Thallus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Thallus van een roodwier.
Thallus van een schimmel
vruchtlichaam: de paddenstoel.
Thallus van een levermos
met broedbekers en huidmondjes.
Onderzees kelpwoud (bruinwieren).

Een thallus (meervoud: thalli) is meercellig plantenlichaam, dat niet is onderverdeeld in stengel, wortel en blad. Bij deze plantachtige organismen lijken de organen op een plantestengel, blad of wortel, maar zijn ontstaan uit één cel of meerdere (ongedifferentieerde) meristeemcellen. Bij fungi (schimmels) is de thallus het vegetatief lichaam bestaande uit hyfen (draadachtige structuren).

Thallus is morfologische aanduiding, een aanduiding voor het bouw van het organisme. Het woord thallus is afkomstig van het Griekse 'thallos' = tak met bladeren. De naam verwijst naar de vorm van de (bladachtige) organen die lijken op die van planten. In het woord thallofyt komt het achtervoegsel 'fyt' van het Griekse 'phuton' = plant.

Thallophyta of thallofyten is een verouderde taxonomische aanduiding voor plantachtige organismen met een thalleuze celstructuur. Tot de Thallophyta behoren algen, schimmels, korstmossen en bepaalde soorten van de levermossen. Zij werden vroeger tot het plantenrijk gerekend, maar zijn nu in eigen rijken ondergebracht (de thalleuze levermossen worden nog steeds tot de planten gerekend). De term Cormophyta werd gebruikt als tegenhanger voor de planten met een cormus met stengel (spruit), blad en wortel.

Morfologie[bewerken]

Een thallus kan bestaan uit één enkele cel met meerdere celkernen, of zijn opgebouwd uit meerdere cellen. De structuur is meestal plat en er zijn geen vaatbundels. De voortplantingsorganen van een thallophyt zijn vaak uit slechts één cel opgebouwd en niet omgeven door een echte celwand. Is de thallus uit meerdere cellen opgebouwd, dan ontbreken tussenliggende celwanden. Bij thallophyten geschiedt de ontwikkeling van de bevruchte eicel niet als embryo in het vrouwelijke voortplantingsorgaan.

Functies[bewerken]

Thalli geven een organisme de mogelijkheid om groter te worden dan micro-organismen. Hoewel de bouw verschilt van die van organen bij vaatplanten, kan een thallus wel een analoge functie hebben, zoals het mycelium van een schimmel dat het organisme verankert in zijn voedselbron en voedingsstoffen daaruit opneemt, of de bladachtige delen van wieren die zonlicht opvangen en dit gebruiken voor hun stofwisseling.

Externe link[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
  algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
  archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
  beschrijvende plantkunde · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sklereïde · sklerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
  ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · Rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
  adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
  APG II-systeem · APG III-systeem · algen · botanische naam · botanische nomenclatuur · cladistiek · cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · taxonomie · type · varens · zaadplanten · zeewier
  abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische groep · Ellenberggetal · gradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding