Naar inhoud springen

Tabel van Belgische gemeenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van het aantal deelgemeenten (districten voor Antwerpen), hun oppervlakte, de bevolkingsdichtheid en de welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2024, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2021 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Evolutie van het aantal gemeenten[bewerken | brontekst bewerken]

België telde in 1831 in totaal 2.498 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Op basis van de bevolkingsstatistieken per gemeente zoals vermeld in de tienjaarlijkse volkstellingen komt men tot volgende evolutie van het aantal gemeenten in België.

 • 1831: 2.498
 • 1846: 2.522
 • 1856: 2.531
 • 1866: 2.551
 • 1880: 2.583
 • 1890: 2.596
 • 1900: 2.617
 • 1910: 2.629
 • 1920: 2.638
 • 1930: 2.671
 • 1947: 2.670
 • 1961: 2.663
 • 1970: 2.379
 • 1977: 596 (gemeentelijke herindeling van 1 januari 1977)
 • 1983: 589 (fusie Antwerpen en zeven randgemeenten)
 • 2019: 581

Gemeentefusies op 1 januari 2019[bewerken | brontekst bewerken]

Geplande gemeentefusies[bewerken | brontekst bewerken]

Een aantal gemeenten hebben onderling reeds beslist vanaf 1 januari 2025 te fuseren, vooral in Vlaanderen maar voor het eerst sedert 1977 ook in Wallonië (Bastenaken en Bertogne), zie Fusies van Belgische gemeenten.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2024 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente[bewerken | brontekst bewerken]

In 2023 telt de gemiddelde Belgische gemeente 20.133 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 383 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2023 Zonnebeke met 12.658 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.583 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 501 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,0 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Haacht met 15.425 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 14.052 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 219 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,3 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Jalhay met 8.759 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 65.325 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.691 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,9 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Etterbeek met 49.558 inwoners).

Grootste gemeente[bewerken | brontekst bewerken]

 • naar inwoners: Antwerpen met 544.759 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.545 inwoners per km²

Kleinste gemeente[bewerken | brontekst bewerken]

Arm & rijk[bewerken | brontekst bewerken]

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 54,4 (2021) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 163,3 (2021).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 8 gemeenten in Vlaanderen en 2 in Wallonië (Lasne en Attert). In Vlaanderen gaat het daarbij om zes residentiële gemeenten in de periferie van de grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. Ook in Wallonië met Lasne en Attert betreft het residentiële gemeenten bij de grootsteden Brussel en Luxemburg. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ukkel met index 111,7, komt op plaats 156.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 71,5 nog net in deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,9, Brugge met 110,6 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,0.

Afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Demografische evoluties[bewerken | brontekst bewerken]

1846-2020[bewerken | brontekst bewerken]

Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (−51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (−38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met −45 en −43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020[bewerken | brontekst bewerken]

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van −11% voor Brussel tot −23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (−15% voor Charleroi, −19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Tabel[bewerken | brontekst bewerken]

Tabel van Belgische gemeenten gesorteerd op het aantal inwoners in 2024
Rang Gemeente Deel-
gem.
Aantal
Inwoners Index Opp.
(km²)[2]
Inw./
km²
2021
Welv.-
index
Provincie of gewest
1846 1900 1947 2000 2024[3] 1846 1900 1947 2000 2024
1 Antwerpen 9 118.682 383.557 526.396 446.525 544.759 100 323 444 376 459 204,32 2.666 88,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
2 Gent 14 128.828 222.895 254.216 224.180 269.597 100 173 197 174 209 157,77 1.709 103,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 15 54.694 198.837 233.737 200.827 204.322 100 364 427 367 374 102,95 1.985 71,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
4 Brussel 4* 129.680 218.623 184.838 133.859 196.828 100 169 143 103 152 33,09 5.948 70,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
5 Luik 9 89.943 206.384 231.502 185.639 195.778 100 229 257 206 218 68,65 2.852 81,3 Vlag Luik (provincie) Luik
6 Schaarbeek 1 6.211 63.508 123.671 105.692 130.405 100 1.023 1.991 1.702 2.100 7,90 16.507 68,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
7 Anderlecht 1 5.966 47.929 86.412 87.812 126.581 100 803 1.448 1.472 2.122 17,91 7.068 63,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
8 Brugge 8 60.855 70.277 93.062 116.264 119.869 100 115 153 191 197 140,99 850 110,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
9 Namen 25 42.529 62.427 77.584 105.419 114.142 100 147 182 248 268 175,93 649 97,6 Vlag Namen (provincie) Namen
10 Leuven 5 35.334 58.523 67.322 88.084 104.009 100 166 191 249 294 57,51 1.809 113,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 1 12.065 58.445 63.922 71.219 98.365 100 484 530 590 815 6,02 16.340 57,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12 Bergen 19 52.106 77.263 84.072 90.935 96.358 100 148 161 175 185 147,56 653 86,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
13 Aalst 9 32.910 50.500 73.147 84.859 90.995 100 153 222 232 276 78,66 1.157 105,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
14 Mechelen 6 36.915 64.781 72.232 75.438 89.313 100 175 196 204 242 65,79 1.358 105,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
15 Elsene 1 14.251 58.615 90.711 73.174 89.278 100 411 637 513 626 6,41 13.928 92,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
16 Ukkel 1 6.372 18.034 56.156 74.221 86.806 100 283 881 1.165 1.362 22,87 3.796 111,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
17 Sint-Niklaas 4 29.966 42.672 57.846 68.290 81.863 100 142 193 228 273 84,20 972 96,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
18 La Louvière 10 16.726 57.594 73.901 76.568 81.241 100 344 442 458 486 64,56 1.258 79,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
19 Hasselt 8 15.229 20.812 41.301 68.058 80.828 100 137 271 447 531 102,69 787 112,6 Vlag Limburg Limburg
20 Kortrijk 8 35.144 50.540 65.179 74.790 80.032 100 144 185 213 228 80,69 992 104,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
21 Oostende 3 16.022 41.547 56.514 67.279 72.586 100 259 353 420 453 40,95 1.773 98,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
22 Doornik 30 65.609 70.343 68.443 67.379 68.554 100 107 104 103 104 215,34 318 93,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
23 Genk 1 1.776 2.537 33.858 62.842 67.877 100 143 1.906 3.538 3.822 87,57 775 92,9 Vlag Limburg Limburg
24 Roeselare 4 21.563 33.688 44.011 54.199 66.262 100 156 204 251 307 60,40 1.097 99,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
25 Seraing 4 17.236 63.068 77.219 60.557 64.266 100 366 448 351 373 35,25 1.823 76,1 Vlag Luik (provincie) Luik
26 Sint-Lambrechts-Woluwe 1 1.182 3.468 26.344 46.528 60.771 100 293 2.229 3.936 5.141 7,29 8.336 93,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
27 Moeskroen 4 13.713 28.773 52.245 52.492 59.987 100 210 381 383 437 40,62 1.477 82,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
28 Vorst 1 1.324 9.509 47.370 45.555 58.044 100 718 3.578 3.441 4.384 6,29 9.228 82,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
29 Verviers 6 34.463 69.094 60.634 53.148 55.770 100 200 176 154 162 33,01 1.689 76,6 Vlag Luik (provincie) Luik
30 Jette 1 1.981 10.053 29.484 39.749 54.107 100 507 1.488 2.007 2.731 5,19 10.425 79,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
31 Beveren 8 24.723 29.847 35.829 44.977 50.838 100 121 145 182 206 152,68 333 114,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
32 Etterbeek 1 3.084 20.838 50.040 39.404 49.775 100 676 1.623 1.278 1.614 3,17 15.702 81,3 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
33 Sint-Gillis 1 4.138 51.763 61.396 42.458 49.293 100 1.251 1.484 1.196 1.191 2,53 19.483 76,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
34 Beringen 4 7.881 7.495 19.794 39.261 48.353 100 95 251 498 614 78,56 615 97,5 Vlag Limburg Limburg
35 Vilvoorde 2 6.869 14.075 27.529 34.982 47.445 100 205 401 509 691 21,57 2.200 92,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
36 Turnhout 1 14.396 20.887 32.135 38.596 47.305 100 145 223 268 329 56,71 834 92,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
37 Dendermonde 8 20.184 28.937 38.832 43.137 47.185 100 143 192 214 234 56,52 835 107,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
38 Deinze* 17 28.098 27.459 29.692 38.552 45.471 100 98 106 137 162 128,03 355 113,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
39 Evere 1 1.377 3.892 15.277 31.348 45.234 100 283 1.109 2.277 3.285 5,12 8.835 73,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
40 Dilbeek 6 6.727 8.471 16.685 37.722 44.878 100 126 248 561 667 41,48 1.082 114,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
41 Heist-op-den-Berg 6 12.128 15.649 26.399 37.233 44.505 100 129 218 307 367 86,67 513 110,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
42 Lokeren 3 21.493 26.781 31.001 36.458 43.554 100 125 144 170 203 68,24 638 102,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
43 Halle 3 10.276 18.286 27.087 33.655 42.595 100 178 264 328 415 44,98 947 104,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
44 Sint-Pieters-Woluwe 1 1.318 2.686 18.455 37.922 42.571 100 204 1.400 2.877 3.230 8,94 4.762 110,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
45 Geel 1 10.234 13.070 22.295 33.677 42.331 100 128 218 329 414 110,20 384 108,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
46 Sint-Truiden 15 17.861 23.240 30.726 37.147 41.469 100 130 172 208 232 107,12 387 103,2 Vlag Limburg Limburg
47 Herstal 4 10.654 24.273 35.998 36.292 40.814 100 228 338 341 383 23,36 1.747 78,4 Vlag Luik (provincie) Luik
48 Eigenbrakel 3 7.674 10.957 14.881 35.259 40.461 100 143 194 459 527 52,32 773 116,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
49 Ninove 12 19.188 23.809 30.397 34.559 40.363 100 124 158 180 210 73,12 552 103,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 8 4.949 6.433 20.176 35.430 40.219 100 130 408 716 813 76,28 527 87,3 Vlag Limburg Limburg
51 Waregem 4 11.387 13.592 22.045 35.839 39.997 100 119 194 315 351 44,50 899 108,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
52 Grimbergen 4 6.834 8.258 15.906 32.930 39.860 100 121 233 482 583 38,67 1.031 114,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
53 Brasschaat 1 2.803 4.046 16.333 37.138 38.470 100 144 583 1.325 1.372 38,58 997 121,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
54 Mol 1 5.220 7.514 19.083 31.683 38.534 100 144 366 607 738 114,55 336 104,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
55 Lier 2 15.860 25.292 32.167 32.191 38.210 100 159 203 203 241 49,85 766 108,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
56 Evergem 4 17.914 17.864 21.951 31.155 36.860 100 100 123 174 206 75,37 489 111,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
57 Zaventem 4 3.929 7.815 13.640 26.901 36.676 100 199 347 685 933 27,73 1.323 101,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
58 Tienen 9 15.375 24.917 31.542 31.479 36.581 100 162 205 205 238 72,77 503 104,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
59 Sint-Pieters-Leeuw 5 6.447 12.932 18.379 30.013 36.525 100 201 285 466 567 40,67 898 96,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
60 Asse 6 8.514 11.127 16.841 27.931 35.755 100 131 198 328 420 50,22 712 105,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
61 Châtelet 3 7.365 29.741 37.684 35.452 35.595 100 404 512 481 483 27,35 1.301 75,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
62 Waver 3 8.152 11.773 12.728 31.033 35.558 100 144 156 381 436 42,11 844 112,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
63 Ieper 11 30.050 31.434 30.776 35.071 35.550 100 105 102 117 118 131,45 270 99,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
64 Oudergem 1 4.685 18.640 28.804 35.350 100 398 615 754 8,97 3.941 100,0 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
65 Heusden-Zolder 2 3.275 3.873 13.413 30.105 35.017 100 118 410 919 1.069 53,40 656 97,7 Vlag Limburg Limburg
66 Geraardsbergen 16 23.097 28.896 31.944 30.945 34.999 100 125 138 134 152 80,05 437 103,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
67 Lommel 1 2.486 4.431 13.487 30.433 34.913 100 178 543 1.224 1.404 102,28 341 100,7 Vlag Limburg Limburg
68 Schoten 1 1.836 4.229 16.937 32.733 34.641 100 230 922 1.869 1.887 29,51 1.174 116,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
69 Pelt* 3 3.403 6.596 14.812 27.911 34.433 100 194 435 820 1.012 83,78 411 100,5 Vlag Limburg Limburg
70 Menen 3 12.468 25.455 33.614 32.028 34.417 100 204 270 257 276 33,16 1.038 90,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
71 Binche 8 11.737 23.388 35.519 32.190 33.651 100 199 303 274 287 61,22 550 89,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
72 Bilzen 13 9.343 11.271 17.852 29.355 32.782 100 121 191 314 351 75,98 431 102,8 Vlag Limburg Limburg
73 Oudenaarde 13 21.183 21.954 25.396 27.788 32.702 100 104 120 131 154 68,92 474 109,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
74 Knokke-Heist 4 4.074 7.771 21.072 33.148 32.514 100 191 517 814 798 61,59 528 147,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
75 Tongeren 17 13.351 17.654 24.197 29.723 32.138 100 132 181 223 241 87,81 366 100,8 Vlag Limburg Limburg
76 Wevelgem 3 11.449 15.911 23.433 31.374 31.884 100 139 205 274 278 39,14 815 103,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
77 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 3.349 4.314 6.789 27.380 31.648 100 129 203 818 945 33,40 948 108,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
78 Courcelles 4 10.471 28.861 30.461 29.706 31.337 100 276 291 284 299 44,52 704 84,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
79 Aarlen 6 10.981 16.478 17.387 24.791 31.310 100 150 158 226 285 119,06 263 115,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
80 Temse 4 10.977 18.508 20.896 25.533 31.271 100 169 190 233 285 40,10 780 106,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
81 Aarschot 4 8.905 13.032 19.974 27.495 31.138 100 146 224 309 350 63,04 494 113,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
82 Houthalen-Helchteren 2 2.223 2.220 8.430 29.215 30.896 100 100 379 1.314 1.390 78,23 395 93,9 Vlag Limburg Limburg
83 Brecht 3 3.681 6.238 11.097 25.091 30.610 100 169 301 682 832 91,46 335 114,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
84 Waterloo 1 3.202 3.976 7.598 28.986 30.596 100 124 237 905 956 21,32 1.435 127,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
85 Aat 19 25.660 27.349 23.508 25.430 30.048 100 107 92 99 117 127,90 235 101,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
86 Harelbeke 3 8.446 11.112 18.243 26.320 29.904 100 134 220 318 361 29,40 1.017 101,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
87 Aalter* 6 19.432 19.996 18.670 26.303 29.787 100 103 96 135 153 119,85 249 114,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
88 Izegem 3 11.873 16.204 22.559 26.532 29.227 100 136 190 223 246 25,63 1.140 100,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
89 Nijvel 5 10.388 13.457 13.853 23.751 29.070 100 130 133 229 280 60,83 478 112,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
90 Zinnik 7 17.373 20.875 20.130 24.582 29.032 100 120 116 141 167 111,27 261 95,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
91 Ans 4 6.887 12.293 21.752 27.528 28.989 100 178 401 400 421 23,35 1.241 87,7 Vlag Luik (provincie) Luik
92 Herentals 3 5.958 9.327 17.566 25.474 28.865 100 157 295 428 484 47,95 602 108,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
93 Sambreville 7 7.537 18.946 25.556 27.197 28.615 100 251 339 361 380 34,27 835 87,5 Vlag Namen (provincie) Namen
94 Tubeke 4 5.424 9.658 14.694 21.461 28.381 100 178 271 396 523 32,77 835 91,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
95 Willebroek 4 6.276 14.122 20.278 22.508 28.248 100 225 323 359 450 27,37 1.032 100,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
96 Andenne 10 12.335 20.750 21.284 23.529 28.187 100 168 173 191 229 86,11 327 92,0 Vlag Namen (provincie) Namen
97 Zottegem 11 15.151 18.591 22.629 24.574 28.085 100 123 149 162 185 57,46 489 115,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
98 Kapellen 1 2.504 4.072 9.680 25.671 27.782 100 163 387 1.025 1.110 37,22 746 126,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
99 Ronse 1 12.197 19.936 25.924 23.849 27.356 100 163 213 196 224 34,70 788 84,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
100 Lievegem* 6 19.729 17.963 20.417 25.509 27.225 100 91 103 129 137 80,78 337 113,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
101 Flémalle 7 9.806 15.580 18.060 25.777 27.002 100 159 184 263 301 36,57 738 87,4 Vlag Luik (provincie) Luik
102 Wetteren 3 10.954 16.849 22.071 22.795 26.960 100 154 201 208 246 37,02 728 106,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
103 Puurs-Sint-Amands* 7 12.326 14.134 19.644 23.296 26.957 100 115 159 184 219 49,14 549 117,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
104 Sint-Joost-ten-Node 1 14.850 32.140 28.155 22.097 26.895 100 216 190 149 181 1,16 23.185 54,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
105 Mortsel 1 1.836 3.463 16.445 25.086 26.588 100 227 1.078 1.644 1.742 7,78 3.417 113,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
106 Beersel 5 6.130 10.473 14.050 22.880 26.505 100 171 229 373 432 30,40 872 116,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
107 Gembloers 12 11.729 14.759 15.378 20.484 26.496 100 126 131 175 226 96,48 275 110,4 Vlag Namen (provincie) Namen
108 Lanaken 5 5.596 7.305 13.257 23.500 26.366 100 131 237 420 471 58,95 447 101,3 Vlag Limburg Limburg
109 Overijse 1 4.904 6.249 9.610 23.738 25.970 100 127 196 484 530 44,99 577 129,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
110 Maaseik 3 6.384 7.613 13.161 22.852 25.823 100 119 206 358 404 77,18 335 99,5 Vlag Limburg Limburg
111 Sint-Agatha-Berchem 1 672 1.845 11.180 18.735 25.787 100 275 1.664 2.788 3.837 2,95 8.741 82,5 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
112 Zwevegem 5 15.145 14.959 17.543 23.489 25.785 100 99 116 155 170 63,61 405 106,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
113 Oupeye 7 8.063 11.126 12.905 23.720 25.743 100 138 160 294 319 36,09 713 93,1 Vlag Luik (provincie) Luik
114 Westerlo 4 5.730 7.054 12.295 21.960 25.625 100 123 215 383 447 55,47 462 109,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
115 Ganshoren 1 1.015 2.872 9.092 19.757 25.564 100 283 896 1.947 2.519 2,44 10.477 80,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
116 Hamme 2 13.038 17.834 21.043 22.685 25.554 100 137 161 174 196 40,53 630 101,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
117 Watermaal-Bosvoorde 1 3.950 6.520 19.683 24.454 25.295 100 165 498 623 640 12,97 1.950 108,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
118 Merelbeke 6 7.429 9.797 14.321 21.786 25.229 100 132 193 293 340 37,00 682 126,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
119 Diest 6 12.613 13.965 16.114 22.132 24.971 100 111 128 175 198 58,72 425 110,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
120 Maldegem 3 11.966 14.808 18.106 22.036 24.744 100 124 151 184 207 95,63 259 105,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
121 Saint-Nicolas 3 3.812 22.815 25.795 23.171 24.491 100 599 677 606 642 6,91 3.544 73,6 Vlag Luik (provincie) Luik
122 Oostkamp 4 9.936 12.882 14.511 21.218 24.275 100 130 146 214 244 80,13 303 111,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
123 Manage 5 4.445 16.079 19.387 21.812 24.108 100 362 436 491 542 19,43 1.241 80,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
124 Scherpenheuvel-Zichem 5 6.052 8.551 14.650 21.720 24.001 100 141 242 359 397 51,15 469 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
125 Oudsbergen* 6 3.012 3.718 8.569 21.642 23.875 100 123 284 719 793 116,37 205 101,7 Vlag Limburg Limburg
126 Saint-Ghislain 7 11.288 16.595 19.167 22.096 23.743 100 147 170 196 210 70,59 336 94,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
127 Nijlen 3 4.224 5.576 12.343 20.423 23.707 100 132 292 483 561 39,20 605 110,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
128 Balen 2 4.841 6.572 13.057 19.290 23.523 100 133 270 398 486 72,99 322 104,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
129 Zedelgem 4 8.116 11.333 13.691 22.020 23.460 100 140 169 271 289 60,66 387 109,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
130 's-Gravenbrakel 6 10.509 13.231 14.786 19.084 23.443 100 126 141 182 223 84,87 276 99,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
131 Zemst 5 5.858 7.865 11.607 20.553 23.401 100 134 198 351 399 43,23 541 132,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
132 Grâce-Hollogne 5 9.806 15.580 18.060 22.503 23.261 100 159 184 229 237 34,17 681 83,0 Vlag Luik (provincie) Luik
133 Rixensart 3 3.024 4.051 9.903 21.271 23.096 100 134 327 703 764 17,56 1.315 124,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
134 Tervuren 3 4.295 5.869 10.072 20.181 23.077 100 137 235 470 537 33,62 686 128,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
135 Edegem 1 1.100 1.688 7.856 22.253 23.009 100 153 714 2.023 2.092 8,72 2.639 124,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
136 Lochristi 4 8.889 9.934 12.976 18.907 23.028 100 112 146 213 259 60,66 380 120,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
137 Herent 3 4.854 8.069 12.541 18.848 23.007 100 166 258 388 474 32,74 703 133,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
138 Fleurus 8 10.099 18.213 20.328 22.380 22.915 100 180 201 222 227 59,48 385 87,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
139 Koekelberg 1 2.198 10.650 15.103 16.211 22.648 100 485 687 738 1030 1,18 19.193 68,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
140 Zoersel 2 1.714 1.876 3.343 20.164 22.557 100 109 195 1.176 1.316 38,68 583 121,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
141 Eeklo 1 8.927 12.897 16.903 19.069 22.401 100 144 189 214 251 30,45 736 98,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
142 Hoogstraten 5 6.376 7.549 11.287 17.751 22.278 100 118 177 278 349 105,39 211 99,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
143 Bornem 4 9.539 12.054 16.240 19.939 22.076 100 126 170 209 231 46,19 478 118,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
144 Zonhoven 1 2.759 2.918 7.484 18.940 21.845 100 106 271 686 792 39,67 551 109,6 Vlag Limburg Limburg
145 Wuustwezel 2 3.860 4.877 9.229 17.552 21.794 100 126 239 455 565 89,41 244 105,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
146 Sint-Katelijne-Waver 2 5.528 8.030 14.856 19.038 21.792 100 145 269 344 394 36,16 603 115,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
147 Hoei 3 11.580 19.028 17.823 19.056 21.706 100 164 154 165 187 47,64 456 92,5 Vlag Luik (provincie) Luik
148 Kontich 2 4.358 5.880 10.609 19.874 21.693 100 135 243 456 498 23,80 911 124,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
149 Frameries 5 12.762 22.277 23.343 20.679 21.671 100 175 183 162 170 26,09 831 83,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
150 Koksijde 3 2.454 4.476 8.807 19.729 21.546 100 182 359 804 878 50,36 428 139,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
151 Zele 1 11.450 12.932 16.330 20.394 21.501 100 113 143 178 188 33,28 646 97,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
152 Dilsen-Stokkem 5 4.418 5.744 10.741 18.187 21.346 100 130 243 412 483 65,89 324 95,7 Vlag Limburg Limburg
153 Kortenberg 4 4.516 6.267 9.544 17.355 21.165 100 139 211 384 469 34,70 610 123,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
154 Denderleeuw 3 4.095 6.196 11.633 16.984 21.056 100 151 284 415 514 13,86 1.519 100,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
155 Erpe-Mere 8 9.600 11.892 15.529 19.249 21.013 100 124 162 201 219 34,41 611 114,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
156 Torhout 1 8.477 10.146 12.223 18.838 20.965 100 120 144 222 247 45,32 463 103,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
157 Colfontaine 3 14.785 26.569 26.490 20.480 20.745 100 180 179 139 140 13,75 1.509 72,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
158 Tielt 4 17.064 16.548 18.702 19.208 20.627 100 97 110 113 121 68,85 300 102,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
159 Chaudfontaine 4 5.182 8.074 9.381 20.607 20.600 100 156 181 398 398 25,46 809 127,0 Vlag Luik (provincie) Luik
160 Blankenberge 2 2.868 6.774 12.109 17.414 20.559 100 236 422 607 717 19,02 1.081 101,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
161 Schilde 2 2.005 2.748 5.298 19.562 20.319 100 137 264 976 1.013 36,09 563 140,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
162 Meise 2 5.959 5.761 6.896 18.347 20.299 100 97 116 308 341 35,07 579 126,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
163 Boussu 2 9.141 21.262 23.124 20.059 20.283 100 233 253 219 222 20,08 1.010 75,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
164 Sint-Gillis-Waas 4 9.056 11.978 13.555 17.302 20.144 100 132 150 191 222 55,49 363 111,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
165 Eupen 2 15.996 17.516 20.093 100 110 126 96,00 209 97,1 Vlag Luik (provincie) Luik
166 Lebbeke 3 7.199 11.230 16.272 17.234 20.059 100 156 226 239 279 27,30 735 108,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
167 Poperinge 6 20.323 21.885 21.886 19.254 19.921 100 108 108 95 98 120,37 165 92,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
168 Middelkerke 9 6.182 8.415 11.755 16.583 19.855 100 136 190 268 321 79,04 251 106,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
169 Ranst 4 5.010 6.239 10.179 17.575 19.776 100 125 203 351 395 43,67 453 119,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
170 Kalmthout 1 2.748 4.058 8.592 17.260 19.672 100 148 313 628 716 59,41 331 116,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
171 Kasterlee 3 4.502 4.550 7.764 17.554 19.648 100 101 172 390 436 72,27 272 113,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
172 Essen 1 2.501 4.552 8.716 16.407 19.630 100 182 349 656 785 47,57 413 100,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
173 Diepenbeek 1 2.788 3.956 7.701 17.173 19.607 100 142 276 616 703 41,41 473 107,4 Vlag Limburg Limburg
174 Stekene 2 6.982 9.852 11.213 16.532 19.589 100 141 161 237 281 45,26 433 108,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
175 Zwijndrecht 2 3.475 9.069 13.204 17.801 19.580 100 261 380 512 563 20,24 967 106,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
176 Boom 1 7.960 15.863 19.614 15.057 19.431 100 199 246 189 244 7,38 2.633 92,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
177 Londerzeel 3 7.715 9.348 12.881 17.153 19.404 100 121 167 222 252 36,53 531 117,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
178 Haaltert 4 9.089 11.648 14.868 17.274 19.402 100 128 164 190 213 30,52 636 114,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
179 Lede 5 8.172 10.443 14.341 16.949 19.310 100 128 175 207 236 29,89 646 112,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
180 Jemeppe-sur-Sambre 8 7.696 13.438 14.303 17.523 19.225 100 175 186 228 250 46,94 410 96,5 Vlag Namen (provincie) Namen
181 Wervik 2 9.793 13.259 17.985 17.796 19.209 100 135 184 182 196 43,77 439 92,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
182 Morlanwelz 3 6.040 16.810 18.403 18.429 19.172 100 278 305 305 317 20,38 941 87,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
183 Destelbergen 2 5.438 7.589 10.400 17.172 19.110 100 140 191 316 351 26,71 715 127,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
184 Tessenderlo 1 3.267 4.055 8.020 15.819 19.011 100 124 245 484 582 51,64 368 109,5 Vlag Limburg Limburg
185 Quaregnon 2 7.425 19.253 21.293 19.178 18.959 100 259 287 258 255 11,21 1.691 75,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
186 Herzele 8 10.966 12.978 14.677 16.276 18.928 100 118 134 148 173 47,90 395 113,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
187 Putte 2 4.281 6.443 9.913 15.394 18.914 100 151 232 360 442 35,16 538 113,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
188 Stabroek 2 2.499 5.231 6.928 17.143 18.826 100 209 277 686 753 21,42 879 114,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
189 Lessen 8 17.237 21.341 20.571 17.178 18.735 100 124 119 100 109 72,67 258 91,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
190 Sint-Genesius-Rode 1 2.813 4.632 8.166 17.998 18.693 100 165 290 640 665 22,75 822 134,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
191 Beerse 2 1.394 2.869 7.703 15.698 18.601 100 206 553 1.126 1.334 37,36 498 111,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
192 Walcourt 16 11.064 12.075 11.434 16.840 18.465 100 109 103 152 167 123,64 149 102,0 Vlag Namen (provincie) Namen
193 Komen-Waasten 5 10.645 16.407 18.250 17.564 18.391 100 154 171 165 173 61,34 300 80,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
194 Bredene 1 2.509 3.173 7.292 14.076 18.180 100 126 291 561 725 14,25 1.276 105,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
195 Wemmel 1 1.285 1.621 6.252 13.932 18.179 100 126 487 1.084 1.415 8,77 2.073 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
196 Wezet 6 7.752 9.469 12.599 16.617 18.154 100 122 163 214 234 27,73 655 94,2 Vlag Luik (provincie) Luik
197 Fontaine-l'Evêque 3 5.393 13.846 16.716 16.968 18.122 100 257 310 315 336 28,66 632 84,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
198 Duffel 1 4.230 7.313 12.003 15.971 18.062 100 173 284 378 427 22,60 799 113,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
199 Merchtem 3 6.465 7.708 10.494 14.250 18.029 100 119 162 220 279 36,90 489 117,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
200 Marche-en-Famenne 7 6.049 9.358 10.935 16.390 17.972 100 155 181 271 297 122,07 147 93,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
201 Herve 8 12.707 13.453 11.859 16.469 17.850 100 106 93 130 140 56,84 314 104,8 Vlag Luik (provincie) Luik
202 Aubange 4 3.951 6.668 11.262 14.663 17.845 100 169 285 371 452 46,11 387 89,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
203 Rotselaar 3 5.529 6.426 8.711 14.587 17.672 100 116 158 264 320 37,22 475 126,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
204 Pont-à-Celles 7 7.748 14.213 13.548 16.081 17.650 100 183 175 208 228 56,10 315 105,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
205 Soumagne 6 5.269 8.819 9.990 14.607 17.351 100 167 190 277 329 27,19 638 98,8 Vlag Luik (provincie) Luik
206 Péruwelz 10 17.974 18.717 17.657 16.867 17.318 100 104 98 94 96 61,00 284 87,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
207 Diksmuide 15 19.397 19.618 17.993 15.443 17.228 100 101 93 80 89 150,74 114 96,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
208 Ciney 9 7.016 11.114 11.517 14.452 17.183 100 158 164 206 245 147,87 116 95,7 Vlag Namen (provincie) Namen
209 Hannuit 18 11.051 13.820 12.301 13.242 17.134 100 125 111 120 155 86,49 198 107,9 Vlag Luik (provincie) Luik
210 Kruibeke 3 10.951 10.338 13.459 14.556 17.072 100 94 123 133 156 33,53 509 111,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
211 Lille 4 3.346 3.587 6.888 15.021 17.026 100 107 206 449 509 59,62 286 108,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
212 Bree 5 4.156 5.432 9.524 14.001 16.967 100 131 229 337 408 64,98 261 99,4 Vlag Limburg Limburg
213 Bastenaken 5 6.413 7.968 8.926 13.391 16.921 100 124 139 209 264 173,03 98 93,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
214 Riemst 10 6.925 8.567 12.758 15.617 16.896 100 124 184 226 244 58,06 291 101,6 Vlag Limburg Limburg
215 Éghezée 16 11.342 11.753 10.320 13.414 16.866 100 104 91 118 149 103,22 163 110,8 Vlag Namen (provincie) Namen
216 Laakdal 4 4.689 5.446 9.112 14.806 16.753 100 116 194 316 357 42,43 395 106,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
217 Leopoldsburg 2 3.514 9.111 13.796 16.607 100 259 393 473 22,60 735 97,1 Vlag Limburg Limburg
218 Peer 4 3.187 4.175 7.415 15.251 16.585 100 131 233 479 520 87,24 190 100,1 Vlag Limburg Limburg
219 Ternat 3 4.977 6.705 8.749 14.418 16.578 100 135 176 290 333 24,71 671 115,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
221 Machelen 2 1.855 4.515 10.630 11.838 16.576 100 243 573 638 894 11,50 1.441 87,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
220 Dour 4 12.149 20.056 20.550 16.865 16.567 100 165 169 139 136 33,62 493 82,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
222 Landen 14 5.640 9.968 12.682 14.288 16.390 100 177 225 253 291 53,30 308 108,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
223 Fléron 4 3.471 6.728 9.438 15.891 16.380 100 194 272 458 472 13,68 1.197 93,5 Vlag Luik (provincie) Luik
224 Beernem 3 9.591 11.163 12.066 14.525 16.259 100 116 126 151 170 72,42 225 107,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
225 Malle 2 2.367 2.768 6.661 13.922 16.194 100 117 281 588 684 51,90 312 109,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
226 Zulte 3 6.788 7.775 10.028 14.528 16.095 100 115 148 214 237 32,76 491 108,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
227 Genepiën 8 10.021 11.209 10.323 13.757 16.068 100 112 103 137 160 90,35 178 117,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
228 Kruisem* 6 17.965 15.543 14.390 14.452 15.961 100 87 80 80 89 71,59 223 115,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
229 Rumst 3 3.569 9.018 12.450 14.583 15.536 100 253 349 409 435 20,15 771 118,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
230 Haacht 3 3.985 5.185 7.187 13.158 15.516 100 130 180 330 389 30,74 505 123,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
231 Ravels 3 2.880 3.203 7.485 13.099 15.514 100 111 260 455 539 95,13 163 96,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
232 Borgworm 7 3.890 6.868 8.172 13.190 15.489 100 177 210 339 398 30,89 501 102,6 Vlag Luik (provincie) Luik
233 Berlare 3 7.718 9.454 10.394 13.679 15.486 100 122 135 177 201 38,23 405 109,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
234 Bonheiden 2 3.449 4.559 8.313 14.089 15.454 100 132 241 408 448 29,19 529 137,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
235 Tremelo 2 2.722 3.597 5.872 13.339 15.417 100 132 216 490 566 21,89 704 120,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
236 Lummen 3 4.291 4.688 7.625 13.501 15.320 100 109 178 315 357 53,70 285 110,9 Vlag Limburg Limburg
237 Dison 2 6.513 17.051 16.933 13.978 15.260 100 262 260 215 234 13,97 1.092 66,5 Vlag Luik (provincie) Luik
238 Wingene 2 12.509 13.822 12.367 12.517 15.161 100 110 99 100 121 68,54 221 102,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
239 Anzegem 6 11.767 9.746 11.058 13.718 15.148 100 83 94 117 129 42,35 358 108,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
240 Sprimont 5 5.191 8.291 8.126 12.426 15.141 100 160 157 239 292 74,46 203 115,0 Vlag Luik (provincie) Luik
241 Lubbeek 4 4.623 6.133 7.587 13.620 15.124 100 133 164 295 327 45,28 334 136,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
242 Brakel 7 14.867 14.367 13.928 13.709 15.073 100 97 94 92 101 56,96 265 109,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
243 Buggenhout 2 5.193 7.205 10.402 13.752 14.957 100 139 200 265 288 25,64 583 116,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
244 Geldenaken 10 12.088 11.978 9.617 11.483 14.899 100 99 80 95 123 73,73 202 107,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
245 Aartselaar 1 1.506 2.109 3.702 14.438 14.890 100 140 246 959 989 11,02 1.351 124,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
246 Thuin 8 9.138 11.931 10.939 14.603 14.871 100 131 120 160 163 76,65 194 101,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
247 Opwijk 2 4.339 6.141 9.276 11.718 14.866 100 142 214 270 343 19,92 746 114,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
248 Chapelle-lez-Herlaimont 3 2.578 9.914 11.199 13.909 14.839 100 385 434 540 576 18,21 815 87,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
249 Herselt 2 4.504 5.879 9.382 13.632 14.838 100 131 208 303 329 52,37 283 107,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
250 Jabbeke 5 5.145 6.677 7.668 13.609 14.832 100 130 149 265 288 53,86 275 115,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
251 Oud-Turnhout 1 3.077 6.175 12.413 14.828 100 201 403 482 39,17 379 111,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
252 Wezembeek-Oppem 1 883 1.396 3.794 13.622 14.742 100 158 430 1.566 1.670 6,86 2.149 125,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
253 Assenede 4 12.129 13.515 13.749 13.579 14.650 100 111 113 112 121 87,50 167 109,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
254 Amay 5 5.495 10.026 11.605 12.987 14.531 100 182 211 236 264 27,66 525 91,7 Vlag Luik (provincie) Luik
255 Ichtegem 3 7.361 10.409 12.032 13.242 14.516 100 141 163 180 197 45,78 317 98,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
256 Edingen 3 8.102 8.399 8.436 10.863 14.509 100 104 104 134 179 39,40 368 106,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
257 Hamont-Achel 2 2.056 3.807 7.850 13.585 14.507 100 185 382 661 706 43,73 332 96,3 Vlag Limburg Limburg
258 Belœil 10 13.553 15.670 14.380 13.226 14.244 100 116 106 98 105 62,26 229 92,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
259 Leuze-en-Hainaut 10 16.044 13.936 12.804 13.031 14.201 100 87 80 81 89 74,46 191 95,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
260 Lasne 5 6.394 6.688 5.583 13.512 14.198 100 105 87 211 222 47,57 298 142,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
261 Kuurne 1 2.510 4.611 8.396 12.785 14.145 100 184 335 509 564 10,11 1.399 100,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
262 Graven 5 6.866 7.077 6.252 11.827 14.064 100 103 91 172 205 55,55 253 123,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
263 Oosterzele 6 9.367 10.328 11.528 13.204 14.062 100 110 123 141 150 43,57 323 122,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
264 Liedekerke 1 2.261 4.051 7.715 11.800 14.013 100 179 341 522 620 10,17 1.378 103,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
265 Wanze 6 5.933 10.171 9.886 12.026 14.010 100 171 167 203 236 44,04 318 104,3 Vlag Luik (provincie) Luik
266 Kraainem 1 688 1.295 3.333 12.692 13.962 100 188 484 1.845 2.029 5,84 2.391 115,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
267 Couvin 14 9.745 10.967 11.654 13.249 13.907 100 113 120 136 143 206,97 67 83,1 Vlag Namen (provincie) Namen
268 Boechout 2 2.632 4.059 7.651 11.919 13.831 100 154 281 453 525 20,71 668 122,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
269 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5 5.667 6.774 7.081 13.253 13.825 100 120 125 234 244 45,71 302 118,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
270 Bocholt 3 2.285 3.428 6.979 11.887 13.753 100 150 305 520 602 59,29 232 93,8 Vlag Limburg Limburg
271 Zelzate 1 3.566 6.241 10.016 12.094 13.704 100 175 281 339 384 13,77 995 95,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
272 Affligem 3 4.579 5.927 7.898 11.651 13.651 100 129 172 254 298 17,92 762 117,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
273 Mettet 9 8.577 9.964 9.446 11.317 13.529 100 116 110 132 158 116,97 116 99,2 Vlag Namen (provincie) Namen
274 Blégny 6 5.619 7.109 6.400 12.382 13.482 100 127 114 220 240 26,08 517 106,4 Vlag Luik (provincie) Luik
275 Zandhoven 5 3.173 3.564 6.524 12.085 13.445 100 112 206 381 424 40,10 335 114,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
276 Arendonk 1 3.715 4.356 7.919 11.805 13.391 100 117 213 318 360 55,15 243 98,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
277 Wommelgem 1 1.496 2.703 5.506 11.762 13.370 100 181 368 786 894 12,99 1.029 110,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
278 Boortmeerbeek 2 3.361 3.670 5.784 11.397 13.348 100 109 172 339 397 18,77 711 129,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
279 Dinant 11 10.939 13.186 12.219 12.735 13.328 100 121 112 116 122 100,05 133 87,1 Vlag Namen (provincie) Namen
280 Gavere 6 7.674 8.573 8.994 11.847 13.311 100 112 117 154 173 31,60 421 119,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
281 Keerbergen 1 2.306 2.548 4.117 11.992 13.298 100 110 179 520 577 18,54 717 149,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
282 Hechtel-Eksel 2 2.421 2.978 5.221 11.149 12.965 100 123 216 461 536 76,68 169 99,9 Vlag Limburg Limburg
283 Malmedy 3 8.212 11.144 12.950 100 136 158 100,37 129 95,8 Vlag Luik (provincie) Luik
284 Aywaille 4 3.707 6.099 6.868 10.065 12.880 100 165 185 272 347 79,92 161 99,4 Vlag Luik (provincie) Luik
285 Gerpinnes 6 4.197 5.780 6.062 12.050 12.863 100 138 144 287 306 47,68 270 114,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
286 Herk-de-Stad 4 3.965 4.839 7.325 11.615 12.841 100 122 185 293 324 43,03 298 111,5 Vlag Limburg Limburg
287 Esneux 2 3.057 5.769 9.380 13.178 12.827 100 189 307 431 420 34,13 376 119,6 Vlag Luik (provincie) Luik
288 Olen 1 1.844 2.319 5.538 10.895 12.824 100 126 300 591 695 23,12 555 107,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
289 Kortemark 4 11.055 12.344 12.543 12.232 12.815 100 112 113 111 116 55,43 231 96,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
290 Anderlues 1 3.219 9.086 12.383 11.540 12.809 100 282 385 358 398 17,20 745 84,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
292 De Haan 3 2.180 2.855 5.965 11.355 12.718 100 131 274 521 583 46,14 276 121,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
291 Rochefort 11 5.189 9.144 9.338 11.747 12.716 100 176 180 226 245 166,34 76 92,7 Vlag Namen (provincie) Namen
293 Zonnebeke 5 10.179 13.239 11.582 11.545 12.705 100 130 114 113 125 68,09 187 98,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
295 Deerlijk 1 4.918 5.429 8.114 11.460 12.670 100 110 165 233 258 16,97 747 106,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
294 Steenokkerzeel 3 3.631 4.804 6.033 10.419 12.663 100 132 166 287 349 23,63 536 119,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
296 Rijkevorsel 1 1.449 3.185 6.181 10.455 12.561 100 220 427 722 867 46,84 268 99,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
297 Veurne 11 11.155 11.914 12.578 11.854 12.542 100 107 113 106 112 97,21 129 99,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
298 Laarne 2 8.785 9.714 9.615 11.610 12.532 100 111 109 132 143 32,58 385 120,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
299 Kampenhout 4 5.456 5.808 6.972 10.732 12.528 100 106 128 197 230 33,65 372 123,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
300 Kinrooi 4 3.461 4.285 6.588 11.749 12.406 100 124 190 339 358 54,80 226 96,1 Vlag Limburg Limburg
301 Hemiksem 1 3.010 5.003 9.221 9.151 12.396 100 166 306 304 412 5,48 2.262 104,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
302 Profondeville 6 6.016 5.774 6.508 10.741 12.318 100 96 108 179 205 50,37 245 110,5 Vlag Namen (provincie) Namen
303 Nazareth 2 7.872 7.219 6.926 10.876 12.305 100 92 88 138 156 35,43 347 118,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
304 Gistel 4 5.429 6.227 8.406 11.085 12.244 100 115 155 204 226 42,84 286 104,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
305 Frasnes-lez-Anvaing 14 19.121 16.169 11.613 10.872 12.134 100 85 61 57 63 112,86 108 100,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
306 Berlaar 2 3.386 4.718 8.469 10.150 12.061 100 139 250 300 356 24,53 492 107,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
307 Theux 3 8.506 8.532 8.176 11.170 12.052 100 100 96 131 142 83,48 144 108,7 Vlag Luik (provincie) Luik
308 Wichelen 3 7.008 6.843 9.058 10.961 12.032 100 98 129 156 172 23,20 519 113,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
309 Beyne-Heusay 3 3.824 7.413 9.500 11.661 12.018 100 194 248 305 314 7,29 1.649 87,9 Vlag Luik (provincie) Luik
310 Melle 2 2.810 5.328 8.150 10.349 11.981 100 190 290 368 426 15,34 781 119,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
311 Libramont-Chevigny 8 3.894 5.531 6.448 9.277 11.972 100 142 166 238 307 179,21 67 95,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
312 Roosdaal 4 5.514 6.385 8.568 10.573 11.958 100 116 155 192 217 21,92 546 118,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
313 Alken 1 2.954 3.349 5.589 10.900 11.918 100 113 189 369 403 28,24 422 109,9 Vlag Limburg Limburg
314 Bernissart 5 8.231 9.557 12.140 11.433 11.878 100 116 147 139 144 43,81 271 91,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
315 Retie 1 2.639 2.896 4.658 9.733 11.867 100 110 177 369 450 48,50 245 104,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
316 Chaumont-Gistoux 6 6.181 4.808 3.899 10.141 11.818 100 78 63 164 191 48,33 245 131,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
317 Vosselaar 1 866 1.333 3.578 10.015 11.801 100 154 413 1.156 1.363 11,83 998 115,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
318 Staden 3 9.198 10.313 10.422 10.986 11.677 100 112 113 119 127 46,82 249 96,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
319 Hoeilaart 1 2.330 3.477 6.302 9.783 11.636 100 149 270 420 499 20,53 567 126,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
320 Seneffe 5 10.428 11.737 9.720 10.528 11.624 100 113 93 101 111 63,77 182 108,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
321 Grobbendonk 2 1.777 2.421 5.568 10.449 11.607 100 136 313 588 653 28,37 409 113,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
322 Tielt-Winge 4 4.157 5.537 7.228 9.814 11.604 100 133 174 236 279 44,62 260 113,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
323 Borgloon 13 5.499 7.067 9.094 10.116 11.580 100 129 165 184 211 51,32 226 104,3 Vlag Limburg Limburg
324 Ecaussines 3 6.331 10.613 10.029 9.620 11.572 100 168 158 152 183 34,86 332 97,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
325 Ingelmunster 1 5.719 6.429 9.092 10.651 11.537 100 112 159 186 202 16,43 702 100,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
326 Durbuy 12 7.888 8.652 7.300 9.916 11.506 100 110 93 126 146 157,08 73 91,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
327 Oud-Heverlee 5 2.421 2.755 5.177 10.522 11.474 100 114 214 435 474 31,18 368 145,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
328 Moorslede 2 7.846 9.386 8.909 10.733 11.473 100 120 114 137 146 35,45 324 98,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
329 Nieuwpoort 3 4.348 4.662 6.237 10.261 11.455 100 107 143 236 263 33,28 344 110,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
330 Farciennes 2 1.979 10.617 13.355 11.336 11.394 100 536 675 573 576 10,37 1.099 65,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
331 Borsbeek 1 522 1.079 3.953 10.373 11.379 100 207 757 1.987 2.180 3,90 2.918 98,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
332 Florennes 11 8.160 9.363 8.967 10.668 11.378 100 115 110 131 139 134,18 85 91,6 Vlag Namen (provincie) Namen
333 Virton 6 7.069 8.261 9.724 11.009 11.368 100 117 138 156 161 95,63 119 94,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
334 Kelmis 3 5.986 10.121 11.352 100 169 190 18,04 629 90,9 Vlag Luik (provincie) Luik
335 Ham 2 2.287 2.714 5.354 9.326 11.338 100 119 234 408 496 32,79 346 104,9 Vlag Limburg Limburg
336 Waasmunster 1 5.381 5.823 6.583 10.237 11.296 100 108 122 190 210 32,27 350 125,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
337 Damme 6 7.574 8.715 8.789 11.058 11.207 100 115 116 146 148 90,36 124 112,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
338 Raeren 3 5.204 9.550 11.136 100 184 214 72,81 153 108,7 Vlag Luik (provincie) Luik
339 Rebecq 3 4.635 7.666 7.771 9.877 11.133 100 165 168 213 240 39,26 284 101,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
340 Meulebeke 1 8.871 9.185 10.127 11.055 11.123 100 104 114 125 125 29,49 377 99,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
341 Villers-la-Ville 5 5.364 7.261 6.629 9.092 11.114 100 135 124 170 207 48,03 231 114,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
342 De Pinte 2 1.441 2.614 3.570 10.124 11.091 100 181 248 703 770 17,78 624 139,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
343 De Panne 2 1.278 3.071 8.182 9.722 11.021 100 240 640 761 862 26,63 414 107,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
344 Aiseau-Presles 4 3.065 6.701 8.789 10.931 10.978 100 219 287 357 358 22,42 490 88,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
345 Niel 1 3.358 7.310 10.804 8.405 10.966 100 218 322 250 327 5,35 2.050 101,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
346 Jurbeke 6 6.684 7.013 6.387 9.229 10.868 100 105 96 138 163 58,18 187 108,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
347 Court-Saint-Étienne 1 2.543 3.924 4.902 8.746 10.854 100 154 193 344 427 26,88 404 109,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
348 Blieberg 5 4.750 7.102 7.994 9.361 10.771 100 150 168 197 227 53,17 203 90,7 Vlag Luik (provincie) Luik
349 Steenput 7 7.879 7.803 9.762 9.538 10.748 100 99 124 121 136 32,08 335 93,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
350 Sint-Lievens-Houtem 5 5.983 7.698 9.278 9.171 10.687 100 129 155 153 179 27,05 395 115,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
351 Kasteelbrakel 2 3.820 5.014 5.976 8.994 10.646 100 131 156 235 279 22,75 468 115,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
352 Begijnendijk 2 2.963 3.659 6.438 9.088 10.615 100 123 217 307 358 17,66 601 115,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
353 Hulshout 3 1.891 2.553 4.608 8.626 10.594 100 135 244 456 560 17,38 610 107,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
354 Wijnegem 1 1.088 3.016 5.820 8.660 10.580 100 277 535 796 972 7,88 1.343 109,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
355 Bierbeek 4 4.841 6.425 7.552 8.822 10.534 100 133 156 182 218 38,97 270 134,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
356 Houthulst 3 6.802 8.867 7.405 8.946 10.464 100 130 109 132 154 56,02 187 93,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
357 Welkenraedt 2 1.840 4.846 6.573 8.801 10.464 100 263 357 478 569 24,72 423 95,1 Vlag Luik (provincie) Luik
358 Fosses-la-Ville 6 4.661 6.574 6.442 8.750 10.418 100 141 138 188 224 63,31 165 97,2 Vlag Namen (provincie) Namen
359 Avelgem 5 8.872 7.372 8.044 9.148 10.406 100 83 91 103 117 22,12 470 100,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
360 Meerhout 1 3.633 4.531 7.189 9.192 10.396 100 125 198 253 286 36,54 285 106,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
361 Bertem 3 3.746 4.729 5.793 8.843 10.242 100 126 155 236 273 29,99 342 125,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
362 Hooglede 2 7.981 7.931 7.864 9.750 10.235 100 99 99 122 128 38,11 269 104,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
363 Holsbeek 4 4.289 5.343 6.564 8.857 10.207 100 125 153 207 238 38,78 263 127,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
364 Montigny-le-Tilleul 2 2.303 4.578 6.896 10.351 10.141 100 199 299 449 440 15,23 666 112,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
365 Wielsbeke 3 4.766 4.840 6.615 8.911 10.138 100 102 139 187 213 21,92 463 99,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
366 Huldenberg 5 5.128 5.343 5.534 9.009 10.083 100 104 108 176 197 39,95 252 126,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
367 Hoeselt 5 3.035 3.629 5.889 9.133 10.080 100 120 194 301 332 30,10 335 104,8 Vlag Limburg Limburg
368 Sankt Vith 5 7.350 8.941 10.071 100 122 137 147,15 68 103,0 Vlag Luik (provincie) Luik
369 Erquelinnes 6 4.915 7.987 10.730 9.713 10.039 100 163 218 198 204 44,54 225 81,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
370 Neupré 4 2.437 2.727 2.758 9.513 10.010 100 112 113 390 411 31,74 315 131,1 Vlag Luik (provincie) Luik
371 Oudenburg 4 3.987 5.648 6.799 8.810 9.933 100 142 171 221 249 35,60 279 103,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
372 Dessel 1 1.938 2.167 5.002 8.545 9.892 100 112 258 441 510 27,45 360 101,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
373 Spa 1 3.957 8.192 9.002 10.333 9.812 100 207 227 261 248 39,85 246 95,4 Vlag Luik (provincie) Luik
374 Ledegem 3 7.443 7.135 8.014 9.344 9.779 100 96 108 126 131 24,83 394 98,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
375 Juprelle 8 3.902 4.912 4.447 8.145 9.733 100 126 114 209 249 35,47 274 106,1 Vlag Luik (provincie) Luik
376 Perwijs 5 5.938 6.187 5.242 7.057 9.704 100 104 88 119 163 51,17 190 112,9 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
377 Kapelle-op-den-Bos 3 2.319 3.819 5.552 8.783 9.703 100 165 239 379 418 15,37 631 121,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
378 Chimay 14 8.873 10.133 9.691 9.759 9.716 100 114 108 110 109 198,60 49 83,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
379 Les Bons Villers 5 5.748 7.720 6.630 8.728 9.586 100 134 115 152 167 42,97 223 110,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
380 Halen 3 2.889 3.978 6.395 8.216 9.545 100 138 221 284 330 36,60 261 108,9 Vlag Limburg Limburg
381 Gooik 4 6.923 7.351 7.287 8.834 9.527 100 106 105 128 138 40,21 237 117,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
382 Philippeville 17 6.207 6.468 6.489 7.939 9.521 100 104 105 128 153 157,35 61 90,1 Vlag Namen (provincie) Namen
383 Beauraing 15 6.686 8.468 7.646 8.096 9.490 100 127 114 121 142 174,63 54 88,6 Vlag Namen (provincie) Namen
384 Lennik 3 4.413 4.961 5.930 8.588 9.471 100 112 134 195 215 31,12 304 125,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
385 Herenthout 1 2.402 2.761 5.083 8.302 9.454 100 115 212 346 394 23,61 400 105,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
386 Ardooie 2 9.656 8.422 9.190 9.508 9.355 100 87 95 98 97 34,92 268 101,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
387 La Bruyère 7 5.152 6.356 5.492 7.836 9.351 100 123 107 152 182 53,04 176 118,1 Vlag Namen (provincie) Namen
388 Awans 5 3.890 5.539 5.540 8.270 9.344 100 142 142 213 240 27,22 343 107,2 Vlag Luik (provincie) Luik
389 Lichtervelde 1 6.003 6.535 6.682 8.270 9.319 100 109 111 138 155 26,16 356 102,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
390 Pepinster 4 3.146 8.327 8.521 9.292 9.274 100 265 271 295 295 24,89 373 91,5 Vlag Luik (provincie) Luik
391 Yvoir 9 3.998 5.139 6.047 7.914 9.136 100 129 151 198 229 57,11 160 104,7 Vlag Namen (provincie) Namen
392 Orp-Jauche 7 7.115 7.166 6.683 7.437 9.094 100 101 94 105 128 50,80 179 108,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
393 Bitsingen 6 7.237 8.341 7.037 8.176 9.028 100 115 97 113 125 38,21 236 98,7 Vlag Luik (provincie) Luik
394 Bertrix 5 4.779 5.857 6.871 8.054 9.017 100 123 144 169 189 138,49 65 89,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
395 Galmaarden 3 6.737 6.647 6.897 7.741 8.931 100 99 102 115 133 35,29 253 114,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
396 Merksplas 1 1.526 3.164 4.192 8.055 8.883 100 207 275 528 582 44,61 199 102,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
397 Koekelare 3 5.641 7.379 7.537 8.154 8.827 100 131 134 145 156 39,44 224 97,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
398 Jalhay 2 4.729 4.098 3.511 7.497 8.777 100 87 74 159 186 106,94 82 114,0 Vlag Luik (provincie) Luik
399 Kortessem 5 3.722 3.917 5.199 8.010 8.757 100 105 140 215 235 33,99 258 107,3 Vlag Limburg Limburg
400 Zoutleeuw 5 4.387 6.141 7.218 7.791 8.734 100 140 165 178 199 46,85 186 107,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
401 Gingelom 11 4.663 7.147 8.038 7.600 8.732 100 153 172 163 187 56,34 155 109,9 Vlag Limburg Limburg
403 Habay 6 7.361 7.329 7.002 6.968 8.723 100 100 95 95 119 103,52 84 111,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
402 Dentergem 4 7.400 6.686 7.160 7.868 8.722 100 90 97 106 118 26,09 334 101,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
404 Le Roeulx 5 6.372 7.829 7.995 7.931 8.708 100 123 125 124 137 43,41 201 103,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
405 Boutersem 6 3.714 4.705 5.805 7.234 8.634 100 127 156 195 232 31,14 277 125,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
406 Schelle 1 1.460 2.250 4.972 7.743 8.614 100 154 341 530 590 7,83 1.100 112,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
407 Messancy 5 4.108 4.876 4.881 6.902 8.549 100 119 119 168 208 52,62 162 118,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
408 Lint 1 1.338 2.973 7.864 8.505 100 222 588 636 5,65 1.505 123,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
409 Opzullik 8 8.838 7.027 5.238 7.471 8.475 100 80 59 85 96 68,57 124 112,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
410 Mont-Saint-Guibert 3 2.163 3.066 3.033 5.871 8.407 100 142 140 271 389 18,72 449 117,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
411 Hove 1 622 1.263 3.620 8.306 8.406 100 203 582 1.321 1.351 6,02 1.396 145,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
412 Sombreffe 4 5.245 6.840 6.183 7.305 8.388 100 130 118 139 160 35,89 234 103,9 Vlag Namen (provincie) Namen
413 Zwalm 12 7.218 9.591 7.597 7.683 8.340 100 133 105 106 116 33,88 246 117,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
414 Neufchâteau 6 4.450 6.375 6.105 6.167 8.260 100 143 137 139 186 114,46 72 94,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
415 As 2 596 895 3.091 7.213 8.259 100 150 519 1.210 1.386 22,13 373 105,6 Vlag Limburg Limburg
416 Fernelmont 10 6.273 7.183 5.621 6.298 8.210 100 115 90 100 131 65,82 125 112,9 Vlag Namen (provincie) Namen
417 Sint-Martens-Latem 2 2.468 2.492 3.681 8.314 8.208 100 101 149 337 333 14,45 568 163,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
418 Quévy 10 7.161 8.241 7.836 7.474 8.168 100 115 109 104 114 65,38 125 102,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
419 Langemark-Poelkapelle 3 6.555 8.186 7.365 7.656 8.100 100 125 112 117 124 53,07 153 97,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
420 Brunehaut 9 8.317 9.851 8.843 7.446 8.099 100 118 106 90 97 46,55 174 93,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
421 Floreffe 4 3.854 5.220 6.143 7.092 8.082 100 135 159 184 210 39,12 207 105,3 Vlag Namen (provincie) Namen
422 Oostrozebeke 1 4.420 4.461 5.498 7.317 8.064 100 101 124 166 182 16,72 482 100,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
423 Trooz 3 4.162 6.919 7.508 7.689 8.058 100 166 180 188 194 24,26 332 100,8 Vlag Luik (provincie) Luik
424 Vorselaar 1 1.784 2.061 4.514 7.353 8.034 100 116 253 412 450 27,62 291 107,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
425 Heuvelland 7 10.418 11.176 9.800 8.399 7.969 100 107 94 81 76 94,79 84 91,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
426 Estinnes 9 6.722 6.564 7.071 7.521 7.955 100 98 105 112 118 73,29 109 96,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
427 Kortenaken 5 3.677 4.848 7.094 7.443 7.949 100 132 193 202 216 49,44 161 110,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
428 Vielsalm 4 5.408 6.467 6.684 7.182 7.940 100 120 124 133 147 140,70 56 89,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
429 Wachtebeke 1 4.177 5.365 5.434 6.809 7.897 100 128 130 163 189 34,63 228 108,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
430 Chastre 4 3.960 3.998 3.264 6.487 7.728 100 101 82 164 195 31,57 245 114,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
431 Dalhem 8 6.248 6.431 6.340 6.145 7.712 100 103 101 98 123 36,11 214 110,2 Vlag Luik (provincie) Luik
432 Antoing 6 8.301 9.144 9.078 7.481 7.623 100 110 109 90 92 31,33 243 88,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
433 Walhain 3 4.668 4.957 4.194 5.412 7.607 100 106 90 116 163 38,08 200 119,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
434 Heers 12 4.636 5.849 6.849 6.575 7.593 100 126 148 142 164 53,06 143 101,0 Vlag Limburg Limburg
435 Weismes 3 5.065 6.503 7.563 100 128 149 97,56 78 95,7 Vlag Luik (provincie) Luik
436 Terhulpen 1 1.645 2.615 4.231 6.943 7.530 100 159 257 442 458 15,52 485 124,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
437 Wellen 4 3.133 3.491 4.909 6.725 7.490 100 111 157 215 239 26,80 279 107,5 Vlag Limburg Limburg
438 Gesves 5 5.265 5.780 4.544 5.767 7.481 100 110 86 110 142 65,03 115 109,9 Vlag Namen (provincie) Namen
439 Hamois 7 3.880 5.049 4.300 6.462 7.469 100 130 111 167 193 76,60 98 101,6 Vlag Namen (provincie) Namen
440 Zutendaal 1 928 956 2.032 6.755 7.384 100 103 219 728 796 32,11 230 106,4 Vlag Limburg Limburg
441 Assesse 7 3.966 4.680 3.999 5.992 7.325 100 118 101 151 185 78,53 93 107,7 Vlag Namen (provincie) Namen
442 Linter 7 4.225 5.726 6.473 6.852 7.323 100 136 153 162 173 36,87 199 112,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
443 Nieuwerkerken 4 2.142 2.645 3.737 6.483 7.295 100 123 174 303 341 22,51 324 103,7 Vlag Limburg Limburg
444 Stavelot 2 4.843 5.905 5.854 6.479 7.271 100 122 121 134 150 85,14 85 94,5 Vlag Luik (provincie) Luik
445 Bevekom 5 4.990 5.321 4.301 6.199 7.233 100 107 86 124 145 38,57 188 118,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
446 Saint-Georges-sur-Meuse 1 4.540 6.303 5.764 6.785 7.230 100 139 127 149 159 20,93 345 95,5 Vlag Luik (provincie) Luik
447 Chièvres 6 6.703 6.965 6.185 6.006 7.168 100 104 92 90 107 47,37 151 96,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
448 Beaumont 8 7.152 6.812 5.752 6.577 7.140 100 95 80 92 100 93,48 76 92,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
449 Anhée 7 4.136 5.888 6.084 6.771 7.135 100 142 147 164 173 66,03 108 96,7 Vlag Namen (provincie) Namen
450 Sint-Laureins 5 7.900 8.718 8.055 6.513 7.016 100 110 102 82 89 74,54 94 105,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
451 Itter 3 4.367 5.515 5.182 5.651 7.013 100 126 119 129 161 35,03 200 113,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
452 Pittem 2 7.595 6.881 6.107 6.629 6.946 100 91 80 87 91 34,69 200 99,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
453 Kluisbergen 4 7.874 4.994 6.377 6.086 6.888 100 63 81 77 87 30,63 225 107,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
454 Lierde 4 5.419 5.606 5.942 6.291 6.874 100 103 110 116 127 26,32 261 111,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
455 Hoegaarden 3 4.466 5.126 6.206 6.014 6.873 100 115 139 135 154 34,13 201 121,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
456 Quiévrain 3 4.183 5.764 7.278 6.713 6.865 100 138 174 160 164 21,48 320 80,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
457 Villers-le-Bouillet 5 4.340 6.290 4.807 5.653 6.836 100 145 111 130 158 32,86 208 105,7 Vlag Luik (provincie) Luik
458 Herne 3 7.942 6.965 6.121 6.372 6.825 100 88 77 80 86 44,66 153 117,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
459 Hensies 4 5.738 6.060 7.087 6.782 6.816 100 106 124 118 119 26,41 258 86,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
460 Bekkevoort 3 1.977 2.842 5.403 5.726 6.771 100 144 273 290 342 37,28 182 113,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
461 Moerbeke 1 4.002 5.962 5.646 5.753 6.758 100 149 141 144 169 37,93 178 109,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
462 Ramillies 7 5.844 5.388 5.065 5.295 6.700 100 91 87 91 115 49,08 137 111,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
463 Kaprijke 2 6.764 6.479 5.936 6.175 6.660 100 96 88 91 98 33,64 198 113,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
464 Braives 8 5.043 6.845 5.984 5.352 6.554 100 136 119 106 130 44,05 149 107,1 Vlag Luik (provincie) Luik
465 Wortegem-Petegem 5 9.248 7.502 5.995 6.071 6.552 100 81 65 66 71 42,47 154 118,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
466 Maarkedal 4 9.466 8.763 6.998 6.448 6.323 100 93 74 68 67 46,15 137 117,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
467 Engis 3 2.338 4.274 5.834 5.689 6.296 100 183 250 243 269 27,74 227 87,0 Vlag Luik (provincie) Luik
468 Vaux-sur-Sûre 6 4.113 4.699 4.353 4.176 6.269 100 114 106 102 152 135,72 46 96,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
469 Geetbets 3 2.903 3.870 5.140 5.793 6.261 100 133 177 200 216 35,52 176 104,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
470 Hastière 7 2.651 3.287 4.076 4.976 6.148 100 124 154 188 232 56,59 109 82,9 Vlag Namen (provincie) Namen
471 Somme-Leuze 9 3.721 3.423 2.696 4.170 6.099 100 92 72 112 164 95,23 64 94,5 Vlag Namen (provincie) Namen
472 Lontzen 2 3.433 5.010 6.058 100 146 176 28,71 211 98,1 Vlag Luik (provincie) Luik
473 Etalle 6 4.449 4.535 3.578 4.890 6.024 100 102 80 110 135 79,44 76 115,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
474 Remicourt 5 2.686 3.749 4.454 4.753 6.009 100 140 166 177 224 22,83 263 111,1 Vlag Luik (provincie) Luik
475 Elzele 3 9.495 8.555 6.549 5.580 5.970 100 90 69 59 63 45,11 132 102,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
476 Pecq 5 6.493 5.838 5.467 5.157 5.966 100 90 84 79 92 33,15 180 95,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
477 Lobbes 4 4.033 4.867 4.811 5.520 5.949 100 121 119 137 148 32,23 185 104,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
478 Drogenbos 1 592 1.335 3.661 4.693 5.944 100 226 618 793 1.004 2,50 2.378 88,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
479 Lendelede 1 3.828 3.619 4.452 5.502 5.881 100 95 116 144 154 13,27 443 103,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
480 Léglise 5 3.114 3.834 4.006 3.701 5.839 100 123 129 119 188 173,72 34 101,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
481 Attert 5 4.727 4.673 3.105 4.118 5.797 100 99 66 87 123 71,08 82 137,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
482 Florenville 7 6.969 6.491 5.604 5.546 5.787 100 93 80 80 83 148,07 39 89,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
483 Nandrin 4 2.618 3.306 2.785 5.376 5.745 100 126 106 205 219 36,13 159 126,3 Vlag Luik (provincie) Luik
484 Nassogne 8 4.508 4.712 4.075 4.760 5.735 100 105 90 106 127 113,11 51 94,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
485 Celles 6 10.057 8.282 6.632 5.415 5.722 100 82 66 54 57 67,49 85 94,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
486 Hotton 4 2.631 3.000 3.016 4.890 5.706 100 114 115 186 217 57,02 100 87,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
487 Saint-Hubert 6 4.621 5.933 5.618 5.727 5.693 100 128 122 124 123 111,99 51 91,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
488 Incourt 5 5.177 4.428 3.539 4.114 5.662 100 86 68 79 109 38,91 146 118,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
489 Limburg 3 2.687 6.188 5.877 5.495 5.654 100 230 219 205 210 24,64 229 95,1 Vlag Luik (provincie) Luik
490 Bütgenbach 2 3.977 5.550 5.652 100 140 142 97,04 58 93,7 Vlag Luik (provincie) Luik
491 Viroinval 8 5.500 7.205 6.243 5.623 5.649 100 131 114 102 103 121,22 47 84,1 Vlag Namen (provincie) Namen
492 Marchin 2 2.912 6.392 5.019 4.935 5.612 100 220 172 169 193 30,16 186 104,7 Vlag Luik (provincie) Luik
493 Amel 3 4.082 5.069 5.612 100 124 137 125,88 45 96,3 Vlag Luik (provincie) Luik
494 Héron 4 4.529 5.479 4.473 4.195 5.598 100 121 99 93 124 38,41 146 108,7 Vlag Luik (provincie) Luik
495 Thimister-Clermont 2 4.576 3.977 3.663 5.075 5.587 100 87 80 111 122 28,64 195 107,7 Vlag Luik (provincie) Luik
496 Büllingen 3 4.539 5.287 5.544 100 116 122 150,67 37 94,5 Vlag Luik (provincie) Luik
497 Paliseul 8 2.977 4.651 5.026 5.006 5.530 100 156 169 168 186 111,25 50 90,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
498 Ruiselede 1 6.773 6.528 5.567 5.048 5.484 100 96 82 75 81 30,62 179 102,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
499 Gouvy 5 4.718 5.975 5.936 4.581 5.474 100 127 126 97 116 165,35 33 88,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
500 Havelange 9 4.724 6.064 5.119 4.622 5.428 100 128 108 98 115 104,73 52 99,6 Vlag Namen (provincie) Namen
501 Glabbeek 4 2.906 3.835 4.720 5.071 5.425 100 132 162 175 187 26,99 201 119,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
502 Bouillon 11 6.880 6.744 6.325 5.437 5.377 100 98 92 79 78 148,64 36 89,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
503 Rumes 3 4.928 6.278 5.521 5.064 5.351 100 127 112 103 109 24,01 223 91,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
504 Libin 7 3.998 4.183 4.113 4.341 5.351 100 105 103 109 134 140,58 38 97,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
505 Comblain-au-Pont 2 1.631 4.469 5.117 5.189 5.319 100 274 314 318 326 22,63 235 92,3 Vlag Luik (provincie) Luik
506 Chiny 6 5.989 5.711 4.676 4.885 5.308 100 95 78 82 89 114,06 47 94,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
507 Houffalize 7 5.778 6.468 5.142 4.501 5.307 100 112 89 78 92 167,41 32 92,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
508 Momignies 7 5.997 6.365 5.650 5.128 5.234 100 106 94 86 87 86,01 61 76,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
509 Ohey 6 3.989 4.575 3.557 4.063 5.226 100 115 89 102 131 56,68 92 99,1 Vlag Namen (provincie) Namen
510 Houyet 10 4.728 6.355 4.993 4.433 5.183 100 134 106 94 110 122,85 42 91,6 Vlag Namen (provincie) Namen
511 Honnelles 10 6.477 7.270 6.169 5.052 5.176 100 112 95 78 80 44,27 117 99,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
512 Ferrières 5 2.995 3.220 2.943 4.208 5.122 100 108 98 141 171 57,06 90 103,4 Vlag Luik (provincie) Luik
513 Alveringem 9 10.270 9.676 7.728 4.805 5.023 100 94 75 49 49 80,71 62 91,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
514 Cerfontaine 6 4.502 4.731 4.315 4.334 4.991 100 111 96 96 111 83,44 60 93,7 Vlag Namen (provincie) Namen
515 Clavier 6 3.633 4.513 4.222 4.120 4.946 100 124 116 113 136 79,50 62 104,0 Vlag Luik (provincie) Luik
516 Sivry-Rance 5 5.870 5.737 4.540 4.506 4.871 100 98 77 77 83 73,56 66 87,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
517 Gedinne 12 4.727 5.517 4.596 4.344 4.681 100 117 97 92 99 151,56 31 86,5 Vlag Namen (provincie) Namen
518 Linkebeek 1 1.206 1.795 3.050 4.751 4.674 100 149 253 394 388 4,19 1.116 123,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
519 Musson 2 2.513 2.675 2.677 3.893 4.668 100 106 107 155 186 35,37 132 99,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
520 Lens 5 6.428 5.120 4.107 3.729 4.636 100 80 64 59 72 49,83 93 97,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
521 Tintigny 4 3.629 3.697 3.141 3.436 4.605 100 102 87 95 127 81,88 56 102,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
522 Pepingen 6 4.688 4.567 3.912 4.247 4.592 100 97 83 91 98 35,93 128 123,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
523 Baelen 2 2.971 2.940 2.796 3.852 4.487 100 99 94 130 151 85,65 52 101,4 Vlag Luik (provincie) Luik
524 Voeren 6 4.134 4.189 4.416 4.315 4.406 100 101 107 104 107 50,61 87 100,0 Vlag Limburg Limburg
525 Verlaine 4 2.101 2.694 2.188 3.429 4.361 100 128 104 163 208 24,40 179 114,5 Vlag Luik (provincie) Luik
526 Aubel 1 3.202 2.921 3.067 3.851 4.252 100 91 96 120 133 18,85 226 113,3 Vlag Luik (provincie) Luik
527 Anthisnes 4 2.967 3.517 3.068 3.881 4.220 100 119 103 131 142 37,32 113 107,6 Vlag Luik (provincie) Luik
528 Modave 4 2.461 4.090 3.238 3.588 4.207 100 166 132 146 171 40,42 104 108,4 Vlag Luik (provincie) Luik
529 Merbes-le-Château 4 3.166 3.696 3.922 4.032 4.171 100 117 124 127 132 30,53 137 89,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
530 Olne 1 3.025 3.178 2.348 3.731 4.142 100 105 78 123 137 16,04 258 118,0 Vlag Luik (provincie) Luik
531 Faimes 5 2.628 3.356 2.742 3.155 4.128 100 128 104 120 157 28,53 145 112,9 Vlag Luik (provincie) Luik
532 La Roche-en-Ardenne 6 5.070 5.864 4.602 4.107 4.100 100 116 91 81 81 148,53 28 92,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
533 Froidchapelle 5 3.326 3.574 3.038 3.315 4.084 100 107 91 100 123 86,54 47 85,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
534 Oerle 5 2.253 3.100 2.929 3.317 4.028 100 138 130 147 179 19,50 207 105,0 Vlag Luik (provincie) Luik
535 Burg-Reuland 2 4.278 3.787 3.961 100 89 93 109,84 36 97,1 Vlag Luik (provincie) Luik
536 Mont-de-l'Enclus 4 4.405 3.409 3.525 3.172 3.879 100 77 80 72 88 27,16 143 100,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
537 Brugelette 5 4.970 4.530 3.591 3.344 3.853 100 91 72 67 78 28,59 135 91,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
538 Hélécine 3 2.113 3.433 3.132 2.848 3.848 100 162 148 135 181 16,98 227 101,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
539 Hamoir 3 1.668 2.364 2.757 3.510 3.780 100 142 165 210 227 27,75 136 96,9 Vlag Luik (provincie) Luik
540 Bertogne 3 2.862 3.526 3.177 2.724 3.767 100 123 111 95 132 91,66 41 92,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
541 Saint-Léger 3 2.572 3.399 2.279 3.192 3.716 100 132 89 124 144 36,25 103 109,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
542 Manhay 6 3.604 3.514 2.895 2.885 3.715 100 98 80 80 103 120,18 31 97,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
543 Lierneux 3 3.633 4.738 4.362 3.317 3.644 100 130 120 91 100 92,34 39 95,6 Vlag Luik (provincie) Luik
544 Vleteren 3 4.242 4.972 4.546 3.593 3.600 100 117 107 85 85 38,58 93 88,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
545 Geer 7 2.426 2.956 2.686 2.570 3.558 100 122 111 106 147 23,60 151 109,4 Vlag Luik (provincie) Luik
546 Crisnée 5 1.958 2.362 2.300 2.584 3.539 100 121 117 132 181 16,97 209 113,6 Vlag Luik (provincie) Luik
547 Bièvre 10 2.775 3.701 3.601 3.140 3.476 100 133 130 114 125 109,55 32 84,7 Vlag Namen (provincie) Namen
548 Vloesberg 1 5.140 4.009 3.465 3.194 3.434 100 78 67 62 67 23,28 148 104,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
549 Fexhe-le-Haut-Clocher 5 1.413 2.200 2.524 2.930 3.426 100 156 179 207 242 19,45 176 109,6 Vlag Luik (provincie) Luik
550 Lijsem 3 2.118 2.908 2.826 2.806 3.375 100 137 133 132 159 14,73 229 109,2 Vlag Luik (provincie) Luik
551 Érezée 4 2.983 3.176 2.844 2.745 3.345 100 106 95 92 112 78,89 42 95,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
552 Berloz 3 1.552 2.341 2.641 2.620 3.344 100 151 170 169 215 14,51 230 105,5 Vlag Luik (provincie) Luik
553 Burdinne 5 3.202 3.536 2.684 2.709 3.295 100 110 84 85 103 32,62 101 112,3 Vlag Luik (provincie) Luik
554 Onhaye 7 3.475 3.353 2.631 3.011 3.231 100 96 76 87 93 65,67 49 95,0 Vlag Namen (provincie) Namen
555 Lo-Reninge 4 5.927 5.798 4.424 3.217 3.216 100 98 75 54 54 63,40 51 92,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
556 Stoumont 5 3.886 3.820 3.040 2.873 3.150 100 98 78 74 81 108,54 29 103,7 Vlag Luik (provincie) Luik
557 Wellin 5 2.049 2.541 2.386 2.837 3.147 100 124 116 138 154 67,86 46 97,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
558 Wasseiges 4 2.980 3.187 2.197 2.241 3.138 100 106 74 75 105 24,48 128 100,1 Vlag Luik (provincie) Luik
559 Donceel 4 1.841 2.510 2.096 2.653 3.119 100 136 114 144 169 23,45 133 116,6 Vlag Luik (provincie) Luik
560 Baarle-Hertog 1 1.007 1.028 1.742 2.120 3.001 100 102 173 211 298 7,41 405 87,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
561 Doische 10 2.987 3.495 3.178 2.840 2.952 100 117 106 95 99 84,02 35 87,0 Vlag Namen (provincie) Namen
562 Tenneville 3 2.382 2.567 2.314 2.449 2.881 100 108 97 103 121 91,95 31 96,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
563 Meix-devant-Virton 5 3.644 3.337 2.609 2.691 2.819 100 92 72 74 77 54,97 51 95,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
564 Ouffet 3 1.731 2.595 2.215 2.474 2.788 100 150 128 143 161 40,24 69 103,4 Vlag Luik (provincie) Luik
565 Tinlot 5 1.739 2.251 1.940 2.184 2.777 100 129 112 126 160 37,26 75 109,0 Vlag Luik (provincie) Luik
566 Sainte-Ode 3 2.112 2.444 2.426 2.181 2.720 100 116 115 103 129 97,94 28 86,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
567 Rendeux 4 3.336 3.530 2.522 2.217 2.707 100 106 76 66 81 69,23 39 90,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
568 Zuienkerke 4 2.399 2.800 2.634 2.790 2.676 100 117 110 116 112 48,90 55 113,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
569 Trois-Ponts 3 2.004 2.410 2.260 2.346 2.547 100 120 113 117 127 68,83 37 95,9 Vlag Luik (provincie) Luik
570 Tellin 4 1.617 2.376 2.173 2.229 2.539 100 147 134 138 157 56,95 45 93,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
571 Vresse-sur-Semois 12 4.669 4.399 3.543 2.810 2.470 100 94 76 60 53 101,41 24 87,3 Vlag Namen (provincie) Namen
572 Fauvillers 3 2.582 2.621 2.005 1.838 2.453 100 102 78 71 95 74,79 33 99,4 Vlag Luxemburg Luxemburg
573 Bever 1 3.425 2.664 1.918 1.980 2.276 100 78 56 58 66 19,24 118 109,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
574 Rouvroy 4 1.912 1.998 1.711 1.877 2.144 100 104 89 98 112 28,10 76 92,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
575 Martelange 1 1.116 1.638 1.604 1.428 2.064 100 147 144 128 185 29,98 69 95,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
576 Spiere-Helkijn 2 2.187 2.514 1.897 1.858 2.063 100 115 87 85 94 10,82 191 99,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
577 Horebeke 2 2.812 2.449 2.277 1.968 2.012 100 87 81 70 72 11,25 179 128,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
578 Herbeumont 3 2.433 2.499 1.924 1.434 1.750 100 103 79 59 72 58,42 30 92,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
579 Daverdisse 4 1.521 1.992 1.710 1.360 1.426 100 131 112 89 94 56,87 25 86,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
580 Mesen 1 1.423 1.434 1.088 964 1.075 100 101 76 68 75 3,60 299 78,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
581 Herstappe 1 135 148 134 85 76 100 110 99 61 56 1,35 56 111,0 Vlag Limburg Limburg
 • Opmerking: Brussel (stad) heeft officieel geen deelgemeenten, het opgegeven aantal (4) verwijst naar Brussel-centrum en de drie voormalige gemeenten die in 1921 door Brussel geannexeerd werden namelijk; Haren, Laken en Neder-over-Heembeek.