Tabel van standaardelektrodepotentialen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaande waarden zijn standaardelektrodepotentialen van waterige oplossingen bij 25°C. De tabel is vergelijkbaar met tabel 48 uit "BINAS". Voor een uitgebreidere versie, zie: "Handbook of Chemistry and Physics", index entry: electrochemical series.[1]

Tenzij anders aangegeven is de toestandsaanduiding (aq). In tegenstelling tot de door sommigen voorgestane notatie H3O+ is de kortere vorm H+ gebruikt.

De weergegeven waarden zijn ten opzichte van de NWE of NHE. In uitzonderlijke gevallen wordt gebruikgemaakt van een afwijkende nulwaarde, vooral als het betreffende redoxkoppel (vrijwel) nooit in waterig milieu gebruikt wordt, zoals ferroceen/ferrocenium dat als standaard wordt gebruikt voor onder andere kobaltoceen. Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats: redoxpotentialen zijn afhankelijk van het oplosmiddelsysteem waarin ze gebruikt worden.[2] Onderstaande lijst is gebaseerd op water als oplosmiddel.

Kathode (Reductie) potentiaal van de half-cel E0

(Volt (eenheid)|V)

Li+ + e → Li(s) −3,04
Rb+ + e → Rb(s) −2,98
K+ + e → K(s) −2,93
Cs+ + e → Cs(s) −2,92
Ba2+ + 2 e → Ba(s) −2,91
Sr2+ + 2 e → Sr(s) −2,89
Ca2+ + 2 e → Ca(s) −2,76
Na+ + e → Na(s) −2,71
Mg2+ + 2 e → Mg(s) −2,38
Al3+ + 3 e → Al(s) −1,66
Mn2+ + 2 e → Mn(s) −1,19
2H2O(l) + 2e → H2(g) + 2OH −0,83
Zn2+ + 2 e → Zn(s) −0,76
Cr3+ + 3 e → Cr(s) −0,74
Fe2+ + 2 e → Fe(s) −0,41
Cd2+ + 2 e → Cd(s) −0,40
Co2+ + 2 e → Co(s) −0,28
Ni2+ + 2 e → Ni(s) −0,28
Sn2+ + 2 e → Sn(s) −0,14
Pb2+ + 2 e → Pb(s) −0,13
Fe3+ + 3 e → Fe(s) −0,04
2H+ + 2 e → H2(g) 0,000[3]
AgBr(s) + e → Ag(s) + Br 0,07133[1][4]
S4O62− + 2 e → 2S2O32− 0.08
Sn4+ + 2 e → Sn2+ 0,15
Cu2+ + e → Cu+ 0,16
ClO4 + H2O(l) + 2 e → ClO3 + 2OH 0,17
AgCl(s) + e → Ag(s) + Cl 0,22233[4]
Cu2+(aq) + 2 e → Cu(s) 0,34
ClO3 + H2O(l) + 2 e → ClO2 + 2OH 0,35
O + H2O(l) + 2 e → I + 2OH 0,49
Cu+ + e → Cu(s) 0,52
I2(s) + 2e → 2I(aq) 0,62
ClO2 + H2O(l) + 2 e → ClO + 2OH 0,59
Fe(C5H5)2+ + eFe(C5H5)2 +0.641[5]
Fe3+ + e → Fe2+ 0,77
Hg22+ + 2 e → 2Hg(l) 0,80
Ag+ + e → Ag(s) 0,80
Hg2+ + 2 e → Hg(l) 0,85
ClO + H2O(l) + 2 e → Cl + 2OH 0,90
2Hg2+ + 2 e → Hg22+ 0,90
NO3 + 4 H+(aq) + 3 e → NO(g) + 2 H2O(l) 0,96
Br2(l) + 2 e → 2 Br 1,07
O2(g) + 4 H+ + 4 e → 2 H2O(l) 1,23
Cr2O72− + 14 H+ + 6 e → 2Cr3+ + 7H2O(l) 1,23[6]

1,33[7]

Cl2(g) + 2 e → 2 Cl 1,36
Ce4+ + e → Ce3+ 1,44
MnO4 + 8 H+ + 5 e → Mn2+ + 4H2O(l) 1,49
H2O2 + 2 H+ + 2 e → 2 H2O(l) 1,78
Co3+ + e → Co2+ 1,82
S2O82− + 2 e → 2 SO42− 2,01
O3(g) + 2 H+ + 2 e → O2(g) + H2O(l) 2,07
F2(g) + 2e → 2F 2,87

Bovenstaande standaardelektrodepotentialen zijn berekend uit tabellen met thermodynamische gegevens over de reagerende stoffen.

Zie ook[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. a b Handbook of Chemistry and Physics 64th Ed (1983)
  2. Indra Noviandri, Kylie N. Brown, Douglas S. Fleming, Peter T. Gulyas, Peter A. Lay, Anthony F. Masters, Leonidas Phillips  : The Decamethylferrocenium/Decamethylferrocene Redox Couple:  A Superior Redox Standard to the Ferrocenium/Ferrocene Redox Couple for Studying Solvent Effects on the Thermodynamics of Electron Transfer  J. Phys. Chem. B  103  (32)  pag. 6713 – 6722 (1999)  DOI:10.1021/jp991381+  
  3. Zie hiervoor het lemma standaard-waterstofelektrode. De standaardpotentiaal voor deze elektrode is per definitie nul, en kan dus met net zoveel significante cijfers gegeven worden als men wil.
  4. a b Een speciaal geval van EoAg+/Ago. Voor AgCl geldt: Ks=[Ag+][Cl] => [Ag+]=Ks/[Cl], vervolgens deze waarde met [Cl- ]=1 in de Nernstvergelijking gebruiken en alle constanten verzamelen, leidt tot deze waarde. Voor het Ago/AgBr-koppel geldt mutate mutandis hetzelfde.
  5. Deze waarde is in acetonitril en hoort dus eigenlijk niet in deze lijst thuis.
    N.G. Connelly, W.E. Geiger  : Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry  Chemical Reviews  96  pag. 877 – 910 (1996)  DOI:10.1021/cr940053x  
  6. NVON-commissie  : Tabel 48  BINAS  (5e ed.)  - Wolters-Noordhof (Groningen)  (2004)  ISBN 9001893805  
  7.  : Electrochemical Series Table 1  Ed.: J.F.Hunsberger  Handbook of Chemistry and Physics  (58 ed.)  - CRC-Press (West Palm Beach, Florida)  pag. D-141 (1977)  ISBN 0-8493-0458-X