Terbeschikkingstellingsregeling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) is een Nederlands fiscaal regime, waaronder iemand valt wanneer hij vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een vennootschap of een onderneming van een met hem verbonden persoon. Hieronder vallen grofweg zijn fiscale partner plus een aantal personen met wie hij nauwe financiële banden (zoals een gezamenlijk pensioen) onderhoudt. Met betrekking tot vennootschappen gaat het dan om vennootschappen waarin een, met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft.

Het vermogensbestanddeel dat ter beschikking wordt gesteld zou normaliter in box 3 vallen en daar volgens de vermogensrendementsheffing over een forfaitair rendement van 4% met 30% belast worden. Effectief zou dit neerkomen op 1,2 % van de waarde van het vermogensbestanddeel. Krachtens de terbeschikkingstellingsregeling valt het vermogensbestanddeel nu evenwel in box 1 waarvoor een progressief tarief geldt dat kan oplopen tot 52 %. Van het bestanddeel moet een balans worden opgemaakt, waarbij de winst als resultaat uit overige werkzaamheden aangegeven dient te worden.

TBS is bij de belastingherziening van 2001 opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 als een anti-misbruikmaatregel. Het beoogt te voorkomen dat ondernemers vermogensbestanddelen, die normaal in box 1 (winst uit onderneming) belast worden, in box 3 geplaatst worden waar ze aan een milde 1,2% heffing onderworpen zijn. Dat zou betekenen dat de onderneming enerzijds wel de kosten voor gebruik van het ter beschikking gestelde, bijvoorbeeld de verbruiksvergoeding voor huur van een pand, ten volle in mindering zouden kunnen brengen op de ondernemingswinst, terwijl anderzijds de particulier de baten geheel onbelast zou ontvangen behoudens de 1,2 % vermogenrendementsheffing. Om dit soort aan-jezelf-verhuur-constructies te voorkomen, is bij de belastingherziening van 2001 het TBS-regime ingevoerd.

Hoofdregel:[1]

Artikel 3.90 Wet IB 2001 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Uitbreidingen:

Artikel 3.91 Wet IB 2001 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid
Artikel 3.92 Wet IB 2001 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen; aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden