouwen
412 Sint-Amands 4.348 4.758 6.331 7.560 8.332 100 109 146 174 192 15,58 535 110 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
413 Schelle 1.460 2.250 4.972 7.743 8.259 100 154 341 530 566 7,80 1.059 114 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
414 Knesselare 6.757 6.654 6.931 7.794 8.217 100 98 103 115 122 37,27 220 103 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
415 Trooz 4.162 6.919 7.508 7.689 8.215 100 166 180 185 197 24,20 340 98 Vlag Luik (provincie) Luik
416 As 596 895 3.091 7.213 8.164 100 150 519 1.210 1.370 22,07 370 108 Vlag Limburg Limburg
417 Hove 622 1.263 3.620 8.306 8.141 100 203 582 1.321 1.309 5,99 1.360 140 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
418 Kruishoutem 9.776 8.600 6.927 7.849 8.137 100 88 71 80 83 46,76 174 116 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
419 Boutersem 3.714 4.705 5.805 7.234 8.132 100 127 156 195 219 30,75 264 123 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
420 Quévy 7.161 8.241 7.836 7.474 8.122 100 115 109 104 113 65,16 125 104 Vlag Henegouwen Henegouwen
421 Messancy 4.108 4.876 4.881 6.902 8.082 100 119 119 168 197 52,43 154 118 Vlag Luxemburg Luxemburg
422 Brunehaut 8.317 9.851 8.843 7.446 8.068 100 118 106 90 97 46,11 175 90 Vlag Henegouwen Henegouwen
423 Zwalm 7.218 9.591 7.597 7.683 8.040 100 133 105 106 111 33,82 238 116 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
424 Floreffe 3.854 5.220 6.143 7.092 7.957 100 135 159 184 206 38,89 205 104 Vlag Namen (provincie) Namen
425 Langemark-Poelkapelle 6.555 8.186 7.365 7.656 7.940 100 125 112 117 121 52,53 151 93 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
426 Kortenaken 3.677 4.848 7.094 7.443 7.930 100 132 193 202 216 49,06 162 107 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
427 Waarschoot 5.868 6.034 7.277 8.000 7.886 100 103 124 136 134 21,91 360 105 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
428 Heuvelland 10.418 11.176 9.800 8.399 7.827 100 107 94 81 75 94,24 83 90 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
429 Antoing 8.301 9.144 9.078 7.481 7.817 100 110 109 90 94 31,13 251 87 Vlag Henegouwen Henegouwen
430 Fernelmont 6.273 7.183 5.621 6.298 7.792 100 115 90 100 124 65,61 119 108 Vlag Namen (provincie) Namen
431 Vorselaar 1.784 2.061 4.514 7.353 7.777 100 116 253 412 436 27,62 282 106 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
432 Oostrozebeke 4.420 4.461 5.498 7.317 7.700 100 101 124 166 174 16,62 463 99 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
433 Vielsalm 5.408 6.467 6.684 7.182 7.689 100 120 124 133 142 139,76 55 88 Vlag Luxemburg Luxemburg
434 Estinnes 6.722 6.564 7.071 7.521 7.679 100 98 105 112 114 72,73 106 96 Vlag Henegouwen Henegouwen
435 Wachtebeke 4.177 5.365 5.434 6.809 7.588 100 128 130 163 182 34,53 220 108 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
436 Zingem 8.189 6.943 7.463 6.603 7.527 100 85 91 81 92 23,93 314 111 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
437 Chastre 3.960 3.998 3.264 6.487 7.518 100 101 82 164 190 31,27 240 113 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
438 Neufchâteau 3.606 4.927 4.085 6.167 7.488 100 137 113 171 208 113,79 66 94 Vlag Luxemburg Luxemburg
439 Weismes 5.065 6.503 7.461 100 128 147 96,93 77 90 Vlag Luik (provincie) Luik
440 Wellen 3.133 3.491 4.909 6.725 7.374 100 111 157 215 235 26,72 276 105 Vlag Limburg Limburg
441 Terhulpen 1.645 2.615 4.231 6.943 7.368 100 159 257 442 448 15,60 472 127 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
442 Mont-Saint-Guibert 2.163 3.066 3.033 5.871 7.364 100 142 140 271 340 18,63 395 116 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
443 Hamois 3.880 5.049 4.300 6.462 7.285 100 130 111 167 188 76,42 95 99 Vlag Namen (provincie) Namen
444 Dalhem 6.248 6.431 6.340 6.145 7.280 100 103 101 98 117 36,06 202 108 Vlag Luik (provincie) Luik
445 Zutendaal 928 956 2.032 6.755 7.239 100 103 219 728 780 32,07 226 109 Vlag Limburg Limburg
446 Heers 4.636 5.849 6.849 6.575 7.205 100 126 148 142 155 53,07 136 99 Vlag Limburg Limburg
447 Linter 4.225 5.726 6.473 6.852 7.188 100 136 153 162 170 36,37 198 111 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
448 Stavelot 4.843 5.905 5.854 6.479 7.174 100 122 121 134 148 85,07 84 93 Vlag Luik (provincie) Luik
449 Gesves 5.265 5.780 4.544 5.767 7.159 100 110 86 110 136 64,92 110 105 Vlag Namen (provincie) Namen
450 Bevekom 4.990 5.321 4.301 6.199 7.104 100 107 86 124 142 38,58 184 118 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
451 Anhée 4.136 5.888 6.084 6.771 7.101 100 142 147 164 172 65,67 108 93 Vlag Namen (provincie) Namen
452 Beaumont 7.152 6.812 5.752 6.577 7.052 100 95 80 92 99 92,97 76 90 Vlag Henegouwen Henegouwen
453 Walhain 4.668 4.957 4.194 5.412 6.997 100 106 90 116 150 37,94 184 120 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
454 Chièvres 6.703 6.965 6.185 6.006 6.946 100 104 92 90 104 46,91 148 96 Vlag Henegouwen Henegouwen
455 Assesse 3.966 4.680 3.999 5.992 6.917 100 118 101 151 174 78,16 89 109 Vlag Namen (provincie) Namen
456 Hoegaarden 4.466 5.126 6.206 6.014 6.891 100 115 139 135 154 33,93 203 122 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
457 Hensies 5.738 6.060 7.087 6.782 6.872 100 106 124 118 120 25,99 264 83 Vlag Henegouwen Henegouwen
458 Nieuwerkerken 2.142 2.645 3.737 6.483 6.865 100 123 174 303 320 22,46 306 104 Vlag Limburg Limburg
459 Itter 4.367 5.515 5.182 5.651 6.784 100 126 119 129 155 34,92 194 112 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
460 Pittem 7.595 6.881 6.107 6.629 6.723 100 91 80 87 89 34,42 195 97 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
461 Quiévrain 4.183 5.764 7.278 6.713 6.715 100 138 174 160 161 21,22 316 82 Vlag Henegouwen Henegouwen
462 Sint-Laureins 7.900 8.718 8.055 6.513 6.666 100 110 102 82 84 74,50 89 102 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
463 Herne 7.942 6.965 6.121 6.372 6.617 100 88 77 80 83 44,63 148 119 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
464 Saint-Georges-sur-Meuse 4.540 6.303 5.764 6.785 6.582 100 139 127 149 145 20,90 315 98 Vlag Luik (provincie) Luik
465 Lierde 5.419 5.606 5.942 6.291 6.550 100 103 110 116 121 26,13 251 111 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
466 Villers-le-Bouillet 4.340 6.290 4.807 5.653 6.510 100 145 111 130 150 32,71 199 107 Vlag Luik (provincie) Luik
467 Kluisbergen 7.874 4.994 6.377 6.086 6.445 100 63 81 77 82 30,38 212 107 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
468 Moerbeke 4.002 5.962 5.646 5.753 6.328 100 149 141 144 158 37,80 167 109 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
469 Wortegem-Petegem 9.248 7.502 5.995 6.071 6.326 100 81 65 66 68 41,96 151 117 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
470 Kaprijke 6.764 6.479 5.936 6.175 6.321 100 96 88 91 93 33,71 188 110 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
471 Ramillies 5.844 5.388 5.065 5.295 6.293 100 91 87 91 108 48,68 129 108 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
472 Maarkedal 9.466 8.763 6.998 6.448 6.281 100 93 74 68 66 45,63 138 113 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
473 Braives 5.043 6.845 5.984 5.352 6.238 100 136 119 106 124 44,00 142 107 Vlag Luik (provincie) Luik
474 Bekkevoort 1.977 2.842 5.403 5.726 6.117 100 144 273 290 309 37,17 165 110 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
475 Engis 2.338 4.274 5.834 5.689 6.018 100 183 250 243 257 27,74 217 86 Vlag Luik (provincie) Luik
476 Limburg 2.687 6.188 5.877 5.495 5.976 100 230 219 205 222 24,63 243 93 Vlag Luik (provincie) Luik
477 Geetbets 2.903 3.870 5.140 5.793 5.970 100 133 177 200 206 35,17 170 104 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
478 Hastière 2.651 3.287 4.076 4.976 5.959 100 124 154 188 225 56,46 106 83 Vlag Namen (provincie) Namen
479 Elzele 9.495 8.555 6.549 5.580 5.922 100 90 69 59 62 44,69 132 101 Vlag Henegouwen Henegouwen
480 Remicourt 2.686 3.749 4.454 4.753 5.906 100 140 166 177 220 22,58 262 109 Vlag Luik (provincie) Luik
481 Nandrin 2.618 3.306 2.785 5.376 5.840 100 126 106 205 223 35,90 163 127 Vlag Luik (provincie) Luik
482 Viroinval 5.500 7.205 6.243 5.623 5.806 100 131 114 102 106 120,90 48 83 Vlag Namen (provincie) Namen
483 Lendelede 3.828 3.619 4.452 5.502 5.746 100 95 116 144 150 13,15 437 105 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
484 Etalle 4.449 4.535 3.578 4.890 5.746 100 102 80 110 129 78,10 74 113 Vlag Luxemburg Luxemburg
485 Lobbes 4.033 4.867 4.811 5.520 5.707 100 121 119 137 142 32,08 178 103 Vlag Henegouwen Henegouwen
486 Thimister-Clermont 4.576 3.977 3.663 5.075 5.698 100 87 80 111 125 28,73 199 104 Vlag Luik (provincie) Luik
487 Lontzen 3.433 5.010 5.656 100 146 165 28,73 197 99 Vlag Luik (provincie) Luik
488 Florenville 6.969 6.491 5.604 5.546 5.632 100 93 80 80 81 146,91 38 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
489 Celles 10.057 8.282 6.632 5.415 5.611 100 82 66 54 56 67,14 84 97 Vlag Henegouwen Henegouwen
490 Bütgenbach 3.977 5.550 5.605 100 140 141 97,31 58 89 Vlag Luik (provincie) Luik
491 Pecq 6.493 5.838 5.467 5.157 5.598 100 90 84 79 86 32,91 170 93 Vlag Henegouwen Henegouwen
492 Saint-Hubert 4.621 5.933 5.618 5.727 5.553 100 128 122 124 120 111,16 50 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
493 Vaux-sur-Sûre 4.113 4.699 4.353 4.176 5.502 100 114 106 102 134 135,87 40 92 Vlag Luxemburg Luxemburg
494 Amel 4.082 5.069 5.492 100 124 135 125,15 44 91 Vlag Luik (provincie) Luik
495 Büllingen 4.539 5.287 5.484 100 116 121 150,49 36 88 Vlag Luik (provincie) Luik
496 Hotton 2.631 3.000 3.016 4.890 5.468 100 114 115 186 208 57,32 95 84 Vlag Luxemburg Luxemburg
497 Marchin 2.912 6.392 5.019 4.935 5.421 100 220 172 169 186 30,00 181 102 Vlag Luik (provincie) Luik
498 Attert 4.727 4.673 3.105 4.118 5.411 100 99 66 87 114 70,94 76 129 Vlag Luxemburg Luxemburg
499 Somme-Leuze 3.721 3.423 2.696 4.170 5.411 100 92 72 112 145 95,09 57 92 Vlag Namen (provincie) Namen
500 Bouillon 6.880 6.744 6.325 5.437 5.408 100 98 92 79 79 149,09 36 88 Vlag Luxemburg Luxemburg
501 Nassogne 4.508 4.712 4.075 4.760 5.407 100 105 90 106 120 111,96 48 92 Vlag Luxemburg Luxemburg
502 Drogenbos 592 1.335 3.661 4.693 5.372 100 226 618 793 907 2,49 2.157 94 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
503 Ruiselede 6.773 6.528 5.567 5.048 5.363 100 96 82 75 79 30,20 178 102 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
504 Comblain-au-Pont 1.631 4.469 5.117 5.189 5.360 100 274 314 318 329 22,68 236 94 Vlag Luik (provincie) Luik
505 Incourt 5.177 4.428 3.539 4.114 5.347 100 86 68 79 103 38,79 138 112 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
506 Momignies 5.997 6.365 5.650 5.128 5.339 100 106 94 86 89 85,58 62 76 Vlag Henegouwen Henegouwen
507 Paliseul 2.977 4.651 5.026 5.006 5.305 100 156 169 168 178 112,96 47 86 Vlag Luxemburg Luxemburg
508 Glabbeek 2.906 3.835 4.720 5.071 5.305 100 132 162 175 183 26,78 198 114 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
509 Chiny 5.989 5.711 4.676 4.885 5.233 100 95 78 82 87 113,69 46 93 Vlag Luxemburg Luxemburg
510 Honnelles 6.477 7.270 6.169 5.052 5.189 100 112 95 78 80 43,65 119 100 Vlag Henegouwen Henegouwen
511 Léglise 3.114 3.834 4.006 3.701 5.180 100 123 129 119 166 172,92 30 97 Vlag Luxemburg Luxemburg
512 Héron 4.529 5.479 4.473 4.195 5.178 100 121 99 93 114 38,32 135 104 Vlag Luik (provincie) Luik
513 Houffalize 5.778 6.468 5.142 4.501 5.177 100 112 89 78 90 166,58 31 92 Vlag Luxemburg Luxemburg
514 Rumes 4.928 6.278 5.521 5.064 5.174 100 127 112 103 105 23,72 218 93 Vlag Henegouwen Henegouwen
515 Gouvy 4.718 5.975 5.936 4.581 5.156 100 127 126 97 109 165,11 31 86 Vlag Luxemburg Luxemburg
516 Havelange 4.724 6.064 5.119 4.622 5.076 100 128 108 98 107 104,73 48 92 Vlag Namen (provincie) Namen
517 Libin 3.998 4.183 4.113 4.341 5.069 100 105 103 109 127 139,72 36 97 Vlag Luxemburg Luxemburg
518 Alveringem 10.270 9.676 7.728 4.805 5.039 100 94 75 47 49 80,01 63 89 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
519 Ohey 3.989 4.575 3.557 4.063 5.016 100 115 89 102 126 56,62 89 97 Vlag Namen (provincie) Namen
520 Cerfontaine 4.502 4.731 4.315 4.334 4.853 100 105 96 96 108 83,45 58 91 Vlag Namen (provincie) Namen
521 Sivry-Rance 5.870 5.737 4.540 4.506 4.848 100 98 77 77 83 72,97 66 90 Vlag Henegouwen Henegouwen
522 Ferrières 2.995 3.220 2.943 4.208 4.847 100 108 98 141 162 56,90 85 102 Vlag Luik (provincie) Luik
523 Linkebeek 1.206 1.795 3.050 4.751 4.752 100 149 253 394 394 4,15 1.145 117 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
524 Houyet 4.728 6.355 4.993 4.433 4.744 100 134 106 94 100 122,31 39 93 Vlag Namen (provincie) Namen
525 Gedinne 4.727 5.517 4.596 4.344 4.563 100 117 97 92 97 151,56 30 88 Vlag Namen (provincie) Namen
526 Clavier 3.633 4.513 4.222 4.120 4.545 100 124 116 113 125 79,12 57 106 Vlag Luik (provincie) Luik
527 Musson 2.513 2.675 2.677 3.893 4.482 100 106 107 155 178 34,81 129 97 Vlag Luxemburg Luxemburg
528 Pepingen 4.688 4.567 3.912 4.247 4.424 100 97 83 91 94 36,05 123 120 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
529 Lens 6.428 5.120 4.107 3.729 4.384 100 80 64 59 68 49,42 89 98 Vlag Henegouwen Henegouwen
530 Baelen 2.971 2.940 2.796 3.852 4.370 100 99 94 130 147 85,73 51 101 Vlag Luik (provincie) Luik
531 Merbes-le-Château 3.166 3.696 3.922 4.032 4.279 100 117 124 127 135 30,24 141 88 Vlag Henegouwen Henegouwen
532 Tintigny 3.629 3.697 3.141 3.436 4.255 100 102 87 95 117 81,79 52 95 Vlag Luxemburg Luxemburg
533 Aubel 3.202 2.921 3.067 3.851 4.229 100 91 96 120 132 18,83 225 103 Vlag Luik (provincie) Luik
534 La Roche-en-Ardenne 5.070 5.864 4.602 4.107 4.189 100 116 91 81 83 147,52 28 86 Vlag Luxemburg Luxemburg
535 Modave 2.461 4.090 3.238 3.588 4.163 100 166 132 146 169 40,37 103 108 Vlag Luik (provincie) Luik
536 Verlaine 2.101 2.694 2.188 3.429 4.122 100 128 104 163 196 24,21 170 111 Vlag Luik (provincie) Luik
537 Anthisnes 2.967 3.517 3.068 3.881 4.116 100 119 103 131 139 37,08 111 113 Vlag Luik (provincie) Luik
538 Voeren 4.134 4.189 4.416 4.315 4.099 100 101 107 104 99 50,63 81 96 Vlag Limburg Limburg
539 Burg-Reuland 4.278 3.787 3.964 100 89 93 108,96 36 92 Vlag Luik (provincie) Luik
540 Olne 3.025 3.178 2.348 3.731 3.954 100 105 78 123 131 15,99 247 118 Vlag Luik (provincie) Luik
541 Faimes 2.628 3.356 2.742 3.155 3.911 100 128 104 120 149 28,48 137 115 Vlag Luik (provincie) Luik
542 Froidchapelle 3.326 3.574 3.038 3.315 3.908 100 107 91 100 117 86,03 45 84 Vlag Henegouwen Henegouwen
543 Hamoir 1.668 2.364 2.757 3.510 3.883 100 142 165 210 233 27,80 140 94 Vlag Luik (provincie) Luik
544 Oerle 2.253 3.100 2.929 3.317 3.853 100 138 130 147 171 19,64 196 105 Vlag Luik (provincie) Luik
545 Mont-de-l'Enclus 4.405 3.409 3.525 3.172 3.710 100 77 80 72 84 26,93 138 97 Vlag Henegouwen Henegouwen
546 Vleteren 4.242 4.972 4.546 3.593 3.673 100 117 107 85 87 38,15 96 88 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
547 Brugelette 4.970 4.530 3.591 3.344 3.619 100 91 72 67 73 28,40 127 94 Vlag Henegouwen Henegouwen
548 Lierneux 3.633 4.738 4.362 3.317 3.584 100 130 120 91 99 92,08 39 95 Vlag Luik (provincie) Luik
549 Saint-Léger 2.572 3.399 2.279 3.192 3.532 100 132 89 124 137 35,86 98 108 Vlag Luxemburg Luxemburg
550 Bertogne 2.862 3.526 3.177 2.724 3.483 100 123 111 95 122 91,67 38 92 Vlag Luxemburg Luxemburg
551 Vloesberg 5.140 4.009 3.465 3.194 3.443 100 78 67 62 67 23,00 150 102 Vlag Henegouwen Henegouwen
552 Hélécine 2.113 3.433 3.132 2.848 3.387 100 162 148 135 160 16,62 204 107 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
553 Manhay 3.604 3.514 2.895 2.885 3.380 100 98 80 80 94 119,81 28 95 Vlag Luxemburg Luxemburg
554 Geer 2.426 2.956 2.686 2.570 3.361 100 122 111 106 139 23,62 142 111 Vlag Luik (provincie) Luik
555 Lijsem 2.118 2.908 2.826 2.806 3.281 100 137 133 132 155 14,75 223 107 Vlag Luik (provincie) Luik
556 Lo-Reninge 5.927 5.798 4.424 3.217 3.277 100 98 75 54 55 62,94 52 92 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
557 Burdinne 3.202 3.536 2.684 2.709 3.263 100 110 84 85 102 32,57 100 111 Vlag Luik (provincie) Luik
558 Crisnée 1.958 2.362 2.300 2.584 3.254 100 121 117 132 166 16,83 193 111 Vlag Luik (provincie) Luik
559 Fexhe-le-Haut-Clocher 1.413 2.200 2.524 2.930 3.254 100 156 179 207 230 19,25 169 110 Vlag Luik (provincie) Luik
560 Bièvre 2.775 3.701 3.601 3.140 3.250 100 133 130 114 117 109,59 30 86 Vlag Namen (provincie) Namen
561 Érezée 2.983 3.176 2.844 2.745 3.232 100 106 95 92 108 78,44 41 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
562 Onhaye 3.475 3.353 2.631 3.011 3.164 100 96 76 87 91 65,53 48 95 Vlag Namen (provincie) Namen
563 Stoumont 3.886 3.820 3.040 2.873 3.113 100 98 78 74 80 108,45 29 101 Vlag Luik (provincie) Luik
564 Donceel 1.841 2.510 2.096 2.653 3.032 100 136 114 144 165 23,31 130 114 Vlag Luik (provincie) Luik
565 Wellin 2.049 2.541 2.386 2.837 3.027 100 124 116 138 148 67,52 45 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
566 Berloz 1.552 2.341 2.641 2.620 3.024 100 151 170 169 195 14,49 209 106 Vlag Luik (provincie) Luik
567 Doische 2.987 3.495 3.178 2.840 2.958 100 117 106 95 99 84,02 35 86 Vlag Namen (provincie) Namen
568 Wasseiges 2.980 3.187 2.197 2.241 2.844 100 107 74 75 95 24,45 116 100 Vlag Luik (provincie) Luik
569 Ouffet 1.731 2.595 2.215 2.474 2.803 100 150 128 143 162 40,22 70 100 Vlag Luik (provincie) Luik
570 Meix-devant-Virton 3.644 3.337 2.609 2.691 2.791 100 92 72 74 77 54,20 51 96 Vlag Luxemburg Luxemburg
571 Tenneville 2.382 2.567 2.314 2.449 2.789 100 108 97 103 117 91,81 30 95 Vlag Luxemburg Luxemburg
572 Zuienkerke 2.399 2.800 2.634 2.790 2.711 100 117 110 116 113 48,86 55 110 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
573 Baarle-Hertog 1.007 1.028 1.742 2.120 2.663 100 102 173 211 264 7,48 356 87 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
574 Tinlot 1.739 2.251 1.940 2.184 2.656 100 129 112 126 153 37,12 72 112 Vlag Luik (provincie) Luik
575 Vresse-sur-Semois 4.669 4.399 3.543 2.810 2.650 100 94 76 60 57 101,04 26 84 Vlag Namen (provincie) Namen
576 Rendeux 3.336 3.530 2.522 2.217 2.576 100 106 76 66 77 68,83 37 89 Vlag Luxemburg Luxemburg
577 Trois-Ponts 2.004 2.410 2.260 2.346 2.502 100 120 113 117 125 68,90 36 94 Vlag Luik (provincie) Luik
578 Sainte-Ode 2.112 2.444 2.426 2.181 2.495 100 116 115 103 118 97,87 25 88 Vlag Luxemburg Luxemburg
579 Tellin 1.617 2.376 2.173 2.229 2.460 100 147 134 138 152 56,64 43 91 Vlag Luxemburg Luxemburg
580 Fauvillers 2.582 2.621 2.005 1.838 2.237 100 102 78 71 87 74,11 30 99 Vlag Luxemburg Luxemburg
581 Bever 3.425 2.664 1.918 1.980 2.151 100 78 56 58 63 19,78 109 108 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
582 Spiere-Helkijn 2.187 2.514 1.897 1.858 2.133 100 115 87 85 98 10,78 198 96 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
583 Rouvroy 1.912 1.998 1.711 1.877 2.094 100 104 89 98 110 27,68 76 92 Vlag Luxemburg Luxemburg
584 Horebeke 2.812 2.449 2.277 1.968 2.000 100 87 81 70 71 11,20 179 116 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
585 Martelange 1.116 1.638 1.604 1.428 1.767 100 147 144 128 158 29,67 60 98 Vlag Luxemburg Luxemburg
586 Herbeumont 2.433 2.499 1.924 1.434 1.658 100 103 79 59 68 58,81 28 90 Vlag Luxemburg Luxemburg
587 Daverdisse 1.521 1.992 1.710 1.360 1.457 100 131 112 89 96 56,40 26 82 Vlag Luxemburg Luxemburg
588 Mesen 1.423 1.434 1.088 964 1.054 100 101 76 68 74 3,58 295 77 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
589 Herstappe 135 148 134 85 89 100 110 99 63 66 1,35 66 116 Vlag Limburg Limburg